18.12.09 De Galactische Golf nadert

De Galactische Golf nadert

Aramda en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare for Change groep gevestigd in Payson, AZ tijdens onze December Advance bij de Elk Haven Lodge op 9 december 2018. (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag- / antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.


Aramda

Ik ben Aramda.   Ik kom op dit moment naar jullie toe, op deze plaats, op dit moment, in dit wat jullie de “Advance” noemen.  Een Advance is het.  Als wij vanuit ons standpunt op de schepen zien als we naar beneden kijken.    Ja, we zien wat hier bij jullie gebeurt.   We kunnen “door de muren heen kijken”, zoals jullie zeggen.   We kunnen horen wat jullie zeggen en we zijn ons bewust van alle vooruitgang die hier gaande is.   Weet dat wij hier op onze schepen alles doen wat we kunnen om ons voor te bereiden op de vele veranderingen die zich aan jullie voordoen en we zijn hier ook om jullie te beschermen, degenen op de planeet, de Lichtwerkers , de Lichtstrijders, de Lichtdelers en de Lichtdragers,  we zijn hier om ervoor te zorgen dat alles volgens het Grote Plan gaat, ook al is het Grote Plan soms gewijzigd en via verschillende omwegen gegaan zou je kunnen zeggen.   Het wordt nog steeds sterk op het doel gehouden.

Het doel voor de Aarde, voor jullie allemaal op Aarde is ascentie.   Ascentie, van het ene niveau van bewustzijn naar een hoger niveau van bewustzijn gaan. Dat is waar het allemaal om gaat.    Je dacht dat je hier gekomen bent om te leren.    Je dacht dat je hier gekomen bent om in een leerschool te zijn. Dat is slechts gedeeltelijk waar je hier voor bent.    Jullie zijn al vele, vele levens hierheen gekomen om je voor te bereiden op deze tijd waar je een evolutie van bewustzijn kon hebben, allemaal in één moment, of schijnbaar één moment.    Het is misschien geen moment in jullie tijd, maar het kan in een korte tijdspanne zijn, laten we zeggen uren, misschien dagen, maar niet veel langer dan dat.   De VOLLEDIGE ascentie, waar ik nu over spreek, niet het ascensieproces.    Maar wanneer je volledig door je Ascentie gaat, dat zal in een oogwenk gebeuren.

Nu dat de Galactische Golf aan het naderen is, zelfs terwijl ik hier tot jullie spreek, zelfs nu jullie doorgaan met de Advance komt de Galactische Golf steeds dichterbij.   Het is voorbestemd om het bewustzijn allemaal in één slag te verhogen terwijl het zich over de planeet verspreidt.    Jullie hebben de analogie of de visie van een tsunami als deze voor het eerst verbinding maakt met het land en zich over het land beweegt en alles op zijn pad weg veegt. Maar als een tsunami overkomt zal die uiteindelijk afsterven.   Uiteindelijk zal die afnemen.   Niet deze tsunami.    Deze tsunami zal zich over de hele planeet verspreiden.   Het zal dit in een zeer korte tijd doen.   Dus elke levensvorm op de planeet kan dus niets anders dan het immense bewustzijn voelen dat bij deze Golf hoort, de verschuiving van bewustzijn die met deze Golf gepaard gaat.

We zeggen nogmaals, ik zeg nogmaals, al diegenen waar ik mee werkt en die met mij werken hier in het Ashtar Commando, het Jupiter Commando en de Galactische Federatie van Planeten, we zijn er allemaal om jullie te assisteren en door dit proces te helpen.   Het enige dat je hoeft te doen is een beroep op ons doen.    Als je een beroep op ons doet, betekent dat dat we onszelf en onze schepen zullen laten zien?    Misschien.   Dat kunnen we misschien doen.    Steeds meer doen we dat.   Ashtar heeft gezegd dat we dat doen.   En dat is zeker waar.    We zijn hier om te helpen op elke manier dat we kunnen.    En terwijl alles volgens het grote plan verloopt, doen jullie op Aarde alles wat je kunt.   Wij weten dat je alles doet wat je kunt.   Ook als je niet actief bepaalde projecten volgt of actief nastreeft om het licht te delen met iedereen om je heen, zelfs als je regelmatig een groep als deze bijwoont en deze meditaties doet, doe je iets, ben je er actief mee bezig.   We juichen je toe.   We juichen je toewijding toe dat je door dit hele proces blijft gaan, niet alleen van dit leven maar ook van vele levens die hiertoe leidden.   Het heeft allemaal geleid tot het hoogtepunt of het grote crescendo waar Sananda over sprak.    Jullie  naderen dat crescendo en wij wachten de vele veranderingen af die daardoor zullen gebeuren, net zoals jullie dat doen.    Het enige verschil is dat wij een beetje verder in de toekomst kunnen kijken dan jullie op dit moment kunnen doen en we weten dat het al aan het gebeuren is.

Ik ben Aramda en ik ben altijd bij jullie en blijf bij jullie.    Ik sta dichtbij velen van jullie en velen van jullie staan ​​dicht bij mij.    We zullen binnenkort weer brood breken.

