18.07.29 “Het is tijd om de contracten te verbreken”

“Het is tijd om de contracten te verbreken”

 

St Germain en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell

Deze berichten zijn doorgegeven tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change-groep in   Payson, AZ op 29 juli 2018.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag /antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

 

Commandant Ashtar    

Ik ben Ashtar.

Het is altijd een plezier om bij jullie te zijn, te kunnen delen, om samen met jullie alles te kunnen ervaren wat op deze planeet gebeurt en alles wat er in jou gebeurt als de planeet in jezelf want het is altijd boven en beneden. Zo boven zo beneden. Zo binnen zo buiten.

En de verbinding waar je eerder over sprak in jullie bespreking over de Eenheid van alle dingen, over de verbinding die je hebt met de planten, de dieren en de mensen. Dit is wat werd bedoeld met deze meditatie om die verbinding te voelen, om dat gevoel van Eenheid te voelen. Want we zijn altijd Eén geweest. Maar met jullie verschillende incarnaties en de programmering die door deze incarnaties is ontstaan ben je in verschillende richtingen blijven gaan.Ja, je hebt die contracten gevolgd, de meesten van jullie. En ja het is waar dat het tijd is om die contracten te beëindigen, om die contracten te verbreken. We zouden zeker applaudisseren als je dat deed omdat ze niet meer nodig zijn.

Je kwam binnen met een doel. Je hebt je doel geleefd. Maar de tijd om die contracten na te komen is niet langer nodig.

Je kunt ze eenvoudig verbreken door Aartsengel Michael aan te roepen om met zijn Vlammende Blauwe Zwaard van Waarheid te komen en hem te zien, hem te vragen en hem vervolgens de vele psychische banden te zien verbreken die jou nog steeds vasthouden aan deze driedimensionale illusie van jouw eigen creatie.

Het is nu tijd mijn vrienden. Het is tijd om het oude los te laten, het verleden los te laten en het moment te omarmen waarin je je nu bevindt en met veel liefde vooruit te kijken naar de toekomst.

Zie niet wat er in de wereld gebeurt, zoals velen het nu zien en wanhopen en het ondervinden van depressie en de noodzaak om verschillende medicijnen te gebruiken om hun bewustzijn te veranderen. Of om zichzelf te verdrinken in een onwetendheid zodat ze kunnen ontsnappen aan wat zij geloven dat de realiteit is.

Maar jijzelf weet wat de ware realiteit is. Je weet dat de realiteit die nu voor je ligt is wat jullie allemaal hebben gecreëerd. En je weet ook dat je in de toekomst de realiteit kunt creëren die je wilt. En jouw toekomst, jouw collectieve toekomst hangt nu af van elke gedachte die je hebt.

Maar begrijp alsjeblieft, omdat je gedachten stijgen in bewustzijn, en je stijgende bewustzijn verhoogt je gedachten, ben je nu steeds meer aan het creëren op dit moment en elk moment creëert je de toekomst voor jezelf, de toekomst die je wilt leven. De toekomst die je was voorbestemd om te leven.

Dus ik zeg nogmaals, laat nu het verleden los. Het verleden is weg. En door het loslaten van het verleden laat je ook alle programmering los die je bent gaan begrijpen als zijnde je realiteit.

Maar velen van jullie beseffen nu dat als je het verleden loslaat en je leeft in het moment dat je nu de levens creëert die je nu allemaal wilt.

Leef in het moment. Wees in het moment. Wees het moment.

Ik ben Ashtar. Ik verlaat jullie nu maar ik zal bij je terug zijn wanneer je jezelf bij de volgende Advance bent. Ik zal meer bij jullie zijn dan je op dit moment mogelijk kan  weten.

Vrede en liefde zijn met jullie allemaal.

 

One Who Serves

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!

One Who Serves  is met jullie. We willen alleen een korte boodschap er aan toevoegen, dat alles precies is zoals het moet zijn en je bent op het juiste moment op de juiste tijd.

Hoe vaak heb je dat nu al gehoord? We hebben dit herhaaldelijk gezegd en het is belangrijk dat je dat blijft horen.

Je bent in het perfecte moment. Je bent perfect precies zoals je nu bent . Dat is wat je moet leren begrijpen, omdat jij de Schepper in jezelf bent. Jij bent de Bron. De Bron van alles. De Bron en jij zijn Eén.

