Het Helen van de Wereld

De Stichters

Het Helen van de Wereld

De Stichters via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

5 november 2005

Vraag: Overal waar ik in deze wereld kijk zie ik mensen lijden. Zoveel mensen hebben de hoop opgegeven en leiden levens vol wanhoop, om een beroemde psycholoog te citeren. Het probleem lijkt zo overweldigend dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Mij is verteld dat slechts één persoon de wereld kan veranderen, maar als dat waar is, waarom heeft dat dan niet gewerkt? Jullie zouden 12-dimensionale wezens zijn. Als jullie zo hoog en machtig zijn, waarom hebben JULLIE de wereld dan niet geheeld? En kom alsjeblieft niet met die oude onzin van vrije wil.

De Stichters: Dank je, geliefde Schepper, voor deze prachtige vraag. Wij hebben drie antwoorden voor jullie, een hele korte, een korte en een lange versie. Helaas past het lange antwoord zonder enige aanpassingen niet in de beschikbare ruimte van dit medium, jullie internet en de meesten van jullie kunnen niet zo lang hun aandacht erbij houden. Daarom beginnen wij met de hele korte versie en komen daarna met de korte versie.

Het kortste antwoord kan worden teruggebracht tot twee woorden: “vertrouw God”. Wij noemen dit ons één dollar-advies omdat een versie ervan is gedrukt op het Amerikaanse één dollar-biljet. Wij zien echter dat jullie behoefte hebben aan meer gedetailleerd antwoord en komen daarom met de korte versie.

In de eerste plaats moeten jullie beseffen dat het helen van jullie wereld een zeer zware taak is, zelfs voor diegenen van ons die, zoals jullie dat noemen, hoog en machtig zijn. Dat is de realiteit van de situatie en het is belangrijk om de realiteit onder ogen te zien, tenzij je vlucht in ontkenning en oppervlakkige filosofie. De realiteit van de situatie is dat dit een gevallen planeet is en dat deze val heel lang geleden plaatsvond. Pas de laatste 50 jaar is er een beweging geweest in de Godheid, in ons en in anderen, om deze wereld extra bijstand te verlenen om haar uit een zeer donkere plaats te helpen. Om de vraag te beantwoorden waarom dit een gevallen wereld is en hoe dat kwam, vereist het lange antwoord op jullie vraag.

In de tweede plaats zijn de dingen niet zo beroerd als ze lijken te zijn, ook al is het waar dat er veel lijden is in jullie wereld. In feite verbeteren de dingen op veel manieren enorm. Naarmate jullie bewustzijn toeneemt, worden jullie je er meer en meer van bewust hoe diep jullie als collectieve groep zielen zijn gevallen, en dus lijken de dingen erger te worden in plaats van beter.

Jullie begonnen dit experiment van het aannemen van biologische levensvormen heel lang geleden, d.w.z., incarneren, en het was heel snel na de aanvang van dit proces dat jullie je gevangen begonnen te voelen in deze lichamen die jullie bewonen. Velen van jullie brachten levens door zonder zelfs maar te beseffen dat jullie zielen waren die lichamen bewonen. Jullie dachten dat jullie deze lichamen waren, of misschien was je verlicht genoeg om te denken dat je je geest was. Pas in de laatste 30 jaar begonnen velen van jullie zich te realiseren dat jullie veel meer zijn dan jullie geest-lichaam-complex.

Jullie is verteld dat je de wereld persoon na persoon verandert, te beginnen met je naasten. Maar jullie is ook verteld dat je een ander persoon niet kunt veranderen vanwege de (en daar heb je die vreselijke woorden) vrije wil. Verder is jullie, wat wij noemen, een vierdegraad waarheid gegeven die zegt dat wat jullie buiten jezelf zien een reflectie is van jullie innerlijk. En dus, geliefde Scheppers, is het jullie taak geweest om je naar binnen te richten en alle delen van jezelf te vinden die tegenovergesteld zijn aan God’s grenzeloze liefde en macht en deze delen naar het licht te brengen om te worden geheeld.

Dit is een moeilijke taak geweest, maar omdat steeds meer van jullie deze reis hebben ondernomen, is het makkelijker geworden voor diegenen die in jullie voetsporen treden. Tegenwoordig zien wij mensen die, na slechts een paar jaar meditatie, metafysica en spiritueel zoeken, een relatief hoog bewustzijnsniveau hebben bereikt. Nog maar één generatie eerder zouden jullie een heel leven nodig hebben gehad om dat te bereiken.

Wat jullie tegenwoordig in de wereld zien, geliefde Scheppers, is het snelle schoonmaken en reinigen dat nodig is opdat jullie wereld naar het volgende niveau van evolutie en heling kan worden gebracht. Ja, voor velen van jullie lijkt dit overweldigend. Soms moet je het gewoon laten gaan en accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Andere keren voel je dat je niet zomaar kunt zitten toekijken zonder iets te doen. En dus handel je. En je hoopt dat wat je doet een verschil uitmaakt.

Wij, jullie geliefde gidsen van boven, kunnen met volledig vertrouwen zeggen dat jullie inderdaad EEN VERSCHIL UITMAKEN, of jullie dat nu wel of niet kunnen zien. Wij kunnen dat vanuit onze positie zien. Iedere dag die op jullie planeet voorbij gaat, brengt meer verlichting. Een groot aantal van de zielen die lijden, zullen jullie wereld binnenkort verlaten en incarneren op andere planeten die speciaal zijn ontworpen om hen voorbij het lijden te helpen groeien en ontwikkelen. Geen enkele ziel hoeft te lijden. Binnen een relatief korte periode zal LIJDEN OP JULLIE PLANEET VOORBIJ ZIJN. Misschien geloven jullie ons niet, geconditioneerd als jullie zijn te denken dat deze wereld een plaats is van eeuwigdurend lijden. Maar wij spreken vanuit een kennis die veel verder gaat dan die waarop jullie leiders zich beroepen.

Wij, de ontwerpers, zien de veranderingen in jullie DNA. Wij geven jullie via directe energie-overdracht, een helingfrequentie die sterker is dan elke andere die jullie tot op heden hebben ervaren. Jullie zullen merken dat binnen een paar korte jaren velen van jullie niet langer ziekte, veroudering en dood zullen ervaren. Jullie zullen zozeer worden gevuld met de geest van God dat zelfs eten en drinken oninteressant gaan worden.

Dit medium heeft een boek beloofd dat is gebaseerd op onze leringen. Daarin zullen delen staan van het lange antwoord op jullie vraag. Nu laten wij jullie onze korte versie overdenken. Wij stellen heel veel prijs op jullie vraag en wij sturen jullie altijd onze liefde.

Wij zijn de Stichters.

Terug naar pagina De Stichters