Overstijg en Transformeer je Wereld

Overstijg en Transformeer je Wereld

De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Ulla Mertens

14 November 2007

We willen met jullie spreken over een hachelijke passage waarin jullie je nu bevinden. Dit zal zich uitbreiden gedurende de rest van het jaar, evenals in en doorheen 2008.

Veel van wat we in onze vorige mededelingen gezegd hebben is uitgekomen en zelfs meer Aardveranderingen, klimaatveranderingen, geopolitieke destabilisatie en bedreigingen voor het ecosysteem zullen zich in de komende jaren ontvouwen. (Nota: degenen die geïnteresseerd zijn in deze voorspellingen kunnen ze lezen in de Archieven via deze link: http://tomkenyon.com/who-are-the-hathors/.)

Een van de waarschijnlijkheden waarover we in eerdere mededelingen spraken was een neerwaartse spiraal in de US economie. We zeiden dit twee jaar geleden en wezen erop dat november 2007 heel waarschijnlijk het laatste venster zou zijn waarin dit zou plaatsvinden, en inderdaad, het ontvouwt zich zoals wij het gezien hebben. Maar we willen jullie zeggen dat de situatie veel erger is dan men op dit beseft, dus zouden jullie er goed aan doen om jezelf op moeilijke financiële tijden voorbereiden.

Maar dat is niet de hachelijke passage waarover we spraken. We spreken eerder tot je emotioneel leven, het leven van je hart en spirit, want de zich ontvouwende gebeurtenissen van de volgende paar jaren zullen degenen die gevoelig van hart zijn en van een betere wereld dromen ontgetwijfeld emotioneel raken.

In onze laatste mededeling wezen we erop dat de voortzetting van de mensheid (op een of andere vorm) nu gegarandeerd is. Dit (de overleving van het menselijk leven op Aarde) was niet het geval voor de zomer van 2007, maar door de inspanningen van vele wezens is de balans nu verschoven. Dit betekent spijtig genoeg niet dat jullie kunnen ontsnappen aan de spirituele zuivering van je planeet, noch de moeilijke uitdagingen die jullie instellingen, culturele vooronderstellingen en economieën onder ogen zullen moeten zien. Deze zijn alle op loopzand gebouwd en de winden van de toekomst komen nu over jullie heen.

We zouden ons commentaar in twee willen delen: overstijging en transformatie. Wanneer de chaotische fase van re-creatie begint – hetgeen de fase is waarin jullie je bevinden – worden alle structuren in vraag gesteld. Bestemmingen die berekend werden op verwachte uitkomsten lossen zich op. Het is een tijd van immense verwarring en de oeremoties van angst en vijandigheid komen naar boven. Er zijn hier verschillende krachten aan het werk en we wensen ze bespreken.

Een deel van deze chaotische fase is het eenvoudige gevolg van de verschuiving van een dimensie van bewustzijn naar een andere. Wanneer de Aarde en de mensheid van een 4-dimensioneel bewustzijn naar een 5-dimensioneel bewustzijn verschuiven – wat zich buiten de grenzen van tijd en ruimte bevindt zoals jullie ze collectief waarnemen – is er een spanning tussen de oude en de nieuwe wereld. Jullie bevinden je er juist middenin.

Wanneer meer en meer mensen verschuivingen van het paradigma ervaren, geïnspireerd door plotselinge sprongen van spiritueel begrip wordt de oude wereld ondermijnd. De nieuwe wereld met haar nieuwe culturele, politieke en economische vooronderstellingen is nog niet ontplooid, dus bevinden jullie je in een soort niemandsland waar de oude overtuigingen niet meer werken, maar de nieuwe nog niet tot bruikbare uitdrukking zijn gekomen. Dus is dit een van de redenen voor de moeilijkheden die jullie in deze dimensionele verschuiving ervaren.

Maar er is ook nog een groter verraderlijk element in het spel. Er zijn persoonlijke interesses die willen dat de oude wereld van overheersing en controle verdergaat en ze gebruiken elk middel dat ze ter beschikking hebben om dit te verzekeren.

Het soort controle waarover we spreken is zo doordringend en maakt zo’n groot deel uit van de structuur van jullie maatschappij dat er dikwijls overheen gekeken wordt – wat precies dat is waar degenen die jullie onder controle wensen te houden naartoe werken. Er is geen enkele persoon of groep verantwoordelijk voor dit soort controle. Het komt uit vele richtingen en bronnen. Het komt van bronnen waarvan je het nooit zou vermoeden inclusief religieuze, politieke en economische instellingen. Maar de pogingen om jullie onder controle te houden eindigt niet hier. Vele van de manipulatieve elementen in jullie wereld komen ook van interdimensionele en intergalactische inmenging.

Maar ongeacht hun bron zijn de dagen van degenen die jullie bestemming voor hun eigen egoïstische belangen proberen te controleren zogezegd geteld. De verschuiving van 4-dimensioneel naar 5-dimensioneel bewustzijn kan net zo min tegengehouden worden als het gloren van een nieuwe dag vermeden kan worden. De evolutie van bewustzijn op jullie Aarde en van de Aarde zelf bevindt zich temidden van een dynamische verschuiving en jullie zijn hier een vitaal deel van.

Maar we willen dat jullie begrijpen dat de overgang van je huidige 4-dimensionele werkelijkheid naar de 5de dimensie (en hoger) niet gemakkelijk zal zijn. Omwille van de inherente chaos die tijdens een dimensionele verschuiving plaatsvindt en de inmenging in jullie wereld door buitenaardse krachten, alsook door interdimensionele en intergalactische intelligenties, zal de overgang veel moeilijker zijn.

Het is niet om te zeggen dat je de negatieve gebeurtenissen in je toekomst niet kunt verminderen door de acties die je onderneemt. Maar het betekent dat een gracieuze collectieve overgang naar een hogere dimensie mogelijk onwaarschijnlijk is.

We hebben altijd vermeden om informatie te geven die alarmerend van aard is, maar we moeten ook rechtuit en eerlijk in onze inschattingen zijn.

Zoals we er al op wezen zal de rest van dit jaar en doorheen 2008 zowel een intensivering van de dimensionele verschuiving markeren als een toename van planetaire manipulatie en controle. Deze parallelle gebeurtenis – het opwaarts verschuiven naar de prelude van een 5-dimensionele werkelijkheid (het foyer van hoger planetair bewustzijn om een metafoor te gebruiken) en wereldwijde pogingen om de menselijke geest te controleren en te beheersen, zullen gepaard gaan met een virtuele en reële strijd. Deze oorlog om de menselijke geest is reeds begonnen.

Er is niet veel dat een enkele persoon kan doen om de collectieve bestemming van de mensheid te verzachten. Maar door buiten de collectieve bewustzijnscontrole en -manipulatie te stappen die de wereld in zijn geheel hypnotiseert, heb je de mogelijkheid om je eigen bestemming op duidelijke wijze te beïnvloeden.

Om dit te doen moet je een manier vinden om boven je eigen beperkingen uit te stijgen en hiermee bedoelen we je denken dat je door jullie instellingen, regeringen en religies werd opgelegd. Je moet manieren vinden om boven de boodschappen van angst en terreur uit te stijgen die in het menselijk bewustzijn geprojecteerd werden door de gebeurtenissen die zich voor je ontvouwen en door de manipulatoren van deze gebeurtenissen die onzichtbaar zijn. Als je deze periode wilt overleven moet je boven hetgeen wat er gebeurt of om je heen lijkt te gebeuren staan. Je moet je eigen spirituele midden vinden.

Er zijn geen magische manieren om dit te doen. Een ieder van jullie heeft verschillende paden die je naar het stiltepunt van je eigen bewustzijn zal leiden, naar het besef van eigen goddelijkheid; en vanuit deze plaats kun je makkelijker afstand nemen van de gebeurtenissen die zich om je heen ontvouwen. Je zult geleerd hebben boven de wereld uit te stijgen. Een van jullie grote spirituele leraren zei ooit eens: “Wees in de wereld, maar niet van de wereld.” Dit is een heel goede raad in de komende tijd die jullie te wachten staat.

Maar het is niet genoeg om gewoon afstand te nemen en boven de wereld uit te stijgen. Je moet de wereld ook transformeren en we spreken hier niet van de grotere wereld want dat ligt buiten je mogelijkheden. We bedoelen de wereld om je heen, je lokale gemeenschap van vrienden, geliefden en de aarde die eigenlijk onder je voeten ligt. Dit is de wereld waarover we spreken en dit is de wereld die je moet transformeren, zelfs al lijkt de grotere wereld om je heen te ontaarden en uit elkaar te vallen. Dit zal in grote mate spiritueel meesterschap vergen. We zeggen niet dat het makkelijk is of zal zijn, maar we zeggen dat het absoluut noodzakelijk is dat jullie zowel je wereld overstijgen als transformeren – gelijktijdig – om door het oog van de naald te kruipen.

En wanneer je jezelf dan ontmoedigd voelt door de toestand van de wereld, is ons advies aan jullie deze toegeeflijkheid te overstijgen, om boven de manipulatie en het gevoel van isolement dat op jullie geprojecteerd wordt uit te stijgen, om boven de groepsgeestvorm uit te stijgen. Dit is een lastige zaak omdat je je eigen pad naar de vreugde van je hart moet vinden, zelfs temidden van de ellende die om je heen kan zijn. Er zullen in de komende jaren tijden zijn dat spiritueel gevoelige personen de wens zullen voelen om op te geven. Dit is de tijd om je zelf opnieuw te inspireren en hoe je dit doet is aan jullie, maar we hebben enkele suggesties.

Wend je aandacht van jezelf en je eigen problemen af tot de wereld om je heen, de aarde onder je voeten, je lokale gemeenschap, je vrienden, de vreemdelingen die om je heen wonen, je geliefden. Ontdek wat je zelf kunt doen om van de wereld waarin je leeft een betere plaats te maken. Deze dingen zijn eigenlijk heel simpel. Het zou een lach, een troostend woord, een plaats aanbieden aan een auto die een bocht voor je maakt; het aanbieden van voedsel aan iemand die honger heeft kunnen zijn; het kan het uitzetten van je mindcontrolerende tv zijn en met je kinderen of huisdieren spelen zijn. Het zou een boom planten kunnen zijn. De lijst van mogelijkheden om de wereld dicht om je heen te beïnvloeden is eindeloos en dan zul je ondervinden dat je je verbindt met je lokale gemeenschap, zelfs wanneer de krachten die de wereld manipuleren zouden proberen het te vernielen.

Begrijp dat er kracht in eenvoud is, dit is de reden waarom onze boodschappen gewoonlijk handelen over eenvoudige basiselementen. Zoals altijd stellen we voor dat je de Holon van Evenwicht cultiveert als een hoogst effectieve manier om de energetische instabiliteit te behandelen wanneer ze naar boven komt. Voor gedetailleerde informatie hoe je de Holon van Evenwicht creëert, ga naar: http://tomkenyon.com/the-holon-of-balance/ (nederlandstalig: klik hier)

We moedigen jullie aan om bewust in waardering en dankbaarheid te leven want de subtiele harmonieën die door deze emotionele toestanden gecreëerd worden zullen als bescherming voor je werken en je opbeuren zelfs al neemt de wereld een neerwaartse spiraal.

Houdt deze momenten in je leven vast, zelfs al gaan je cultuur en economie door moeilijke tijden. Vind de ruimte in jezelf om jezelf los te maken en boven datgene uit te stijgen wat er om je heen lijkt te gebeuren. Dan zul je misschien een heel interessante ervaring opdoen. Je zult de kosmische grap zien en de hele affaire op je planeet zal zowel een interessante als amusante overgang naar hoger bewustzijn voor je lijken.

Deze zin voor amusement wordt, echter, natuurlijk enkel vanuit het gunstige gezichtspunt van 5-dimensioneel bewustzijn en hoger gezien. Het is niet altijd makkelijk om de eigen humor in situaties te zien wanneer ze in een dualistisch universum opkomen – vooral wanneer je erin opgesloten bent. Daarom moedigen we jullie aan om boven je wereld uit te stijgen – de wereld zoals jullie geloven dat hij is – en een hogere octaaf van bewustzijn binnen te gaan. Een nieuw universum overvloedig van mogelijkheden wacht op jullie

Terug naar pagina over de Hathors