De grootse hereniging van de hele schepping en de langverwachte massale landingen.

De grootse hereniging van de hele schepping en de langverwachte massale landingen.

Gechanneld door  Ria Aurora Athena
28 november 2018

Zegeningen Geliefde harten, Grondbemanning en onze krijgers van licht familie.

We komen vandaag om tegen jullie te spreken als een Collectief van Geascendeerde Meesters en Raden van Licht en de Galactische binnen de MoederGod-kern van het Multiversum.  

We komen om met jullie te spreken,onze prachtige familie op Terra Nova Gaia .  

Dat wij, de Galactische Federatie van Werelden en Raden van Federaties van Licht, zijn   hier met het Ashtar Commando en het Jupiter Commando, bestaande uit 52 Intergalactische sterrenstaten en wensen met je te spreken over de Meest Grootse van alle reünies en over de Massa-landingen van onze Lichtschepen die plaats zal vinden binnen alle NU momenten overgaand in één samenhangend Nu.  

We willen je de volgorde uitleggen van hoe deze opeenvolging van waarschijnlijkheden plaats moet vinden binnen je vooraf ingestelde Nu. Eerst zullen we beginnen met jullie collectieve vibraties om deze in frequentie te laten toenemen en de niveaus van jullie toenemend collectief bewustzijn, wat zowel individueel als collectief is waar we over spreken. Dat is het bereiken van een bepaalde mate van ontwaken in het collectieve bewustzijn. Dit sluit aan bij het verwijderen van de Drie Dimensionale programmering binnen je kernwezen dat nodig is om op te lossen in je collectieve meesterschap, dat nu op grote schaal plaats vind.  

Dit massale collectieve ontwaken dat voortduurt zal het Grote Evenement teweegbrengen, de massale  Coronale Injectie van puur Liefdeslicht afkomstig van het Centrum van de Godkracht dat verbonden is met alle centrale Zonnen in het Meervoudig Universum, dat mijn geliefden het Collectief binnen gaan als een explosieve golf van Photonische lichtdeeltjes van  liefdeslicht. Dit duwt vervolgens het collectief naar de juiste tijdlijn, de 4e dichtheids-tijdslijn, deze tijdlijn stroomt dan energetisch door in een spiraal vergrendelings-systeem als van een klokwerk, het is een draaiende beweging van het ruimte tijd continuüm of tijdgolf formaat die alles in één keer vastklikt. 

Dit moet gebeuren onze geliefden, als een opeenvolging van gebeurtenissen welke jullie collectieve waarschijnlijke tijdlussen teweeg brengen, allemaal in elkaar grijpend, denk aan de mechanica van een werkende klok, een samensmelting van tijdlussen, deze vergrendeling van de tijdlijnen in de juiste Quantum baan worden op dit moment geborgd.  

We spreken hier van de collectieve tijdlijn, waar het menselijk collectief nu naartoe beweegt en geliefden we kunnen zeggen dat als een collectief, jullie doen  een wonderbaarlijke taak om deze tijdlijn te manifesteren in je huidige Nu door je programmering af te remmen.  

De volgende tijdlijn opeenvolging van gebeurtenissen waar we het over hebben, die nu in positie komt voordat de Massale Gebeurtenis wordt geactiveerd, is dat wat jullie de  massale arrestaties noemen. De arrestaties van onze Gevallen Broeders en Zusters die uit de Goddelijke gratie zijn gevallen, die moeten volledig worden verwijderd uit alle vormen van jullie gecompartimenteerde machtsstructuren. Ze moeten ook volledig zijn verwijderd binnen jullie planetaire systeem en moeten ook verwijderd worden uit de omtrek van de Heliosfeer rondom de quarantaine van moeder Gaia en jullie Zonnestelsel. Dat in dit NU onze vloten van Federatie schepen, jullie galactische familieleden momenteel zorgen voor deze verwijdering.  

We kunnen jullie vertellen geliefde harten, veel van onze gevallen broers en zussen zijn teruggekeerd naar liefde, velen zijn teruggekeerd naar het licht, en velen, velen hebben dat helaas niet gedaan.  Maar ze zullen altijd de mogelijkheid krijgen om dit te doen.

Wanneer deze volgende collectieve tijdlijn verschuiving plaats begint te vinden, dat zal dan de volgende fase opstarten, de volgende reeks gebeurtenissen.  

