111 Berichten Dag 11, Wat gebeurt er nu? Wat is er aan de hand?


Dag 11
Wat gebeurt er nu? Wat is er aan de hand?

Aartsengel Michaël:

Ik ben Aartsengel Michael. Over de hele planeet doen individuen die solo en in groepen werken al wat ze kunnen voor de overgang van de Aarde, die nu aan de gang is. In elk gebied van financiën, overheid, leger, media, recht, kunst, wetenschap en maatschappij zijn er personen, die bewust werken aan het afbouwen en oplossen van de corrupte, ingestorte systemen van overheersing en slavernij;  deze vervangend door nieuwe werkwijzen. Deze nieuwe manieren zijn transparant, expansief en ontworpen voor het hoogste goed van allemaal. Deze nieuwe manieren zullen voor alle zielen de mogelijkheid verzekeren om zichzelf te bevrijden.

Maar dat is niet genoeg.

Dus zijn er ook op dit moment, op deze planeet, diegenen die doelbewust en voornamelijk in de Innerlijke Rijken werken. Deze onverstoorbare zielen richten zich op het naar binnen brengen van de veranderingen van de Aarde, te beginnen met hun persoonlijke Ascentie. Dit zijn jullie poortwachters, helers, netwerkmedewerkers, boodschappers, transmuteerders, energieverhogers, vreugdehouders, systeembrekers, mediteerders, biddenden, Bewakers van de Aarde, netwerkers, Brengers van Wijsheid, verlichte vormbrengers en nog veel meer. Ze werken onvermoeibaar; hoewel ze in veel gevallen uitgeput en leeg zijn.

Er zijn ook diegenen waarover niet wordt gesproken, die, met groot risico voor zichzelf,   infiltreren in bolwerken van corruptie om een einde te maken aan de onderdrukking.

Vanuit jullie huidige visie zou het moeilijk zijn om de reikwijdte te zien van wat er nu in beweging is om de Aarde te bevrijden, omdat de inspanning zo enorm is. Weet dit: De Aarde. Zal. Worden. Bevrijd. Dit verhaal eindigt zeer zeker in eeuwige glorie.

Laten we vanuit onze brede kijk op het enorme wereldwijde leger van Licht afreizen tot helemaal in een woonkamer in een kleine afgelegen hut aan een ongerept meertje in Noord-Amerika. Daar vinden we verschillende hoofd-transmuteerders, tezamen met andere belichaamde meesters, net als jullie. Met de hulp van hun netwerk/familie/pod zijn ze van over de hele wereld gekomen: Nieuw Zeeland, Rusland, het VK, België, Spanje, de VS … en er zijn er nog meer op komst. Ze zijn gekomen om de klaroenkreet voor hulp van twee van de hunnen te beantwoorden.

Ik zal het uitleggen. Zie je, de enige manier om menselijk afval te transformeren  – de energie die mensen van God hebben ontvangen en vervolgens door het gebruik van hun vrije wil hebben gebruikt om onbalans te creëren –  is om het oprecht te doen, wat betekent dat een persoon onbalans moet ervaren in de vorm van voelen en actualiteit, om dan werkelijk te kiezen voor God/Licht/Liefde in het midden van die ervaring. Hoe moeilijker de ervaring, des te meer verdraaide/misbruikte dichte energie wordt hersteld naar Licht en dan beschikbaar komt voor het streven van Co-Creatie.

Teneinde de Aarde te bevrijden, moet een omslagpunt van energie worden teruggewonnen, hersteld naar Licht. Dit is transmutatie, uitgevoerd door een groot, wereldwijd team van bewuste-transmuteerders die dag en nacht werken om een bandbreedte van licht stabiel en open te houden, en zo bij te dragen aan de realisatie van The Event en verder. Natuurlijk kan elke belichaamde ziel participeren in het omzetten van dichte energie naar Licht door middel van elke met Licht gevulde beslissing en keuze. Tegelijkertijd is er een planetair team dat bewust is toegewijd om op grotere schaal een groter deel van de transformatie van energie te doen.

De leden van dit team gaan in de diepten van levenservaring in alle gebieden van het zijn  – fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel –  om intens uitdagende ervaringen te hebben, zodat wanneer zij het Licht van God binnen deze ervaringen claimen, datzelfde Licht dan in staat is om in de diepten en spleten van pijn te stromen, een opwaarts momentum en een pad te creëren uit lijden – voor zichzelf en voor anderen.

Het gevaar is natuurlijk dat de uitdagende ervaringen zo overweldigend kunnen worden dat de persoon verstrikt raakt in de neerwaartse spiraal van de ervaring in plaats van zich omhoog en naar buiten te transmuteren.  Bovendien sluiten leden van het transmuterende team hun taak niet eenvoudig af als een gebied van dichtheid is getransformeerd. In plaats daarvan breiden de leden met elke overwinning hun vermogen uit om nog meer persoonlijk en menselijk afval te transmuteren en  – nogmaals –  opnieuw te beginnen.

Ginds in de cabine hadden twee leden van het transmutatieteam problemen: één fysiek (dit kanaal) en één emotioneel en mentaal. Ze hadden ons en hun nauwe netwerk om hulp gevraagd. Wanneer de gemeenschap samenkomt op de manier waarop deze gemeenschap reageerde, kan er niet alleen veel worden gedaan voor individuen, maar ook voor het grotere welzijn en de vrijheid van iedereen.

De familie verzamelde zich de afgelopen tien dagen in stilte aan het meer, zich niet bewust van vele andere gesynchroniseerde vrijheidsinitiatieven die overal ter wereld plaatsvinden. Hun eigen innerlijke leiding volgend, stortte het kleine groepje zich  – ondersteund door hun clan –  in het diepste werk van eigen innerlijke bevrijding van manieren waarvan ze nauwelijks konden zien dat ze erin gevangen waren.

Deze veteranen van innerlijk spiritueel werk durfden het aan elke ongrijpbare en elke onacceptabele pijn, kwelling en schending aan te kijken. Verhalen en energieën van: ritueel seksueel misbruik als kind; marteling; diefstal; eenzaamheid; verlaten worden; armoede; en overheersing/dominantie werden naar de oppervlakte gehaald, gevoeld en in het Violette Vuur geplaatst voor transformatie en genezing.

Het hieruit voortvloeiende momentum bewerkstelligde veel. Niet alleen heeft het bedreigde lid zich mentaal en emotioneel bevrijd van de invloeden van de Duistere Agenda, maar het gedeelde succes gooide de anderen terug het leven in om hun zwaarbevochten winsten toe te passen op hun dagelijkse wereld en zo de winst wijd en zijd te verspreiden. Dat is actieve zegen. Meer nog, deze kleine maar machtige groep werkte zo oprecht en verenigd met zoveel vertrouwen, dat het Licht dat zij genereerden in combinatie met andere individuen en groepen die op dezelfde manier in Geloof werkten, dat ze een permanente stijging creëerden in de drempel op Aarde.

Intussen, vaak vrij dicht bij de dood door de fysieke tol van transmuteren en de daaruit voortvloeiende aanvallen die het resulterende Licht aantrok, begon deze boodschapper toch op ons verzoek aan deze reeks berichten. Geloof verplaatst bergen.

Net als jij, zal dit kanaal voor niets stoppen om vrijheid binnenin en vrijheid voor de Aarde te realiseren. De 111 berichten zullen zeker nog steeds geleverd worden in 111 dagen. Nu zullen sommige dagen twee berichten bevatten in plaats van één. Flexibiliteit is voor ons allemaal een vereiste geweest bij de bevrijding van de Aarde en alles op haar.

Deze 111 berichten in 111 Dagen zijn een van de resultaten van jullie verzoeken om meer ondersteuning tijdens de overgang. We horen jullie. Wij zijn begaan. Wij zijn jou. We zullen dit en meer leveren om je eigen bijdragen in natura te voldoen.

Blijf standvastig in je toewijding voor de opstanding van de Aarde. Wees flexibel. Jullie zijn de  – soms verfomfaaide maar altijd zegevierende –  helden van dit verhaal. Ga naar binnen om te vinden wat nog moet worden gezuiverd. Zie het onder ogen, voel het, laat het los. Kies voor God. Wees bereid om opnieuw anderen te vertrouwen die ernaar streven hetzelfde te doen. Elke keuze produceert licht of onzuiverheden. Verhoog het Licht en eis je vrijheid op, voor eens en  altijd.

Dienend naast jullie, Aartsengel Michael. 

SPECIALE OPMERKING: Geliefde Sheldan Nidle & mooie Colleenie, onze gebeden zijn bij jullie. Gedurende zoveel jaren hebben we jullie subtiele en publieke aanmoediging en gidsing dankbaar ontvangen en aan het werk gezet. De vrijheid waar we naar streven en bezitten, zou niet hetzelfde zijn zonder jullie diepe dienstbaarheid. We houden heel veel van jullie!

De volgende twee titels zijn:
Dag 12 Getuigenissen van wat er gebeurt
Dag 13 Hoe de toekomst het heden creëert

(Gechanneld door Christine Burk, 10 oktober 2018. WhoNeedsLight, Dr. Kathryn E . May, oprichter.  Vermeld aub het kanaal en de volledige boodschap toe bij het herdrukken. Gelieve geen mechanische stemopnamen te maken. Dit verhaal eindigt in glorie!)

Meld je aan voor berichten en shows: www.WhoNeedsLight.org
Alle shows en berichten zijn GRATIS of met een donatie.

Terug naar pagina 111 berichten in 111 dagen