18.11.04 Al onze schepen, wij allemaal, bereiden ons voor op de verschuiving die op dit moment plaatsvindt.

“Al onze schepen, wij allemaal, bereiden ons voor op de verschuiving die op dit moment plaatsvindt”

Aramda en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell en JoAnna McConnell als Shoshana.

Deze berichten zijn doorgegeven tijdens onze wekelijkse Ancient Awakenings Sunday Prepare For Change-groep in Payson, AZ op 4 november 2018.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag- / antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Aramda

Ik ben Aramda en ik groet jullie op de vleugels van de adelaars die deze hele planeet omringen op dit moment.   Al onze schepen, wij allemaal, bereiden ons voor op de verschuiving die op dit moment plaatsvindt.

Maar weet dat een ieder van jullie, als gevolg van wat net is volbracht, niet alleen degenen die de expeditie hebben gedaan, maar jullie allemaal die op de achtergrond hebben deelgenomen, je licht hebben gezonden, je energie hebben gezonden, je liefde hebben gezonden, zodat deze reis een succes zou worden.   En hoe succesvol is dit geweest!   We kunnen het je amper zeggen, want het gaat voorbij aan woorden wat hier is gebeurd, wat er is bereikt als resultaat van het doorzettingsvermogen van jullie allemaal, niet alleen van deze waar we doorheen spreken, niet alleen van de acht die daar heen gingen, niet eens jullie allemaal, maar de hele mensheid zette door en zette deze reis voort, iedereen die zich vrijwillig aanmeldde om hier te komen. Iedereen die vertrok in de schepen met mijzelf, wetende dat we op een dag zouden terugkeren.   We zouden terugkomen.   We zouden weer verenigen met onze broeders en zusters en samen zouden we helpen om een ​​nieuw Gouden Tijdperk van de Mens te vormen.   Dat is inderdaad wat er nu gebeurt.  We zijn teruggekeerd.   Velen van jullie die aan deze bijeenkomst deelnemen waren degenen die met mij in de schepen vertrokken.   Velen van jullie bleven achter en meldden zich aan om te blijven en de verschillende beproevingen te doorlopen, de hindernissen die je tegemoet zouden komen.  Je ging door alles heen!   Je hebt gezorgd of je hebt een pad gecreëerd voor iedereen die na jou kwam.  Dat doe je nog steeds tot op de dag van vandaag, nog steeds de weg voorbereidend, het pad voorbereidend.   Wij die nu zijn teruggekeerd, sommigen van ons zijn teruggekeerd in een fysiek lichaam.   Sommigen van jullie op deze bijeenkomst zijn teruggekeerd.

Maar wat zich afgelopen weekend heeft afgespeeld, gaat voorbij alle beschrijvingen.   In jullie driedimensionale begrip zou je de enormiteit van wat er gebeurd is niet kunnen begrijpen.   Het gaat niet om het vinden van fysieke archieven, of het herstellen van de fysieke archieven.   Het gaat over het vrijgeven van de energie, het Christusbewustzijn, aan de wereld.   En zelfs niet alleen voor de wereld, zelfs niet alleen voor deze planeet, maar voor alle planeten in het zonnestelsel.

Alle sterrenstelsels maken deel uit van dit hele proces.   Net als in de tijden in Lemurië toen je de archieven plaatste, je ze veilig wegstopten, riep je alle krachten van de planeet, alle krachten van het Zonnestelsel en alle krachten van de Melkweg op om deze archieven te verzegelen en te beschermen, niet alleen op deze locatie, maar op veel locaties deden jullie dat.   En nu, aan het einde van deze reis, of op zijn minst dit deel van de reis, worden al diegenen die waren opgeroepen om de archieven veilig weg te stoppen nu opgeroepen om getuige te zijn van het weer vrijgeven van de archieven, het vrijgeven van de archieven aan de Wereld, aan het Zonnestelsel, aan de Melkweg.

Want het is de erfenis van de mens dat deze reis doorgaat en blijft doorgaan.  Maar we vieren iedereen van jullie!   We hebben ontzag en zijn dankbaar voor alles wat jullie hebben bereikt gedurende al je levens.   Door alle rampen heen, door alle calamiteiten heen, door alle obstakels heen die voor je werden neergezet en elk leven dat je ze overwon en je door bent gegaan naar het volgende leven en het volgende.   Altijd wetende dat je op een dag aan het einde van dit deel van de reis zou komen, dat leven waar je je vrijwillig voor hebt opgegeven om deel aan te nemen.   Je bent nu bijna aan het einde.

