18.02.25 “Je staat nu op de drempel van een nieuw leven, van een nieuwe verschuiving in bewustzijn”

“Je staat nu op de drempel van een nieuw leven, van een nieuwe verschuiving in bewustzijn”

St. Germain en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell

Deze berichten zijn tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change-groep doorgegeven in Phoenix, AZ op 25 februari 2018.

(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.) Lees ook het vraag- / antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in zit)

St. Germain

Ja, zoals velen van jullie weten dat IK St. Germain BEN. IK BEN hier nu met jullie om door te gaan met dit programma dat we enige tijd geleden zijn gestart; dat we een tijdje geleden allemaal zijn begonnen.

En als ik nu over tijd praat, spreek ik over de vele levens, de ontelbare levens die we samen met velen van ons hebben gehad. Alle veranderingen en verschuivingen die zich overal op de planeet voordoen waar jij de katalysator van bent toen je hier kwam om je verschillende missies uit te voeren. En op de missies gaan die je aan het doen bent. Je hebt veel meegemaakt. Veel in je eigen persoonlijke leven terwijl je door dit specifieke leven bent gegaan. Velen van jullie hebben verschillende ziektes gehad, hebben verschillende confrontaties in je leven gehad, obstakels die je moest overwinnen.
Velen van jullie zijn nu aangekomen op dit punt. Veel van de obstakels zijn overwonnen.

Nu sta je aan de rand van een nieuw leven, van een nieuwe verschuiving in bewustzijn die velen van jullie nu voelen. Je voelt dat de energieën om je heen wervelen. In veel gevallen komen die energieën ook bij je binnen. Je voelt dat de energieën naar binnen trekken. In sommige gevallen gaan ze ver in je, maar in andere gevallen verwelkomen jullie die energieën, jij kent die energieën. Je hebt ze eerder gevoeld. Niet in deze evolutie, maar je hebt ze gevoeld van waar je vandaan kwam; in de tijd dat je uit andere systemen kwam. En in die systemen was alles wat je toen deed om de processen te overwinnen die er bij betrokken waren, nu sta je voor dezelfde processen; dezelfde obstakels waar je toen voor stond en die je hebt overwonnen.

Ik spreek nu over diegenen van jullie die de systeem busters zijn diegene die zijn verhuisd van systeem naar systeem, van planeet naar planeet. Je hebt het gezegde weleens gehoord, ‘je bent daar eerder geweest en hebt dat gedaan’. Velen van jullie, de meesten van jullie hebben dit al eerder gedaan. En het is nu een herinnering. Die herinneringen beginnen voor velen van jullie terug te komen. En degenen die de herinneringen nog niet hebben ontvangen, je zult ze ontvangen. Je bent voorbestemd om je te herinneren. Je bent hier gekomen om te onthouden. Je bent hier gekomen om de oude geschiedenissen, de oude kennis, te herinneren.

En terwijl je je de oude kennis herinnert, kun je het aan iedereen om je heen meedelen, aan al degenen die willen luisteren, die er een oor voor hebben, dat zou jou zelfs toestaan ​​om alleen te fluisteren. Als ze dit gefluister ontvangen opent het iets in hen en het Licht is in hen. De vlam in hen begint meer te flikkeren. En zij, net als jij had, zoeken meer begrip, meer herinneringen.

Dit is hoe het Licht zich van de een naar de ander verspreid totdat je op een dag handen zult zien over de planeet zoals ik heb medegedeeld. Niet figuurlijk, noodzakelijk, maar ideologisch. Dus het is tijd voor jullie om dit visualisatieproces te beginnen. Elke dag de wereld visualiseren die je wilt. Visualiseer de veranderingen die je zoekt.

En weet, terwijl de energieën in je blijven bewegen, zal het je naar een hoger niveau van bewustzijn brengen, naar de hogere vibraties. En in die hogere vibraties zul je de noodzaak zien om dan in stilte tijd door te brengen en de stilte toe te staan ​​om je naar een nieuw niveau van begrip te brengen.

Dit is de belofte aan jullie allemaal. Dit is waarom je hier bent. Dit is waarom wij met jullie samenwerken, om jullie te helpen, jullie bij te staan zodat jullie ons kunnen bijstaan.

Velen van jullie wachten op de aankondiging van NESARA. Velen van jullie wachten op de aankondiging van de herwaardering van valuta’s. Ik zeg je dat het allemaal dichtbij is. Voordat dit volledig tot bloei kan komen, voordat jullie deze droom volledig kunnen realiseren, moeten degenen die dit tot nu toe hebben geblokkeerd op de een of andere manier worden verwijderd. En als ze eenmaal zijn verwijderd, als ze niet langer de controle hebben, dan zullen jullie je dromen realiseren … jullie dromen … onze dromen van een Nieuwe Gouden Eeuw hier op de planeet.