Aramda uit.


One Who Serves

Om, mani, padme, hum, om, mani, padme, hum, hum, hum. Groeten aan jullie.    One Who Serves is weer bij jullie en Shoshanna is ook hier, klaar om te helpen op haar prachtige manieren van doen, dat zoveel heeft toegevoegd aan deze verhandelingen die we met jullie hebben.    We zijn zo dankbaar dat ze besloten heeft, of beter gezegd, dat JoAnna besloten heeft om dit proces te laten plaatsvinden.    Dus we zullen doorgaan met de show zoals het gezegde luidt.

We willen iets behandelen dat eerder in jullie gesprek naar voren kwam.    Hah, hah!    Verrassing!    Je dacht dat we dat niet zouden gaan doen?    Maar we zullen het zeker doen omdat het belangrijk is dat jullie steeds meer begrijpen dat je aan de vooravond bent mensen, dat je aan de vooravond bent van de vele veranderingen.   En je zult het steeds meer nodig hebben om alles te laten gaan wat als een vorm van gehechtheid kan worden beschouwd.   Je zult niet ascenderen als je nog gehechtheden hebt.   Dat willen we heel duidelijk zeggen.  Je kunt niet ascenderen, volledig ascenderen, niet door het ascensieproces gaan want je kunt niet in het volledige bewustzijn stappen totdat al je gehechtheden zijn verdwenen.  Dat kan misschien een hele ontmoedigende opdracht voor je lijken.   Vanuit jullie gezichtspunt, jullie driedimensionale bewustzijn, is het overweldigend voor je om daar zelfs maar over na te denken. Maar Sugat Gu Ra Ru zei enige tijd geleden via James, heel eenvoudig, dit was jaren geleden (Cynthia, misschien 20 jaar geleden of zo?   Iets van dien aard?) en zei twee simpele dingen, leer je gedachten te beheersen en leer je gehechtheden los te laten.   Laat je gehechtheden los.   Die twee dingen. Als je dat bereikt hebt ben je geascendeerd.

Maar nu, vanuit jullie driedimensionale begrip, zeggen velen van jullie, hoe kunnen we onze gedachten beheersen?    Onze gedachten gedraagt zich op vreemde manieren en er is allemaal gebabbel gaande en zo om je gedachten te beheersen?    Maar het is niet zo moeilijk als je denkt dat het is als je doorgaat met het verhogen van je vibraties.   Het wordt steeds gemakkelijker en gemakkelijker om te doen, omdat op een bepaald punt je gedachten overeenkomen met je vibratie, en je vibraties zullen overeenkomen met je gedachten.   Zie je?    Zo werkt het.    De gehechtheden die voortkomen uit je driedimensionale illusionaire programma’s die er zijn, zullen ook verminderen naarmate je vibraties en gedachten toenemen. Zie je hoe dit werkt?    Dus het is zo’n beetje een moeiteloze inspanning des te meer je in vibratie stijgt.   Het zal in dat opzicht steeds gemakkelijker  voor je zijn.    Is het nodig dat je er op dit moment aan werkt?    Ja!    Dat is nodig.    Je moet eraan werken wanneer je maar kunt.    Je moet werken aan het beheersen van je gedachten.    Je moet er aan werken om al je gehechtheden los te laten.

Namen zijn gehechtheden.    Nu betekent dat niet dat je je naam niet meeneemt door de ascensie, die neem je mee.    Maar de gehechtheid aan de naam is wat je zult loslaten.    De gehechtheid aan wie je in het verleden was zul je loslaten, want er zal geen reden meer zijn om een naam te hebben anders dan te weten dat het zo is.   Of je nu Cleopatra was, of je nu koning James was, of je nu Jeshua was, of wie je ook was of in enig opzicht met hen verbonden was, het maakt op dat moment niet uit.

Behalve, en dit is een grote uitzondering, het is alleen van belang voor jou en in jou, niet voor iemand anders om je heen, wat zij dan ook.mogen denken.   Jij kent de waarheid in jezelf en dat is wat belangrijk is.   Maar alleen als het in jezelf tot je komt.   Als het van een andere persoon tot je komt en die zegt, jij was dit of jij was dat, schenk daar geen aandacht aan totdat het volledig resoneert in jou en dan zal het iets betekenen.    Dan zul je dat meenemen door het ascensieproces en door de volledige ascensie wanneer de tijd komt dat de frequenties, wanneer de vibraties genoeg toenemen.

Ok, Shoshanna, heb je hier iets aan toe te voegen?

Shoshanna:    Shoshanna heeft een boodschap van de Grote Koningin van Barmhartigheid, dat het meest waardevolle voor ieder van jullie om te doen, is om mededogen voor jezelf te hebben.   Wees barmhartig voor jezelf.    Heb liefde voor jezelf.   Geef vorm aan mededogen naar jezelf omdat het je pijn en lijden is waarvoor je mededogen moet hebben om die pijn en het lijden te transmuteren.    De gehechtheid aan de pijn, de gehechtheid aan het lijden, het mededogen dat we voor je voelen voor dit grote werk waar jullie aan begonnen zijn, deze grote onderneming die zo noodzakelijk is voor de hele beweging van alle Universums, alle sterrenstelsels die jullie op je genomen hebben.   Het is erg moeilijk voor jullie.    Je moet de noodzaak van mededogen voor jezelf begrijpen, van het gezwoeg waar je aan begonnen ben in je verleden, in je heden en in je toekomst.    Wees barmhartig voor jezelf voor al de moeilijkheden die zijn voortgekomen uit deze grote onderneming en dit moeilijke derde rijk, dit moeilijke chaotische derde rijk.    We vragen jullie om het te begrijpen dat je mededogen voor jezelf nodig hebt, laat dat je belichamen en terwijl het je belichaamt, belichaamt het alles.

OWS:   Geweldig.    Geweldig.    Alles is één, en één is alles.    Zijn er nu vragen voor One Who Serves en Shoshanna?

Vraag:   Ik wil graag iets zeggen.

OWS:   Is het in de vorm van een vraag?

Vraag:   Het is geen vraag, eigenlijk wil ik je bedanken voor het doorgeven van datgene over gehechtheid, omdat ik een energieverschuiving in mezelf en in de groep voelde toen we die kwestie begonnen te bespreken.    En ik denk dat de kwestie nog steeds erg gevoelig is voor de groep en voor mij ook.   In werkelijkheid ben ik één en ben ik één met iedereen.    Dus het doet er niet toe, maar ik ga je bedanken dat je dit naar voren hebt gebracht en  het vermelde.   Maar we moeten ascenderen en we hebben onthechting van al deze gehechtheden nodig.     Dank je, shanti, en dank je Shoshanna.

OWS:   Je bent van harte welkom. Iemand sprak er eerder over dat dit de “moeilijke tijden” zijn of dat dit het “zware werk is om te doen”.   Jullie hebben nu al geruime tijd deze vorderingen gehad, deze Advances, die vorderingen zijn en elke vordering bouwt voort op de volgende  en op degene ervoor, leidend tot een andere en weer een andere. Als je opmerkt dat jullie die deze Advances hebben bijgewoond, ze worden in sommige opzichten steeds moeilijker omdat je steeds dieper en dieper in jezelf reikt en dingen in jezelf vindt waar je niet naar wilde kijken, die je niet wilt loslaten.

Het ego is erg sluw zou je kunnen zeggen.   Het doet er alles aan om je vast te houden.    Het is zoiets als wat James aan ons doorgaf over een filmanalogie, de “Advocaat van de Duivel”,  dat is hetzelfde.   In dat geval was het de duivel, in dit geval is het je ego.   Het ego doet er alles aan om je vast te houden.    Maar zie je, het ego moet loslaten.    Het zal niet verdwijnen, het zal altijd een deel van je zijn.    Maar het lagere deel van je ego, die lagere chakracentra  zullen uiteindelijk moeten loslaten om door te kunnen gaan naar je ascensie.    Het ego kan niet door de ascensie gaan zoals het nu is.   Alles wat zich in die lagere chakra centra bevindt  is gebaseerd op programmering en gehechtheden.    Dit is waarom je deze chakracentra naar de hogere chakra’s moet optillen, naar de 4e, 5e, 6e, 7e en verder.    Dit is het proces waar jullie allemaal door gaan en waarom je deze Advances zoals deze bijwoont.    Nogmaals, je hebt te maken met een aantal moeilijke dingen.    Je hebt wat moeilijke dingen behandeld in deze laatste Advance en je bent er doorheen gekomen.    En nu heb je te maken met iets anders.    Het ego probeert op een andere manier in te breken, waarvan James zegt, ze proberen via de achterdeur te komen zou je kunnen zeggen en proberen vast te houden aan zijn identificatie.

Het ego wil geïdentificeerd worden, zie je?    Dit is de reden waarom wij als One Who Serves deze titel hebben aangenomen, we maken onze namen niet bekend of wie we waren met niemand anders dan deze groep.    Ik heb mezelf bekend gemaakt bij deze groep met een naam waar ik bekend van was.    Ik was eerder ook iemand anders, maar die namen ga ik op dit moment niet met jullie delen.    De anderen zijn nog niet klaar om hun naam te delen.    Hoewel iemand zijn naam aan James heeft doorgegeven.

Het is belangrijk om te weten dat jullie allemaal door deze vorderingen heengaan en je vibraties blijven verhogen.   Je zult hardere uitdagingen tegen komen die over je heen zullen komen en enige zorg in jezelf zullen creëren en je zult je waarschijnlijk beginnen te voelen alsof je wordt getuchtigd of in diskrediet wordt gebracht.   Dat is goed.   Het doet er niet toe.   Dit is wat je nodig hebt om te begrijpen.    Het doet er niet toe wat anderen van je denken, niemand    Zie je?    Het maakt niet uit hoe wij over je denken.    We hebben geen doel in jou, dus we zijn niet teleurgesteld of zo door iets dat je doet.    Wij, zijnde alle Geascendeerde Meesters, de Aartsengelen, de Agarthanen, de Galactics, niemand van ons is teleurgesteld in alles wat je doet omdat we geen doel in jou hebben.    We hopen dat je dat begrijpt.    Dat is het in een neutrale staat komen.    Dat is waar je naartoe moet werken, neutraliteit.    En raad eens?    Wanneer je die neutrale staat volledig bereikt?   Ben je geascendeerd!   Zie je?     Is er iets dat je toe wilt voegen Shoshanna?