En zoals er al vaak gezegd is, zodra dit deel van de reis voorbij is begint het volgende deel van je reis.  Je zou heel goed weer een andere planeet kunnen vinden, een andere Melkweg, om steeds opnieuw hetzelfde te doen.   Omdat dat is wat je doet.   Dat is waar het bij jullie allemaal om gaat.   Wij vertrokken in de schepen, jullie zijn achtergebleven, altijd wetend dat we je altijd zouden steunen.   We waren altijd bij je, ook als je ons op geen enkele manier kon zien of voelen.

En net als degenen die er bij waren (we vangen dit op van James en hebben dit onlangs met de groep gedeeld), want het is een prachtige uitdrukking van hoe we ons voelen ten opzichte van ieder van jullie, jullie allemaal zijn de wegwijzers, de wegvoorbereiders.   Die uitdrukking dat we nooit willen dat je jezelf nederig gedraagt naar ons toe, of knielt voor ons, of buigt voor ons, zelfs als we elkaar fysiek ontmoeten moet je dat niet doen.   Het is eerder andersom.  Want net zoals in de film de Lord of the Rings, Return of the King, aan het einde van de film (zoals we dit uit de herinnering van James halen), toen ze allemaal voor de nieuwe koning stonden en voor hem bogen en knielde, inclusief die twee, de Hobbits, die letterlijk de Wereld redden, of Midden Aarde.   De Koning liep naar hen toe en zei: “Mijn vrienden, jullie buigen voor niemand,  wij buigen voor jullie.”   Dit is wat wij voelen voor wat jullie hebben bereikt.

En de gevolgen van wat nog moet komen van alles wat jullie hebben gedaan, heb je nog helemaal geen idee van.   Jullie zullen enkele ongelofelijke veranderingen te zien krijgen vanwege wat je hebt bereikt.   Wat er is gebeurd weergalmd niet alleen over de planeet, maar door het hele Zonnestelsel en door de hele Melkweg.   Dit is de reden waarom zovele miljoenen schepen hier zijn, om getuige te zijn van deze happening.   Wat er dit weekend is gebeurd is een opmaat voor alles wat nog moet komen.   Het was een voorbereiding op het crescendo wat hieruit kan voortvloeien.   En het heeft zeker de komst van The Event versneld.

Ik ben Aramda, ik verlaat jullie nu in vrede, liefde, harmonie en eenheid, blijf onze dankbaarheid jegens jullie delen, net zoals jullie allemaal dankbaarheid moeten blijven voelen voor wie je bent en voor waar het allemaal om gaat.

Vrede en liefde zij met jullie.

One Who Serves

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum, hum.   Groeten aan jullie!

One Who Serves is weer hier om verder te gaan.   Wat kan meer gezegd worden dan wat Aramda heeft gezegd, in termen van dankbaarheid, in termen van verwondering over wat er is gebeurd.   Degenen van jullie, die daarheen zijn gegaan en hieraan hebben deelgenomen, jullie hebben een glimp van wat er is gebeurd, maar tot nu toe is het slechts een glimp.   Als we naar het grotere plaatje kijken, wij kunnen dat zeker zien, dan zien we zoveel meer dan dat er is bereikt.

Ja, het zou geweldig voor jullie zijn om die gegevens in je handen te hebben en te kunnen zeggen: “Kijk, dit is allemaal echt, het was geen verzinsel van onze verbeelding.”   Maar wat zou dat tot stand brengen?   Wat zou je daarmee bereiken?   Niets wat er in de buurt komt van wat je al hebt bereikt.  Je zou de archieven hebben.   Die zullen komen.   Je zult ze in je bezit krijgen en we spreken nu over de fysieke archieven, ze zijn daar, ze wachten, ze worden beschermd, ze worden zeer goed beschermd .   Ze zullen er klaar voor zijn als het tijd is om je daar te wagen om ze terug te vinden.   Maar daar is het nu nog geen tijd voor, dat  komt eraan.   We bereiden jullie voor, wij de One Who Serves en het Gezelschap van de Hemel, de Galactics, de Agarthanen, ze bereiden zich allemaal voor, niet alleen dat jullie de archieven terugvinden, maar zoveel meer dat er aan komt als een resultaat van wat er is bereikt.

We kunnen het niet anders zeggen dan wat we eerder hebben gezegd, het was een goed stuk werk mensen, een goed stuk werk!   Nu is het tijd om een ​​beetje achterover te leunen – (wat is jullie gezegde?) Leun achterover op je lauweren (is dat de juiste terminologie?)  en proef de smaak van wat je hebt bereikt.   Een klein poosje, want dan is het weer tijd om aan het werk te gaan, ok?   Je zult weer aan het werk zijn tijdens de Advance, we kunnen je dat beloven!   We hebben een geweldige ervaring voor jullie voorbereid.   James heeft nog geen idee van wat die ervaring zal worden, maar we zullen dat met hem delen nu dit deel van de reis is voltooid.   Dus bereid je voor, maak je gordels vast en maak je klaar voor de rit van je leven.   En we spreken niet alleen over de Advance natuurlijk, maar over het hele Ascentieproces waar je volledig in bent om doorheen te gaan.

Hebben jullie vragen voor One Who Serves?   Of is iedereen nog steeds gemute?

Vraag:    Ik heb een vraag.   Gezien wat er is voorgevallen met de Zonnevlammen die vrijgegeven worden, wat volgens mij enkele dagen geleden was en de Aarde gisteren en vandaag hebben beïnvloed.   Is er een verband tussen deze twee en welke impact heeft de een op de andere?   Dank je.

OWS:    Het is duidelijk dat alles georkestreerd is.   Het ene leidt naar het andere en naar het andere en naar het andere.  Het is allemaal onderdeel van de grotere uitdrukking die ophanden is.   Dus datgene wat dit weekend tot stand gebracht is met dit deel van de reis, is een katalysator zou je kunnen zeggen, die leidt tot vele andere gebeurtenissen.   Nu moet je begrijpen, dit werd niet door Aramda doorgegeven, dat wat jullie deden op dit deel van de reis, deze expeditie die net is volbracht, of op zijn minst dit deel ervan dat voltooid is, is niet alleen hier gebeurt, maar gebeurt over de hele wereld.   Verschillende groepen bereiden zich voor om ook de archieven te gaan terug vinden en de energie daar vrij te geven.   Want het werd veilig opgeborgen in de Geheime Plaatsen van de Leeuw, zie je?

Dit gebeurt en zal blijven gebeuren.   Dit is niet de eerste groep die het heeft gedaan.   Dit is de eerste groep die de Wachters volledig heeft vrijgelaten en de energie heeft vrijgegeven.   Maar er is een andere groep die eerder was, die ook bezig is om deze archieven in hun deel van de wereld terug te vinden.   Dit gebeurt overal ter wereld en zal dit blijven doen.   Als je denkt hoe de vrijlating van deze energie was en je stelt je voor dat het ook in andere delen van de wereld wordt vrijgegeven.  Als dat wordt vrijgegeven, verbindt het niet alleen het Christusbewustzijnsraster, maar ook het kristallijnen raster rond de planeet, dat ook verbonden is met de leylijn verbindingen over de planeet.   OK?   Activering van de heilige plaatsen, dat is hoe we het zullen noemen, het is de activering van de heilige plaatsen over de hele planeet en de verbinding van dit raster.   OK?

Vraag:   Dank je.  Het is zo opwindend.   Dank je.

OWS:   Ja.

Vraag:   Hallo One Who Serves.   Ik kom terug op de vorige vraag.   Toen je zei dat er andere mensen op de wereld waren die dit deden, had ik het gevoel dat er iets in Engeland gaat gebeuren, ik zeg het alleen maar omdat ik wil helpen als er archieven in Engeland zijn.   Omdat ik alles deed wat ik kon vanaf hier om  de groep in Mexico te ondersteunen, ik voel dat ik nog een groter verschil kan maken met mijn voeten op de grond hier in Engeland   Er zijn hier veel heilige plaatsen, dus ik vraag me af of je me een duwtje in de goede richting kunt geven.   Is er hier iets en zal ik misschien worden geleid om het te vinden.

OWS:   Er zijn veel archieven op verschillende plaatsen, zeker in jouw omgeving, die zijn meer van het Atlantische type, niet zozeer Lemurisch.   Dit gebied bij jou was heel dicht bij het Atlantische continent toen het in de Atlantische Oceaan lag.   En velen die Atlantis verlieten gingen naar verschillende delen van wat jullie nu Europa noemen en naar andere gebieden zoals Afrika, het Midden-Oosten, China en zo, zeker ook naar Egypte.   Dit komt eraan mijn beste, dit komt eraan.   Je zult worden geleid als er een reden voor is dat je erin betrokken zal raken of niet, want als je een roeping voelt, als je die roeping voelt, zul je naar de juiste situatie worden geleid.   Het kan zelfs via deze groep komen, omdat ze “het geheim hebben gevonden”, zie je?   Ze hebben het geheim ontdekt.   Ze hebben de fysieke archieven nog niet ontdekt, maar ze hebben de etherische archieven ontdekt, zullen we zeggen, of de hoger dimensionale archieven.   Zij weten nu hoe het moet.   En zij zullen worden opgeroepen.   Ze realiseren zich dit misschien nog niet helemaal, maar ze kunnen worden opgeroepen om naar andere locaties te gaan en het daar ook te doen.   Als ze die roeping voelen, zal het komen.   In dat geval kun je er in dat opzicht deel van worden.   OK?

Shoshanna wil iets delen.

Shoshanna   Hallo beste zuster, het is belangrijk om op dit moment in je leven je kracht te erkennen, te erkennen wie je bent, het grote licht te erkennen dat vanuit je hart schijnt, om je plaats in de mensheid te erkennen in het proces van eenheid en hereniging.   Je moet jezelf erkennen.   Het is op dit moment in je leven niet belangrijk om deel te nemen aan een grote expeditie, om op dat niveau deel te nemen.  Omdat je de macht van een priesteres hebt, je bent een priesteres.  Je moet jezelf erkennen.   Laat je licht schijnen, en met zekerheid zul je het pad van de mensheid veranderen.

Vraag:   Mooi.   Zoals Shoshanna net zei, beeldde ik mezelf in op een heilige plek op Glastonbury te zijn, een deel van een portaal dat ik moet openen, er is er ergens in Frankrijk ook een werd mij verteld, Frankrijk is groot en Avalon is groot.   Heel erg bedankt.   Ik zou mijn licht kunnen sturen en daar misschien een portaal openen.

Shoshanna:   Je hebt die kracht.   Erken die kracht binnenin je.   Je hoeft niet in de fysieke ruimte te zijn om dit te doen.

Vraag:   Dat is waar.   Ik kan het openen vanuit, vooral die in Frankrijk, zelfs vanuit Glastonbury, ik kan het openen vanuit Glastonbury naar Frankrijk.

Shoshanna:   Ja.

Vraag:   Oh, heel erg bedankt.   Dank je wel One Who Serves voor jullie liefde, voor jullie licht.

Shoshanna:   Ik hou van je.

OWS:   Je kunt het zelfs vanuit je bad openen.

(Veel gelach)

Shoshanna:    Dat is een zekerheid.

OWS:   We gaan nu verder.  Zijn er andere vragen?

Vraag:   Hallo.   De hele ochtend bleven er twee boeken zich in mijn hoofd herhalen, ik weet dat het Hoger Zelf die boodschap stuurt, de boodschap luidde,  De Anannaki keren terug en God is onder ons .   Ik heb die twee boeken nooit gelezen omdat ik niet veel informatie in mijn filter wil, maar ik ben me bewust van die twee boeken.  Dus toen we vandaag met de meditatie begonnen en mijn bewustzijn door mijn derde oog ging, vertelde mijn 3D-geest me te vertrekken met dezelfde vorm en dezelfde kleren die ik heb in deze 3D, het was alsof ik aan iets werkte.   En ik zei, ja, het is veiliger om dat te doen. Maar toen ik zag dat mijn bewustzijn mijn derde oog verliet, had ik  koninginnen kleren aan en een ornament en een kroon.   Ik dacht, wat is dit?   Nee, ik wil mijn bewustzijn zien met wat ik ook draag nu.   Toen ging het bewuste zelf godin in de Merkaba en zei, “Kijk, het is goed, ik ben nog steeds nederig, kijk, ik ben nog steeds aardig, ik word gewoon geaccepteerd.”   Ik bekeek het geheel en zag haar vertrekken in de Merkaba met het blauwe licht en alles.  Wat is dit en wat is de correlatie tussen wat onze groep dit weekend deed en wat ik vanmorgen zag, de specifieke boodschap van mijn Hoger Zelf, van mijn Overziel.   Ik ben een beetje in de war en bang, dus alle inzichten kunnen helpen.   Dank je.