Dit waarover we spreken zal de aankondiging zijn van wat door velen in jullie menselijke taal bekend is als NESARA: Nationale economische veiligheids-en herstelwet  

Er zijn noodzakelijke strijders van licht en avatar walk-ins die zijn aangesteld om NESARA aan te kondigen aan het collectief, degenen waar we het over hebben, veel van jullie weten hiervan, zijn al voor deze rol benoemd voordat ze incarneerden in dit rijk en velen van hen zijn zich bewust wanneer dit geïmplementeerd zal worden.  

Velen van hen zijn aangesteld om de noodzakelijke onthullingen en waarheden te bespreken, samen met jullie die dit lezen. Jullie zijn onze geliefde grondploeg en een digitaal leger van lichtstrijders (ja jij ook)  

Jullie zijn de Sleutel, geliefden, van dit ontwaken, Jullie zijn onze Stem, Onze Oren, Onze Ogen, Onze Harten.  

Jullie zijn de kanalen, de ankers van licht, Jullie zijn de stem van de Raden en de Federaties van het licht, Jullie zijn machtige scheppers dansend in het licht.  

En ja onze lieve familie het zal een volledige openbaarmaking zijn. We zeggen het nog een keer, een volledige openbaarmaking, omdat dit deel uitmaakt van het Goddelijke plan  en het conglomeraat  van de Eerste Schepper.  

Een deel van deze volledige openbaarmaking zal onze aanwezigheid, bekend bij jullie allemaal dat we van het licht zijn en dat we in dienst zijn naar jullie en jullie planeet Terra Nova Gaia, het zal bekend zijn dat  we in de luchten zijn en rond het zonnestelsel en dat we deel uitmaken van een Goddelijke Federatie van Werelden. Een conglomeraat van Raden van Licht, van de Galactische Federaties en Confederaties en van 52 Sterren Naties en dat we allemaal Eén zijn, Eén liefde, Eén Familie van Licht en dat jullie, geliefden, jullie en je moeder Gaia er deel van zullen uitmaken van deze galactische Federatie van de Werelden en van Licht, Jullie en Terra Nova Gaia zullen leden zijn van de Galactische Federaties van Licht.  

Nu, op het moment van de volgende fase van de systematische gebeurtenissen, hebben de vibratie en het bewustzijn van de individuen en de planeet zichzelf en hunzelf voldoende verhoogd om ons te laten zien, ons zelf.  

We streven er naar om onze schepen massaal zichtbaar te maken over jullie hele planeet.  

Dan,na verloop van tijd als het licht is geïmplementeerd in de massamedia zullen We als een collectief uitzenden via het internet en de TV-zenders en radiostations. We herhalen het nog een keer, We zullen spreken als een “collectief” omdat we allemaal één zijn.  

We zullen dan gaan beginnen om de vormen van onszelf te tonen aan degene van de eerste golf,  jullie zullen worden omarmd met de hoogst liefdevolle omhelzing. We zullen in fysieke hogere bewustzijnsvormen en fysieke Avatars komen, sommigen zullen in holografisch bewustzijn van puur licht komen. Dit alles op dat moment is voor de grondploeg en lichtstrijders,lichtwerkers en Sterrenzaden die volledig ontwaakt zijn, we noemen je de eerste golvers, omdat zij en jullie hiervoor zijn getraind in de Hogere Rijken lang voordat jullie in menselijke lichamen kwamen, we zullen tot jullie komen met telepathische communicatie, op dat moment zal je telepathisch een plaats en tijd doorgegeven worden in jullie waarneembare NU waar ons te ontmoeten, omdat alle NU’s tegen die tijd in elkaar zijn opgegaan, sommigen hebben achtertuinen of werven met land die groot genoeg zijn voor ons om te landen, degenen die geen land of tuinen hebben, zullen uit hun huizen worden gestraald, we kunnen je meenemen vanuit jullie slaapkamers als het nodig is, dit zal afhangen van je zielcontract.  

Jullie worden meegenomen naar de schepen, jullie thuisplaneten om te worden begroet door gezichten die net zijn overgegaan, familieleden en bekende gezichten die je herkent, dan zul je worden begroet door je uitgebreide Galactische familie en je hogere tweelingzielen om te worden herenigd in Eendracht, je zult de mogelijkheid krijgen om enige tijd in onze lichtkamers en genezende kamers uit te rusten, daar zul je al je herinneringen ontvangen die eens verloren zijn gegaan in de 3e dimensies, deze herinneringen zullen worden opgewekt in je Akasha Matrix-archief.

Dit worden volledig bewuste Galactische Mensen, als je wakker wordt, zal je met liefde worden begroet door je familieleden die je al eonen en eonen niet hebben gezien.  

Oh, ik denk net geliefden,hoe geweldig zal dat zijn. We kunnen het, want we hebben jullie toekomst gezien geliefde harten.