Shoshanna: Shoshanna wil een belangrijk aspect delen van het medeleven dat aan jou is doorgegeven.    Er is een proces van neutraliteit.

Neutraliteit wordt bereikt vanuit drie staten van zijn.

Men moet zichzelf eerst volledig waarderen .  Men moet alles opgeven wat niet waardevol is in je bestaan.  Men moet zich de eigen waarde realiseren, je volledige waarde, niet in arrogantie, maar in het begrip dat iedereen Goddelijk is, iedereen is God, iedereen is Godin, dat is het Goddelijke, dat is de waarde.    Men moet medeleven voor zichzelf hebben.    Men moet de moeilijkheden begrijpen en het gezwoeg  kunnen toelaten om in het hart te herrijzen door medeleven en begrip van zichzelf en dan door dat van anderen.   Na mededogen komt genade en het begrip dat iedereen het pad niet bewandeld, dat iedereen het pad niet begrijpt, we moeten vergeven en verder gaan en er bovenuit stijgen.   

Nadat deze dingen gebeurt zijn zal er neutraliteit plaatsvinden.   Het is erg belangrijk dat iedereen geen externe waarde zoekt.   Het is belangrijk dat iedereen geen waarde moet zoeken bij anderen, dat anderen jou moeten bevestigen.    Dit is niet de manier.   Dat is de weg van het slachtoffer.   De ander kan jou niet bevestigen omdat je waardevol bent ongeacht wat anderen denken, zoals de One Who Serves heeft aangegeven.    Wanneer deze les volledig wordt begrepen treedt neutraliteit op.   Vanuit neutraliteit ontstaat voltooiing en balans en beweging vooruit, naar de volgende dimensie.

OWS: Heel wonderlijk gezegd.   Zijn er nog andere vragen?

Vraag:    Ja.    Kun je ons wat meer voorbeelden geven van ‘gehechtheid’, want ik ben behoorlijk gehecht aan ademhalen en ik hou van zuurstof (lacht).

OWS:   We hopen dat je van zuurstof houdt.   We hopen dat je blijft ademen!    (lacht).    Hou die gehechtheid gaande, die is noodzakelijk, in ieder geval voorlopig, misschien voor een langere tijd kunnen we zeggen.   We weten dat je een grapje maakt en wij maken ook een grapje.    Zeker, er zijn veel gehechtheden.    We kunnen niet eens beginnen om ze te beschrijven.    Maar de eenvoudigste zou gehechtheid aan geld zijn, gehechtheid aan materiële bezittingen, gehechtheid aan je familie, zelfs aan je kinderen.   Dat klinkt misschien vreemd voor je.    Hoe kun je je gehechtheid aan je kinderen loslaten?    We zouden tegen je zeggen, het zijn niet jou kinderen!    Ze zijn niet van jou!    Ze behoren niet aan jou toe.   Zie je?    Wanneer zij als baby binnenkomen, behoren zij toe aan de God Bron.   Ze behoren toe aan het universum.    Het is alleen door jullie gewoonten, jullie cultuur, waardoor ze worden ingeprent en je de neiging heeft om te denken dat je de eigenaar bent.  Maar zij zijn niet van jouw.   Ze zijn er voor jou om ze te helpen opvoeden, te helpen ontwikkelen, met hen te werken, van hen te houden.    Ja, dat allemaal.  We willen dat doen.    Maar wat gebeurt er als ze klaar zijn om uit het zogenaamde nest te gaan?    Ze gaan weg.   Ze zijn niet meer van jou, niet op de manier zoals je dacht dat ze van je waren, zie je?    Dus dit is zeker een gehechtheid die je los moet leren laten.   Heb ze lief, wees met hen, doe alles wat je kunt om hen te helpen, maar denk niet dat ze van jou zijn, want dat doen ze niet.   Ze behoren tot het universum.   Net zoals jij tot het universum behoort.    Oke?

Shoshanna: Shoshanna wil iets delen over gehechtheid.

OWS:   Ja, ja.

Shoshanna:   Het is heel eenvoudig, mijn broer.   Zegeningen voor jou.   We houden zoveel van je.   Een gehechtheid is een anker voor pijn en lijden.    Als een wezen pijn en lijden voelt, is dat wezen gehecht aan iets dat dat niet waard is.   Dat is alles wat het is.   Als we pijn voelen, als we lijden voelen, emotioneel, fysiek en mentaal, dan wensen we iets dat niet bestaat, wat de gehechtheid is.