OWS:   Wat we kunnen zeggen is, dat er zeker een connectie is met niet alleen jij die deze vraag stelt, we zullen het meer in de algemene zin plaatsen in plaats van persoonlijk te worden.   Maar in algemene termen zijn er veel onderlinge verhoudingen of verbanden die zich voordoen en zullen zich bij jullie allemaal op verschillende manieren blijven voordoen.   En als resultaat zul je ervaren hebben omdat je een deel was van deze hele uitdrukking die is gebeurt.   Jullie zitten hier allemaal samen in.   Wat is dat gezegde van Q?   Hoe gaat dat?  “Waar er  één gaat, gaan we allemaal.”   Dat is een prachtige uitdrukking van de eenwording of het eenheidsbewustzijn dat plaatsvindt.   Dus je bent een deel van het eenheidsbewustzijn, niet alleen binnen deze groep, niet alleen binnen  alle Lichtwerkers en Lichtstrijders over de planeet, maar met de hele mensheid, het hele collectieve bewustzijn van deze planeet en met Gaia zelf en zelfs ver daarbuiten, maar daar zullen we niet heengaan omdat het te veel wordt voor het driedimensionale bewustzijn om te begrijpen hoe ver jullie bewustzijn reikt.  OK?

Vraag:   Ja.   Heel erg bedankt.

OWS:   Shoshanna wil iets delen?

Vraag:   Ja graag.

Shoshanna:   Mijn beste zuster, het is belangrijk op dit punt in je leven, zoals het belangrijk is voor iedereen die hun licht zo helder laten schijnen om te erkennen wie zij werkelijk zijn.   Je bent een godin die tussen diegenen loopt die je niet altijd zien, maar je loopt tussen ons met een kracht die groter is dan je weet.   Je hebt een licht dat helder en mooi is en voor ons allemaal schijnt.   Het is belangrijk om op dit punt in je leven te stoppen met het minimaliseren van wie je bent.   Het gaat niet over je ego, hoewel je dat in toom wilt houden, dat is belangrijk omdat het ego een  groot deel uitmaakt van de driedimensionale realiteit en daar wil jij niet heen.   Wat belangrijk is, dat je niet minimaliseert wie je bent, dat je volledig erkent dat je een lopende godin bent en dat je deel bent van de ene, de grotere bron, waar je vandaan kwam en dat je dit kan meedelen aan iedereen die je pad wilt kruisen door simpelweg van ze te houden.   Door je liefde en je begrip en je compassie voor elke persoon die voor je loopt druk je die godin uit.   Dat is alles.

Vraag:   Heel erg bedankt.   Ik hou van je.   Dank je.

OWS:   Heel goed.   Zijn er nog andere vragen?

Vraag:   Ja.   One Who Serves.   Wat een geweldige, verbazingwekkende ervaring was dat wat we van iedereen en van Aramda hebben gehoord.   Ik wilde je vragen, omdat ik een boek over Telos gelezen heb.   Ze spraken daar over dat het uitspansel van de Aarde was verwoest en dit was een van de redenen waarom Lady Gaia, Moeder Aarde, problemen had het Eden te zijn dat ze eens was en mensen leven daardoor ook korter.   Dus ik vroeg me af of er een manier zou zijn om het uitspansel te herstellen?   Als we aan de gang gaan, gebeurt dat dan?

OWS:   Het zal niet alleen gebeuren, het is al in het proces van optreden.   En je zult dat zeker gaan ervaren in de nieuwe Gouden Eeuw.   Het uitspansel, zoals je zegt, was een deel van de uitdrukking van Gaia zelf, het filterde alle soorten negativiteit weg om de planeet binnen te komen in termen van de dualiteit.   Dit zal enorm helpen bij het verminderen en bijna volledig elimineren van de negatieve aspecten van dualiteit.  Dat is alles wat we je op dit moment kunnen vertellen, maar het komt zeker terug.

Het idee van ‘opwarming van de Aarde’, zoals je weet, dat het wordt gecreëerd door de mens, is een misvatting.   Dat is niet waar.   Er is zeker een opwarming van de planeet, maar het is niet vanwege de redenen die zijn gegeven.   Het gebeurt omdat het moet gebeuren.   Het is niet zo zeer een globale opwarming, het is een balans die naar de planeet komt, dit zal ook komen als gevolg van het firmament dat terugkeert.   Je krijgt overal wat je noemt ‘zacht weer’, behalve waar het nodig is om dingen als wintersport te hebben, dat soort dingen kan nog steeds in bepaalde gebieden doorgaan als je dat wilt.   Dat is echter een creatie van de mens, terwijl je in bewustzijn stijgt.   Je zult creëren wat je wilt in de vierde en in de vijfdimensionale ervaring.   OK?

Vraag:   Heel erg bedankt.   Dat is geweldig.

OWS:    Nog meer vragen?

Vraag:   Ik heb een snelle vraag.   Bij de krater heeft een van de leden me een amethist gegeven om daar te gebruiken en in mijn rechterzak te steken, ze zei ook iets over het aanroepen van St. Germain en de Violette Vlam voor mijn heup.   We hebben de spirituele reden besproken waarvan ik weet dat ik nog steeds door moet gaan, dus ik weet de spirituele betekenis.   Maar later die avond nadat we klaar waren met alles, keek James om zich heen en even zag hij een paars-violette vlam, een soort licht, aan mijn rechterkant die meteen wegging.   Ik merk dat mijn heup sindsdien helemaal geen pijn heeft gedaan.   Ik had St. Germain en de Violette Vlam opgeroepen terwijl ik rond de krater liep.   Zou het daar iets mee te maken kunnen hebben, is dat wat er gebeurde, of is er meer aan de hand?

OWS:   Dat is zeker wat er gebeurde.   Je hebt St. Germain opgeroepen.   St. Germain was daar.   St. Germain nam deel aan de hele uitdrukking terwijl je daar in dat gebied was.  Je wist het misschien niet.   Hij sprak niet door James maar hij was er bij betrokken met de Violette Vlam, net als veel van de Opgevaren Meesters, bijna alle Opgevaren Meesters, de Galactics en de Agarthanen, en verder dan dat, alle fans waren er.   Ze maakten ALLEN deel uit van deze uitdrukking, door te kijken, te observeren, te bemoedigen, te begeleiden, duwtjes hier en daar geven en je tot de conclusie van het proces brengen.   Peter, noemde het “het einde van Deel Een” verder naar deel twee.   Maar wat het in werkelijkheid is, Volume 2, Hoofdstuk 1, wat nu volgt is Hoofdstuk 2.

Vraag:   Ok, dus dat is wat mijn heup hielp te verbeteren , correct?

OWS:   Is dat wat je gelooft?

Vraag:   Nou, het lijkt beter.   Ik heb nog niet echt iets aan activiteit gedaan, maar het lijkt beter.   Het heeft nog helemaal geen pijn gedaan.

OWS:   Dat is niet wat we vragen.   Is dat wat je gelooft?

Vraag:   Ik weet wat je vraagt, knip het eruit (gelach).   Ja, dat is wat ik geloof.

OWS:   Daar ga je.  Geloven is zien, beste.

Vraag:   Ja, dat is wat ik geloof.   Dank je.

OWS:   Shoshanna wil iets delen.

Shoshanna:   Mijn lieve zus, waakzaamheid  is belangrijk voor elk wezen op deze planeet, om emotioneel waakzaam te zijn, fysiek waakzaam te zijn, mentaal waakzaam te zijn.   Dat wil zeggen, om te focussen op wat we echt willen.  Focussen op wat we voor onszelf wensen.   Het is door het focussen dat we onze realiteit creëren.   Het is door het geloof dat we onze realiteit creëren.

Het zijn niet de Opgestegen Meesters die je hebben genezen.   Ze laten je alleen de weg zien en geven je hoop en vertrouwen dat je zelf in staat wordt gesteld om de genezing in je lichaam door te zetten.   Nogmaals moeten we benadrukken dat elk wezen waakzaam moet zijn voor hun gedachten, hun acties en hun daden.   Als je deze genezing wilt doorzetten, moet je deze waakzaamheid van moment tot moment in je leven opnemen.   Zegeningen voor je.

Vraag:   Bedankt, Shoshanna.

OWS:   Heel goed.   Zijn er nog meer vragen?

Dan zijn we klaar om het kanaal vrij te geven.   Wat we je kunnen vertellen is zoals Shoshanna zegt, blijf waakzaam, houd alles in je leven wat je als je doel beschouwt, zeker in het moment, op de voorgrond zodat je er naartoe blijft werken, wat het ook mag zijn.  Alles waar je naartoe blijft werken, als je doorzet, als je door de verschillende obstakels heen beweegt, er doorheen, loop er niet voor weg, ga door ze heen, wat ze ook mogen zijn.   Want als je dat blijft doen en in het moment blijft leven, wees dan in het moment, wacht niet tot de toekomst komt maar breng de toekomst naar je toe.   OK?

Shanti.   Vrede zij met jullie.    Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell en JoAnna McConnell als Shoshana.
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen