“Laten wij vrienden zijn”, Deel 3

“Laten wij vrienden zijn”,  Deel 3

Een boodschap van Neale Donald Walsch

Mijn lieve vrienden…

Van de vorige week:

Toen ik verder ging met mijn  gesprekken met God werd mij iets verteld dat mij nog meer choqueerde en dat verbazingwekkend was voor mijn systeem. “Er zijn” zei God tegen mij “Geen dingen als Goed en Kwaad!

Zoals jullie je kunnen voorstellen overweldigde dit mijn gehele waardesysteem. (niet dat ik daar veel aandacht aan schonk) Ik moest helemaal opnieuw beginnen met het bekijken en evalueren van de keuzen en de gedragingen in mijn leven.

DEEL 3… Ik heb gemerkt dat de sleutel voor het vergeven van mijzelf helemaal niet het vergeven is, maar…. begrijpen!God heeft mij heel duidelijk gemaakt dat als ik de acties van anderen begrijp, als ik die anderen ZELF begrijp (wat informeert hen, wat beweegt hen, wat motiveert hen?) vergeving overbodig wordt.

Al wat ik hoefde te doen om vergeving voor mijzelf te vinden was begrijpen wat hen informeerde, animeerde en wat MIJ motiveerde toen ik de keuzen en de beslissingen nam en wat mij me liet gedragen zoals ik deed.

Ik ben niet echt een “slecht” iemand. Ik ben geen boef en mijn intentie in het leven is niet verkeerd. Ik ben er niet op uit om wie dan ook te “pakken” en ik voel geen wraak als mensen erop uit lijken te zijn om mij te “pakken!” Ik ben een gewone jongen, een goed mens, hoop ik, en heel gewoon in mijn goedheid, net zoals de rest van ons. Ik probeer mensen niet te bedriegen, niet te stelen, te liegen, te beschadigen of te vernietigen. Waar gaat het dus allemaal over?

Het gaat erom dat ik niet weet wat ik in godsnaam allemaal aan het doen ben – en denk dat de enige manier waarop ik kan krijgen wat ik nodig heb door te doen wat ik deed. Ik had dit flink verkeerd! Ik was zo slecht geïnformeerd. Of “ziekelijk geïnformeerd” lijkt mij een betere uitdrukking.

Alles wat ik uiteindelijk wilde was gelukkig zijn. Ik wilde gewoon gelukkig zijn in mijn leven en ik probeerde van alles om dit te laten gebeuren omdat ik niet wist HOE ik dit moest laten gebeuren. Niemand leert ons hoe wij gelukkig kunnen zijn.

Er is nergens een school voor geluk. Die zou er wel moeten zijn, maar hij is er niet.

Misschien zal ik er een beginnen. Misschien zal ik de “Gesprekken met God-Vreugde School” beginnen….

Daar was ik dan, grabbelend als een keeper met een lekke achterhoede die probeert een grote nederlaag te voorkomen. Vroeger of later zal ik vragen of deze wedstrijd nog eens overgespeeld kan worden….

Ik deed een paar dingen waar ik niet trots op ben en enkele dingen die een ander beschadigden…..maar nu begrijp ik waarom ik dat deed. Ik begrijp dat ik niet probeerde om iemand te beschadigen. Zelfs als ik wist dat sommige dingen iemand zouden beschadigen. Ik deed ze omdat IK niet beschadigd wilde worden en vroeg mij in mijn simpele geest af: WAAROM KUNNEN WIJ NIET ALLEMAAL GELUKKIG ZIJN ZONDER IEMAND ANDERS DAARMEE ONGELUKKIG TE MAKEN?

En allemaal omdat ik niet WIST hoe ik gelukkig moest zijn…..of waar ik het geluk zou kunnen vinden. Of, nog erger, niet eens wist wat geluk was!!!

Als iemand dus belooft om je om zes uur op te halen, maar pas om half tien komt en het feestje waar je naartoe zou gaan al voorbij is, zou je kunnen voelen dat je iets te vergeven hebt. Maar als zij beschaamd en buiten adem en opgewonden bij je aankomen en wanhopig hopen op vergeving en vertellen dat zij feitelijk een uur voor zessen zijn weggegaan maar hopeloos verdwaald zijn…..is vergeving opeens niet meer aan de orde van de dag.

Je denkt opeens niet meer aan vergeving en gaat over naar diep begrip en compassie.

Dit is dus wat ik bij mijzelf en mijn eigen verleden deed. Ik realiseerde mij dat ik hopeloos verdwaald was. Erger nog: Ik wist niet eens waar ik heen ging.

Gesprekken met God lieten mij dit zien en ik beantwoordde dit met compassie voor mijzelf die geboren was uit een diep begrip over wat ik in die afgelopen jaren had gedaan.

God weet dit natuurlijk allemaal. Ik bedoel: zonder dat ik het hoef uit te leggen. Net als de moeder die de kamer binnen komt om te zien of op het gezicht van het kind schaamte, angst en/of droefheid en spijt af te lezen valt als het staart naar het familie erfstuk dat in brokken op de grond ligt, begrijpt God alles dat is gebeurd – en ook waarom! God hoeft niet te vergeven omdat begrijpen alle noodzaak om te vergeven ongedaan maakt.

Dan komt daar nog eens de opmerkelijke onthulling van God bovenop dat er in elke gebeurtenis niet zoiets als “Goed en Slecht” bestaat!

Ik had dus niet voldoende grond voor zelfvergeving (of het gebrek aan behoefte daartoe) door het begrip over het waarom ik deze dingen deed. Ik had nu een rijker bewustzijn van het Leven zelf, het doel daarvan, het functioneren daarvan, het proces en de constructie daarvan.

Dat wil zeggen: HOE HET IS SAMENGESTELD. En dit stelde door vergeving de behoefte aan wat dan ook volledig buitenspel.

Stap Een in het vrienden zijn met jezelf was compleet! Ik kon alles “laten gaan”, al dit schuldgevoel dat ik met mij meegedragen had. Toch wil ik niet dat jullie denken dat ik opeens een moraalridder werd met betrekking tot mijn verleden en de pijn die ik had veroorzaakt. Ik liet de schuld gaan maar ik ging niet opzij voor de spijt die ik daarvan had.

Schuld en spijt zijn niet hetzelfde. Als jullie hen kennen zullen jullie het verschil kennen. Ik zal nooit ophouden met “spijt” te hebben van de dingen die ik heb gedaan. Als ik dit zou doen zou ik mijn mens-zijn opgeven. Maar ik ben wel mijn “schuld” kwijt. Als je het goed bekijkt ben ik “niet schuldig” door krankzinnigheid. Het was krankzinnig van mij om te denken dat ik geluk kon vinden op de manier waarop ik dit zocht.

Nu de schuld was verdwenen voelde ik mij beter over mijzelf – ik was bijna iemand waar ik vriendschap mee zou kunnen hebben. Maar ik had nog steeds twee stappen te gaan voordat ik het proces kon afmaken.

VOLGENDE WEEK: Deel 4 – Het Geschenk van Acceptatie

Liefde & Knuffels, Neale

Vertaald vanuit het Engels door Henk Steur

© 2018 ReCreation Foundation – http://www.cwg.org/ – Neale Donald Walsch is a modern day spiritual messenger whose words continue to touch the world in profound ways. His With God series of books has been translated into 27 languages, touching millions of lives and inspiring important changes in their day-to-day lives.

Lees hier deel 4
Terug naar pagina Boodschappen van Neal Donald Walsch