Een Introductie tot de Hathors

Een Introductie tot de Hathors


De Hathors via Tom Kenyon
Vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets


“Wij zijn de Hathors. Wij komen in liefde en met de klank van een nieuwe droom-realiteit voor jullie aarde. Als jullie klaar zijn om de nieuwe wereld te bouwen, nodigen wij jullie uit om met ons mee te gaan op een reis van het verstand en van het hart. Wij zijn jullie oudere broeders en zusters. Wij zijn al sinds heel lange periode van jullie evolutie op deze planeet bij jullie.

Wij waren aeonen geleden bij jullie – zelfs in de vergeten dagen vóór enig spoor van ons bekend was in jullie huidige geschreven geschiedenis. Onze aard is energetisch en interdimensionaal. Wij kwamen oorspronkelijk van een ander Universum via Sirius, die een portaal is naar jullie Universum, en vanuit Sirius gingen wij tenslotte naar jullie zonnestelsel en naar de etherische rijken van Venus.

In het verleden hebben wij in het bijzonder gewerkt met en door de godin van de vruchtbaarheid Hathor van het oude Egypte. Wij hadden ook contact met de Tibetaanse Lama’s in de beginperiode van het Tibetaanse Boeddhisme. Vandaar dat sommige van hun unieke klanktechnieken en -oefeningen van ons en van onze leringen met hen afkomstig zijn. Ofschoon wij verbonden zijn geweest met enkele van de eerste Aardse culturen, vormen wij een intergalactische beschaving met buitenposten in jullie bekende Universum en daarbuiten.

Wij zijn wat jullie zouden noemen een verheven beschaving – een groep wezens dat op een specifiek trillingsveld existeert, net zoals jullie met een energiesignatuur. Wij trillen alleen met een hogere snelheid dan jullie. Niettemin maken wij allen deel uit van het mysterie, van de liefde die alles in het Universum bijeen houdt en verbindt.

Wij zijn gegroeid zoals jullie gegroeid zijn, opgestegen tot de Ene Bron van al wat is. Wij zijn gegroeid in vreugde en door verdriet, net zoals jullie. Wij bevinden ons, in termen van het grote, ietsje hoger op de spiraal van bewustzijn dan jullie, daarom kunnen wij jullie geven wat wij hebben geleerd als vrienden, leraren en medereizigers op het pad dat leidt naar de herinnering van Al Wat Is.

Wij zijn geen redders, wij zijn niet messiaans. Wij wilden duidelijk afstand doen van die projectie opdat de lezer kan begrijpen dat wij gewoon oudere broeders en zusters zijn en dat wij onze inzichten aanreiken van wat wij hebben geleerd. Jullie kunnen het aannemen of afwijzen, maar wij bieden het vrijelijk aan.

Naar ons inzicht is het geloof dat buitenaardse intelligenties jullie gaan redden en het geloof dat als je een fotonengordel ingaat je op magische wijze wordt getransformeerd, niet meer dan een projectie van menselijke onwetendheid.

De hoop dat iets of iemand jullie zal redden, dat jullie in jezelf niets hoeven te veranderen en dat jullie geen verantwoordelijkheid hoeven te tonen, is onrealistisch.

Het geloof dat jullie in patronen van apathie en onwetendheid kunnen blijven hangen, vervolgens iets kunnen nemen of gegeven worden dat jullie zal transformeren zonder enige inspanning van jullie kant, is volkomen dwaasheid. Het zal niet gebeuren.

 Nu kunnen er buitenaardse intelligenties zijn die landen, want zij zijn er zeker, maar die mensen die verwachten dat anderen hen verheffen zonder enige inzet van hun kant, zullen heel erg teleurgesteld zijn.

Opstanding is een proces van zelf gewaar zijn en meesterschap op alle niveaus en het vereist dat alle niveaus van iemands bestaan omhoog worden gebracht. Dit is zoals wij het zien en dit is zoals wij het gedurende millennia hebben gedaan.

Met het bieden van onze hulp echter, willen wij op geen enkele manier jullie andere spirituele helpers en kosmische relaties verstoren, en ook niet jullie religieuze opvattingen, connecties of organisaties die voor jullie waardevol zijn.  Niettemin zouden wij heel veel met jullie willen delen.

Wij kennen Sanat Kumara heel goed, want hij vroeg ons naar dit Universum toe te komen. Als Opgestegen Meester heeft Sanat Kumara heel veel verantwoordelijkheden op zich genomen die te maken hebben met de opstanding van de Aarde en dit zonnestelsel. Hij zet zich in voor de opstanding, de ontwikkeling van het bewustzijn in het zonnestelsel, net zoals wij.”

Uit: Tom Kenyon en Virginia Essene’s Hathor Material bookNoot van de website beheerder: Uit ervaring weet ik ondertussen dat als je aan jezelf begint te werken en gaat onderzoeken wat het leven werkelijk inhoudt, de wezens van een hogere frequentie jou graag willen ondersteunen en dat ook doen, zei het onzichtbaar voor jou.

Zodra jij laat zien dat je aan jezelf wilt werken, gaat er in het Universum een belletje af en wordt er ondersteuning aan je gegeven. Het is net als in het dagelijks leven, iemand die interesse in iets toont zal altijd verder geholpen worden.

Tevens ondersteunen de huidige hoog frequente energieën die naar de Aarde komen de mensheid bij hun persoonlijke acties. Het gaat allemaal vele malen gemakkelijker dan b.v. 10 jaar geleden.

Terug naar pagina De Hathors