De Hathors, Omgaan met Subtiele Energieën tijdens de Veranderingen op Aarde


De Hathors,
Omgaan met Subtiele Energieën tijdens de Veranderingen op Aarde


De Hathors via Tom Kenyon vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

3 februari 2007

In deze transmissie willen wij enkele suggesties geven voor het hanteren van jullie eigen subtiele energieën vóór, tijdens en na aardse activiteiten, zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Door de energiepatronen van de Aarde zelf en de toenemende grilligheid van de Aardse veranderingen die aanstaande zijn, zijn allerlei mensen vatbaar voor de subtiele energetische gevolgen van de Aardse veranderingen die aan de andere kant van de wereld plaatsvinden. Een aardbeving van dichtbij meemaken is niet de hoofdfactor wanneer het om subtiele energie gaat. Deze transmissie is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die van nature gevoelig zijn, zoals spiritueel hoogontwikkelde individuen, diegenen die zich in het bewuste proces van evolutie bevinden, en ook kinderen en dieren, die wij de “onschuldigen” noemen.

Vóór een seismische activiteit worden drukgolven uitgestraald vanuit het centrum van die activiteit langs de betrokken breuklijnen. Deze drukgolven brengen letterlijk veranderingen teweeg in de subtiele energie van de aarde, en afhankelijk van de kracht van de seismische activiteit, kunnen individuen duizenden kilometers verderop worden beïnvloed. Als we kijken naar het Aarderaster en de breuklijnen langs de Ring van Vuur – die van de Noordoostkust van Rusland, de kust van China en Japan, via Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland, langs de Westkust van Zuid-Amerika, Centraal- en Noord-Amerika, tot aan de kust van Alaska loopt – dan zien we een enorme toename van tektonische druk. We zien ook een toename van seismische druk in wat het Yellowstone-gebied van de Verenigde Staten wordt genoemd. Kijken we naar breuklijnactiviteiten dan zien we de mogelijkheid van onverwachte aardse activiteit langs de Oostkust van de Verenigde Staten en Canada. Wij kiezen ervoor om geen gedetailleerde beschrijving van mogelijke gebeurtenissen te geven omdat zij vrijwel betekenisloos zijn doordat de dingen snel veranderen.

Er zijn complexe rasterverbindingen tussen de Ring van Vuur en andere breuklijnen, waaronder ogenschijnlijk op zichzelf staande breuklijnen die door delen van China, India, Pakistan naar Turkije, Griekenland en Italië lopen. Jullie geologische wetenschap heeft geen direct verband tussen deze breuklijnen gevonden, maar zoals wij naar de energieën van de Aarde kijken, zien wij een direct verband, niet zozeer door de bekende breuklijnstructuren, maar door harmonische verbindingen tussen de verschillende lagen van de Aarde, zoals de aardkorst en de diepere lagen tot aan de mantel. Deze harmonische verbindingen worden niet alleen beïnvloed door de bewegingen van tektonische platen, maar ook door zonneactiviteit. Dit is een energetisch fenomeen en de zon bevindt zich in een periode van verhoogde activiteit die zeker nog de komende jaren zal voortduren.

Wij hebben eerder gezegd dat energiegolven uit de verre ruimte, verbonden met bewustzijn zelf, langs jullie zon gingen en vandaar naar de mantel van jullie Aarde. Het menselijke bewustzijn heeft het vermogen om veel van deze golven te lenigen of te transformeren, maar het heeft niet van dit vermogen gebruik gemaakt.

Als we naar de waarschijnlijkheden kijken, kunnen we zeggen dat jullie een roerige tijd tegemoet gaan. Er is in dit opzicht niet veel dat kan worden gedaan om de aardse activiteiten te lenigen of te wijzigen. De Aarde staat op het punt zichzelf te reinigen. Wat wij willen bespreken is de subtiele energetica die jullie kunnen beïnvloeden.

In de eerste plaats, wanneer deze seismische activiteiten toenemen, brengt dat onrust, wisselende  emotionele gevoelens, verstoorde gedachtepatronen, korte termijngeheugen problemen, irritatie, irrationaliteit, een gevoel van tussen een bankschroef of gevangen zitten teweeg. Dit gaat vaak gepaard met slaapproblemen, een algemeen gevoel van depressiviteit, wanhoop of onbehagen en plotselinge gevoelens van uitputting. Over het algemeen zullen deze symptomen het sterkst zijn voor degenen die zich het dichts bij de getroffen breuklijnen bevinden, maar gevoelige individuen kunnen op grote afstand beïnvloed worden.

Langs de getroffen breuklijnen worden meerdere frequenties gegenereerd. Sommigen hiervan zijn ELFs, Extreem Lage Frequenties, die met een traag golfpatroon voortbewegen en duizenden kilometers de Aarde in kunnen gaan. Andere frequenties bevinden zich in het hoge bereik en kunnen niet worden gehoord door het menselijke oor, maar sommige dieren zijn in staat om ze te horen. Maar het feit dat je een frequentie niet kunt horen wil niet zeggen dat je er niet door wordt beïnvloed. Deze ultra hoge frequenties en veel van de ELFs, die voortkomen uit de breuklijnactiviteiten, verstoren de subtiele energievelden van mensen en dieren in grote mate. Gedurende zulke seismische activiteiten kunnen plotselinge onverklaarbare hoofdpijnen opkomen en dan wegzakken zonder een duidelijke oorzaak. Wanneer een seismische activiteit optreedt, vertalen de drukgolven zich in fysieke bewegingen van de aarde. Hier komt geen giswerk bij te pas. Je voelt heel duidelijk wanneer je je in het gebied van een aardbeving bevindt. Na een seismische activiteit zijn er harmonisch gesproken allerlei complicaties. Naschokken maken er op het fysiek niveau deel van uit. Een ander aspect echter, zijn complexe frequenties die voortkomen uit de breuklijn die zich aanpast aan zijn nieuwe toestand. Nogmaals, sommige frequenties zijn ELFs en kunnen duizenden kilometers verderop gevoeld worden. Andere frequenties bevinden zich in het ultra hoge bereik en beiden blijven dieren en mensen negatief beïnvloeden.

Wij hebben in het algemeen geadviseerd dat diegenen die in mogelijk kwetsbare gebieden leven, voedsel en water hebben voor een dergelijke eventualiteit, maar dit zijn praktische zaken, en het is zinvol voor iedereen waar ook ter wereld om voorraden in huis te hebben, want grillige weerspatronen zullen die delen van de Aarde treffen die niet worden getroffen door aardbevingen.

Waar wij onze aandacht op willen vestigen kan het beste worden omschreven als hyperfysica, en het omgaan met je subtiele energieën in het geval je betrokken raakt bij een seismische activiteit. Wij hebben bij vorige gelegenheden meerdere omschrijvingen gegeven van het Holon van Evenwicht, de Octaëder. Het is eenvoudig maar uiterst effectief voor het in evenwicht brengen van subtiele energieën. Er is echter nog een eigenschap van deze geometrie. Het kan je beschermen op momenten van grote aardse veranderingen, maar dan moet je wel het vermogen hebben ontwikkeld om het elk moment te creëren zodat je in het geval van een dergelijke aardse gebeurtenis voorbij je angst kunt gaan en in je Holon stappen. Wat we nu gaan omschrijven is uitermate complex, maar we zullen proberen het eenvoudig te houden.

Jullie Aarde, zoals wij haar zien, evolueert naar een andere energetische toestand. Op momenten van extreme aardse activiteit wordt het gebied rond een breuklijn als een supergeleider. Als je het Holon van Evenwicht, de Octaëder rond jezelf hebt geplaatst, is er een mogelijkheid om heelhuids door de supergeleidende toestand te gaan. Deze geometrie geeft je ook betere toegang tot het aspect van je wezen dat zich buiten tijd en ruimte bevindt en leidt je intuïtief naar de meest geschikte fysieke locatie.

Voor diegenen die zich ver van een grote seismische activiteit bevinden, gelden dezelfde principes. Ofschoon je fysieke lichaam niet wordt beïnvloed door een aardse activiteit, worden je subtiele energielichamen dat wel, en dit zal vooral het geval zijn als je heel gevoelig bent. Zoals we eerder hebben gezegd, wanneer je een verstoring voelt, is het belangrijk om op datzelfde moment het Holon van Evenwicht te creëren, bijna als een reflex. Hierdoor kun je een deel van de negatieve gevolgen voor jezelf lenigen.

Diegenen die met grillige weersomstandigheden te maken hebben, kan ditzelfde Holon bescherming bieden. In deze omstandigheden bestaat de supergeleidende toestand niet omdat deze toestand teweeg wordt gebracht door breuklijnactiviteit bij het epicentrum, maar door je te verbinden met je aspect dat zich buiten tijd en ruimte bevindt, kun je intuïtiever en evenwichtiger handelen.

Zoals we al zeiden werkt bij extreme seismische activiteit het gebied rond het epicentrum als een supergeleider. Vanuit ons gezichtspunt hebben deze supergeleidende toestanden geometrische vormen en zien eruit als bloemen of sneeuwvlokken. Zeker, zij zijn zeer destructief voor degenen die zich fysiek in de buurt bevinden, maar vanuit de ruimte en vanuit een interdimensionaal perspectief zijn de complexe geometrische vormen van deze supergeleidende velden prachtig, en wij zien een direct verband tussen deze velden en graancirkels. Graancirkels zijn vormen van informatie die nog moeten worden ontcijferd. Supergeleidende velden rond de epicentra van aardbevingen zijn ook vormen van informatie. Zij zijn niet het toevallige resultaat van tektonische platen die tegen elkaar botsen. Dit is slechts een klein stukje van de puzzel. Het is waar dat tektonische wrijving er een groot deel van uitmaakt op een driedimensionaal niveau, maar in andere dimensies zijn er andere dingen aan de hand.

Vanuit ons gezichtspunt zullen supergeleidende velden verbonden met de Aarde toenemen, of het nu gaat om seismische activiteit, graancirkels of elektromagnetische verschijnselen. Vanuit ons gezichtspunt zijn deze fenomenen communicaties van de Aarde zelf. Het overgrote deel van de graancirkels die werkelijke graancirkels zijn en geen hoax, zijn interdimensionale communicaties van de Aarde. Sommige van deze communicaties komen feitelijk van interdimensionale wezens die in verbinding staan met de Aarde. Dit soort graancirkels zijn handtekeningen, een levende optekening van een interdimensionale conversatie tussen de Aarde en interdimensionale bezoekers.

De Aarde, als bewust wezen, maakt niet alleen deel uit van haar Zonnestelsel en de Melkweg, maar ook van de verre ruimte op manieren die in jullie natuurwetenschap nog niet bekend zijn. De Aarde is haar bewustzijn aan het verhogen. Zij is als een serpent, een slang, die zijn oude huid aflegt. Of de mensheid deel gaat uitmaken van de nieuwe Aarde is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de Aarde zich aan het verplaatsen is. Voor mensen die zich spiritueel ontwikkelen is dit niet iets om bang voor te zijn. Het is een bijzondere gelegenheid om hyperdimensionale fysica in actie te zien, want als de supergeleidende velden in hun verschillende vormen op Aarde toenemen, kun je op deze energievelden meebewegen naar hogere en meer verfijnde niveaus van bewustzijn. Zij zijn werkelijk als portalen naar de hogere dimensies van de Aarde. Zij zijn een uitnodiging om jullie gehechtheid aan een oppervlakkig bewustzijn los te laten, letterlijk en figuurlijk, en om het grote mysterie en de prachtige geboorte van een nieuwe Aarde binnen te gaan.

Op het moment van je fysieke geboorte in dit leven wist je niet wat er aan het gebeuren was – alleen dat je onder grote druk was en in een beweging die je niet kon stoppen. Dit is in veel opzichten eenzelfde gebeurtenis voor de Aarde zelf. Nieuwe werelden zijn tevoorschijn aan het komen temidden van de wereld die zich recht voor je bevindt.

De reden waarom jullie hier zijn, zal zich weldra aandienen.

De Hathors.

Terug naar pagina De Hathors