Doe alles wat je kunt om je broers en zussen te ontwaken; op welke manier dan ook; elke manier waarop je je geleid voelt. Laat je  niet tegen houden. Word de strijders van Aartsengel Michael, de krijgers van vrede en liefde. Omdat jullie, een ieder van jullie, zijn het Licht op deze planeet.

IK BEN St. Germain. Ik verlaat je nu met de zuiverende Violette Vlam in ieder van jullie. Voel het nu. Weet dat hij in je is getrokken en dat hij alle oude paradigma en programmering zuivert in jou dat niet langer dienstbaar is.

One Who Serves

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!

Iedereen wakker? Iedereen aanwezig? Ja? Horen we ja? Erg goed. Het is belangrijk dat je je wakker voelt. Dat is de reden waarom we dat nu zeggen. Niet dat je in slaap bent gevallen terwijl je hier bent, maar dat je je zelf wakker voelt.

Jullie, iedereen, is wakker. Je bent wakker voor alles wat er op de planeet gebeurt, alles wat hier gebeurt. Je wordt wakker door de energieën die in je bewegen. Je ontwaakt voor de herinneringen die naar je terugkeren. Al die gevallen waar je doorheen bent gegaan en in je verleden hebt doorgemaakt. Je maakt dit allemaal opnieuw wakker. Dit is het ontwaken van een Nieuwe Gouden Tijdperk in jullie en buiten jullie, een deel van jullie. Dus weet dit.

Niemand van jullie slaapt nog. Niemand van jullie is nog niet ontwaakt. Sommigen hebben het gevoel dat ze een beetje meer wakker zijn dan anderen. Anderen kunnen het gevoel hebben dat ze nog steeds enigszins in slaap zijn. Hoe dan ook, het maakt niet uit. Je bent wie je bent. Dus sta het proces toe dat het heeft overgenomen en binnenin iedereen beweegt en om je heen wervelt, sta dat toe om dat te blijven doen. Sta jezelf toe die vrede te vinden in de wervelingen om je heen, dat oog van de orkaan waar we al zo vaak over gesproken hebben.

Het is zo belangrijk nu de veranderingen blijven toenemen, en de onthullingen worden nog steeds bekend gemaakt. Omdat je nu in de stilte voor de storm bent.

En de storm komt eraan. De storm begint al om je heen te razen en jij bent de kalmte  in de storm. Het is belangrijk dat je de storm laat gebeuren. Terwijl dit gebeurt, zie je overal  gevallen waar je kunt helpen, want dat is wat je hier komt doen: dienstbaar zijn. De tijden van dienstbaarheid aan jezelf, worden vervangen door service aan anderen. En dit is waar je naartoe verplaatst Dit is het bewustzijn zoals het zich ontwikkelt in je en buiten je als een collectief. Dus sta dit proces toe. Sta de orkestratie toe om te gebeuren. Laat alles zijn zoals het moet zijn.

Wees niet bezorgd, want alles is precies zoals het moet zijn.

Heb je vragen voor One Who Serves?

V & A

Vraag: Onlangs begon een jongedame in mijn dorp me steeds meer vragen te stellen en ben ik alles wat ik weet aan haar uit gaan leggen terwijl ik probeer haar niet te overweldigen of haar bang te maken. Ik kon de vlam in haar hart zien. Ik kon de vonk zien. Ze wil meer en meer leren. Ze gebruik een soort van antidepressiva en de partner van een andere vriend is ook op deze antidepressiva en ze hebben me gevraagd als deze Galactische pulsgolf komt, wat er met deze tabletten gaat gebeuren. Ik zei duidelijk dat als je nu van hen af ​​zou kunnen komen dat dit voordeliger voor je zou zijn, maar ik geloof dat wanneer de Galactische pulsgolf komt, je niet het gevoel hebt dat je zoiets nog nodig hebt. Dat wordt van je afgenomen. Dat zal uit je bewustzijn worden verwijderd. Ik weet niet of ik dat goed heb. Vertel me alsjeblieft, heb ik ze de juiste informatie gegeven? Ik wil ze echt niet de verkeerde informatie geven.

OWS: Klinkt geweldig zoals je zegt. En zeker als deze energiegolven blijven toenemen, zelfs voorafgaand aan de Puls van energie waar we het over hebben, de Gebeurtenis, de overgang, zelfs voorafgaand aan deze dingen, deze golven die binnenkomen zijn toenemende energieën, die het bewustzijn op de planeet verhogen dus steeds meer personen die vertrouwen op de verschillende geneesmiddelen en allopathische medicijnen en al deze dingen zullen dit vanuit hun zelf beginnen te laten omdat ze zullen beseffen dat het geen aantonend bewijs is voor hun gezondheid. Het is slechts een deel van de programmering waarvan zij geloofden dat het nuttig is voor hun gezondheid. Zie je? Dat is het verschil. Ze zullen het steeds meer laten vallen.

En zeker als de omschakeling volledig gebeurt, zal dit allemaal tot het verleden behoren. En je begint al die verschillende technologieën te gebruiken die zijn tegengehouden, deze zullen voor het grote publiek worden vrijgegeven. Dit alles maakt deel uit van de overgang. Weet dat dit deel uitmaakt van de overgang. Je beweegt door deze overgang. Terwijl je er doorheen gaat, ga je van lagere vibrationele frequenties naar hogere vibrationele frequenties. In deze hogere trillingsfrequenties zullen al die dingen die deel uitmaken van de programmering, een deel van de oude driedimensionale illusie, verdwijnen en je zult merken dat je de nieuwe hogere niveaus van bewustzijn ervaart.

In deze hogere niveaus zul je niet de verschillende items en dingen hebben die je geplaagd hebben omdat ze deel uitmaakten van die programmering. We spreken nu over jullie discussie over het gebruik van wapens, dit zal voor zichzelf zorgen als onderdeel van de overgang. Het is belangrijk voor je om te weten dat het een gevoel van vrijheid is of een gevoel van gebrek aan vrijheid, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. En terwijl je door deze transitie gaat, ga je naar een punt waar dit een volledig punt van discussie wordt. Zie je?

Vraag: [Verstuurd per e-mail] Wat kun je zeggen over het Mushaba-ras? Deze persoon voelt dat ze een deel van hun oorsprong is.

OWS: Wat we je kunnen vertellen over dit specifieke ras, is dat ze oud zijn. Ze zijn hier om de planeet te helpen, net zoals vele andere rassen, de Pleiadiers, de Syriërs, de Andromedanen en de Arcturianen, enzovoort, enzovoort. Veel, veel … veel van die ‘-ianen’. Ze zijn hier om de mensheid te helpen. Veel van de Mushaba-rassen zijn aan het kijken. Ze zijn hier om te observeren. En op bepaalde punten kunnen ze … niet zich bemoeien, maar tussenbeide komen in bepaalde situaties. Ze komen tussenbeide als er een van hun eigen is die deel uitmaakt van dit proces en op de een of andere manier enige interventie nodig heeft. Deze persoon die deze vraag stelt is een deel van dit specifieke ras, maakt deel uit van dat begrip en niveau van bewustzijn maar ze is nog niet helemaal tot stand gekomen, deze persoon is nog niet helemaal tot het volledige begrip en de herinnering gekomen van hun oorsprong. Anders dan het punt dat ze weten dat ze hier deel van uitmaken. Er is een energie die met name afkomstig is van dit Mushaba-ras; ze brengen een energie. Dit maakt deel uit van het geheel, een deel van de gehele orkestratie die plaatsvindt. Veel van de rassen brengen deze energieën op verschillende manieren. En opnieuw maakt het allemaal deel uit van de orkestratie. Oke?

Vraag: Wat ziet de Galactic Federation en jij en Prime Creator als het proces voor de mensheid in de zin dat iedereen na The Event veganist wordt? Stoppen met jagen en pelshandel en dit soort dingen? Hoe lang, wat zal het onmiddellijke effect zijn van The Event op deze dingen en hoe kunnen we hierin helpen?

OWS: Dit alles, zoals we eerder al zeiden, maakt er deel van uit. Terwijl je door deze transitie gaat en het bewustzijn zich verheft en trillingen opwekt, zul je ontdekken dat  alles voor zichzelf begint te zorgen in termen van dat er geen verlangen meer zal zijn om enig levend wezen van welk soort dan ook te schaden. Of het een plant is, of een dier, of een mens. Er is geen reden om dit nog te willen doen. Dus daarom zou het gebruik ervan, of de onwaarheid, zou je kunnen zeggen, van het werken met dieren en toestaan ​​dat de vernietiging de gruwelijke vernietiging, in veel gevallen, van hun lichamen toestaan ​​dat de consumptie in termen van vlees voor de mens niet langer zal zijn. Omdat zelfs de dieren zullen merken dat ze ook niet langer vleesetend zullen zijn. Dit is omdat de overgang plaatsvindt, terwijl het ascensieproces doorgaat, dit alles zal voor zichzelf zorgen. Het is allemaal weer onderdeel van de orkestratie.

Velen van jullie ontdekken nu al dat je op een of andere manier niet langer dierenvlees meer wilt eten. En naarmate je bewustzijn blijft toenemen, zal de wens hiervoor ook afnemen.

Dus dit gaat allemaal deel uitmaken van het proces en maakt al deel uit van het proces, omdat velen van jullie al begonnen zijn in die richting te gaan. En als je je niet volledig in die richting hebt bewogen, is er geen reden om je schuldig te voelen. Het is gewoon wat het is. Als je de begeleiding voelt, als je de roeping voelt om uit de oude programmering te stappen waar je een deel van bent geworden, dan zul je merken dat het gemakkelijk zal zijn, je zult er gemakkelijk uit kunnen stappen, in tegenstelling tot het gevoel dat je gestuurd wordt om er uit te stappen. Zie je?

Vraag: [Verzonden per e-mail] Tijdens een van de meest recente seminars van Kryon van de Magnetische Dienstverlening zei hij dat planeet Aarde een mini-ijstijd zal doormaken en een stralingsdouche van de Galactische Centrale Zon zal ontvangen. Dientengevolge zullen de mensen 10% DNA-verbetering in ons lichaam ontvangen van de stralingsdosis. We weten al dat de mini-ijstijd al gebeurde toen de Arctic Blitz eerder dit jaar over de VS vloog. Zal de 10% DNA-upgrade dit jaar plaatsvinden in 2018? En welke veranderingen zullen we voelen in ons lichaam en met onze geestelijke gezondheid?

OWS: Terwijl je dit specifieke jaar doorloopt, begin je deze veranderingen al te voelen. Je kent ze misschien niet in termen van een directe DNA-verschuiving in bewustzijn, maar je begint de resultaten te voelen van deze energieën die de planeet binnenkomen. Deze energieën zullen naar de planeet blijven stromen als golven waarover we hebben gesproken, leidend tot veel verschillende wat jullie mini-gebeurtenissen zouden noemen en die leiden naar de grotere gebeurtenis die zal plaatsvinden. Dus terwijl dit allemaal gebeurt, zul je deze toename van vibratie blijven voelen, de toename van bewustzijn, alles zal voor zichzelf blijven zorgen. Er is geen reden om je zorgen te maken, behalve om te weten, dat ja, het is waar dat er vernietiging gaande is. Deels terwijl je driedimensionale illusie ten val wordt gebracht, wordt vernietigd, zijn jullie het echter die het vernietigen.

Jullie zijn degenen die het op de hoofden van de cabal brengen. Er is veel geprobeerd om velen van hen naar het Licht te keren, of aan te moedigen zodat velen van hen zich tot het Licht kunnen wenden. Maar je kunt maar zo ver duwen, velen hebben zich van het Licht afgewend. En dat is hun keuze. Dus weet dat er gewoon een continu proces is dat nog een poosje zal plaatsvinden en dan zul je veel verschillende verschuivingen gaan zien die plaatsvinden, veel onthullingen komen dan naar voren, en het zal zijn, het is bijna alsof het van alle kanten komt. De cabal is omsingeld, zou je kunnen zeggen vanuit alle verschillende richtingen. Dus is dit een antwoord op deze vraag? Misschien een beetje, maar …

Vraag: We weten dat u geen datums geeft, maar hij wil weten of de DNA-upgrade dit jaar 2018 zal gebeuren?

OWS: Daar zeggen we ja tegen. Het zit in het proces. Maar dat is niet iets dat je noodzakelijk direct zult merken in termen van, nu we door deze verandering zijn gegaan ben ik 10% groter dan ik was. [Gelach]

Vraag: De lentezonnewende die op 20 maart zal zijn, zal het grootste deel van de cabal dan zijn weggenomen en onze zegeningen dichterbij zijn gekomen tegen die tijd?

OWS: We kunnen je vertellen, zonder in een tijdsbestek te komen, omdat je altijd moet begrijpen dat ons niveau van tijd en geen tijd anders is dan jullie idee van tijd hier op de planeet, omdat je je tijd anders meet dan wat wordt gemeten in de hogere vibratie en hogere dimensies. Dus een direct antwoord op je vraag, er zullen veel onthullingen naar buiten zijn gekomen, en we kunnen zeggen dat veel op dat moment in beweging zal zijn. Dit is waarom we betreft jullie volgende Advance hebben gezegd, dat is het schema voor april zoals dat zal plaatsvinden – eigenlijk was dat het moment dat we James door gegeven hebben om dit te doen – we hebben gezegd, gebaseerd op er wat tegen die tijd gebeurt zal zijn, bepaalt de programmering wat er in de Advance zal gebeuren. Dus met dat weten zeggen we dat er een groot aantal verschuivingen en veranderingen zullen zijn die waarschijnlijk zijn – gebaseerd op de mogelijkheid en waarschijnlijkheid die zich nu op dit moment voordoet – op basis daarvan zullen er veel veranderingen zijn die zijn gebeurd. Ja.

Vraag: Ik heb de aanwezigheid van mijn vader, die 22 jaar geleden geascendeerd is, de afgelopen maand veel gevoeld. Kun je me een bevestiging geven dat dat is wat ik voel, dat hij aanwezig is om mij heen?

OWS: Ja, dat komt omdat de sluier in veel opzichten dunner wordt of verdwijnt en je merkt als de sluier steeds dunner wordt, bedoelen we dat de sluier verdwijnt die in je geest zit. De sluier is al gevallen. Het is er al niet meer, begrijp je. Net zoals Lady Nada heeft gezegd dat er geen sluier meer is. Alleen nog in je geest, in je programmering, is het er nog steeds. dus je merkt meer en meer dat de sluier er niet meer is, net zoals ‘er geen lepel is’ uit de film The Matrix. Zie je? Dus je zult steeds meer gaan ontdekken dat er openingen in de sluier zijn die je de andere kant laten ervaren zou je kunnen zeggen. Er zullen hier en daar glimpen zijn, zoals die er al enige tijd zijn, en ze zullen toenemen. Dus die geliefden van jou die naar de andere kant zijn verhuisd zul je beginnen te voelen, als het voor hen noodzakelijk is om dat te doen, zul je merken dat ze meer met je kunnen communiceren. Dus ja. Het antwoord is direct ja. Je ervaart dit en je zult dit meer blijven ervaren als er behoefte aan is.

Vraag: Ik was aan het luisteren naar een channeling van St. Germain en hij sprak over de Wet van Eliminatie en ik vroeg me af of je daar iets over kan zeggen.

OWS: De Wet van Eliminatie in welk opzicht?

Vraag: Ik denk dat het was met betrekking tot de oorlogen die gaande zijn in de wereld, vooral Syrië. En hij vroeg ons toestemming te geven – ik begreep dat niet helemaal – voor lichtwezens en de Galactic om te helpen het zinloze geweld van mens tot mens te stoppen.

OWS: Ja. Wel zeker is er een wet zou je kunnen zeggen, een universele wet dat men niet strijd tegen een ander. Dat is tegen de Gulden Regel in dit opzicht. En er is nooit een moment dat je een ander kwaad kunt doen zonder jezelf te schaden. Zie je? Degenen die de ander in enig opzicht kwaad doet, doet zichzelf pijn op de lange termijn. Zoals in het gezegde “Oordeel niet want je oordeelt jezelf.” En merk op dat we hier zeggen, oordeelt je zelf. Niet om beoordeeld te worden. Je mag nooit beoordeeld worden. Je kan alleen jezelf beoordelen. Dus dat is de wet waarover je spreekt: de eliminatie van alles dat tegengesteld is. Dat kan nooit zo zijn, want hoe kun je tegen een ander ingaan als je allemaal één bent?

Vraag: Is het nuttig voor ons om een ​​explosie van licht naar het hoger bewustzijn van de cabal te sturen? Zou dat beter zijn?

OWS: Wat je doet is dat je het licht stuurt en loslaat. Je hoeft het niet per se (op iemand) te richten. Soms kun je dat doen als je wilt, maar stuur het licht en laat het gaan, maak je geen zorgen over de resultaten. Bid voor hen, houd van hen, wat het ook is dat je wil doen. Maar stuur het en laat het gaan. Laat het zo zijn. Wat het ook is. En voor wie het ook is, of het nu dieren of mensen zijn, wat dan ook, zend het licht, zend de liefde en laat het dan zijn. Oke?

Vraag: Wat kunt u ons vertellen over diegenen onder ons die de RH negatieve bloedgroep hebben – er is misschien maar 10 tot 15% van de bevolking die dit heeft – en ik weet niet precies waar we vandaan komen. Kun je daar enig licht op werpen?

OWS: Wat wil je precies weten? Wees specifieker.

Vraag: Alles zou nuttig zijn.

OWS: Dan blijven we in dat geval hier heel algemeen, maar jouw Rh-negatief … dat is wat je zegt?

Vraag: Ja, ze weten niet zeker waar of waarom dit zo’n klein percentage van de bevolking is dat Rh-negatief die de resusfactor mist.

OWS: Dat komt omdat diegenen voornamelijk uit een bepaald systeem komen. Jij bent hier gekomen voor een doel. Je bent hier gekomen om bepaalde energieën te brengen. We kunnen hier niet al te veel op ingaan, je bent maar een klein portie, zou je kunnen zeggen, van de bevolking vanwege de energie die je op de planeet brengt. Het heeft niets te maken met wetenschap of zo,  dat tenminste de wetenschap dit tot nog toe niet weet. Je bent hier om deze energie naar de planeet te brengen als een speciale sectie zou je kunnen zeggen van degenen die hier kwamen. Veel meer dan dit kunnen we op dit moment niet geven.

Vraag: Onlangs hebben we enige informatie ontvangen over veranderingen van de Aarde, tektonische bewegingen en “overstromen van de zeeën” in de komende jaren wereldwijd. En we hebben zelfs het advies gekregen om landinwaarts te verhuizen. Wat is jouw mening over deze informatie?

OWS: Veel hiervan is onderdeel van de oude angst zaaien, zou je kunnen zeggen, de angst zichtbaar maken, om je in de driedimensionale programmering te houden en om bang te zijn. Om nu te zeggen dat je naar een bepaald deel van het land of de wereld moet verhuizen, want dan ben je veilig. Dat is iets wat je direct zal worden verteld als het nodig is. We kunnen je als geheel vertellen dat er op dit moment geen reden is voor een massale evacuatie die ooit deel uitmaakte van een tijdlijn. Het had kunnen gebeuren. Er zouden er dan velen zijn die zouden worden opgenomen in de ruimteschepen, indien nodig overal ter wereld. Dit is niet langer het geval. Dit maakt deel uit van de oude tijdlijn, de oude programmering en het blijven veroorzaken van angst dat je naar een bepaalde sectie of een bepaald gebied moet verhuizen. Oke?

Vraag: Ik weet dat je eerder zei dat Trump van het licht is en dat hij zelfs een hoger wezen is en dat hij geweldige dingen voor ons heeft gedaan. Ik accepteer dat in het vertrouwen omdat we daar geen transparantie of waarheid over hebben. Maar wat ik niet kan verwerken is hoe hij nu optreedt met zijn Tweets met de beledigingen en alle pijn die hij veroorzaakt door immigratie. En in zijn laatste toespraak voor CPAC bleef hij tegen de mensen schreeuwen dat ze het 2e Amendement wegnamen en zodoende meer angst veroorzaakte en mensen vergeleek met dingen waar ik niet eens over wil praten. Maar hij lijkt dingen zo veel meer verdeeld en kwetsend te maken dat ik het gewoon moeilijk vind hem te zien als iemand die een verlosser is.

OWS: Voordat we naar president Trump gaan, zullen we het hebben over president Obama en zijn specifieke rol die hij speelde. Hij speelde mensen tegen elkaar uit. Hij speelde de gulde middenweg. Hij bespeelde het punt waarop hij degene om heen heen kon neerhalen, de dingen die er gaande waren en bracht deze naar voren. Het leek er op dat hij in veel gevallen van het duister was, maar hij was bijna altijd van het licht. Natuurlijk was hij een mens. Hij had hierin zijn eigen zwakheden en af ​​en toe werd hij op een of andere manier bewerkt tegen zijn zin, tegen zijn tekortkomingen. Maar op de lange termijn maakte het allemaal deel uit van de orkestratie dat hij veel veranderingen bracht, niet alleen naar dit land, maar over de hele planeet in veel gevallen.

Om nu verder te gaan, is er iemand die niet gekocht kon worden. Degene die nu president Trump is die als de ondergang werd gezien door de cabal, de machten der duisternis. Ze konden deze niet controleren en ze wisten dat hij ging winnen. En hij heeft gewonnen, dit maakt zeker deel uit van de orkestratie, hij is beslist de weg gewezen en geleid door degenen met hogere krachten, wat jullie het Bondgenootschap noemen, de Galactics. Hij is zeer betrokken en doet er alles aan om door te gaan met het neerhalen van het gordijn rond de cabal. Om hen neer te halen en ze buiten spel te zetten, uit het beeld, hoe je het ook wilt noemen. Het gordijn naar beneden halen, zie je. Als het idee van de Tovenaar van Oz, de cabal is degene die de tovenaar achter het gordijn is; degene waar je geen aandacht aan besteedt. Dat is wat ze altijd wilden. Zie je? Maar nu zijn ze naar voren gebracht. Ze zijn verschenen en in het licht gezet. Ze houden niet van het licht en ze schrikken er voor terug. Dus dat is wat het is, het gordijn wordt om hen heen opgetrokken en ze worden blootgesteld. En president Trump, doet de ontmaskering. En degenen om hem heen, natuurlijk, die hem omringen en met hem samenwerken, doen alles wat ze kunnen, naar wat je zou noemen en hoe hij het noemt,  het leeghalen van het moeras. Dit is erg belangrijk omdat er een einde van het oude moet zijn voordat het nieuwe kan beginnen. Zie je? Dus hij is degene die hiervoor is aangesteld. En hij koos hiervoor. Hij liet dit gebeuren. En hij is degene die  alles rond de cabal neer haalt als hij kan. Zo veel als hij kan.