Dan zullen jullie die in de eerste golf zitten naar een van de grootste moederschepen van de Federaties meegenomen worden naar de Nieuwe Jeruzalem. Die onlangs in omvang verdriedubbeld is, gereed om jullie allemaal thuis te ontvangen.  De Nieuwe Jeruzalem heeft de grootste hallen van allemaal, we kunnen je niet vertellen hoe groot ons machtige schip is, je kunt eenvoudig de omvang niet begrijpen in jullie menselijke begrip, hoe dan ook, je zult dit weten wanneer je herinneringen terugkeren naar het volledig bewustzijn, het zal zijn alsof je nooit bent weggegaan .  

Dit is de Grootste van alle Reünies !!!!  

Dit is waar je wordt begroet door familieleden van over de hele Multiverse en van de Dimensionale bestaanslagen waarin we opereren, we zeggen familie omdat we allemaal Eén zijn, Eén familie.  

Op dit moment zullen onze benoemde Wetenschappelijke Federatie Teams jullie hemel opruimen, de zeeën, het land, van giftige verbindingen die overblijven van de lagere vibraties.

We zullen werken en relaties opbouwen van liefde met de eerste en tweede golven die betrokken zijn bij het werken om je beschadigde ecosysteem te zuiveren en terug te brengen naar het oorspronkelijke Eden, wat het ooit was.    

De tweede golvers zullen met dezelfde onvoorwaardelijke liefde worden ontvangen als de eerste golvers wanneer ze klaar zijn om naar de volgende fase van het ontwaken te gaan.

Ook zijn er op dit moment veel tweede golvers die hun fysieke Avatars hebben achtergelaten, wat onderdeel was van hun zielcontracten, ze zullen een nieuw contract krijgen om terug te keren naar Gaia in nieuwe Avatars als ze dat willen, alles is vrije wil. Zielen die hebben gekozen om te blijven zullen worden aangesloten bij overziel groepen, aangezien ze al geplaatst zijn in de geografische gebieden met hun zielengroepen, allemaal gereed. Vele zijn zich er op dit moment evenwel niet van bewust, maar als ze ontwaken zal het als een gelukzalige waarheid aanvoelen voor hen en zij zullen onmiddellijk dit innerlijke weten herkennen.  

Ze zullen worden benoemd tot leden van de overzielfamilie van de eerste golvers om ze aan boord van onze schepen te nemen waar ze door dezelfde genezing zullen gaan als de eerste golvers en worden begroet door familieleden die pas zijn geascendeerd via de dood, aangezien deze gezichten hen bekend zullen zijn, dan zullen ze worden begroet door hun galactische familieleden die ze voor eonen niet hebben gezien. De tweede golvers zullen naar onze prachtige Nieuwe Jeruzalem gaan naar de Grote Hal, om ook te worden begroet met zalige liefde van hun uitgebreide families en de vieringen zullen doorgaan en doorgaan en doorgaan.  

Geliefde harten weet dit. De liefde die van dit Grootse Evenement afkomt zal adembenemend zijn !!!  Het zal te prachtig zijn om te begrijpen.  

Wij hebben dit in ons NU gezien. En dit geliefde familie. Dit is jullie toekomst.  

Echter…..  Lang is het Uur.  

Wij hier, jullie mijnheer collectief, zeggen. Geliefde harten, we begrijpen je frustratie. We weten dat velen van jullie hebben gevoeld dat dit een “onoverkomelijk obstakel” is om overheen te komen !!!!

En we vertellen het je, “Ja” lang is het uur …..Maar, We vertellen je dit, geliefde harten, De Liefde heeft gewonnen, Het Licht heeft gewonnen.  

Niets kan deze profetie stoppen die evolueert naar de meest kostbare Kosmische Goddelijke Lotusbloem in heel de schepping.

Weet je niet, ‘lieve harten’ hoeveel We verliefd op jullie zijn. Voel je deze niet, geliefde. We zeggen dit nog een keer, We zijn verliefd op jullie, Onmetelijk.  

We kunnen niet wachten om jullie in onze kosmische armen te houden en weer één familie zijn met jullie zodat we samen naast elkaar zullen leven, ​​als Eén.  

Al onze vrede en liefde is bij jullie, altijd. Blijf het licht zijn dat je bent en weet dat we altijd bij jullie zijn.  

Dit is de stem van het Ashtar Commando en het Jupiter Commando en het Collectief van Licht dat de hogere uitdrukking is van je geliefde Schepper.

Liefde heeft gewonnen.

Terug naar pagina Diverse berichten