19.03.03 Jullie gaan een Grote Golf van Energie ervaren in de Zeer Nabije Toekomst.

Jullie gaan een Grote Golf van Energie ervaren in de Zeer Nabije Toekomst.


Lord Ashtar en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 3 maart 2019.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.


Lord Ashtar

Ik ben Ashtar, om nogmaals bij jullie te zijn in deze voortdurende tijden, op deze momenten.    Deze momenten die degenen die klaar zijn en degenen die dat niet zijn, gaan scheiden.    Nu wil dat niet zeggen dat velen over de planeet via het sterfproces zullen verdwijnen, dat zouden we nooit zeggen.  

Maar dat wil zeggen dat vanwege de energieën die de planeet binnenkomen, de energieën die al zijn binnengekomen en de energieën die deze planeet nog moeten onderdompelen, die golven van energie waarover gesproken is, moeten nog komen.  En komen zullen ze.    Je zult in de zeer nabije toekomst een grote golf van energie ervaren.    Ja, in de maand waarin je je nu bevindt. Het komt.

Gaat het het koren van het kaf scheiden?    Niet zoals jullie het begrijpen.    Maar het gaat een scheiding veroorzaken.    Een scheiding van trillingen.    Voor hen die op hogere niveaus trillen en zij die op de lagere niveaus trillen, daar zal een scheiding tussen zijn.    Niet dat ze de planeet zullen verlaten.    Daar is het nog geen tijd voor.  

Maar het is tijd voor een verrekening in jezelf, voor iedereen op deze planeet, een verrekening.    Een diep reiken in jezelf en de weerkaatsing vinden in jezelf, die je niet alleen met deze planeet verbindt, met de Aarde, met Gaia, maar ook met alle planeten van het zonnestelsel, met de zon, met alle centrale zonnen van de sterrenstelsels en de centrale zon van het universum – de verbinding met de Bron zelf van dit universum.  

Dit is wat er gebeurt met deze golven van energie, deze ene grote golf die eraan komt, die velen zal treffen, niet als DE omschakeling of DE Event waarover is gesproken, nog niet.    Maar als een belangrijke verschuiving in energie die door de hele Melkweg zal weerklinken, waar Melchizedek met jullie over gesproken heeft.    Een weerkaatsing die jullie allemaal verbindt,   iedereen, de Wegwijzers, wat jullie allemaal weer als één verbind.    En jullie zijn één , mijn vrienden.    Jullie zijn één met elkaar, je bent één met ons op onze schepen, in onze vloten.    Je bent één met de Agarthanen, één met het hele Gezelschap van de Hemel en alle kosmische wezens die nog onbekend voor je zijn.    Maar je zult hen leren kennen, want zij kennen jullie zeker, ieder van jullie.  

Dus is het nu tijd om diep in jezelf te reiken en die weerkaatsing in jezelf te vinden die jou verbindt met het ALL, omdat het ALL met jou verbonden is.

Ik ben Ashtar.    Ik waardeer altijd deze tijden dat ik bij jullie kan zijn en op deze manier kan delen, om jullie te blijven helpen en langs de weg van deze overgang te helpen, deze overgang die een ieder van jullie voorbereidt op de grote ascensie op deze planeet.  

Al mijn vrede en liefde zijn met jullie allemaal, voor nu en voor altijd.


One Who Serves

Om, mani, padme, hum;    om, mani, padme, hum, hum, hum.    Groeten aan jullie!    One Who Serves is weer bij jullie.    We hebben je vorige week gemist. Maar we zijn er weer.    Je kunt de telefoons weer inschakelen.    We willen jullie geweldige stemmen horen.   Ben je er?

gasten:     Jazeker, we zijn er!     Ja.    Groeten aan jou.    Hallo.    

OWS:     Heel goed,heel goed.   

Zoals je begrijpt en zoals in jullie eerdere gesprek, jullie zijn zeker op de goede weg, er is zoveel in dit proces van grote veranderingen in de maand waarin je je nu bevindt, zoals je zult gaan begrijpen.    Wordt het het volledige evenement?   Mogelijk, maar niet waarschijnlijk.  

Wordt het een grootse gebeurtenis op zich?    Ja.    Je zult een grote verschuiving van energie ervaren, zoals Ashtar net heeft gezegd en KaRa ook over heeft gesproken, op een andere manier, zoals ze sprak over het eerste contact en over Prime Interference, dit alles is verbonden, mijn vrienden.    Alles is verbonden.    Dus wees klaar.  

Als jullie op reis gaan bereid men zich erop voor, maken zich er klaar voor.    Omdat jullie je nog niet hebben voorbereid op wat er gaat gebeuren.    En wat je daar gaat doen, zoals Melchizedek heeft gezegd, zal door de hele Melkweg weergalmen.   Denk daarover na terwijl je verder gaat om de archieven te vinden.    Niet alleen de archieven in de fysieke vorm, maar ook de archieven die zich in je bevinden, die de reis naar binnen voortzetten.  

Hebben jullie vragen voor One Who Serves?

Vraag:     Ja.    Hoeveel andere planeten bevinden zich in een vergelijkbare crisis zoals wat Gaia al zo lang gevoeld heeft?

OWS: Dat is vrij moeilijk te beantwoorden in termen van kwantiteit.    We kunnen je vertellen dat er nog veel mogelijkheden zijn die beschikbaar zijn voor jullie die willen doorgaan op je reis waar je al geruime tijd mee bezig bent, in termen van de “systeembrekers” waarover gesproken is.    Je bent, zoals je zegt, “daar geweest, heb dat eerder gedaan”.    Je zult waarschijnlijk klaar zijn om het opnieuw te doen.    Omdat er nog veel verschillende mogelijkheden voor jullie beschikbaar zijn.    Oke?

Vraag:     Waarvoor is dit allemaal bedoeld en wat was de oorspronkelijke bedoeling van de Schepper, wie schiep de Schepper, zal er ooit een waarheidsgetrouw een zijn dat trilt in alle planeetniveaus / sterrenstelsels / planeten?

OWS:     We zullen beginnen met de vraag ‘wie heeft de Schepper gecreëerd’. We weten dat velen van jullie zich dit af en toe hebben afgevraagd omdat het een natuurlijke iets is om te willen weten, want de driedimensionale geest is nieuwsgierig en wil tot begrip komen.    Want om iets te maken, moet er een schepper zijn, toch?  

Maar om het scheppingsproces te begrijpen, moet je begrijpen dat het er altijd was.  Met andere woorden, op een gegeven moment was er wat je noncreatie zou noemen, ongemanifesteerd.    De schepping was op een bepaald moment ongemanifesteerd.    Dat Schepper proces, we gebruiken specifiek de term ‘proces’, dat Schepper proces was zich nog niet bewust als zijnde een Schepper, of als IETS zijnde.   Toen zei de Schepper, “laat er licht zijn, laat er schepping zijn, laat er iets buiten mezelf zijn zodat ik mezelf kan begrijpen.”    Zie je?    Omdat je iets moet hebben dat anders is dan wat jij bent om te begrijpen wat je bent en dat was toen de schepping begon.  

De Eerste Schepper, we zeggen nu Eerste Schepper, niet van dit universum, maar van  ALLE universa, dat is erg moeilijk te begrijpen voor het driedimensionale bewustzijn, maar we zullen er aan toevoegen dat jullie zelf niet vaak meer driedimensionaal bewustzijn zijn.    Velen van jullie zijn nu in vierdimensionaal bewustzijn.    Dus om in staat te zijn om dit type vraag te begrijpen, begin er maar aan.    Maar als je deze vraag  gaat begrijpen, realiseer je je dat er geen reden is om zelfs maar zo’n vraag te stellen, zie je?    Omdat het niet nodig is.    Omdat je begint te weten dat het gewoon zo is, of altijd zo is geweest.    En als je tot die conclusie komt dat leven of creatie altijd al was, hoef je niet te weten wie die creatie heeft gemaakt, zie je?    Beantwoordt dit je vraag?  

Vraag:     Ja.    Dank je.

OWS:     Heel goed.     Zijn er nog andere vragen?

Vraag:     Gisteravond had ik een uiterst levendige droom dat er een gouden schip buiten mijn huis was geland.    Er stonden mensen naar te kijken, terwijl ik de wezens uit het vaartuig naderde en ze mij verwelkomden en zeiden dat ze op me hadden gewacht.    Toen namen ze me mee naar binnen en ik zei: “Dus dit alles is echt?    Zelfs over de Reptilianen?  Op dat moment kwam Lord Enki naar binnen en boog ik voor hem.    Tot nu toe voelde het allemaal heel echt, ik voelde dat ik daar echt was.    Maar wat er daarna gebeurde zorgde ervoor dat ik twijfelde.    Enki liep voorbij, nam de hand van een vrouw en liep weg.    Maar toen ik opkeek, droeg hij schoenen met hoge hakken en een rok.    Dit heeft me aan mezelf doen twijfelen en aan mijn ervaring, waarvan ik voelde dat die echt was.    Wat wil de droom me vertelde en waarom een ​​gouden schip?

OWS:     Wat we je kunnen vertellen, niet om deze specifieke droom te interpreteren voor degene die dit heeft gevraagd, want dat doen we niet tijdens deze bijeenkomsten, tenzij degene die vraagt ​​om de droominterpretatie iemand is die hier aanwezig is en het zelf vraagt.    Maar omdat dit betrekking kan hebben op iedereen,   daar laat het zien dat dit tot een conclusie komt, zou je kunnen zeggen, waar er wezens zijn die meer en meer zullen communiceren met deze planeet, met degenen op de planeet, met hen die er klaar voor zijn, het idee dat Enki op deze manier opdook en daarna meer een vrouwelijke expressie werd, toont aan dat er hier zowel het mannelijke als het vrouwelijke is, het komt allemaal samen als één.    Goddelijk mannelijk, goddelijk vrouwelijk, goddelijk evenwicht staat hier op het spel.    Dit is wat deze droom laat zien aan degene die het vroeg, maar ook aan jullie allemaal om te begrijpen over dit goddelijk evenwicht dat er aan komt.    Of zelfs, zullen we  zeggen, als je het vanuit een bepaald perspectief bekijkt, is het er al.  

We geloven dat Shoshanna nu bij ons is, klopt dat?

Shoshanna :     (Gechanneld door JoAnna McConnell)   Ja.   

OWS:     Heb je hier nog een opmerking over, beste zuster?

Shoshanna:     Alles wat we over goddelijk evenwicht zouden willen zeggen, is dat het in iedereen is die balans bereikt in hun hart, geest, lichaam, ziel.    En omdat elk van hen dit evenwicht in zich heeft, zou het een weerspiegeling van het totaal zijn.  

OWS:     Heel goed.  

Zijn er nog andere vragen?

Vraag:     Zou je voor ons het verschil tussen de derde en de vijfde dimensie willen verduidelijken?    Wat ik vraag is, is de vijfde dimensie een nederig verzoek gericht vanuit de derde, maar slechts een veel, veel hogere vibratie van de derde?

OWS:     Je kunt het op die manier bekijken, ja, het is een veel hogere vibratie in bewustzijn, bewustzijn en vibratie zijn hier één.    Naarmate je verder gaat van de driedimensionale illusie waarin je je bevindt, ga je naar een hogere vibratie en in sommige opzichten nog steeds een illusie, maar het is dichterbij wat je zou kunnen beschouwen als realiteit, maar het maakt allemaal deel uit van het hologram.    Zoals we al een tijdje geleden hebben medegedeeld is alles een hologram.    Het hele universum is gebaseerd op een hologram.    Dus je gaat verder in die zin, maar je gaat naar een hogere vibratie, hoger bewustzijn en samen met dat, ga je naar een hoger begrip van wie je bent in verbinding met je hogere God-Zelf, zelfs tot het punt om volledig te worden geïntegreerd met je hogere Godzelf en alle multi-dimensionale aspecten van jezelf op dat moment.  

Shoshanna, heb je iets toe te voegen?

Shoshanna:  

Ja, Shoshanna wil met deze broeder iets delen.  

Vraag:     Ja.

Shoshanna:     We zullen je een analogie laten zien vanuit ons perspectief, de derde dimensie is als een klein snoepje.    Het is smaakvol, het is heerlijk, maar het is zeer beperkt.    Als we dan naar een hoger perspectief en vibratie gaan, naar hogere dimensie zoals de vijfde dimensie, verandert het snoepje in een gecompliceerde mengeling met veel smaken, met mooi fruit en slagroom en chocolade en een gecompliceerde smaak, het is veel rijker en heeft veel meer geluiden en smaken en gevoelens en kleuren die deze dimensies omvatten buiten onze driedimensionale gecompartimenteerde denken.    Dus we moeten begrijpen dat de vijfde dimensie, hoewel hij vele aspecten van de derde dimensie met zich mee zal brengen, veel expansiever en rijker is.    Dat is wat we met je te delen hebben.    Dank je broer.     Namaste.

Vraag:     Dank je.

OWS:     Heel goed.    We hebben nog een analogie die we kunnen toevoegen vanwege de analogie die Shoshana gaf.    We kunnen dit gebruiken in termen van een bolletje ijs.    Je hebt een bolletje ijs als de derde dimensie, wat lijkt op een snoepje.    In de hogere dimensies ga je omhoog van dat bolletje ijs naar meer bolletjes ijs en dan ga je hoger naar wat je een Dame Blance noemt en je blijft hoger gaan, uiteindelijk kom je op het hoogtepunt van je extravagante ijsje dat je hebt, de bananensplit.    Zie je?    Zeer vergelijkbaar analogie.    We hielden van die analogie die je gebruikte, Shoshanna.

Shoshanna:     Dank je.

OWS:     Geweldig.

Zijn er nog andere vragen?    Verder nog iets?

Dan kunnen we het kanaal vrijgeven.    Heb je iets toe te voegen, Shoshanna, voordat we het kanaal vrijgeven?

Shoshanna:     We zouden tegen iedereen willen zeggen dat jullie reis er een is van wonderlijke opwinding en schoonheid vanuit ons perspectief.    Het is een uitdaging voor iedereen.    Jullie hebben het zo goed gedaan.    Jullie hebben het fenomenaal goed gedaan op dit gebied, jullie gaan door als de lichten en de meesters van de volgende dimensies.     Namaste.  

OWS:     Merk op hoe ze de term “jullie hebben het goed gedaan” gebruikte.   Dat betekent een bepaalde conclusie.    Iets om over na te denken.

Shoshanna:     Ja.

OWS:     Shanti.    Vrede zij met jullie.    Wees de ene.

gasten:     Namaste.    Shanti.    Namaste.


Gechanneld door James McConnell  
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen