111 Berichten Dag 6, Hoe Nieuwe-Aarde-kinderen hun ouders opvoeden

Dag 6
Hoe Nieuwe-Aarde-kinderen hun ouders opvoeden

Aartsengel Michaël:

Hoewel de buitengewone kinderen van de Aarde heel vaak, precies op dit moment, enorme moeilijkheden ervaren, verschaffen zij ook zo’n Licht. Ze zijn stuk voor stuk een enorme bijdrage aan de heropstanding van de Aarde.

Klein of tiener, de kinderen zijn niet het probleem. De kinderen zijn de moedige zielen die bereid zijn de uitdagingen van de Aarde te reflecteren en te demonstreren,  ze zijn zeer zeker een groot deel van de oplossing van de Aarde. Deze machtige zielen leren ons allemaal wat niet meer werkt, wat niet kan en niet mag genegeerd worden. Ouders, leerkrachten en gemeenschappen realiseren zich dat ze uit de falende matrix moeten stappen om met succes voor deze kinderen te zorgen.

Zowel op grote schaal als in particuliere woningen is het oude gezag van controle vrij machteloos geworden in het proberen om de kinderen te domineren. Op de een of andere manier weigeren de kinderen zelfs om in vorm gegoten te worden, zoals dit ooit was met kinderen. Of het nu is door hun ondeugende humor, slimme rebellie of een allesomvattende, standvastige weerstand, uiteindelijk houden de kinderen meer vast aan hun eigen innerlijke weten over ‘het behagen van hun ouders of het compromitteren van zichzelf’. Ze kunnen niet gedwongen worden om zich te onderwerpen zoals het ooit kon met kinderen.

Dientengevolge voelen ouders, die al overweldigd zijn door de altijd aanwezige stress door gebrek aan tijd en geld, opgelegd door het slopende systeem van de ziel-vernietigende schuldslavernij dat nu bijna door alle culturen, families en sociaal-econmische niveaus wordt ervaren, zich vaak volkomen hulpeloos in het inspireren en begeleiden van hun kinderen. Ouders vinden het moeilijk om ermee om te gaan, en vaak kunnen ze geen zinvolle ondersteuning vinden.

Kinderen worden geconfronteerd met schijnbaar onoverkomelijke problemen. Van de lijst met nu algemene en gecompliceerde uitdagingen had men nog nooit gehoord toen jullie grootouders kinderen waren. Diegenen die de maatschappij uittekenen zouden de opkomende zaken definiëren als problemen, alhoewel ze in vele opzichten duidelijk grote schade toebrengen aan deze Kostbare Zielen van de Aarde, gebruiken de kinderen deze ervaringen om bewustzijn te op te wekken en uitersten in balans te brengen.

Het is de moeite waard om innerlijk onderzoek te doen om na te gaan hoe jij, je familie, je gemeenschap, je cultuur, je land en je wereld de volgende kinderproblemen zien en beantwoorden, samen met de problemen die je kent om aan de lijst toe te voegen. Wat ben je bereid om vanaf vandaag innerlijk en uiterlijk te doen om de kinderen van de Aarde te helpen bij een van de volgende dingen: eenzaamheid; pesten; armoede; verslavingen (van stoffen/spul tot videogames); de epidemie van aanspraak maken op [kan informeel te maken hebben met sociale relaties, sociale conventies en sociale normen]; opgelegde scheefgetrokken waarden; toxiciteit op elk gebied van het leven, van voedsel tot medicijnen; misbruik van elke soort; ontvoering; geweld; elke vorm van vooringenomenheid van geslacht tot sociaal; mentale uitbuiting.

En hoe reageren de kinderen? Intensief in elk opzicht, gemarkeerd met een super sterk identiteitsgevoel dat overtreft; weigering uit alle macht om volgzaam te zijn; luchtige capriolen; diep lijden; en een helderheid die niet kan worden gedimd of uitgehold.

Deze krachtige paradigma-brekers reflecteren de realiteit van de Aarde op manieren die niet kunnen worden genegeerd, terwijl ze zich voorbereiden om hun geplande plaats in te nemen in nieuwe systemen die de afgedankte demonische systemen van de gevallen Aarde zullen vervangen, niet uitbreiden. De Aarde geneest. De kinderen zullen de Phoenix zijn die opstijgt uit de heilige as van wat er niet meer zal zijn.

Op Aarde hebben we altijd van onze kinderen gehouden. We hebben altijd God gezien in hun frisse gezichten, wat is dan nu het verschil? Wat anders is, is de kracht van de kinderen. Ze zullen uiteindelijk niet op de oude manier gebroken worden. Ze zullen opstaan. Ze transformeren nu reeds de oude scholen van controle en straf, waardoor ouders, leraren en leiders moeten veranderen.

Ouders worden meegetrokken in het Ontwaken door de liefde van en voor hun briljante kinderen. Ouders staan voor de keuze om voor en met hun kinderen te werken op creatieve nieuwe manieren, wat leidt tot harmonische transformatie, kosten wat het kost.

Het is aan jou om de kinderen te helpen, bij te staan,  zowel innerlijk als in je ontwakende wereld.

Ik ben Aartsengel Michaël,  Dienend naast jou.

De volgende twee titels zijn:
Dag 7 Kritiek en tegenargumentatie: je rechtmatig recht of de keuze voor oorlog?
Dag 8 Je bent geliefd en je bent liefde

(Gechanneld door Christine Burk, 28 september 2018. WhoNeedsLight, Dr. Kathryn E. May, oprichter, graag kanaal en volledig bericht opnemen bij het opnieuw afdrukken. Geen mechanische stemopnamen. Dit verhaal eindigt in glorie!)

Meld je aan voor berichten en shows: www.WhoNeedsLight.org
Alle shows en berichten zijn GRATIS of door donatie.

Vertaald door Agnes

Terug naar pagina 111 boodschappen in 111 dagen