“Ik en mijn Vader zijn Eén”, zei Yeshua. “Ik en mijn Vader zijn één.” En wat betekent dat?

Het betekent dat de verbinding er altijd is geweest en alles wat je hoeft te doen, elk moment van je leven, beseffen dat die verbinding er nog steeds is.

Jij bent de Ene. Jij bent de Ene.

Begrijp alsjeblieft dat als je verder gaat met het doorlopen van deze overgang, door dit ascensieproces. Wees de Ene. Wees Neo in ‘The Matrix’. Jullie zijn allemaal de Ene. Jullie kunnen allemaal kogels stoppen als het nodig is … maar alleen als je het gelooft. Hij was niet in staat om kogels te stoppen totdat hij het geloofde. Maar toen hij eenmaal geloofde dat hij de Ene was, was alles mogelijk.

Dat is wat je moet leren begrijpen. Dat zul je steeds vaker doen, terwijl je verder gaat met het verhogen van je vibraties en steeds meer in die hogere vibraties verblijft. Je toekomst, je reis vooruit is geweldig! En het zal nog wonderlijker voor je zijn als je doorgaat in deze overgang, als je blijft geloven dat het zo is.

 

V & A

Vraag:    [gemailde vraag] Mijn vraag van vorige week was gerelateerd aan de onderwerpen van vorige week, maar de antwoorden die ik zoek zijn mij nog niet helemaal duidelijk. Ik weet dat we een beroep kunnen doen op annuleringen van onze contracten, maar ik wil specifiek weten of onze goddelijke contracten automatisch zijn verlopen door het goddelijk plan omdat we in het proces van ascentie zitten. Wordt ons contract niet automatisch geannuleerd door Prime Creator? Zouden ze automatisch worden geannuleerd?

OWS:    Wat we je kunnen vertellen is dat we hebben gezegd dat het belangrijk voor je is om bewust de disconnectie te creëren. Creëer bewust de scheiding. Als je kunt, kun je dit verbrekingsproces gebruiken zoals Ashtar je net gaf.

Het is belangrijk dat je het verbrekingsproces van de contracten, van de programmering, zoveel mogelijk bewust doet. Begrijp dat terwijl je deze overgang en het ascensieproces vollediger doorloopt, en naar de golven van ascensie gaat waarover gesproken is, je automatisch door dit proces heen gaat om deze contracten af ​​te breken. Onderdeel van het proces … [audio-interferentie

Nogmaals, het is belangrijk dat je nu blijft doen wat je kunt, zoals je het begrijpt, zoals je bent getraind om te doen. Maak er alsjeblieft geen vergissing over. Je wordt opgeleid. Jullie worden allemaal op verschillende manieren getraind, of dat nu via Ancient Awakenings is of via je eigen verbinding met je Hoger Zelf. Jullie gaan allemaal door deze training. En in dit trainingsproces creëer je de verbreking van de oude contracten. Als je dit niet zou doen, dan zouden velen van jullie nog steeds de oude programmering ondervinden waardoor ook  oude karmische aantrekkingen nog zouden plaatsvinden en je zou veel meer beproevingen doormaken dan je al hebt gedaan. Jullie zijn de lichtwerker, jullie zijn de lichtstrijders, dus je gaat continu door dit proces heen en gaat omhoog in vibraties, voornamelijk vanwege jezelf, maar ook omdat het bewustzijn over de planeet verschuift en verandert. Je zult dit misschien niet altijd zien gebeuren, maar dat doet het wel. Bekijk het vanuit ons oogpunt. Dit is wat Ashtar wilde dat je zag. Hij wilde dat je vanuit hun gezichtspunt, ons standpunt, zou zien hoe het eruit ziet, terwijl we van boven naar beneden kijken en de Aarde zien, het bewustzijn van de Aarde zien verschuiven en veranderen en vooruitgaan. En het gaat vooruit. Dus maak je geen zorgen over de contracten, maar we zouden je willen vragen om, alleen voor je eigen doeleinden, Aartsengel Michael te vragen zijn Vlammende Blauwe Zwaard te gebruiken en die banden te verbreken. Vraag hem elke dag totdat je voelt dat de banden verbreken. Terwijl je dit blijft doen, zullen ze worden verbroken en je zult merken dat je veel vrijer zult zijn om je leven en je bestaan ​​dagelijks van moment tot moment aan te gaan. En door dat te doen zul je steeds meer de vreugde vinden in elk moment terwijl je dit doormaakt. Oke?

Vraag:    [gemailde vraag] Je noemde ongeveer drie weken geleden of zo dat we een vermindering in chemtrail activiteiten zullen zien. Is dit nu van kracht of hebben we het over in de nabije toekomst?

OWS:    Jullie bevinden je nu in het proces van het verminderen hiervan wat er over de hele planeet gebeurde. Het wordt nog steeds op een bepaalde manier waargenomen door degenen die naar de hemel kijken en dit kunnen zien. Want je moet begrijpen dat velen naar de lucht kijken en zien wat je zou zien als chemtrails en zij zien iets anders. Ze zoeken wolken of ze zien emissies van de verschillende vliegtuigen of wat het ook is. Maar jij ziet wat er echt is. Maar begrijp ook dat zoals eerder is gezegd, in het verleden, die van de cabal, die van de duistere machten dit als een programmeerproces hadden waar ze doorheen zijn gegaan. En de piloten, degenen die omhoog gaan in de vliegtuigen die op de automatische piloot staan terwijl ze gewoon hun werk doen en ze gaan daarheen en ze doen wat ze doen en ze komen terug naar beneden. Ze doen het alleen omdat het deel uitmaakt van de programmering en de fondsen voor deze programmering raken snel op en het zal worden ingeperkt. Het wordt al sterk ingeperkt, maar in de zeer nabije toekomst, we kunnen zelfs ‘binnenkort’ toevoegen, je zult zien dat dit specifieke proces op een bepaald punt niet alleen enorm maar volledig zal zijn verdwenen. Dus het maakt deel uit van het proces waar je nu doorheen gaat, een deel van de overgang. Oke?

Vraag:    [gemailde vraag] Ik voel me het beste hoe ik me ooit heb gevoeld en ik voel dat er een verandering aankomt. Ik weet dat je het al zo vaak hebt gezegd en ik voel het heel sterk. Zal deze verandering ons toelaten meer te zien en te leven in de 5D-wereld om alles te creëren en te doen waar we gepassioneerd over zijn?

OWS:    Zeer veel ja! Naarmate je meer verhoogt in vibraties zul je blijven ervaren wat met die hogere vibraties samengaat. Met andere woorden, je zult steeds minder van je pijnen en lijden en ander leed ondervinden dat is ontstaan door de programmering waaraan je gewend was. Merk op dat we zeggen, dat je eraan gewend bent geraakt. We spreken in termen van het ‘nu’. Niet zoals het was, maar zoals het nu is, want dit willen we dat je steeds meer doet nu. We willen dat je nadenkt over in het nu zijn en over loslaten, zoals Ashtar zei, laat het verleden los. Het is gedaan. Het is gebeurd. Ga verder. Ga verder met je leven. Ga door met in die hogere vibraties te zijn, je kunt dat eenvoudig doen. Je kunt naar de hogere vibraties gaan door simpelweg te vragen om dat te doen en te weten dat je er in bent. Gewoon door de natuur in te gaan en alle schoonheid om je heen te zien en verbinding te maken met de bomen en de planten en de dieren. Terwijl je dit doet en vooral wanneer je telepathisch met hen begint te communiceren, zal dit op zichzelf je vibratie verhogen, omdat je niet met hen kunt communiceren tenzij je in de hogere vibraties bent met hen. Het is zeer vergelijkbaar met wat je zult ervaren, degenen die daar beneden zijn als je naar die Archieven op zoek bent, en je verhoogt je vibraties om dit te kunnen doen. Je zult niet in staat zijn wat daar werkelijk is in de hogere vibratie, tenzij je jezelf in die hogere vibraties bevindt. Zie je?

Vraag:    [gemailde vraag] Ik werd vorige week bezocht door een eekhoorn die voor de deur zat. Ik zei bedankt hoewel ik je niet in mijn huis wil, en hij wendde zich af naar de boom voor voedsel. Is er een overeenkomstige boodschap dat de eekhoorn mij en anderen wilde vertellen van de veranderingen die komen?

OWS:    Dit is perfecte synchroniciteit, gebaseerd op waar je het eerder over had om te communiceren met andere levensvormen, behalve alleen je menselijke levensvormen, ook met planten en dieren en dit alles. Het is een proces van communicatie, telepathie. En in dit specifieke geval communiceerde je met de eekhoorn en vroeg de eekhoorn niet in huis te komen. En de eekhoorn draaide zich om omdat de eekhoorn begreep wat je zei. Net zoals je tegen de bomen spreekt en je spreekt tegen jullie honden en katten of wat het ook mag zijn. Je communiceert met hen op hun niveau, in hun taal. Als je gemeen tegen hen bent, als je hard tegen ze bent, zullen ze dit begrijpen zoals het van jou afkomt door je vibratie. Maar als je liefdevol tegen ze bent, zullen ze die liefde ook voelen. Dus steeds wanneer je maar kunt, zoek mededogen, liefde, de expressie van de hogere vibraties die door je heen komen naar die andere planten en dieren. Door dit te doen zul je steeds meer de verbinding van Eenheid met alles creëren.

Vraag:    Ik wil je het nogmaals vragen. Ik weet dat het stom is om een bevestiging te vragen van dingen, maar ik wil het wel omdat ik op een verkeerd pad zat omdat ik dacht dat mijn Hoger Zelf iemand anders was omdat ik herinneringen had aan bijbelse tijden. Ik dacht dat het was, wat het leek te zijn, ik dacht dat het mijn tweelingvlam was en het blijkt dat ik geloof dat ik de andere ben. Dus ik wil dat bevestigen, want ik wil geen verkeerde paden meer inslaan. Maar het lijkt erop dat het zo is. En ik wilde ook uitzoeken of we op deze verbinding vrij kunnen zijn, kunnen we vrij zijn om te spreken als ons Hoger Zelf, weet je zoals Joanna / Shoshana dat doet. Is dat acceptabel, niet goed, of wat is het?

OWS:    Op dit punt vragen wij je om het niet te doen, omdat het het programma kan verstoren, het programma waar we met deze groep aan werken. Het is belangrijk om het te houden, uh wat is dat voor een woord, om het allemaal puur en consistent te houden. Dus we willen vragen dat niet te zijn omdat dan iedereen zou kunnen denken dat ze communiceerden met hun Hoger Zelf of een andere entiteit die binnenkomt en ze kunnen al dan niet echt zijn, maar het zou niet consistent zijn zoals we met deze programma werken.

Vraag:    Oke. Kun je bevestigen wat mijn Hoger Zelf is? Wie ik denk dat het is?

OWS:    Wat we je kunnen vertellen, zoals we het aan iedereen zouden vertellen, dit moet van binnenuit komen. We denken dat je wist dat dit antwoord op deze manier zou komen. We kunnen er niet om heen draaien en zeggen, ja je communiceert met je Hoger Zelf of je tweelingvlam of Aartsengel Michael of wat het ook is. Je moet in jezelf tot dit inzicht komen, net zoals Yeshua in zichzelf tot het inzicht kwam in die tijden lang geleden, toen hij zich realiseerde dat hij in feite contact opnam met zijn Hoger Zelf, zijn Vader. Dus jij moet ook hetzelfde doen. We kunnen je dit niet geven. Maar als je naar binnen gaat zal je het antwoord hierop weten voordat je zelfs de vraag gesteld zou hebben. En als je het nodig vind de vraag te moeten stellen, communiceer je misschien niet helemaal zoals je denkt. Dit is niet alleen voor jou die dit vroeg, dit geldt voor iedereen. Oke?

Vraag:    We hebben onlangs een equinox gehad en er is wat informatie die ik via astrologie heb ontvangen. Ik zou willen vragen en ook alle informatie delen die nuttig zou kunnen zijn voor ons om vooruit te komen in het licht, in de nieuwe wereld, waar de  equinox in essentie voor zorgde.

OWS:    Wat de equinox verzorgde voor jou? Is dit wat je vraagt?

Vraag:    Ja. De equinox bood informatie en ook een duw naar, ik veronderstel een volgend niveau, of om ons verder in het licht te duwen, in de nieuwe energieën. Kun je dat alstublieft nader uitleggen?

OWS:    Al deze astrologische tekens die langskomen, de maansverduisteringen, zonsverduisteringen, poortopeningen, maken allemaal deel uit van de energieën die naar de planeet worden gebracht. Vrijgelaten van hoger vibrerende dimensies, zullen we zeggen, die naar de Aarde komen en door deze poorten komen die geopend zijn. Dit is allemaal het verhogen van de energieën, het steeds verder verhogen van de trillingen over de planeet zodat je door deze overgang kunt blijven gaan. En soepel door deze overgang kunt gaan op een zeer vlotte en consistente manier. Zeer vredige, zeer kalme manier in tegenstelling tot wat het zou zijn geweest in de oude tijdlijnen waarover we hebben gesproken. Dus als je door deze overgang gaat, slepen de energieën die de planeet binnenkomen je redelijk soepel door dit proces. Ook al lijkt het niet altijd zo, maar je doet het wel. Je gaat er op een kalme bedaarde manier doorheen. Oke?

Vraag:    Ik wilde weten of je in het kort de verschillen tussen de Merkaba, het Lichtlichaam en het Mentale Lichtlichaam kon beschrijven.

OWS:    Erg goed. Wat we je eerst kunnen vertellen over het Mentale Lichtlichaam. Dat dat er voor iedereen is, het is een deel van jou, het is een deel van je expressie, maar alleen als je het je realiseert. Alleen als je begrijpt dat het er is, is het een deel van jou en kun je de verbinding hiermee herstellen. De Merkaba zoals je zegt, dat is je Lichtlichaam of je voertuig om te reizen voor je Lichtlichaam. Dit is iets dat altijd al een deel van je geweest is en het is er of je je ervan bewust bent of niet. Dit is anders dan het Mentale Lichtlichaam dat je eigenlijk nodig had om die verbinding weer te maken. De Merkaba is enigszins anders. Als je denkt aan de oude tijden, de Griekse goden en al deze dingen, en hoe zij werden gezien in hun brandende wagens, veel hiervan was het Merkaba Lichtvoertuig waarin zij werden gezien en waarin ze verkeerden. Zie je?

Vraag:    De laatste tijd heb ik namen gehoord in mijn dromen of bij het ontwaken. Eén was Akira. En de volgende dag zei iemand, Ik ben Merlinda. Heb ik nieuwe gidsen? Stellen ze zichzelf voor aan mij?

OWS:    Het zijn geen nieuwe gidsen. Ze zijn een deel van jou, ze maken al heel lang deel uit van je expressie, ze komen nu terug naar je, naar je bewuste weten. Ze zijn er altijd geweest, ze komen uit de oude tijden, vooral op deze planeet, maar ook zelfs van voor deze evolutie waar je ze heeft ervaren. Het zijn in het bijzonder individuen, zou je ze kunnen noemen, het zijn geen menselijke uitdrukkingen zoals je begrijpt. Ze zijn zelfs niet eens met een fysieke lichaamsexpressie in deze tijd. Oke?

Vraag:    De laatste tijd heb ik gedroomd en elke keer als ik droom zie ik draken. Zoals vuurdraken. Veel vuur en veel draken en ik weet niet hoe ik het specifiek zou kunnen vragen, maar wordt ik verondersteld een of andere missie te hebben die te maken heeft met vernietiging van iets?

OWS:    Jullie zijn niet degene die een vernietiger zouden zijn, nee. Niet zoals je denkt, zoals wij het zien, je ervaart deze specifieke dromen of we zullen zelfs zeggen dat dit voorbij het dromen gaat, we zouden jullie nu ook willen vragen om verder te gaan dan te denken dat ze alleen maar dromen zijn, omdat dit een bijbetekenis heeft dat ze niet echt zijn in je programmering uit het verleden. Dus gaan we nu verder in je nieuwe begrip, we zouden dit niet als dromen maar als ervaringen gaan zien. Ervaringen die je hebt. Je kunt ze dromen noemen, droomervaringen. En in deze ervaringen heb je de uitdrukking van vuur. Het vuur binnenin. De Kundalini energie die stijgt, hoewel het zich de meeste tijd als een slang laat zien kan het ook als een draak worden getoond omdat de draak er een hogere uitdrukking van is. De draak is degene die op een bepaalde manier in een controlesituatie is die helpt dit proces tot stand te brengen. We kunnen hier niet teveel over vertellen, maar draken zijn echt, zeker. Ze komen voor in jullie oude mythologie en ze komen daar in voor omdat ze toen echt waren. Ze werden in die tijden door velen gezien. Maar zij, net als de elfen, de sprites, de feeën en deze allemaal zijn verhuisd naar een hogere vibrationele ervaring, een hogere dimensie, zodat zij onzichtbaar zijn voor jullie, voor je fysieke ogen, zeker op dit moment. Maar terwijl je verder gaat met het openstellen van je derde oog wat je overigens heel veel gaat doen tijdens de volgende Advance. We gaan hiermee werken en je gaat dan verder dan het fysieke kijken, veel meer dan je tot nu toe hebt gedaan. En degenen van jullie die dit met ons ervaren zullen merken dat je daarna veel grotere ervaring, veel grotere kennis zal hebben voorbij de sluier zou je kunnen zeggen, dat je in staat zult zijn deze expressies voorbij het fysieke te ervaren. Noem het metafysisch. En je zult steeds meer verbinding hebben met de planten, de bomen, de dieren en dit alles en in staat zal zijn niet alleen telepathisch met hen te kunnen communiceren maar zelfs om ze steeds meer te zien. Oke?

Vraag:    Ik had onlangs een …… gezien, wat een soort van behoorlijk grote pad was rond mijn bloemen. Ik zie hem ‘s nachts veel naast de deur. Ik voelde deze connectie met hem en ik wilde met hem praten zodat hij naar me zou kijken. Toen ik ‘s avonds thuis kwam zag ik aan de zijkant van de oprit een kleine stapel. Ik probeerde er omheen te sturen maar mijn auto ging er midden over heen. Ik keek niet. Het was donker. Ik ging naar binnen en de volgende ochtend kwam ik uit de garage en er ligt een grote pad dood op de oprit. Ik weet niet eens wanneer dat is gebeurd. Toen ik met de auto vertrok was aan het einde van de oprit ook een dode kikker. Ik begrijp niet waarom dat gebeurde. Is er een boodschap voor mij in dit alles?

OWS:    Wat we je kunnen vertellen is dat de boodschap hiervoor van binnenuit moet komen. We kunnen dit niet aan jou doorgeven maar je kunt bij jezelf naar binnen gaan en dit soort vragen stellen. De verbinding is er. Waarom het gebeurde kunnen we je niet direct geven. Maar we kunnen tegen jullie zeggen, niet alleen tegen degene die deze vraag stelde, maar dit is een proces van verbinden en communiceren met datgene dat meestal buiten het fysieke ligt, de verbinding eerder, voorbij het fysieke ligt. Alhoewel dit een fysieke uitdrukking van de pad was, was er veel meer buiten deze bepaalde pad of kikker. Zie je? We weten dat dit niet het antwoord is dat je wilde maar soms kunnen we niet precies geven wat je wilt, alleen wat je nodig hebt.

Vraag:    Ik kijk altijd naar de lucht en ik zie onze prachtige Galactische schepen de hele tijd, de lichten. Ik zag een vorm maar dat was toen ik 16 jaar was. Maar hoe dan ook, ik zie ze de laatste tijd elke avond. Ze komen uit verschillende richtingen. Ze vlogen recht over mijn huis, recht over me heen. Ik heb ze gevraagd om alsjeblieft dichterbij te komen, kom alsjeblieft dichterbij vliegen, omdat ze soms behoorlijk ver weg zijn. Maar ik zie ze heel hoog in de lucht, heel hoog en kan ze amper zien. En van één op de zes is er één die van Zuid naar Noord gaat die naar mij flitst. De flitst is zo groot, zo’n helder licht en dan gaat het uit en vliegt het een stukje en flitst het weer, niet zo groot als de eerste en dan zie ik niets meer. Het laat me alleen weten dat het mij ziet, geloof ik. Het weet dat ik ze erken en ik ben zo extatisch. Ik hou zoveel van hen en ik verwelkom hen en ik zal de eerste zijn die naar ze toe gaat als ze landen, als ze in mijn aanwezigheid zijn natuurlijk. Maar wat ik je wilde vragen. Ik voel, nou ja natuurlijk zijn de meesten van ons allemaal sterrenwezens. We kwamen allemaal van andere planeten. Maar is dit mijn familie? De Arcturians misschien? Kun je dat beantwoorden?

OWS:    Wat we je kunnen vertellen is dat ze met je spelen. Ze zijn zich bewust van je. Ze drukken zichzelf uit omdat jij jezelf aan hen uitdrukt. Door dat te doen creëer je een verbinding, een opening die dit proces mogelijk maakt. Iemand anders zou naar boven kijken en niets zien. Dit is wat je moet begrijpen en waar we over hebben gesproken. Terwijl je deze transitie verder doorloopt, dit proces, zal deze expressie van bewustzijn steeds meer gebeuren, of liever, deze verbinding van bewustzijn zal steeds meer gebeuren terwijl je er doorheen gaat. We kunnen je niet vertellen of het Arcturianen of Pleiadianen of Sirianen zijn of wie dit ook is, maar dat komt van binnen uit jou zelf. Als je gelooft dat het Arcturianen zijn, als je dat voelt, dan zal dat zo zijn. Dus vertrouw jezelf. Vertrouw op jezelf en laat deze expressie voor je doorgaan. Dit geldt voor jullie allemaal. Hoe meer je gelooft, hoe meer je zult zien.

Vraag:    Ik heb een vraag over de schepen en je zei, zien is geloven en ik herinner me een …

OWS:    Nee! Geloven is zien! Geloven is zien. Geloven is zien. Ja.

Vraag:    Nou, ik herinner me dat je lang geleden zei, het collectief zei je, velen van ons zijn commandanten van onze eigen schepen in menselijke vorm, in fysieke vorm. Al deze informatie en herinneringen zullen bij jullie terugkomen. Ik herinner me dat je dat zei en dat het voor velen van ons was. Dit ene bijzondere schip waar ik het over wil hebben, ik wilde je daar een vraag over stellen, het gaat over de bomen. Op het schip dat ik zie en ik weet dat ik erover ga en deel ben van het Merkaba schip dat de Aurora wordt genoemd. In het centrum van de Aurora zijn er veel zuilen en niveaus, daar zijn drie kristallen bomen. Ze zijn enorm. Het zijn bomen, maar het zijn kristallen. Ik probeer alleen maar uit te werken, is dit het centrum van het schip, het hart en de ziel van het schip? En dat mijn bewustzijn en het schip en ik het bewustzijn van de hele bemanning voelen wat in deze kristallen bomen zit. Deze grote lichtkolom die naar beneden komt door deze kristallen bomen. Waar komen deze bomen vandaan? Ik voel gewoon dat ze niet van de Aarde komen. Ze zijn verbazingwekkend groot. De lichtkolom komt door de bomen naar beneden, dus ik wil zeker weten dat wat ik zie dat het juist is. En ik voel wat ik voel. Ik heb zo’n aparte verbinding met deze kristallen bomen. Ze zijn niet zoals onze bomen hier op Aarde. Ze zijn doorzichtig. Ze zijn kristal en ze glinsteren zo fel en zijn geweldig. Ik wil deze verbinding leren kennen. Is het het hart? Is het de ziel van het schip?

OWS:    Wat we je kunnen vertellen is dat het niet het hart of de ziel van het schip is. Het is het schip zelf. Dit alles is het schip zelf. De verbinding met al het bewustzijn in het schip en op het schip is allemaal verbonden met elkaar. Dit gaat verder dan je driedimensionale begrip in termen van een fysiek voertuig dat wordt aangedreven door een brandstofbron of iets van dien aard, of het nu een kristal of een soort brandstof is, dit is het bewustzijn zelf. En alles is verbonden met deze types bewustzijns-schepen. Het zijn hogere vibrationele, hoger dimensionale ervaringen en ze zijn volledig verbonden door het bewustzijn. En dat je deze kristallijnen bomen ziet, dat klopt. Ze maken deel uit van de uitdrukking waar ze vandaan komen. We kunnen je niet vertellen wie ze zijn maar je zult in de komende tijd met hen in contact komen omdat je een deel bent van de verbinding met hen. Dit is strikt aan jou die deze vraag heeft gesteld. Je bent meer met hen verbonden dan je op dit moment zou kunnen realiseren. Er zijn ook anderen aan de telefoon, maar daar gaan we nu niet op in. Dus ja, je hebt gelijk in veel van wat je zegt.

Vraag:    Wauw. Mijn hart is aan het overslaan omdat deze verbinding alles behalve fysiek niet-fysiek overstijgt. Dit is metafysisch. Zoals je al zei dit is onvoorwaardelijke liefde. Het is puur. Het is betoverend.

OWS:    Welkom in de vijfde dimensie … en hoger. En we voegen er aan toe, en hoger.

We beantwoorden nog één vraag en dan moeten we het kanaal vrijgeven.

Vraag:    We hadden het eerder over de branden. Alle branden in Griekenland en Californië, alle zuiveringen die plaatsvinden. Ik wilde weten of dit voornamelijk Moeder Aarde zuiveringen zijn of zou het kunnen zijn als de laatste daad van de Deep State met gerichte energie of een combinatie? Kun je ons helpen om te weten waar dit over gaat?

OWS:    Ja. Daarom nemen we deze laatste vraag nog omdat we wisten dat dit zou komen. Het is belangrijk dat je begrijpt wat hier gebeurt.

Jullie die zeggen dat het een zuiveringsproces is, zijn correct. Het is zeker een zeer krachtig zuiveringsproces dat gaande is. Het is een deel van wat we hebben gezegd over het loslaten van het verleden dat voorbij het verleden gaat. Dit alles is het oude wegspoelen, het oude paradigma, het oude regime wordt van de planeet verwijderd, weg van de planeet. De  uitdrukking die nu gebeurt, gebeurt op de hele planeet op veel verschillende manieren. Niet alleen deze branden en vulkanen en zo, maar ook op andere manieren. Het is het verdwijnen van het oude. Het oude proces, de oude programmering die verdwijnt om plaats te maken voor de nieuwe programmering van het nieuwe proces. We gaan niet zeggen de nieuwe programmering omdat je niet meer geprogrammeerd zult worden, je gaat gewoon gewoon door een proces zoals we deze overgang noemen. Dus terwijl je blijft bewegen naar dit nieuwe proces, nieuwe regime, nieuwe paradigma, zul je ontdekken dat alles, al deze branden en al deze dingen volledig zullen verdwijnen.

Maar jullie die zeggen dat het deel uitmaakt van een duistere uitdrukking, de cabal en zo, dat is ook enigszins correct. Omdat ze hun laatste positie hebben. Ze staan op hun achterste benen zou je kunnen zeggen en ze doen alles wat ze kunnen doen, schoppen en schreeuwen. Ze zullen niet zachtjes verdwijnen. Ze zullen hier vechtende doorheen gaan. Dus je moet begrijpen, dat het zal blijven duren tot het einde dat ze kunnen. Velen hebben zich al overgegeven. Velen zijn al verschoven naar het licht. Velen hebben zich gerealiseerd dat hun tijd voorbij was en zij accepteren nu het nieuwe paradigma en het nieuwe bewustzijn dat op de planeet komt. Vele hebben dat al gedaan. Maar er zijn nog steeds overblijfselen, degenen die niet zullen capituleren. Ze zullen niet toegeven. Zij zijn degenen waarvan je hebt gehoord over de vele arrestaties die eraan komen. Over het zuiveren van de oude manieren, dit is waar dit over zal gaan. Een deel zul je zien. Een deel zul je niet zien. Een deel zal achter de schermen plaatsvinden, maar op de een of andere manier worden ze uit beeld gehaald omdat ze niet kunnen overleven in de hogere vibraties. En zodra de beslissing is genomen dat de trillingen worden verhoogd tot het punt dat degenen die alleen de lagere vibraties kunnen verwerken, niet kunnen blijven bestaan ​​in deze hogere vibraties. Zie je? Is dit logisch voor jou?

We moeten nu het kanaal vrijgeven.

 

We hebben zoveel zin in die twee weken vanaf nu, zoals we het in jullie tijd zien, als jullie bij de Advance zijn. Het wordt een speciale tijd. Het wordt een belangrijke tijd. Het zal een uitdrukking worden die gaat doorkomen die jullie zal vloeren en velen van jullie zal choqueren. We kunnen er niet te veel meer over zeggen. James weet niet eens waar we het over hebben maar krijgt een klein beetje inkleuring terwijl we hier doorheen gaan. Dus wees er klaar voor. Het gaat niet alleen verbazingwekkend zijn, maar het zal in veel opzichten spectaculair zijn aangezien jullie jezelf aan het einde er van erg veranderd zullen voelen. We zijn nu klaar, we zullen nu het kanaal vrijgeven.

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene.

 

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina vertalingen