Natuurlijk, net als president Obama, hij is ook een mens. Hij heeft zijn eigen zwakheden. Hij heeft die persoonlijkheidsconflicten in hem die hem op de een of andere manier blijven aanmoedigen. En dit druist soms in tegen de wil en de opvattingen van een groot aantal mensen, de bevolking. Maar over het algemeen is hij degene die dit alles naar beneden haalt.
Vraag: Dus het probleem en de verwarring die ik heb is de scheiding in de goede dingen die hij doet en zijn persoonlijkheid die nog steeds aanstootgevend is in zijn tweets en taalgebruik.

OWS: Het is alleen maar aanstootgevend als je het toestaat. Als je eraan gehecht bent. Wees niet gehecht aan wat het ook is. Kijk verder dan dit. Zie het bos door de bomen. Je kijkt nu alleen naar de bomen, aan de rand van het bos. Bekijk het hele bos door de bomen. En zie Trump als degene die doorgaat met het proces om alles naar beneden te halen; neerhalen van de oude programmering, het oude paradigma naar beneden halen zodat het nieuwe paradigma geboren kan worden. Zodat je letterlijk de nieuwe dageraad in kunt.

Vraag: [Verzonden per e-mail] Hij zegt dat Kryon [van De Magnetische Dienstverlening] een korte geschiedenis van de Pleiadiërs beschreef omdat ze op een gegeven moment vrije wil hadden maar ze werden kwantumwezens wat de gloeiende aero-schepen in de lucht verklaart. Zullen we onze vrije wil verliezen of behouden na ascensie? Worden we na de ascentie Galactische mensen en kwantumwezens zoals de Pleiadiërs?

OWS: Je blijft je vrijheid, je gevoel van vrijheid behouden, je vrije wil zeker. Je bevindt je in een vrije wil zone. We zijn allemaal in die zone en we hebben allemaal de vrijheid van wil om te doen wat je wil. En dat zal zeker niet eindigen na ascensie. Trouwens, het zal nog groter zijn. Dus maak je je daar geen zorgen over. Je zult jezelf blijven en een groter zelf in jezelf zijn, als dat logisch voor je is. Want je zult dan volledig zijn afgestemd op je Hoger God Zelf.

Vraag: Is het voor ons veilig om onze valuta’s in te ruilen in de zogenaamde wisselcentra?

OWS: Je spreekt in termen van het oude paradigma. Onder het oude paradigma zou het antwoord hierop nee zijn. Maar onder het nieuwe paradigma nadat de cabal uit de situatie is verwijderd, hoef je je daar geen zorgen over te maken. Maar zolang ze zich nog steeds in een controlestijl bevinden, is er reden tot zorg. Dat is waarom het nog niet is vrijgegeven. Dat is waarom je het nog niet hebt, want als het nu werd vrijgegeven, voordat de cabal volledig is ingeperkt, dan zou het zeker een zorg zijn.

Vraag: Als we nog geen ervaringen hebben met het zien van schepen – ook al probeer ik te blijven bevestigen dat ik ze wil hebben … dat ik ogen heb om te zien en oren om te horen en mijn meditaties doe en ik nog geen herinneringen heb- – betekent dit dat ik mijn vibratie niet genoeg verhoogd heb of is het dat ik deze dingen om wat voor reden dan ook nog niet mag weten?

OWS: Er zijn omstandigheden waarbij bepaalde mensen dit inzicht in deze herinnering, deze aanwijzingen krijgen dat ze een onderdeel zijn van die uitdrukking die zichzelf aan hen laat zien. Maar er zijn er veel over de planeet, meer dan je je kunt voorstellen, natuurlijk, die deze dingen niet kunnen zien. Ze willen het wel, maar zien ze niet. Er zijn er velen die naar buiten zijn gekomen en steeds over deze dingen praten, of de verschillende Intel-bronnen, of degenen die deze bronnen naar buiten brengen, zoals Wilcock en zo, die ze zelf grotendeels niet hebben gezien. Zie je? Dus het doet er noodzakelijk niet toe hoe je vibraties zijn, hoewel als je in de hogere vibraties bent, het op dat moment aannemelijker is om door de sluier heen te kijken en de dingen te zien die je zoekt.

Vraag: Oke, dus het is niet noodzakelijk dat ik iets anders moet doen dan doorgaan met wat ik doe en proberen mijn vibratie zo veel mogelijk te verhogen in het openen er voor. Is het soms gewoon timing?

OWS: Dat klopt. Het zal gebeuren als het nodig is.

Vraag: Bedankt. Dat helpt me om deze druk los te laten van het gevoel alsof ik iets verkeerds doe of dat ik geblokkeerd ben of zoiets. Dus dankjewel.

Vraag: Met betrekking tot de vraag die zojuist werd gesteld, ze vroeg ook naar herinnering; herinneren wie je bent. Niet alleen het zichtbare deel ervan. Dus is dat ook waar voor herinneringen … alleen een kwestie van timing?

OWS: Ja. Dat is juist. Ja.

Vraag: Dit is zo diep en intiem. Bedankt, One Who Serves. Vorige week en de week daarvoor waren de antwoorden op onze vragen zo ontwakend. Heel erg bedankt.

Ik luisterde en hoorde dat er een soort balans is tussen bewustzijn wat we doen en actie. Veel bewustzijn en veel actie en laat het dan gewoon zijn. Het universum geeft het, het is allemaal georkestreerd, maar er is een gevoel van balans. Is dat iets dat als we deze energieën beheersen dat  we er naartoe geleid worden?

OWS: Absoluut. Naarmate je blijft stijgen in vibratie en in bewustzijn stijgt, bereik je een balans over de planeet; een balans in jezelf en een balans buiten jezelf. Je zult dit beter begrijpen als je door deze overgang heengaat en je begint de effecten te zien van de veranderingen die plaatsvinden die leiden naar het brengen van balans. Ja.

Vraag: Ik had deze week een droom en toen ik er wakker van werd hoorde ik mijn eigen stem zeggen: “Ik ga dood.” Gewoon heel vredig. Het maakte me niet bang, ik ging rechtop zitten en dacht na over de woorden. En voor mezelf, in mijn eigen bewustzijn, voelde ik dat het tegen me zei dat mijn oude zelf degene is die sterft voor mijn nieuwe zelf om op te staan ​​en naar voren te komen, want dat is waar ik al een tijdje om vroeg. Kun je voor mij bevestigen of dat is wat ik voelde?

OWS: Precies zoals je zegt. Ja. Er is niets meer dat we kunnen toevoegen dat je niet al weet.

We zijn we klaar om het kanaal vrij te geven.

Voordat we dat doen, we zijn veel activiteiten aan het plannen, veel ervaringen – voor de volgende Advance. Maar zoals gezegd houden we ons wat op de achtergrond op een bepaalde manier omdat we moeten vaststellen, zou je kunnen zeggen, als de tijd dichterbij is als tot wat er in jullie paradigma is gebeurd, je driedimensionale paradigma, dat nu meer en meer is verplaatst naar de hogere vibraties van het vierde en zelfs in het vijfdimensionale paradigma. En naarmate je dit blijft doen, zal het de activiteiten die we van plan zijn verschuiven en veranderen.

Maar het staat vast dat één van de ervaringen is degene die al is doorgegeven – dat zal gebeuren wat er ook gebeurt – en dat is de zalving van ieder van jullie die op dat moment deel uitmaakt van dit proces. Zalving van elk en iedereen met dat wat voorheen de Heilige Geest werd genoemd, maar kan worden beschouwd als de Bron in je. En die zalving is voor jou om dan uit te gaan en het Licht te delen.

Verspreid het Licht dat je zult hebben als resultaat van deze ervaring. Je zult de kracht achter je hebben, de kracht van de Bron in jezelf en achter je om je te helpen en je te begeleiden in het weten van de woorden om te spreken, in het weten van de acties die moeten worden ondernomen als de situatie zich voordoet. Omdat jullie onze afgezanten zijn. Jullie zijn, zelfs jullie kunnen het overwegen, jullie zullen de discipelen zijn. Niet alleen deze groep – zeker er zijn veel groepen zoals deze die op dezelfde manier werken als deze – maar jullie zijn de afgezanten of zullen de discipelen zijn. Degenen die zullen werken met de discipline die nodig is om dit voort te brengen. Oke?

Shanti. Vrede zij met je. Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.

Vertaald van het engels naar nederlands door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina vertalingen