OWS:   Ja.   Geweldig.   Wij geven ook iets dat kan helpen en sommige van jullie misschien zal verrassen.   Het werd enige tijd geleden door Jeshua doorgegeven via James, het werd doorgegeven dat “laat alle angst los en je laat alle pijn en lijden los”.    Laat angst los in je leven, gehechtheid, angst, en zoals Shoshanna zojuist zei, je laat alle pijn en lijden in je leven los.   Want als je de angst loslaat, wat blijft er dan over?   Liefde.   Liefde is het tegenovergestelde van angst.   Als angst niet langer in beeld is, angst is er niet zijn in de hogere vibraties na de ascentie, dan zal er alleen nog liefde over zijn.  Daarom,  heb geen pijn en lijden van wat voor soort dan ook, snap je?

Dus gehechtheden, laat ze los, werk aan het loslaten van ze.   Je kunt nu zelf een idee hebben wat gehechtheden zijn.   Als je het gevoel hebt dat je door iets wordt beheerst, dan is dat een gehechtheid.   Wat het ook is.   We gebruikten eerder de term geld.   Geld is controle.   Velen worden beheerst door geld. Velen worden beheerst door hun materiële bezittingen en al die andere vormen van gehechtheden die opdoemen,  gehecht zijn aan waar je woont, gehecht aan wie je bent, etc.   Zie je?   Je bent een universum voor jezelf.   Jij bent de Godbron in jezelf.   Oke?    Beantwoordt dit je vraag, beste broer?

Vraag:   Ja, ja, broeder, dat doet het.   Uitstekend.    Dank je.

OWS:   Heel goed.   Zijn er nog andere vragen aan de telefoon voordat we naar de huiskamer gaan?

Vraag:   Ja.   Ik vroeg mijn Hoger Zelf mij de woorden te geven om dit op de best mogelijke manier te zeggen.   Nadat ik het hele weekend geluisterd heb, is er een bezorgdheid in mij ontstaan ​​dat mensen een deel van het gesprek horen over loslaten van gehechtheid en over het niet steeds opnieuw herhalen van het verleden, dat mensen dit op een bepaalde manier horen en dat dit hun mogelijk beperkt om iets te transformeren.   Na het zien van transformerende praktijken op de planeet die heel krachtig zijn, weet ik dat er een verschil is tussen een psychologisch gesprek dat zich maar blijft herhalen en het verschil tussen het zijn in een transformerende praktijk die letterlijk een gehechtheid of een angst verwijdert, schijnbaar na een paar uur of een paar dagen. 

Ik zou graag willen horen wat jou kijk hierop is in het toestaan ​​van mensen om in vrijheid naar hun verleden te kijken op een manier die transformeert in tegenstelling tot de continue lus.   Dit zou iets kunnen bieden voor mensen.    Ik voel soms alsof mensen het gevoel hebben dat ze perfect moeten zijn in een kwestie van de dingen los te kunnen laten en geen ​​externe bron hoeven te zoeken, omdat weet je, we zijn niet perfect.

OWS: We gaan je hierover iets vertellen.   Het zal enigszins controversieel voor je zijn, zeker voor diegene die deze vraag stelt, maar ook voor anderen die mogelijk in deze beroepen zitten zoals psychologie (James deed dat ook). Wat we je gaan vertellen kan enigszins controversieel zijn, maar het is noodzakelijk voor je om te weten, niemand hoeft terug te gaan naar zijn verleden, niemand. We zeggen dat nog een keer, niemand hoeft terug te gaan naar zijn verleden om zijn heden te begrijpen.

Het heden is het heden.   Het verleden is het verleden.   Het verleden is de herinneringen,  niets anders dan herinneringen.   Als je terug gaat naar het verleden, zoals in een regressie en je gaat terug naar een tijd waarin je de bron van het probleem vindt,  wat het probleem ook mag zijn in dit leven, dan ben je in staat om de oorzaak een naam te geven.   Oke?    Dat zou kunnen helpen.   In die zin, in het besef dat het iets is wat je nog steeds wilt doen.    Dat is jullie begrip.    Maar wat we jullie nu vertellen, is jullie allemaal, de Lichtwerkers, de Lichtstrijders, jullie zijn voorbij de noodzaak om dit te doen.   We zeggen niet dat het anderen niet kan helpen als dat is wat ze willen.    Velen van hen leven nog steeds in het verleden.   Als je in het verleden leeft, zal je met dat verleden moeten omgaan om volledig in het heden kunnen leven.

Maar jullie, wetende wat je nu weet, gaan verder dan het verleden.   Laten het verleden los.   Het zijn herinneringen, dat is alles wat het is.   Het ondersteunt je niet om in het moment te zijn.   Leer in het moment te zijn en de dingen uit het verleden zullen niet langer van belang voor je zijn.   Tenzij je ze als een gehechtheid behoudt.   De herinneringen uit het verleden zijn gehechtheden.    Zie je?   Is dit logisch voor jou?

Vraag:   Ja dat is zo.

Shoshanna:   Shoshanna wil iets delen.

OSW:   We wachtten al tot Shoshanna zou zeggen dat ze iets wil delen.

Shoshanna:   Geliefde, mijn zuster, mijn geliefden, dit is een list.   Het verleden is een list.    De training die de mensheid heeft ontvangen is om ze verankerd te houden in de derde dimensie.   De training is om in het verleden te blijven, om het verleden te onderzoeken om in het verleden te zijn, om naar het verleden te kijken, om het verleden te definiëren, dat is wat ons controleert en ons weerhoudt om in het heden te zijn en de prachtige toekomst te creëren die de onze is.   Men moet het verleden opgeven.    Dit wil niet zeggen dat we niet kunnen leren van het verleden.   Het is gewoon een lus.   Het is een geprogrammeerde lus.   Het is een list.    Het probleem is om het programma te vinden dat er draait,  het programma dat voor velen draait is om het verleden te onderzoeken.   Dat is een programma.   We moeten het verleden onderzoeken om vooruit te komen, tegelijk houdt het ons in het verleden.    Het is een lus!    Het is een lus die door blijft gaan.    Wat de dwaasheid in dit alles is, is dat we er ingetrapt zijn.    Dat is de dwaasheid van dit alles.   We zijn erin getrapt.   We gaan naar psychiaters en psychologen en we praten steeds opnieuw over ons verleden om ons in het verleden vast te  houden,  het is niets anders dan een lus!    Het is een training die geprogrammeerd is in de mensheid.   We moeten dit loslaten.   We kunnen vaststellen dat het een programma is.   We hebben vastgesteld dat het programma dat over dit halfrond loopt waar de psychologie en de psychiatrie het verleden van de mensheid onderzoeken, dat dit gewoon een programma is.  Laat het programma los, ga in het huidige moment van vreugde, liefde, begrip, geluk en muziek en al die dingen die ons enthousiast maken en het verleden zal afnemen.

OWS:   Ja.   Goed gezegd beste Shoshanna.    Mijn beste, het is tijd voor jou om een ​​nieuw beroep te zoeken.   Het is tijd voor jou om een ​​nieuw type coaching te zoeken.   Coach niet meer over het verleden.    We zeggen dit nu rechtstreeks tegen je.   Het is tijd.   Laat gaan.   Shoshanna heeft het gezegd en wij hebben het gezegd, laat het verleden los, werk niet vanuit het verleden, blijf niet doorgaan met het programma van de cabal die dit hele proces heeft gecreëerd, psychologie, psychiatrie, dit gaat alleen maar over teruggaan, vooral psychoanalyse en dat soort dingen, teruggaan en kijken naar wat je moeder je heeft aangedaan of wat het ook is, kan niet nuttig zijn.   Zie je?

Vraag:    Oké.   Je zegt dat dit zelfs voor mensen die niet op het niveau zijn waar wij nu zijn, dat ik dat achter moet laten.

OWS:   Het hangt af van degenen met wie je werkt, maar wat we je vertellen, is dat je vaardigheden beter op andere manieren kunnen worden gebruikt.   Het is aan jou om te ontdekken wat die andere manieren zijn, om manieren te vinden waarop je deze programmering van het oplossen van de problemen uit het verleden en alle problemen die uit het verleden zijn voortgekomen niet kunt blijven volhouden.

Vraag: Oké.

OWS:    Alle huidige situaties en problemen die mensen hebben zijn vanwege wat ze uit het verleden meedroegen.   Begrijp je dit?

Vraag:   Dat doe ik.

OWS:    Zodra je dit allemaal begrijpt zul je begrijpen dat alles wat je nodig hebt het huidige moment is.   Je kunt herinneringen hebben, liefdevolle herinneringen en zo, dat is allemaal prachtig, maar laat ze je niet vasthouden als gehechtheid aan het verleden.   Dat is waar de meerderheid van de wereldbevolking voortdurend mee te maken heeft.   Leven in het verleden.    Opzettelijk zo gemaakt door de duistere machten om je in het verleden te houden.   Maar jullie weten nu allemaal beter.   Oke?

Vraag:   Oké, ik snap het.

OWS:   Oké, we gaan verder.   Nog andere vragen?

Vraag:   Ja, ik heb een vraag.   Gisteren zei James dat hij zich geïntegreerd had met zijn Hoger Zelf en vervolgens verdween die verbinding.   Ik zou graag willen weten of ik het verkeerd heb begrepen of is dat iets dat kan gebeuren?

OWS:   Wat hij bedoelde om je te helpen begrijpen, is dat hij dacht dat de verbinding was verdwenen.   Hij heeft die verbinding nooit verloren.   Het is alleen dat het steeds minder opvallend werd gedurende een bepaalde periode in zijn leven, zou je kunnen zeggen.   Maar de verbinding is er altijd geweest.    Nu versterken we dat voor jullie allemaal.   Jullie hebben nooit je verbinding met je Hoger Zelf verloren, nooit, ooit,  jij ook niet.   Het is alleen de geest, die de bouwer is, de geest heeft de verbinding verloren.   Zie je?    Het hart is altijd verbonden geweest en zal altijd verbonden zijn.    Begrijp je dit?

Vraag:    Ja, dank je.

Shoshanna:   Shoshanna wil hierover iets delen.

OWS:    Ja.

Shoshanna :    Het Hoger Zelf en de mens zijn één.   Er is geen verschil.   Wat ons vermogen belemmert om de wijsheid te horen die direct van de Bron komt via het Hoger Zelf, is het programma dat zich afspeelt.   Als je het programma van schuld afspeelt, kan het Hoger Zelf niets influisteren.   Als je het programma van haat afspeelt, kan het Hoger Zelf je niets influisteren en je voort bewegen in bewustzijn, je driedimensionale geest naar het hogere rijken bewegen, omdat we programma’s afspelen die schadelijk zijn voor ons vermogen om het Hoger Zelf te horen.   Als men het programma van mededogen en genade afspeelt, dan verbind het Hoger Zelf zich.   Als men het programma van liefde, begrip en wensen voor wijsheid afspeelt kan het Hoger Zelf zich daarmee verbinden.   Het Hoger Zelf heeft geen programma’s van schuld en haat en kan het niet horen wanneer die programma’s afspelen en kan er niet doorheen komen.   Dus je moet waakzaam zijn over de programma’s die je afspeelt.

Het programma van arrogantie is vooral sterk zodat het Hoger Zelf niet op een volledig neutrale manier naar je toe kan komen.   Arrogantie kan één van de ergste emoties zijn, de moeilijkste emotie voor mensen, omdat arrogantie de emotie is om buiten je zelf bevestigd te willen worden, het Hoger Zelf kan in dat geval niet doorkomen.

Dus werk aan de programma’s en het Hoger Zelf zal meer één met je worden.

OWS:    Heel goed.    We gaan verder met de vragen van degenen hier in de kamer.   Wil er iemand in de kamer een vraag stellen?

Vraag:    Ik heb een vraag.    Ik zou graag een dieper begrip hebben van wat geloof is.    Er wordt ons verteld dat het soms afgezaagd kan zijn omdat het vaak wordt herhaald dat als we geloven dat we het zullen zien.    Wat is er met het geloof dat ons helpt om te zien.

OWS:    Oh mijn hemel.   Je hebt precies het onderwerp aangeraakt van deze avond.   Het gaat allemaal om geloof.   Het is geloven in James om dit vanavond te kunnen doen om mee te beginnen.   Het is het geloof dat iedereen van jullie door het proces zal meenemen dat dit mogelijk is vanavond.    Dus je zult na vanavond je antwoord hebben wat geloof is.  Dat is wat we je nu kunnen vertellen.    Dat is de beste indicatie van wat geloof is, zonder een definitie te geven.    Je kunt gaan op Google of Wikipedia zoeken en je krijgt een definitie van geloof, het geeft je een definitie van iemand die dit heeft bedacht, maar het zal niets betekenen voor je om tot een volledig begrip te komen totdat je het zelf ziet.   Zie je?    Is dit logisch voor jou?

Vraag:    Nee.

Shoshanna:    Shoshanna kan dit delen.

OWS:    Ja.

Shoshanna:    Mijn geliefde broeder, het woont in het hart.   Het woont in het zelf.    Het is het begrip dat alles goed is.   Geloof is het begrip dat alles goed is.   Als je in geloof zou leven, zou je weten dat elk moment is voorbestemd om het wezen te ondersteunen, niet om tegen het wezen te zijn. Geloof gaat daarover, het gaat erom te weten dat elk moment perfect is.   Het gaat erom te weten dat elk ding dat plaatsvindt in volmaaktheid is met het wezen dat het ervaart, zodat dat wezen een hoger weten van zichzelf kan hebben en zo een hoger weten van de Schepper heeft, wat het is.    Dat is wat geloof is.    Men moet begrijpen dat geloof is net als in het hart en zelfs inwendig en paars.

Vraag:    Dank je.

OWS:    Heel goed.

Shoshanna:    Namaste, beste broer.

OWS:   Zijn er nog andere vragen van degene in de kamer.

Vraag:   Ik heb een vraag.

OWS:   Ja alsjeblieft.   Kom naar de microfoon.

Vraag:    Zeker.   De vraag gaat over mijn ervaring die ik deze week heb beleeft. Op dinsdagochtend rond 4 uur zag ik door mijn derde oog bergen en licht achter de bergen.   Ik keek er naar vanaf onder, ik zei oke dat was interessant ik moet weer gaan slapen.   Toen zei een stem in mijn hoofd, nee wacht op me om je naar een theta-staat te brengen.   Dus ik zei oke, het zij zo.   Daarna was het een omschakeling tussen dingen te weten en dingen te zien, het leek erop dat ik geleid werd naar zoiets als een couveuse of een healingbed of iets dergelijks.   Na een tijdje zei de menigte dat ze blij waren dat alles goed ging.   Ik was me bewust van twee wezens die dicht bij het apparaat stonden.   Een van hen was een slangachtig wezen, ik zag twee ogen als licht of zoiets en een derde punt in het gezicht.   Wat er met me gebeurde was niet echt een genezing, maar een soort operatie, ik wist het niet goed.   Dit is wat ik ervan meekreeg.   Mijn vraag is of je kunt verduidelijken wat deze ervaring was en wie het slangachtige wezen was, was dit een soort voorbereiding op wat er tijdens de Advance moest gebeuren of niet?  Dank je.  

OWS:   Het was geen voorbereiding op wat er tijdens de Advance zou gebeuren, het was een voorbereiding op wat er tijdens de Event zou gebeuren.   Dus er is zeker een verband, maar je ervoer de dingen die in behandeling zijn, zou je kunnen zeggen, zoals het bed wat je zag.   Er zijn al wat ‘med bedden’ worden genoemd die naar buiten komen, binnenkort zoals wij het zien.   Ze zijn al in de maak om aan het publiek voorgesteld te worden, ze zullen komen.   Maar dit zijn slechts de voorlopers van wat de “kristallen kamers” en de “kamers van het licht” worden genoemd.   Dit alles leidt daar naar toe.               

Wat betreft de slang.   Wat is de slang?   De slang staat voor wijsheid, “wees zo wijs als de slang.” Zie je?   Dus het laat je zien dat je in een richting beweegt waarin je wijsheid sterk verhoogd.   Je wordt steeds wijzer.   Je wordt steeds meer afgestemd op de oude wijsheid.   Zie je?   Is dat logisch voor jou?                                

Vraag:    Absoluut.   Zeker.

OSW:   Shoshanna, heb je iets toe te voegen.

Shoshanna:   Shoshanna wil iets delen met deze.   Deze die bekend staat als “de ninja.”  Dit is de Ninja.   De dingen die in je beleving verschenen zijn uniek voor jou, je moet deze ervaringen koppelen om een ​​volledig beeld te krijgen.   Het is zoals One Who Serves heeft gezegd, dit zijn voorbereiding. Er is op dit moment geen volledige uitleg, maar onthoud dat deze ervaringen en deze visioenen, deze beelden die aan je worden gegeven ter voorbereiding zijn op je eigen toekomst, je moet de ervaringen toestaan en er op vertrouw dat zij perfect zijn voor jou en dat ze na verloop van tijd je ze volledig zult begrijpen.   Niemand kan je op dit moment een volledige uitleg geven, omdat deze ervaringen voor jou bedoeld zijn om te onderzoeken en samen te stellen als een puzzel.   Is dit begrijpelijk, mijn liefste?  

Vraag:    Ja.

Shoshanna:   Namaste.

OWS:    Heel goed.   Nog andere vragen hier in de kamer?  We moeten het kanaal binnenkort vrijgeven.     

Vraag:   Ik heb een vraag voor JoAnna . … ( onhoorbaar )   

OWS:    Niemand kon de vraag horen. De vraag was via JoAnna, was dit Shoshanna of was dit Quan Yin die doorkwam?   Nu kun je antwoorden.     

Shoshanna: Quan Yin klopte op onze deur en vulde JoAnna  met medelevende liefde voor iedereen.   JoAnna was meer directer, voelde complete mededogen en liefde voor diegene in de kamer die lijden en verschanst zijn in hun ego.  JoAnna voelde zoveel liefde met Quan Yin en Quan Yin wilde je een boodschap geven, JoAnna verzette zich en zei tegen Quan Yin, dit mooie, meelevende, liefhebbende, opgevaren wezen, dat ze wilde dat Shoshanna de boodschap zou overbrengen.   Dus het was een zeer interessante verzoek, het was gecompliceerd.   Op het einde heeft Quan Yin Shoshanna overlicht en haar de woorden gestuurd en ze heeft ze afgeleverd.

OWS:   We kunnen hier aan toevoegen dat dit een proces is waar deze nu doorheen gaat en op haar eigen manier door dit proces zal blijven lopen, er is geen reden om het te haasten of door enige vorm van druk.   Het zal zijn zoals het zal zijn.   Oke?   

OWS:   Dan is het nu nodig om het kanaal vrij te geven. Maar voordat we dat doen, delen we met jullie dat de samenkomst vanavond, we zeggen doelbewust samenkomst, want het zal niet alleen jullie in deze kamer zijn of die aan de telefoon.   Er zal een samenkomst zijn van velen die bij jullie zullen zijn in dit proces, het is een proces dat hier zal plaatsvinden.   James heeft informatie ontvangen.   We hebben hem vandaag wat doorgegeven en gisteren een beetje, maar heel weinig in de aanloop naar deze Advance, omdat we hem niet wilden afschrikken.   Je zult begrijpen waarom we dit zeggen als de tijd daar is, of het in staat is om zich te voltooien, net als Joanna niet in staat was om het volledige proces van Quan Yin door te laten, was James een beetje terughoudend om de volledige kracht van Yeshua te benutten.   Maar met al jullie aanmoediging en liefde voor dit proces vanavond kan dat gebeuren.  Het zal gebeuren. Dus wees er klaar voor en bemoedig iedereen en hou van iedereen doorheen dit alles, het kan wonderbaarlijk worden, we gebruiken deze term doelbewust, een wonderbaarlijke gebeurtenis vanavond.  

Shanti . Vrede zij met jullie. Wees de ene.     

Publiek:   Shanti.  Dankbaarheid.   Namaste      


Gechanneld James McConnell en Joanna McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen