De WingMakers en hun boodschap voor de mensheid

Kosmisch


De WingMakers en hun boodschap voor de mensheid

By Ella Ster on 20 november 2018

In 1998 wordt er in New Mexico een soort tijdcapsule gevonden, dat door een buitenaards ras was achtergelaten dat de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Deze tijdscapsule is gemaakt door de WingMakers en bevat een belangrijke boodschap voor de mensheid. Dr. Neruda maakt deel uit van het geheime onderzoek naar deze Ancient Arrow-site. Hij besluit ondanks zijn geheimhoudingsplicht het project wereldkundig te maken.

De ontdekking van Ancient Arrow-site

Ravijnwand in New Mexico waar de tijdscapsule is gevonden is een zeer afgelegen gebied. Na de vondst van het kompas is dit gebied afgesloten voor het publiek.

In 1972 wordt in de Chaco Canyon, een afgelegen gebied in New Mexico, een aantal kunstschatten gevonden. Een van de kunstschatten blijkt een soort kompas met een buitengewone technologie dat holografische beelden produceert. Het object is bedekt met onbekende hiërogliefen en van een onbekend en ondoordringbaar materiaal gemaakt. Men concludeert dat het object van buitenaardse afkomst moet zijn.

De kunstschat wordt daarom onderzocht door de NSA. Het onderzoek wordt door hen het Ancient Arrow-project genoemd. Maar omdat men de pictogrammen niet kan ontcijferen en het object niet open kan krijgen, verdwijnt het aanvankelijk in het archief van de NSA. Wel onderzoekt een team met grote regelmaat het gebied waar het object gevonden is, maar lange tijd vinden ze daar geen nieuwe aanwijzingen.

Pictogrammen gevonden op de Ancient Arrow-site.

Totdat er in 1998 door een aardverschuiving een rotsopening zichtbaar wordt en leidt naar de ingang van een enorme uitgehouwen structuur diep in de ravijnwand gelegen. Een klein team van de NSA vindt er een structuur van tunnels en kamers die uit het massieve gesteente gehakt zijn. Er zijn in totaal 23 kamers, uitgehold in een spiraalvorm, met een centrale gang die de kamers aan elkaar verbindt. Elke kamer bevat een muurschildering, een serie pictogrammen en geschreven hiërogliefen. In de 23e kamer vindt men een optische schijf dat lijkt op achtergelaten buitenaardse technologie.

Betrokkenheid van ACIO

Het is zonder twijfel de meest verbazingwekkende archeologische vondst aller tijden. Omdat er een buitenaardse connectie is neemt de ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization) het project over van de NSA. ACIO is een niet-erkende, geheime afdeling van de NSA. Uiteindelijk werken medewerkers van de nog geheimere Labyrinth Group aan het Ancient Arrow-project om de pictogrammen te ontcijferen en de informatie op de optische schijf te ontsluiten.

De Labyrinth Group is de heilige kern van ACIO en in 1963 opgericht. Het doel van die groep is om de Blank Slate Technology (BST) te ontwikkelen. BST is een vorm van tijdreizen die de mogelijkheid biedt de geschiedenis te herschrijven op wat men interventiepunten noemt. Iedereen die in het bezit is van BST kan zichzelf verdedigen tegen elke agressor. Men ziet het om die reden als de vrijheidssleutel.

Dr. Neruda moet de symboliek decoderen

Men ontdekt dat de uitgehouwen structuur in de ravijnwand met alle kunstobjecten een soort tijdcapsule is, achtergelaten door een buitenaards ras die de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Men noemt dit buitenaardse ras de WingMakers.

Dr. Neruda is vanaf het moment dat ACIO het project overneemt betrokken bij het Ancient Arrow-project. Hij is een linguïstisch expert, spreekt 30 talen vloeiend, plus 12 talen die verdwenen zijn. Hij krijgt de leiding in het decoderen en vertalen van de pictogrammen, hiërogliefen en symbolische beelden die op de locatie gevonden zijn.

Wanneer hij na lange tijd ontdekt hoe men de informatie op de optische schijf kan ontsluiten, begint hij de beschilderingen, poëzie, muziek, filosofie en de kunstproducten in de kamers van de WingMakers te begrijpen. Men begrijpt dan ook dat het niet alleen tijdreizigers zijn, maar ook dat zij in de tijd kunnen ingrijpen, zoals in de beoogde BST-technologie.

Een belangrijke boodschap voor de mensheid

Dr. Neruda komt erachter dat de tijdcapsule een gecodeerd communicatie-apparaat is met een belangrijke boodschap voor de mensheid. Hij krijgt telepathisch contact met de WingMakers. De WingMakers zijn een zeer oud menselijk ras en tevens de mens van de toekomst. In oude mythen van de Maya’s en de Sumeriërs werd ook al naar deze wezens verwezen. Het Corteum — een buitenaards ras dat nauw samenwerkt met de ACIO — definieert hen als het Centrale Ras. Het Centrale Ras woont in de oudste sterrenstelsels in de nabijheid van het centrum van het universum.

Een aantal schilderijen bevatten engelachtige wezens en symboliek die lijkt te verwijzen naar het transformatieproces waar de mensheid doorheen gaat. De kleuren van de schilderijen zijn uiterst briljant.

De WingMakers beweren dat onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid de reden is dat we slechts een klein deeltje van onze intelligentie gebruiken. De tijdcapsule zou de brug kunnen zijn tussen onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid naar de multidimensionale, op zeven zintuigen berustende werkelijkheid.

De geschriften, gedichten en schilderijen van de WingMakers delen krachtige informatie en inspiratie voor de transformatie die momenteel op de planeet plaatsvindt. Deze transformatie, zoals beschreven door de WingMakers, betreft een nieuw paradigma waarin een steeds groter aantal mensen zich gaat realiseren dat de diepste antwoorden niet buiten onszelf gevonden kunnen worden op de manier van het oude hiërarchische paradigma, maar gevonden kunnen worden door te zoeken binnen onze eigen heilige essentie.

DNA-activatie

Dr. Neruda legt uit: “Ons DNA is ontworpen om te reageren op natuurlijke verbeelding, woorden, tonen, muziek en andere externe invloeden.” (…) “Het kan bepaalde componenten van zijn structuur activeren of deactiveren, waardoor er aanpassingen kunnen plaatsvinden in zowel in de biologische als in de hogere zijnstoestanden.” (…) “Zoals in een staat van verlichting die beschreven wordt door sommige van onze spirituele leiders.”

Hij vervolgt: “Aanpassing is de voornaamste intelligentie die ontworpen is binnen ons DNA en het is deze intelligentie die door bepaalde stimuli wordt ontwaakt of geactiveerd. De stimuli kunnen kunstmatig toegediend worden, dat wil zeggen dat ze door katalytische verbeelding, woorden of geluiden geactiveerd kunnen worden.” (…) “Ik ben er bepaald zeker van dat de muziekkunst, poëzie en filosofie van de WingMakers bedoeld waren om als katalysatoren te dienen,” aldus Dr. Neruda.

“Ik begon ze tegen me te horen praten. Het begon met een woord of twee… toen een zin… misschien slechts eenmaal per dag. Ik begreep niet echt wat ik hoorde. Maar op een dag was ik bezig met een van de muurschilderingen en zag ik iets in het schilderij bewegen. Een van de symbolen bewoog en het was zeker geen illusie of gezichtsbedrog. Toen realiseerde ik me dat de WingMakers met me konden communiceren, dat ze naar mijn tijd konden tijdreizen en dat hun schilderijen op een of andere manier eigenlijk portalen waren waarin ze door de tijd konden bewegen.”

Dr. Neruda

De informatie van de WingMakers wijst erop dat de goddelijke essentie binnen in jezelf ontdekt kan worden door 3 basisprincipes toe te passen. Er zijn 3 specifieke levensprincipes die helpen om je perspectief in lijn te brengen met het perspectief van de goddelijke essentie en zo inspireren tot diepgaande persoonlijke transformatie. Dit zijn: 1) Het Goddelijke in alles zien; 2) al het leven koesteren; en 3) dankbaarheid.

De Neruda-interviews

Dr. Neruda komt erachter dat het ACIO de belangrijke boodschap voor de mensheid verborgen wil houden. Hij had telepathisch contact met de WingMakers en kreeg gewetensbezwaren bij de gedachte dat de informatie niet met de mensheid zou worden gedeeld. Hij was bovendien bang dat men zijn geheugen (deels) zou wissen, een gangbare praktijk binnen de ACIO, om op deze manier bepaalde topgeheime informatie veilig te stellen.

In dat geval zou hij de waardevolle kennis over de WingMakers en het Ancient Arrow-project verliezen. Dat zou des te dramatischer zijn aangezien het Ancient Arrow-project aanwijzingen bevat van nog zes tijdscapsules die verspreid zijn over de wereld en volgens een nauwgezet plan nog ontdekt moeten worden. Voor hem waren het redenen om uit ACIO te stappen en onder te duiken.Hij verlaat het ACIO en neemt contact op met een journaliste die hij vertelt over het Ancient Arrow-project en de WingMakers.

Deze gesprekken zijn opgenomen en uitgeschreven en worden de WingMakers- of Neruda-interviews genoemd. De eerste vier interviews zijn in 1998 gepubliceerd. Het vijfde interview mocht pas geopenbaard worden op het moment dat Dr. Neruda aangaf dat de tijd er rijp voor was. Dat was in 2014. Het eerste, tweede en derde interview zijn al vertaald naar het Nederlands. De complete WingMakers-interviews zijn hier te downloaden. De Nederlandse vertaling van het vijfde interview zal in delen op deze blog gepubliceerd worden.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen?

De achtergrond van het Ancient Arrow project, als ook de ongeredigeerde interviews vind je op de originele site van de journaliste zelf, onder de pseudoniemen Anna en Dr. Anderson. Op deze website staan ook de muziek, schilderijen, gedichten en filosofie per kamer geordend. Uit dit artikel en dit artikel blijkt dat de informatie over de WingMakers en het ACIO verdraaid is op de website Wingmakers.com. Helaas is het vijfde interview niet op de originele website gepubliceerd.

> Wingmakers.us

Ondanks dat het verhaal van de WingMakers op wingmakers.com gepresenteerd wordt als fictie, biedt de website een aantal interessante onderdelen, zoals: heldere reproducties van de schilderijen, en inspirerende en informatieve teksten en grafieken over spiritualiteit en manifestatiekracht en de volledige Neruda-interviews (Engels), die als PDF gedownload kan worden.

Drie van de Neruda-interviews zijn vertaald naar het Nederlands en gepubliceerd op Bovendien.com. Links naar het eerste, tweede en derde Neruda-interview.

Terug naar pagina Wingmakers