Wingmakers – Interview 1

UnityNet


Wingmakers – Interview  1

Wat volgt is een gesprek die ik vastlegde met Dr. Neruda op 27 december 1997. Hij gaf mij toestemming zijn antwoorden op zijn vragen vast te leggen. Dit was de eerste van de vijf interviews die ik op tape kon vastleggen voordat hij verdween. Ik heb deze afschriften exact bewaard zoals ze plaatsvonden. Er zijn geen wijzigingen aangebracht en ik heb geprobeerd de juiste woorden en grammatica te handhaven zoals die door Dr. Neruda zijn gebruikt.

Sarah: “Voel je je op je gemak?”

Dr. Neruda: “Ja. Ja, ik voel me goed en ik wil graag beginnen wanneer je zover bent.”

Sarah: “Je deed enkele opvallende uitspraken met betrekking tot het Oude Pijl Project. Kun je alsjeblieft weergeven hoe je betrokken raakte in dit project en waarom je deze uit vrije wil verliet?”

Dr. Neruda “Ik was uitgekozen om de leiding op me te nemen van het decoderen en het vertalen van de symbolische beelden die op die locatie was gevonden. Ik ben een erkend deskundige op het terrein van talen en oude teksten. Ik kan meer dan 30 verschillende talen vloeiend spreken en nog eens 12 die officieel verdwenen zijn. Vanwege mijn vaardigheden in talen en mijn vermogens om symbolische beelden de ontrafelen, zoals petrogliefen of hiërogliefen werd ik voor deze taak uitgekozen.

Ik was vanaf het allereerste begin betrokken bij het Oude Pijl Project, toen de ACIO het project overnam van de NSA. Ik was in het begin betrokken bij het ontdekken van de locatie en zijn reconstructie samen met een team van zeven andere wetenschappers van het ACIO. Wij restaureerden elk van de 23 kamers van de WingMakers tijdcapsules en catalogiseerden alle daarin aanwezige kunstobjecten.

Toen de restauratie voltooid was, werd ik in toenemende mate gefocust op het decoderen van hun eigenaardige taal en het ontwerpen van de taalindexen naar het Engels. Het was een bijzonder vervelend proces omdat er een optische schijf in de 23e kamer was gevonden, die in het begin ontoegankelijk was voor onze technologieën. We veronderstelden dat de optische schijf de meeste informatie bevatte die de WingMakers ons over hen wilden laten weten. Wij konden er echter niet achterkomen hoe we de symbolische plaatjes, die we in hun kamerbeschilderingen hadden gevonden, konden toepassen om de schijf te ontsluiten.

Ik besloot het project te verlaten na het succes in het ontraadselen van de toegangscode van de optische schijf en toen ik voelde dat het ACIA probeerde de informatie van de Oude Pijl locatie voor het publiek verborgen te houden. Er waren meerdere redenen, maar het is te ingewikkeld om het kort en bondig uit te leggen.”

Sarah: “Wat deed Vijftien toen hij merkte dat je verdwenen was?”

Dr. Neruda: “Hij had nooit de kans om te reageren omdat ik zonder iets te zeggen verdween. Maar ik ben er zeker van dat hij boos is en zich verraden voelt.

Sarah: “”Vertel me iets over Vijftien. Waar lijkt hij op?”

Dr. Neruda: “Vijftien is een genie van een ongehoorde intelligentie en kennis. Hij is de leider van de Labyrint Groep en dat al sinds zijn ontstaan in 1963. Hij was pas 22 jaar toen hij in 1956 in dienst trad bij het ACIO. Ik denk dat hij vroeg genoeg ontdekt was voordat hij een reputatie kon vestigen in de academische kringen. Hij was een afvallige genie die computers wilde bouwen die krachtig genoeg waren om te kunnen tijdreizen. Kun je je voorstellen hoe een dergelijk doel halverwege de jaren vijftig voor zijn professoren geklonken moet hebben?

Nodeloos te zeggen dat hij niet serieus werd genomen en hem duidelijk werd gezegd dat hij de academische protocols moest volgen en serieus onderzoek moest gaan doen. Vijftien kwam naar het ACIO door middel van een alliantie met Bell Labs. Op de een of andere manier hoorde Bell over dit genie en huurde hem in, maar hij trad al snel buiten de begaande wegen van onderzoek en wilde zijn visie over tijdreizen toepassen.”

Sarah: “Waarom was hij zo geïnteresseerd in tijdreizen?”

Dr. Neruda: “Niemand weet dit precies. En zijn redenen zijn in de tijd veranderd. Het overeengekomen doel was de Blank Slate Technology of BST te ontwikkelen. BST is een vorm van tijdreizen die de mogelijkheid biedt de geschiedenis te herschrijven op wat wij de interventiepunten noemen. Interventiepunten zijn de causale energiecentra die een belangrijke gebeurtenis creëren zoals de val van de Sovjet Unie of het NASA ruimteprogramma.

BST is de meest geavanceerde technologie en iedereen die in het bezit is van BST kan zichzelf verdedigen tegen elke agressor. Het is, zoals Vijftien zo graag zei, de vrijheidssleutel. Besef dat het ACIO het eerste raakvlak was met de buitenaardse technologieën en hoe we deze moesten aanpassen voor de heersende stroming in de samenleving en ook als militaire toepassingen. We waren blootgesteld aan ET’s en we kenden hun agenda. Sommige van die ET’s waren doodsbenauwd voor het ACIO.”

Sarah: “Waarom?”

Dr. Neruda: “Er bestonden akkoorden tussen onze regering – speciaal het NSA – om met een ET-soort, die meestal de Grijzen werden genoemd, samen te werken in ruil voor hun medewerking om verborgen te blijven en hun biologische experimenten geheim te houden. Er bestond ook een verprutste transferprogramma, maar dat is een ander verhaal. Niet alle Grijzen echter opereerden binnen een gezamenlijke agenda. Er waren bepaalde groepen Grijzen die op dezelfde wijze naar mensen keken als wij naar laboratoriumdieren kijken.

Er zijn tijdens de afgelopen 48 jaren mensen en dieren ontvoerd. Zij doen fundamentele biologische experimenten om te onderzoeken hoe hun genetica combineerbaar gemaakt kan worden met de genetische structuur van mens en dier. Hun belangen worden niet helemaal begrepen, maar wanneer je hun formele agenda accepteert, is het om hun soort in stand te houden. Hun soort staat op het punt van uitsterven en zij zijn bang dat hun biologisch systeem de emotionele ontwikkeling mist om hun technische bekwaamheid op een verantwoorde manier te benutten.

Vijftien werd door de Grijzen benaderd in zijn rol binnen het ACIO en zij wilden een volledig technologisch overdrachtsprogramma verstrekken, maar Vijftien wilde een andere richting uit. Hij had reeds een TTP met het Corteum geïnstalleerd en voelde dat de Grijzen te verdeeld waren om hun beloftes te houden. Bovendien was de Corteum technologie in veel opzichten superieur aan die van de Grijzen, met misschien een uitzondering voor de geheugenimplantering en hun genetische hybridisering of kruisingstechnologieën.

Vijftien en de hele Labyrint Groep echter overwogen in alle ernst een alliantie met de Grijzen, met als enige reden een directe communicatie te hebben met betrekking tot hun formele agenda. Vijftien weet graag alles, dus uiteindelijk sloten we een alliantie, die uit een bescheiden informatie-uitwisseling tussen ons bestond. Wij gaven hun toegang tot onze informatiesystemen met betrekking tot de genetica van de bevolking en hun unieke predispositie voor een aantal criteria zoals mentale, emotionele en fysieke gedragingen en zij voorzagen ons van hun genetische bevindingen.

De Grijzen en de buitenaardsen communiceren met de mensen over die kwestie alleen maar door middel van een vorm van telepathie, wat wij de suggestieve telepathie noemen, omdat het ons leek dat de Grijzen op een dusdanige manier communiceerden dat ze een gesprek naar een bepaald doel probeerden te leiden. Met andere woorden, ze hadden altijd een agenda en wij waren nooit zeker of wij pion in hun agenda waren of dat we tot conclusies kwamen die inderdaad onze eigen conclusies waren. 

Ik denk dat Vijftien daarom de Grijzen niet vertrouwde. Hij voelde dat ze de communicatie gebruikten om naar uitkomsten te manipuleren die meer hun eigen belangen dienden dan de gezamenlijke belangen. En gezien dit gebrek aan vertrouwen weigerde Vijftien elke alliantie of TTP die veelomvattend of wezenlijk voor onze operaties waren of voor het ACIO of de Labyrint Groep.

Sarah: “Wisten de Grijzen van het bestaan van de Labyrint Groep?”

Dr. Neruda: “Ik denk het niet. Zij waren in grote lijnen ervan overtuigd dat de mens niet slim genoeg was om hun plannen te doorzien. Onze analyse was dat de Grijzen aanvalstechnologieën bezaten die hen een vals gevoel van veiligheid gaven en zij waren overtuigd van de zwakte van hun vijand. Ik zeg niet dat wij vijanden zijn, maar we vertrouwden ze nooit. En dit wisten ze ongetwijfeld ook. Ze wisten ook dat het ACIO de technologieën en het intellect bezat die beter waren maar onbekend voor het grootste deel van de menselijke bevolking en ze hadden een weinig respect – misschien zelfs angst – voor onze kwaliteiten.

We toonden hen echter nooit één van onze fundamentele technologieën, noch betrokken hen in diepe dialogen over kosmologie of nieuwe fysica. Ze waren duidelijk geïnteresseerd in onze databases en dit was hun hoofddoel met alle respect voor het ACIO. Vijftien was de belangrijkste tussenpersoon met de Grijzen, omdat zij in hem een vergelijkbaar intellect zagen. De Grijzen zagen Vijftien als het equivalent van de CEO van onze planeet.”

Sarah: “Hoe werd Vijftien de leider van zowel het ACIO en de Labyrint Groep?”

Dr. Neruda: “Hij was de directeur van Onderzoek in 1958 toen het Corteum voor het eerst bekend raakte bij het ACIO. In deze positie was hij de logische keus om toegang te verkrijgen tot hun technologieën en zijn waarde bewees voor het ACIO. Het Corteum had onmiddellijk een voorliefde voor hem en een van de eerste beslissingen van Vijftien was de intelligentieversneller-technologieën van het Corteum voor zichzelf te gebruiken. Na ongeveer drie maanden van experimenten (waarvan de meeste niet in zijn instructieverslagen naar de toenmalige Uitvoerend Directeur van het ACIO verschenen) werd Vijftien begeesterd met een geweldige visie van hoe BST gecreëerd moest worden.

De Uitvoerend Directeur werd bang door de intensiteit van de BST plannen van Vijftien en voelde dat er daardoor te veel van de fondsen van het ACIO overgeheveld zou worden naar een technologische ontwikkelingsprogramma welke dubieus was. Vijftien was genoeg afvallige om zich voor het Corteum in te zetten bij het vestigen van de Labyrint Groep. Het Corteum was om dezelfde redenen geïnteresseerd in BST als Vijftien. De Vrijheidssleutel, zoals het soms werd genoemd, werd als het hoofdplan van de Labyrint Groep vastgesteld en het Corteum en Vijftien waren de eerste leden.

Tijdens de daaropvolgende jaren selecteerde Vijftien het beste van het beste uit de kern van het ACIO om een soortgelijk intelligentieversnellingsprogramma te ondergaan zoals hij had meegemaakt, met de bedoeling een groep wetenschappers te ontwikkelen die – in samenwerking met het Corteum – met succes kon opereren. Het ACIO werd naar de mening van Vijftien te zeer gecontroleerd door het NSA en hij vond het NSA te onvolwassen in zijn leiderschap om de technologieën verantwoord in te zetten, want hij wist dat deze ontwikkeld zouden worden als een product van de Labyrint Groep. Dus wilde Vijftien in werkelijkheid het ACIO overnemen en hierbij werd hij geassisteerd door het nieuwe team dat hij samengesteld had.

Dit gebeurde een paar jaar voordat ik me als student en intern aansloot bij het ACIO. Mijn stiefvader stond zeer sympathiek tegenover de plannen van Vijftien en was behulpzaam bij het aanstellen van Vijftien als de Uitvoerend Directeur van de ACIO. Er was een onrustige periode toen zijn overgang plaatsvond, maar na een jaar had Vijftien de controle stevig in handen van de agenda’s van zowel het ACIO en de Labyrint Groep.

Wat ik eerder zei – dat hij gezien werd als de CEO van de planeet – was zeer fundamenteel voor wie hij was. En van alle ET’s die met de mensheid samenwerkten, begreep slechts het Corteum de rol van Vijftien. Hij had een visie die uniek is n.l. dat het een blauwdruk is voor de creatie van BST en het sloot goed aan bij de juiste technologie en de menselijke elementen die dit mogelijk maken.”

Sarah: “Waarom was BST zo belangrijk voor Vijftien en de Labyrint Groep?”

Dr. Neruda: “Het ACIO had toegang tot veel oude teksten die de profetieën van de aarde bevatten. Deze waren de laatste honderden jaren toegenomen door ons netwerk van geheime organisaties waarvan wij deel uit maken. Deze oude teksten zijn niet bekend bij de academische instituten, de media of de hoofdstroom van de samenleving. Ze zijn erg krachtig in de beschrijving van de 21e eeuw. Vijftien was zich al vroeg van deze teksten bewust toen hij Directeur van Onderzoek voor het ACIO werd en deze kennis gaf slechts brandstof aan zijn wens om BST te ontwikkelen.”

Sarah: “Wat waren deze voorspellingen en wie maakte ze?”

Neruda: “De voorspellingen kwamen van verschillende mensen die voor het grootste deel onbekend zijn, dus wanneer ik je hun namen zou geven zou je ze toch niet herkennen. Zie je, tijdreizen kan door de ziel bereikt worden vanuit een observatieniveau – dat wil zeggen dat bepaalde individuen zich kunnen verplaatsen naar een gebied van verticale tijd en van hieruit met grote helderheid toekomstige gebeurtenissen kunnen zien, maar zij hebben niet de macht deze te veranderen. Er zijn ook individuen die naar hun mening in contact komen met de WingMakers en boodschappen doorgeven over de toekomst, die zij hebben opgeslagen in symbolische plaatjes of uitgestorven talen zoals het Sumerisch, Mayaans en Chakobsaans.

De boodschappen of profetieën die zij deden hadden verschillende consistente elementen of thema’s die in het eerste deel van de 21e eeuw zouden plaatsvinden, zo rond het jaar 2011. Het hoofdthema hierin was de infiltratie van de belangrijkste regeringen van de wereld, inclusief de Verenigde Naties, door een buitenaards ras. Dit buitenaardse ras was een ras met minder goede bedoelingen die in het bezit was van buitengewoon geavanceerde technologieën die hen in staat stelden met het menselijk soort te integreren. Dat wil zeggen dat ze zich als menselijk voor konden doen, maar in werkelijkheid waren ze een vermenging van de mens en een androïde – met ander woorden ze waren synthetisch.

Dit buitenaards ras zou, zo was voorspeld, een wereldregering vestigen en als zijn uitvoerende macht regeren. Dit zou de ultieme uitdaging voor de collectieve intelligentie en het overleven van de mensheid vormen. Deze teksten werden verborgen voor het publiek omdat ze te veel angst zouden oproepen en waarschijnlijk zouden resulteren in apocalyptische vergeldingsmaatregelen en massale paranoia.”

Sarah: “Probeer je te zeggen wat ik denk? Dat onbekende profeten van God weten waar en wanneer onze toekomst wordt overgenomen door een ras van robotten? Ik bedoel, besef je wel hoe ongelooflijk deze woorden klinken?”

Dr. Neruda: “Ja, ik weet dat het ongelooflijk klinkt, maar er zijn versies van diezelfde profetieën in onze religieuze teksten die het wat afzwakken of het anders zien. Wel is het juist dat het buitenaardse ras wordt neergezet als de antichrist en wordt gepersonifieerd in de vorm van Lucifer. Deze voorspellingsvorm was aanvaardbaar voor de poortwachters van deze teksten en dus lieten ze een vorm van deze voorspelling naar buiten komen waaruit de notitie van een buitenaards ras was verwijderd.”

Sarah: Waarom? En wie censureert wat wij wel en niet mogen lezen? Suggereer je dat er een geheime club bestaat die de uitgifte van boeken weigert?”

Dr. Neruda: “Dit is een zeer gecompliceerd onderwerp en ik zou een dag kunnen besteden om je de algemene structuur van deze informatiecontrole uit de doeken te doen. De meeste belangrijke bibliotheken bezitten verzamelingen informatie die niet beschikbaar zijn voor het gewone publiek. Alleen studenten zijn gerechtigd dit materiaal in te zien en meestal alleen op locatie. Eveneens zijn er manuscripten die controversieel zijn en theorieën verkondigen die totaal anders zijn dan de aanvaarde overtuigingen van die tijd. Deze manuscripten of geschriften werden in de ban gedaan door verschillende bronnen, zoals het Vaticaan, universiteiten en verschillende instituten.

Deze geschriften worden er uitgesorteerd door geheime organisaties die een taak hebben om deze informatie te verzamelen en te bewaren. Deze organisaties zijn zeer machtig en zeer rijk en zij kunnen deze originele manuscripten opkopen voor een betrekkelijk gering bedrag. De meeste van deze geschriften zijn zo ondoorzichtig dat vele bibliotheken ze vaak als gift of voor een bescheiden bijdrage wegdoen. Ook zijn de meeste hiervan oorspronkelijke geschriften die nooit eerder gepubliceerd zijn omdat ze voor het uitvinden van de drukpers zijn verschenen.

Er bestaat een netwerk van geheime organisaties die nauw verbonden zijn met de financiële markten en hun interesses in wereldse zaken. Ze zijn hoofdzakelijk machtscentra voor de monetaire stelsels in hun respectievelijke landen en het is een elitaire groep van de eerste orde. Het ACIO is alleen maar aan dit netwerk gelinieerd omdat men daar terecht zag dat het ACIO de beste technologie ter wereld had en dat deze technologie ingezet kan worden voor financieel gewin door het manipuleren van de markten.

Wat betreft die geheime club, nee, dit geheime netwerk van organisaties, het gaat er niet om de boeken te herschrijven voor publicatie. Zij zijn slechts de exclusieve bezitters van oude manuscripten en religieuze teksten. Ze zijn sterk geïnteresseerd in voorspellingen omdat ze in het concept van verticale tijd geloven en omdat zij gevestigde belangen hebben in de macro-economische verkenningen die de economie kunnen beïnvloeden. De meeste van hen zien dat het enige spel dat waard is gespeeld te worden op deze planeet, het verkrijgen van een voortdurende vermeerdering van rijkdom en macht is door middel van een georkestreerde manipulatie van de sleutelvariabelen die de economische motor van onze wereld aansturen.

Sarah: “Dus, als ze zo slim zijn in de toekomst en in deze voorspellingen te geloven, wat doen ze dan om ons tegen deze buitenaardse indringers te beschermen?”

Dr. Neruda: “Zij financieren het ACIO. Dit collectief van organisaties bezit een enorme rijkdom. Meer dan de meeste regeringen in de gaten hebben. Het ACIO voorziet hen van de technologie om de geldmarkten te manipuleren om elk jaar honderden miljarden dollars bijeen te harken. Ik ken zelfs de omvang niet van hun collectieve rijkdom. Het ACIO ontvangt ook fondsen uit de verkoop aan deze organisatie van zijn ‘verwaterde, afgezwakte’ technologieën voor hun eigen veiligheid en bescherming. Wij hebben de prachtigste veiligheidssystemen van de wereld bedacht, die zelfs voor het CIA en de vroegere KGM ondoordringbaar zijn.

De reden waarom zij het ACIO financieren is omdat zij geloven dat Vijftien de meest levende briljante man is en zij weten dat hij van plan is BST te ontwikkelen. Zij zien deze technologie als de uiteindelijke bescherming tegen de profetie en het veiligstellen van hun vermogen om een relatieve controle op de wereld en de nationale economieën te krijgen. Zij kennen ook de strategische positie van Vijftien met de buitenaardse technologieën en zij hopen dat, tussen dit genie en de buitenaardse technologieën die het ACIO assimileert, BST kan worden ontwikkeld voordat de voorspellingen plaatsvinden.

Sarah: “Maar waarom is er die plotselinge belangstelling voor de tijdcapsule van de WingMakers? Welk rol speelt dit in al dat BST gedoe?”

Dr. Neruda: “In het begin wisten wij niet wat het verband was tussen het Oude Pijl Project en de noodzaak van BST. Je moet begrijpen dat de tijdcapsule een verzameling van 23 kamers was dat letterlijk uitgehouwen was in een ravijnwand in het niemandsland, ergens 30 kilometer noordoostelijk van Chaco Canyon in New Mexico. Het is zonder twijfel de meest verbazingwekkende archeologische vondst aller tijden. Wanneer wetenschappers toegestaan werd om deze plek te onderzoeken, met alle kunstschilderingen in tact, zouden ze met ontzag vervuld worden vanwege deze ongelooflijke vondst.

Onze voorlopige veronderstellingen waren dat deze plek een tijdcapsule van soorten was dat door een buitenaards ras was achtergelaten die de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Maar wij begrepen niet waarom de kunst zo duidelijk representatief voor de aarde was – zo het al een tijdcapsule was. De enige logische conclusie was dat het een toekomstige versie van de mensheid vertegenwoordigde. Maar wij waren hiervan niet helemaal zeker  totdat we ontdekten hoe we de optische schijf konden openen en de eerste reeks documenten van de schijf konden vertalen.

Toen we duidelijk begrepen hoe de WingMakers het bedoelden, begonnen we hun aanspraken te testen door het analyseren van beschilderingen, poëzie, muziek, filosofie en de kunstproducten in hun kamers. Deze analyses overtuigden ons dat ze authentiek waren, wat betekende dat ze niet alleen tijdreizigers waren, maar dat ze ook in het bezit waren van een vorm van BST.

Sarah: “Waarom nam je aan dat ze BST bezaten?”

Dr. Neruda: “We dachten dat het hen minstens twee maanden moet hebben gekost om hun tijdcapsule te creëren. Dit dwong hen ertoe een tijdvenster te openen en open te houden om fysiek in de gekozen tijdschaal te opereren. Dit is een fundamentele eis van BST. Daarbij komt dat het nodig is om exact de interventiepunten te kiezen, zowel in termen van tijd en ruimte. Wij dachten dat zij die kwaliteiten bezaten en dat zij dit met hun tijdcapsule hadden bewezen.

Bovendien waren de technologische artefacts die zij hadden achtergelaten het bewijs van een technologie die zo geavanceerd was dat wij ze zelfs niet konden begrijpen. Negen buitenaardse rassen die wij kenden bezaten zulke geavanceerde technologieën dat we ze niet konden onderzoeken, begrijpen en konden terugontwikkelen. De technologieën die op de Oude Pijl plek waren achtergelaten waren een volstrekt raadsel voor ons en ondoordringbaar voor onze onderzoekingen. We zagen ze als zo geavanceerd dat ze letterlijk onwaarneembaar en nutteloos waren, wat – hoewel dit vreemd mag klinken – een duidelijk teken is van een buitengewoon geavanceerde technologie.

Sarah: “Dus je nam aan dat de WingMakers in het bezit van BST waren, maar hoe wilde je toegang tot hun kennis verkrijgen?”

Dr. Neruda: “Dat wisten we niet en tot op de dag van vandaag is het antwoord op die vraag vol mysterie. Het ACIO zette zijn beste krachten op dit project gedurende meer dan twee intensieve maanden. Het poneerde de theorie dat de tijdcapsule een gecodeerd communicatie-apparaat was. Ik ging ervan uit dat wanneer iemand een poging zou doen om te communiceren met de verschillende symbolische plaatjes en zichzelf zou onderdompelen in de kunst en de filosofie van de tijdcapsule, dit het centrale zenuwstelsel op een manier zou beïnvloeden dat het de plooibare, veranderlijke intelligentie zou verbeteren. 

Het was naar mijn mening het principiële doel van de tijdcapsule om de plooibare intelligentie op te duwen zodat BST niet alleen ontwikkeld, maar ook gebruikt kon worden.”

Sarah: “Ik snap het niet meer. Wat is de relatie tussen BST en het plooibare intellect?”

Dr. Neruda: “BST is een specifieke vorm van tijdreizen. De sciencefiction behandelt tijdreizen als iets dat betrekkelijk gemakkelijk te ontwerpen en te ontwikkelen is en relatief eendimensionaal. Tijdreizen is allesbehalve eendimensionaal. Hoe technologisch ontwikkeld het Corteum en de Grijzen ook moge zijn, ze moeten toch een equivalent van BST maken. Zij kunnen in een elementaire vorm tijdreizen, maar zij kunnen niet in interactie treden met de tijd waar zij naartoe reizen. Dat wil zeggen, zij kunnen teruggaan in tijd, maar wanneer zij daar eenmaal zijn kunnen zij de gebeurtenissen van die tijd niet veranderen, want zij bevinden zich in een passieve, observatietoestand.

De Labyrint Groep heeft in de afgelopen dertig jaar zeven experimenten in tijdreizen uitgevoerd. Uit deze testen bleek één duidelijke conclusie: de persoon die de tijdreis uitvoert is een integraal bestanddeel of variabele voor de technologie die voor tijdreizen wordt gebruikt. Met andere woorden, de persoon en de technologie moeten exact bij elkaar passen. De Labyrint Groep bezit reeds BST, maar mist het tijdreis-equivalent van een astronaut die op de juiste manier de technologie kan laten samenvallen in de werkelijke tijd en in een onderdeel van een seconde de aanpassing maakt die BST verlangt.

De Labyrint Groep heeft nooit serieus rekening gehouden met het menselijk element van BST en hoe het een integraal bestanddeel is van de technologie zelf. Sommigen van ons die betrokken waren bij het vertalen van de indexen van de WingMakers, begonnen te voelen dat de aard van de capsule was: het verhogen van de plooibare intelligentie en een nieuwe, sensitieve inbreng te activeren die kritisch is voor de BST ervaring.

Sarah: “Maar ik begrijp nog steeds niet hoe je tot die conclusie bent gekomen.”

Dr. Neruda “Toen we de eerste dertig pagina’s hadden vertaald van de optische schijf, leerden we iets interessants over de WingMakers en hun filosofie. Zij beweerden namelijk dat onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid de reden was dat we slechts een klein deeltje van onze intelligentie gebruikten. Ze zeiden dat de tijdcapsule de brug zou zijn tussen onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid naar de multidimensionale, op zeven zintuigen berustende werkelijkheid.

Naar mijn mening zeiden ze dat, om BST toe te passen, de reiziger moest opereren vanuit de multidimensionale, op zeven zintuigen berustende dimensie. Anders zou BST de bekende kameel zijn die door het oog van de naald moest kruipen, of met andere woorden, een onmogelijkheid.

Sarah: “Per slot van rekening lijkt me dit redelijk, maar waarom was dit voor het ACIO zo moeilijk te begrijpen?”

Dr. Neruda: “Dit initiatief was in werkelijkheid door de Labyrint Groep ondernomen en niet door het ACIO, dus ik maak dit onderscheid alleen maar ter verduidelijking en niet om kritiek op jou te leveren. Voor Vijftien was het moeilijk te geloven dat een tijdcapsule een brug zou kunnen activeren of bouwen waardoor iemand zou kunnen tijdreizen. Dit leek als een buitengewone vergezochte mogelijkheid. Hij dacht dat de tijdcapsule misschien de technologie bezat om BST effectief te maken, maar hij geloofde niet dat het een louter educatief of een zich ontwikkelende ervaring was.

Ook, en nog belangrijker was het feit dat de ware identiteit van de WingMakers duidelijk werd toen wij de RV technologieën gingen gebruiken. 

Sarah: “Allereerst, wat zijn de RV technologieën?”

Dr. Neruda: “Zie het als psychische spionage. Het ACIO heeft een departement dat gespecialiseerd is in de technologie om op afstand te zien (Remote Viewing) en in dit departement was een vrouw met ongeëvenaarde vermogens in RV. Zij was toegevoegd aan het project als zijn RV en zij was een belangrijk element in het onderzoeken van de identiteit en de doeleinden van de WingMakers.

Sarah: “Kunnen we terugkeren naar de RV technologie? Vertel me alleen maar wat zij ontdekte van de identiteit van de WingMakers.”

Dr. Neruda: “Zij werd sterk aangetrokken door het eerste kunstobject dat wij ontdekten, wat een positie-apparaat bleek te zijn dat ons als eerste naar de Oude Pijl locatie bracht. We hielden twee officiële RV sessies – één die ik volgde en een andere die Vijftien gadesloeg. Zij kon contact maken met de oorspronkelijke planners van de Oude Pijl plek. Door deze twee sessies konden wij onderzoeken dat de identiteit van de WingMakers een oud – een zeer oud – ras van de mensheid was.”

Sarah: “Wat bedoel je met oud?”

Dr. Neruda: “Wij kennen hen enigszins vanuit oude manuscripten die – naar men zegt – gechanneld waren door deze wezens. Er bestaan een paar oude mythen bij de Maya’s en de Sumeriërs die ook naar deze wezens verwijzen. Maar de duidelijkste aanwijzingen komen van het Corteum die hen in onze termen definieerden als het Centrale Ras.”

Sarah: “Hoe kunnen zij zo oud zijn wanneer zij technologisch zo ver ontwikkeld zijn?”

Dr. Neruda: Het Centrale Ras wonen in de oudste sterrenstelsels in de nabijheid van het centrum van het universum. Volgens de Cortoneum kosmologie, is de structuur van het universum verdeeld in zeven superuniversa die elk een baan hebben rond een centraal universum. Het centrale universum is de fysische woning van de Eerste Bron of de Schepper. Volgens het Corteum moest de Eerste Bron, om het stoffelijke universum te besturen, de stoffelijkheid bewonen om in een materieel universum te functioneren. Het centrale universum is de fysische woning van de Eerste Bron en is eeuwig. Het wordt omgeven door een donker zwaartekrachtlichaam, waardoor het fundamenteel onzichtbaar is, zelfs voor sterrenstelsel in de nabijheid van zijn buitenste rand.

Het Corteum leert dat het centrale universum stationair en eeuwig is, terwijl de zeven superuniversa creaties zijn van tijd en draaien rond het centrale universum in een baan die tegengesteld is aan de klok. Deze superuniversa worden omringd door ruimte, die niet-fysische elementen bevatten van niet-baryonische of antimaterie, die een baan hebben rond de zeven superuniversa in klokrichting. Deze enorme buitenruimte is de uitbreidingruimte voor de superuniversa. Het bekende universum dat jullie astronomen zien is meestal een klein deel van ons superuniversum en de uitbreidingsruimte tot zijn uiterste grenzen. De op Hubble gebaseerde astronomische extrapolaties, gebaseerd op een deelgebied van de zichtbare ruimte, veronderstellen dat er 50 miljard sterrenstelsels in ons superuniversum zijn die elk 100 miljard sterren bevatten. De meeste astronomen zijn ervan overtuigd dat ons universum de enige is. Dit is niet wat het Corteum denkt.

Aan de buitenste rand van het centrale universum bevindt zich het Centrale Ras, die de oorspronkelijke menselijke DNA-modellen van de schepping bezitten. Ze zijn evenwel zo’n oud ras dat ze voor ons als goden verschijnen, hoewel ze inderdaad onze toekomstige zelf vertegenwoordigen. Tijd en ruimte zijn de enige onderscheidingselementen. Het Centrale Ras is bij sommigen bekend als de schepper-goden die de eerste modellen van het menselijk soort creëerden en daarna in wisselwerking met de Dragers van het Leven, de sterrenstelsels zaaiden toen de universa zich uitbreiden. Elk van de zeven superuniversa hebben een duidelijk doel en een relatie met het centrale universum via het Centrale Ras, dat gebaseerd is hoe het Centrale Ras met het DNA experimenteerde om verschillende, doch combineerbare, aansluitbare fysieke lichamen te verkrijgen die als zieldragers kunnen functioneren

Sarah: “Ik weet niet eens wat ik nu moet vragen”

Dr. Neruda: “Het Centrale Ras is onderverdeeld in zeven stammen en het zijn meester-genetici en de voorvaderen van het menselijke ras. In feite zijn het onze toekomstige zelven. Letterlijk vertegenwoordigen zij waarnaar wij zullen evolueren in termen van tijd en ruimte.”

Sarah: “Dus je zegt dat de WingMakers onze toekomstige Zelven zijn en dat ze in onze tijd capsules bouwen om met ons te communiceren?”

Dr. Neruda: “De Labyrint Groep gelooft dat de WingMakers de vertegenwoordigers zijn van het Centrale Ras en dat zij ons specifiek menselijk soort creëerden om geschikte zieldragers te worden van ons eigen universum. De Oude Pijl locatie is een onderdeel van een breder, onderling verbonden systeem van zeven locaties die op elk continent is geïnstalleerd. Wij denken dat dit systeem gezamenlijk een verdedigingstechnologie betreft.”

Sarah: “Dus er zijn zeven Oude Pijl locaties?”

Dr. Neruda: “Ja”

Sarah: “En je weet waar ze zijn?”

Dr. Neruda: “Ik weet in grote lijnen waar de resterende zes locaties zijn, maar ik ken hun specifieke locaties niet. Ze zijn nog niet ontdekt voor zover ik weet.”

Sarah: “Waarom zou het meest ontwikkelde ras – onze toekomstige versie van de mensheid – een dergelijke reeks geavanceerde technologieën en kunstproducten op onze planeet plaatsen? Waarvoor zijn ze bang?”

Dr. Neruda: “Zij hebben een oude, formidabele vijand, die Vijftien de Animus noemt.”

Sarah: “Zijn we weer terug bij de robots?”

Dr. Neruda: “Een en dezelfde.”

Sarah: “Dus de WingMakers beschermen hun menselijke genetica tegen de invasie van de Animus en ze plaatsten deze plekken, of verdedigingstechnologieën op aarde om op de een of andere manier te verkomen dat ze deze planeet overnemen?”

Dr. Neruda “Dat is precies wat wij denken. Het betreft ook alle dieren van een hogere orde, het menselijke wezen is er één van een collectief van ongeveer 120 soorten.”

Sarah: “En je weet dit alles vanwege een psychisch visioen, een paar oude manuscripten en het Corteum?”

Dr. Neruda: “Ik geef toe dat het ongelooflijk klinkt, maar ja, we weten dit alles uit bronnen die niet voor het publiek beschikbaar zijn.”

Sarah: “Dus de WingMakers, of het Centrale Ras, creëerden ons en waarschijnlijk nog eens een honderd andere soorten, plantten ze hier op aarde en bouwden daarna een complex verdedigingssysteem om hun genetica te beschermen. Is dat de situatie?

Dr. Neruda: “De beste manier om deze wezens voor te stellen, is ze te zien als de genetici die als eerste uit de Eerste Bron zijn geboren. De sterrenstelsels waarin dit Centrale Ras woont zijn gemiddeld 18 miljard jaar oud en hun genetica zijn oneindig meer ontwikkeld dat die van ons. Ze zijn de optimale zieldragers, dat wil zeggen dat zij gelijktijdig kunnen bestaan in de materiële wereld en in de niet-materiële dimensies. Dit kan omdat hun genetische blauwdruk volledig geactiveerd is.”

Sarah: “Het lijkt alsof jij in deze filosofie gelooft, maar ik begrijp niet waarom je een dergelijke autoriteit bent wanneer het de Corteum kosmologie is. Hebben ze jou hierin onderwezen?”

Dr. Neruda: “Een deel van onze TTP strekte zich uit tot hun kosmologie en zij bezitten het equivalent van onze Bijbel die de ‘Liminal Cosmonogy’ wordt genoemd die ik vertaalde. Het was onze eerste gedetailleerde ontmaskering van het Centrale Ras en hun invloed achter de schermen van de genetische evolutie en transformatie.”

Sarah: “Wat betekent dat ‘achter de schermen”’ ?

Dr. Neruda: “De WingMakers hebben een DNA-model gecreëerd dat geschikt is voor elk van de zeven superuniversa en dat een unieke en dominante zieldrager in staat stelt in alle universa te verschijnen. De zieldrager is het ons geval het menselijk genotype. In ons genetisch fundament ligt een aangeboren structuur opgeslagen die ons soort uiteindelijk als een volmaakte naar het centrum van het universum brengt. De WingMakers hebben dit in ons DNA gecodeerd en activeren vervolgens de natuurlijke en kunstmatige ontstekingspunten die ervoor zorgen dat onze genetische structuur verandert en zich aanpast. In dit proces activeert het delen van ons zenuwstelsel die het brein voeden met een veel rijkere informatiestroom uit onze vijf zintuigen en de twee daaraan toegevoegde zintuigen die we nog bewust moeten activeren.”

Sarah: “Het lijkt me een beetje te gekunsteld.”

Dr. Neruda: “Wat bedoel je?”

Sarah: “Gewoon, dat de mens op een dag begeert op te stijgen naar de hoogte van de WingMakers, maar onze redding is iets onzichtbaars dat in onze genen ligt opgeslagen. Het lijkt alsof we gefabriceerd zijn om dezelfde visie of perspectief van onze scheppers te krijgen. Wat gebeurt er met de vrije wil?”

Dr. Neruda: “Je stelt de juiste vraag, Sarah. Ik kan dit systeem of geloof niet verdedigen. Ik kan als je wilt elke passage voorlezen uit de boeken die ik ken, maar het is niet meer dan de mening van iemand die er tijd heeft ingestoken om het op te schrijven.

Ik kan je wel zeggen dat hoe meer mogelijkheden er opdoemen wanneer iemand meer in multidimensionale gedachtestromen en activeringswegen terechtkomt, hoe geringer iemands keuzen worden die betrekking hebben op een universeel juist leven. Je zou kunnen zeggen dat de vrije wil verdwijnt wanneer iemand alle mogelijkheden heeft gerealiseerd.”

Sarah: “Ik weet dat je me probeert te helpen, maar ik snap het niet meer en probeer het me maar niet uit te leggen. Laten we het er maar op houden dat mijn trage brein me in de weg zit.”

Dr. Neruda: “Als er dan al een oorzaak is dan is het wel mijn armzalige uitleg. Het is moeilijk deze zaken zodanig te omschrijven dat het je bewustzijn op zijn voorbereidingspunt kan ontmoeten.”

Sarah: “Je zei eerder dat de WingMakers ontstekingsmechanismen codeerde die zowel natuurlijk als kunstmatig geactiveerd werden. Wat bedoel je daarmee?”

Dr. Neruda: “Ik wil opnieuw benadrukken dat dit alles de mening is van het Corteum. Wij hebben hiervan heel weinig bewijs gevonden vanuit ons eigen empirische onderzoek. De Labyrint Groep heeft echter een groot vertrouwen in de kosmologische systemen van het Corteum, vanwege hun geschiedenis als ras van onderzoekers en hun superieure toepassing van de fysica.

Ons menselijk DNA is ontworpen. Het evolueerde niet door de krachten van tijd, materie en energie. Het was ontworpen door het Centrale Ras en een onderdeel van dit ontwerp was het coderen van een DNA-model met bepaalde supergevoelige vermogens die de mens in staat stelden zichzelf op een zeer specifieke manier te bezien.”

Sarah: “Op welke manier?”

Neruda: “Als een drager van een ziel die verbonden is met het universum, zoals een lichtstraal die verbonden is met een kleurenspectrum wanneer het door een prisma valt.”

Sarah: “Kun je iets concreter worden?”

Dr. Neruda (lachend): “Sorry, soms citeer ik bepaalde passages – dat is gemakkelijker dan elke keer mijn eigen uitleg te verzinnen.”

Sarah: “Ongetwijfeld een van de voordelen van een fotografisch geheugen?”

Dr. Neruda: “Misschien heb je gelijk. Ik zal proberen het in eigen woorden uit te leggen. Ons DNA is ontworpen om te reageren op natuurlijke verbeelding, woorden, tonen, muziek en andere externe invloeden.”

Sarah: “Wat bedoel je met ‘moet reageren op?”

Dr. Neruda: “Het kan bepaalde componenten van zijn structuur activeren of deactiveren, waardoor er aanpassingen kunnen plaatsvinden in zowel in de biologische als in de hogere zijnstoestanden.”

Sarah: “Zoals?”

Dr. Neruda: “Zoals in een staat van verlichting die beschreven wordt door sommige van onze spirituele leiders.”

Sarah: “Ik heb nooit gehoord dat verlichting iets is waarvoor je je moet aanpassen.”

Dr. Neruda: “Dat komt alleen maar omdat de mystici en de wetenschappers dit aspect van het menselijke DNA-model beiden niet begrijpen. Alles – of dit nu een biologische omgeving dan wel een breinsituatie is – alles verlangt een aanpassing van de persoon die een ervaring ondergaat. Aanpassing is de voornaamste intelligentie die ontworpen is binnen ons DNA en het is deze intelligentie die door bepaalde stimuli ontwaakt of wordt geactiveerd.

De stimuli kunnen kunstmatig toegediend worden, dat wil zeggen dat ze door katalytische verbeelding, woorden of geluiden geactiveerd kunnen worden.”

Sarah: “Oké, dus nu kom eindelijk bij het doel van de kunstzinnige uitbeeldingen die gevonden zijn op de Oude Pijl locatie. Correct?”

Dr. Neruda: “Ik denk dat er een verband bestaat. In welke mate weet ik niet. Maar door het lezen van de informatie op de optische schijf, ben ik er bepaald zeker van dat de muziek, kunst, poëzie en filosofie van de WingMakers bedoeld waren om als katalysatoren te dienen.”

Sarah: “Maar met welk doel?”

Dr. Neruda: “Laten we dit voor later tijdstip bewaren. Ik beloof je dat ik hierop nog terugkom, maar het is een erg lang verhaal.”

Sarah: “Laten we even pauzeren en het gesprek hervatten nadat we nog wat koffie hebben gedronken. Oké?”

Dr. Neruda: “Oké.”

(Pauze van ongeveer 10 minuten – interview hervat)

Sarah: “Tijdens onze onderbreking vroeg ik je over het netwerk van geheime organisaties waarvan je zei dat het ACIO er een onderdeel van was. Kun je mij wat meer informeren over dit netwerk en wat zijn agenda is?”

Dr. Neruda: “Er zijn vele organisaties met nobele doeleinden naar buiten en geheime doelen in de binnenste cirkels. Met andere woorden, ze hebben agenda’s naar buiten die ze promoten naar hun werknemers, leden en de media, maar er zijn ook geheime en zeer goed verborgen agenda’s die alleen maar bij de binnenste kern van de organisatie bekend is. De buitenringen of het beschermend lidmaatschap zoals deze soms genoemd wordt, is niet meer dan de etalage om hierachter de echte plannen van de organisatie te verbergen.  

Het IMF, het Instituut voor Buitenlandse Relaties, NSA, KBG, CIA, Wereld Bank en de Federale Reserve zijn alle voorbeelden van deze organisatiestructuren. Hun binnenste kern is nauw verweven om een elitaire, geheime sociëteit te vormen met zijn eigen cultuur, economie en communicatiesysteem. Dit zijn de machtigen en de rijken die hun krachten hebben gebundeld om de wereldpolitiek, economie en de sociale stelsels te manipuleren teneinde hun persoonlijke belangen te bevorderen.

Hun agenda is, zoals je weet, allereerst bedoeld voor de controle van de wereldeconomie en zijn vitale grondstoffen: olie, goud, gasreserves, platina, diamant etc. Dit geheime netwerk heeft de technologie van het ACI gebruikt voor het zeker stellen van de controle op de wereldeconomie. Ze zijn goed in het ontwerpen van een geïntegreerde wereldeconomie die gebaseerd is op een digitale vervanger van het geldpapier. De infrastructuur is hiervoor gereed, maar het neemt meer tijd in beslag om het in te voeren dan verwacht door de weerstand van de elkaar beconcurrerende krachten die niet de exacte aard van dit netwerk begrijpen, maar intuïtief zijn bestaan vermoeden.

Deze concurrerende krachten zijn hoofdzakelijk zakenlieden en politici die zich verbonden  hebben met de overgang naar een mondiale, digitale economie, maar die een bepaalde controle willen hebben over de ontwikkeling van de infrastructuur en die, vanwege hun omvang en positie in de markten een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op dit geheime netwerk.

De enige organisatie waarvan ik weet dat het geheel onafhankelijk is van zijn agenda en daarom de meest machtige of alfa-organisatie is, is de Labyrint Groep. En ze bevinden zich in die positie vanwege hun echte zuivere technologieën en het intellect van zijn leden. Alle andere organisaties – of ze nu een onderdeel zijn van dit geheime netwerk van organisaties of van de machtige multinationals – bezitten geen absolute controle over het uitvoeren van hun agenda. Zij zitten wezenlijk opgesloten binnen hun concurrerende strijd.”

Sarah: “Maar wanneer dit alles waar is, dan runt Vijftien feitelijk dit geheime netwerk?”

Dr. Neruda: “Nee. Hij is niet geïnteresseerd in de plannen van dit geheime netwerk. Het verveelt hem. Hij heeft geen belangstelling voor macht of geld. Hij is alleen gefocust op zijn missie van het bouwen van BST om vijandige buitenaardse aanvallen te verijdelen die al 12.000 jaar worden voorspeld. Hij denkt dat de enige echt belangrijke missie die ingezet moet worden door de aanzienlijke intellectuele macht van de Labyrint Groep de ontwikkeling van het ultieme verdedigingswapen of Vrijheidssleutel is. Hij is ervan overtuigd dat alleen de Labyrint Groep een kans maakt dit te doen voor het te laat is.

Je moet je bedenken dat de Labyrint Groep bestaat uit 118 mensen en gemiddeld 200 Corteums. Het intellectuele vermogen van deze groep, die zich geschaard hebben achter de eenduidige missie – het ontwikkelen van BST vóór de overname door buitenaardse groeperingen, is echt een opmerkelijke onderneming die de vergelijking met het Manhattan Project doet verbleken. En misschien overdrijf ik een beetje, maar ik bedoel dat Vijftien een plan leidt dat ver uitstijgt in belangrijkheid dan enig ander plan dat in de geschiedenis van de mensheid is ontwikkeld.

Sarah: “Dus, wanneer Vijftien zijn eigen agenda volgt en het is precies zoals je zegt, waarom zou je uit zo’n organisatie weglopen?”

Dr. Neruda: “Het ACIO heeft een geheugenimplanteringtechniek die effectief geselecteerde geheugenbestanddelen met een chirurgische precissie kan verwijderen. Deze technologie kan bijvoorbeeld je herinnering aan dit interview elimineren zonder andere herinneringen vóór of na dit gebeuren te verstoren. Je zou alleen merken dat je een bepaalde tijd mist, maar niets van de gebeurtenissen in dat stukje tijd zou je kunnen terugroepen. 

Mijn intuïtie waarschuwde me dat ik een kandidaat was voor deze procedure vanwege mijn gedrag dat ik respect toonde voor de WingMakers. Met andere woorden, men dacht dat ik sympathiseerde met hun cultuur, filosofie en missie – wat ik ervan wist. Dat maakte me een potentieel risico van het project. De Labyrint Groep vreesde, in een zeer realistische zin, het eigen deelnemerschap vanwege hun enorme intellect en het vermogen slim te zijn.  

Dit veroorzaakte een voortdurende staat van paranoia, wat betekent dat de technologie ingezet werd om volgzaamheid te garanderen voor de plannen van Vijftien. De meeste van deze technieken waren een inbreuk op iemands integriteit en de leden van de Labyrint Groep stemden vrijwillig in met deze inbreuk om effectiever om te kunnen gaan met hun achterdocht. Enkele maanden geleden begon ik systematisch deze indringende technieken af te sluiten, voor een deel om te zien wat de reactie van Vijftien zou zijn en voor een ander deel omdat ik moe was van die paranoia.

Toen ik dit deed was het voor mij erg duidelijk dat het wantrouwen escaleerde en het was eenvoudig een kwestie van tijd voordat ze me zouden vragen mezelf te onderwerpen aan een MRP.”

Sarah: “MRP?”

Dr. Neruda: “Ja, MRP staat voor Memory Restructure Procedure (Herstructureringsprocedure van het Geheugen) Wat ik van de tijdcapsule van de WingMakers had geleerd is niet iets wat ik wilde vergeten. Ik wil deze informatie niet opgeven. Het is een centraal deel geworden van wat ik geloof en hoe ik verder wil leven.”

Sarah: “Kon je niet gewoon verdwijnen en niet een journalist zoeken die dit verhaal naar buiten brengt? Ik bedoel, kon je niet gewoon naar een eiland gaan om daar je leven te slijten en het besluit nemen om nooit het bestaan van de Labyrint Groep en de WingMakers te onthullen?”

Dr. Neruda: “Je begrijpt het niet – de Labyrint Groep kun je niet beschadigen. Ze zijn niet bang voor wat ik de media vertel, hun enige zorg is het afschrikwekkende voorbeeld van ontrouw, van eruit stappen. Ik ben de eerste. Nooit eerder is er iemand vertrokken. En hun vrees is dat wanneer ik verdwijn en met succes wegkom, anderen zullen volgen. En wanneer dat eenmaal gebeurt is de missie in gevaar gebracht en zal BST waarschijnlijk nooit plaatsvinden.

Vijftien en zijn directeuren nemen hun missie zeer serieus. Het zijn fanatici van de eerste orde, wat zowel goed als slecht is. Goed in de betekenis dat zijn gefocust zijn en hard werken om BST te ontwikkelen, slecht in de betekenis dat fanatisme paranoia teweegbrengt. De reden dat ik een journalist als jou zoek waarmee ik deze kennis deel, is dat ik niet wil dat de tijdcapsules van de WingMakers weggehouden wordt van de mensheid. Ik denk dat die inhoud gedeeld moet worden. Ik denk dat dit hun bedoeling is.”

Sarah: “Dit lijkt misschien een vreemde vraag, maar waarom zouden de WingMakers hun tijdcapsule verbergen om daarna de inhoud te coderen op een dergelijke ingewikkelde manier wanneer zij dit met de mensheid willen delen? Wanneer de gewone burger deze tijdcapsule zou hebben gevonden – of zelfs een laboratorium van de overheid – wat zou de kans zijn dat zij dit zouden kunnen ontsluieren en toegang tot de optische schijf zouden krijgen?”

Dr. Neruda “Het is eigenlijk geen vreemde vraag. Wij hebben deze ook gesteld. Het lijkt duidelijk voor de Labyrint Groep dat deze organisatie gekozen is om de optische schijf te ontsluiten. Om je vraag rechtstreeks te beantwoorden, zou de tijdcapsule door een andere organisatie ontdekt zijn, dan zou de kans erg groot zijn dat de optische schijf nooit ontcijferd zou zijn geworden. Op de een of andere manier lijkt deze toevallige gebeurtenis – het in handen vallen door de Labyrint Groep van deze tijdcapsule – een georganiseerde daad te zijn. En zelfs Vijftien was het hiermee eens.

Sarah: “Dus Vijftien dacht dat de WingMakers de Labyrint Groep had uitgekozen om het lot van de inhoud van de tijdcapsule te bepalen.

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Zou het dan niet redelijk zijn te veronderstellen dat Vijftien meer wilde weten over de inhoud van de tijdcapsule alvorens hij dit d.m.v. de NSA of een andere organisatie van de regering vrij zou geven voor het publiek.”

Dr. Neruda: “Nee. Het is twijfelachtig of Vijftien ooit enige informatie zou vrijgeven over het Oude Pijl Project buiten iemand van het ACIO. Hij is niet iemand die informatie deelt waarvan hij denkt dat het geschikt is voor de Labyrint Groep, in het bijzonder wanneer het iets te maken heeft met BST.”

Sarah: “Dus nu je deze uitspraak hebt gedaan, zal dat dan niet het ACIO gaan beïnvloeden? Zou er niet iemand zijn die vragen gaat stellen en overal gaat rondneuzen om antwoorden te vinden?”

Dr. Neruda: “Misschien. Maar ik weet te veel van hun veiligheidssystemen en geen enkel politiek onderzoek zal hen kunnen vinden. En er is geen kans dat het geheime netwerk van organisaties die ik eerder noemde enige invloed op hen zou kunnen uitoefenen. Ze zijn volstrekt afhankelijk van het ACIO voor de technologieën waarmee ze de economische en financiële markten kunnen manipuleren. Zij – het ACIO en de Labyrint Groep – zijn, zoals ik al eerder heb gezegd, onkwetsbaar. Hun enige zorg zijn de afvalligen – het verlies van intellectueel kapitaal.”

Sarah: “Wat voor invloed zal jouw verdwijning hebben op het ACI of de Labyrint Groep?”

Dr. Neruda: “Zeer weinig. De meeste van mijn taken met betrekking tot de tijdcapsule zijn voltooid. Er zijn enkele andere projecten die te maken hebben met decoderingstechnologieën die ik had ontwikkeld en deze zijn hiervoor wel gevoelig.”

Sarah: “Laten we even teruggaan naar de WingMakers. Wanneer ze zo ver technologisch ontwikkeld zijn, waarom dan tijdcapsules? Waarom niet gewoon op een dag verschijnen en alles vertellen wat zij weten? Waarom dit verstoppertjesspel en de verborgen tijdcapsules?”

Dr. Neruda: “Hun beweegredenen zijn niet duidelijk. Ik denk dat zij deze tijdcapsules achterlieten als hun manier om cultuur en technologie vanuit hun tijd naar die van ons te brengen. Wij denken ook dat deze locaties een verdedigingswapen vertegenwoordigen. Een zeer geavanceerd verdedigingswapen.

En wat betreft waarom zij zich niet vertonen om ons de informatie te verstrekken – ik denk dat dit de genie kenmerkt. Ze hebben zeven tijdcapsules gecreëerd en deze in verschillende delen van de wereld geplaatst. Ik denk dat dit een onderdeel is van hun meesterplan of strategie om ons intellect en geest uit te dagen op een manier die nooit eerder heeft plaatsgevonden. Om te demonstreren hoe de kunst, cultuur, wetenschap, spiritualiteit, hoe al deze zaken verbonden zijn. Ik geloof dat zij ons dit zelf willen laten ontdekken, dus niet vertellen.

Wanneer ze eenvoudig je woning zouden binnenkomen om je te vertellen dat ze de WingMakers zijn uit de sector die het dichtst bij het centrum is gelegen, verwacht ik dat je meer verbaasd zou zijn over hun persoonlijkheden en fysieke eigenschappen en hoe hun leven in hun wereld eruit zou zien. En dan ga ik er nog vanuit dat je hen zou geloven. De aspecten die ze willen overdragen – cultuur, kunst, technologie, filosofie, spiritualiteit, al deze onderwerpen zouden verloren kunnen gaan in het fenomeen van hun verschijning.

Door de vertaling van de teksten was het ook duidelijk dat de WingMakers bij vele gelegenheden tijdreizen hebben gemaakt. Zij hebben interacties met mensen in veel verschillende tijden en noemen zichzelf Cultuur Dragers. Ze zijn waarschijnlijk aangezien voor engelen of zelfs goden. Uit alles wat wij weten zijn er inderdaad vaak verwijzingen in religieuze teksten.”

Sarah: “Dus je denkt dat ze de bedoeling hadden deze tijdcapsules met de gehele mensheid te delen?”

Dr. Neruda: “Je bedoelt de WingMakers?”

Sarah: “Ja?”

Dr. Neruda: “Ik weet dat niet met absolute zekerheid. Maar ik denk dat ze gedeeld behoren te worden. Ik zelf heb geen enkel persoonlijk voordeel om deze informatie naar buiten te brengen. Het gaat tegen alles in waarvoor ik getraind ben en uiteindelijk is het heel riskant voor mij en verstoort mijn leven dramatisch.

Voor mij is de Oude Pijl tijdcapsule de grootste ontdekking in de geschiedenis van de mensheid. Ontdekkingen met een dergelijk reikwijdte zou voor het grote publiek beschikbaar moeten zijn. Ze moeten uit eigenbelang veiliggesteld en vastgehouden moeten worden door het ACIO of enig andere organisatie.”

Sarah: “Waarom zijn dan deze ontdekkingen en die hele toestand met ET’s verborgen gehouden voor het publiek?”

Dr. Neruda: “De mensen die toegang hebben tot deze informatie houden van het gevoel uniek en bevoorrecht te zijn. Dat is de psychologie van geheime organisaties en waarom ze floreren. Geprivilegieerde informatie is de nectar voor elitaire mensen. Het geeft hen een gevoel van macht en het menselijke ego houdt ervan zich te laven aan de trog van macht.

Ze zullen dit nooit willen bekennen, maar het drama van het contact met de ET’s en andere mysterieuze of paranormale verschijnselen is bijzonder fascinerend en heeft de warme belangstelling van iedereen die nieuwsgierig is. In het bijzonder de politici en de wetenschappers. En door deze onderwerpen achter gesloten deuren te houden met alle geheimzinnigheid daar omheen, creëert het een gevoel van drama die zij missen in hun andere bezigheden.

Zo zie je Sarah, het geheimhoudingsdrama is heel verslavend. Welnu, de reden die zij natuurlijk zullen aanvoeren om je te weerhouden dit naar buiten te brengen zal die zijn vanwege nationale veiligheid, economische stabiliteit en de sociale rust. En tot op zekere hoogte is dat ook waar. Maar het is niet de echte reden.

Sarah: “Weet onze president over de ET situatie?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Wat weet hij?”

Dr. Neruda: “Hij kent het bestaan van de Grijzen. Hij weet dat er ET-bases zijn op onze planeten in ons zonnestelsel. Hij weet van de Marsmannetjes.

Sarah: “Lieve help, je gaat me toch niet vertellen dat die groene mannetjes van Mars werkelijk bestaan?”

Dr. Neruda: “Wanneer ik je zou vertellen wat ik weet over de ET situatie, zou ik mijn geloofwaardigheid in jouw ogen verliezen. Geloof me, de werkelijkheid van de ET situatie is veel complexer en dimensionaler en die tijd heb ik vanavond niet om je dat uit te leggen en wanneer ik je een oppervlakkig antwoord zou geven dan zou je dat onmogelijk kunnen geloven. Dus ga ik je deeltjes van die waarheid onthullen en ik zal mijn woorden zorgvuldig kiezen.

De bewoners van Mars zijn een menselijk ras die geëvolueerd zijn uit dezelfde genenvijver als wij. Zij wonen in ondergrondse bases op Mars en hun aantallen zijn gering. Sommige zijn reeds geëmigreerd naar de aarde en met enkele fascinerende aanpassingen in hun fysieke verschijning zijn ze hier nauwelijks van de mens te onderscheiden.

President Clinton kent deze zaken en heeft alternatieve mogelijkheden overwogen om met de ET’s te communiceren. Tot nu toe is er een vorm van telepathie gebruikt als het belangrijkste communicatiekanaal. Dit is echter niet een betrouwbare vorm van communicatie, vooral niet via de breinen van ons militair personeel. Werkelijk elke radiotelescoop op de aarde is regelmatig gebruikt om met ET’s te communiceren. Dit met gemengde resultaten, maar er zijn successen geweest en onze president weet dit.”

Sarah: “Is Clinton dan betrokken in dit geheime netwerk dat je eerder noemde?”

Dr. Neruda: “Niet noodzakelijkerwijs. Maar hij heeft een duidelijke invloed en wordt met grote zorg behandeld door de hoogste niveaus binnen dit netwerk.”

Sarah: “Dus je zegt dat hij gemanipuleerd wordt?”

Dr. Neruda: “Het hangt van je definitie af. Hij kan elke beslissing nemen die hij wil, uiteindelijk heeft hij de macht alle beslissingen te maken of te beïnvloeden met betrekking tot de nationale veiligheid, economische stabiliteit en sociale rust. Maar hij zoekt in het algemeen de inbreng van zijn adviseurs. En de hoogste niveaus binnen dit geheime netwerk adviseren zijn adviseurs. Het netwerk en zijn handlangers kiezen er zelden voor te dicht in de buurt van de macht te komen, omdat dit de viskom is voor de media en zij minachten de kritische blik van de media en het publiek in het algemeen.

Clinton wordt daarom niet gemanipuleerd – tenminste volgens mijn definitie. De informatie die hij ontvangt is soms bijgewerkt of vervalst om zijn beslissingen te leiden in een richting die de grootst mogelijke voordelen voor het netwerk en dus voor zijn leden oplevert. De mate waarin die informatie is vervalst, zou een reden kunnen dat je zou zeggen dat de president gemanipuleerd wordt. Hij heeft echter weinig tijd om de gepresenteerde feiten te checken en eventuele alternatieve plannen te evalueren en dat is de reden waarom de adviseurs zo belangrijk en invloedrijk zijn.”

Sarah: “Oké, hij wordt dus gemanipuleerd – althans volgens mijn definitie. Gebeurt dit ook met de andere regeringen, zoals Japan en Groot-Brittannië bijvoorbeeld?”

Dr. Neruda: “Ja. Dit netwerk is niet alleen maar nationaal of mondiaal. Het betreft ook andere rassen en soorten. Dus zijn invloed is nogal uitgebreid, evenals de invloeden die het beroeren. Het is een tweesporen verkeer. Zoals ik al eerder heb gezegd, de Labyrint Groep werkt met de enige agenda die onafhankelijk is en vanwege zijn doeleinden bezit het deze onafhankelijkheid – hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niemand iets kan doen om dit te voorkomen, misschien met uitzondering van de WingMakers.”

Sarah: “Dus alle wereldregeringen worden door dit geheime netwerk van organisaties gemanipuleerd! Je noemde er enkele, maar wie zijn de andere? Is de maffia erbij betrokken?”

Dr. Neruda: “Ik kan de meeste van hen noemen, maar wat is het nut? De meeste zou je niet herkennen of weten te vinden. Ze lijken op de Labyrint Groep. Heb je eerder iets over hun bestaan gehoord? Natuurlijk niet. Zelfs het huidige management van de NSA is zich van het ACIO niet bewust. Eens was dat wel het geval. Maar dat was 35 jaar geleden en de mensen verdwijnen uit hun organisatie, maar worden gehouden aan hun verplichtingen tot het geheime en geprivilegieerd informatienetwerk.

En nee, er bevindt zich geen maffia of georganiseerde criminele invloed in dit netwerk. Het netwerk gebruikt de georganiseerde misdaad in sommige gevallen als een schild, maar de georganiseerde misdaad opereert door middel van intimidatie, niet heimelijk. Hun leiders bezitten een middelmatige intelligentie en verbinden zich met informatiesystemen die verouderd en daarom niet strategisch zijn. Het georganiseerde criminele netwerk is een veel minder verfijnde versie van het netwerk waar ik naar verwijs.”

Sarah: “Oké, weer even terug naar de WingMakers – en excuses voor mijn springerige vragen vanavond. Dat komt omdat ik graag zoveel wil weten, waardoor het heel moeilijk is voor mij om bij het onderwerp van het Oude Pijl Project te blijven.”

Dr. Neruda: “Je hoeft je niet te verontschuldigen. Ik weet hoe vreemd dit alles voor je is. Toch ben ik nog steeds klaar wakker, dus je hoeft je over de tijd geen zorgen te maken.”

Sarah: “Oké, laten we nog even hebben over je indruk of inzichten wat betreft de ET situatie waar je eerder over hebt gesproken. Voor mij is dit het meest fascinerende deel.”

Dr. Neruda: “Allereerst wil ik je uitleggen dat de ET’s die contact hebben met bepaalde regeringen op onze wereld niet dezelfde zijn die met de Labyrint Groep werken.”

Sarah: “Maar ik dacht dat je zei dat de Grijzen betrokken waren bij het ACIO, of ten minste bij zijn facties.”

Dr. Neruda: “Ja, ze zijn ook bekend als de Zeta’s, maar zoals ik al zei, er zijn verschillende groepen Grijzen en de groep waarmee het ACIO werkt is de alfa-groep en zij werken niet met regeringsorganisaties omdat zij te wantrouwend zijn, een eerlijk gezegd, voor mij zijn ze niet intelligent genoeg om er zelfs maar enige tijd aan te besteden.”

Sarah: “Hoe staat het met Corteum?”

Dr. Neruda: “De Corteum vormen een zeer ontwikkelde cultuur, die technologie, cultuur en wetenschap op een zeer holistische wijze hebben geïntegreerd. Vanuit verschillende overwegingen zijn ze niet betrokken bij onze regeringen, hoofdzakelijk vanwege hun rol met de Federatie.”

Sarah: “Wat is de Federatie? Je hebt deze nog niet genoemd.”

Dr. Neruda: “Elk sterrenstelsel bezit een Federatie of een alliantie met lossere banden van alle intelligente levensvormen op elke planeet in het sterrenstelsel. Het is te vergelijken met de Verenigde Naties van het sterrenstelsel. Deze Federatie bezit zowel leden als leden die geobserveerd worden. Uitgenodigde leden zijn die soorten die zich hebben laten zien als verantwoordelijke rentmeesters van hun planeet, die zowel de technologie, filosofie en cultuur combineren waardoor ze als een mondiale entiteit kunnen communiceren met een gezamenlijke agenda.

Voor observatie in aanmerking komende leden zijn soorten die verdeeld zijn en nog steeds met elkaar worstelen over land, macht, geld, cultuur en andere zaken waardoor ze geen verenigde wereldregering kunnen vormen. Het menselijk ras op de aarde is een dergelijk soort en tot nu toe wordt het gevolgd door de Federatie, maar het heeft nog geen uitnodiging ontvangen voor zijn beleid en economische systemen.”

Sarah: “Bedoel je dat onze galaxy een vorm van regering en een economisch stelsel bezit?”

Dr. Neruda: “Ja, maar als ik je hierover meer zou gaan vertellen dan verlies je het spoor van datgene wat ik je wilde vertellen over de WingMakers”

Sarah: “Het spijt me van mijn nieuwe ontsporing. Maar dit verbaast me ten zeerste. Wanneer er een Federatie bestaat of samenwerkende, intelligente soorten, waarom kunnen zij dan niet de zorg overnemen voor deze vijandige buitenaardsen in het jaar 2011 of ons tenminste helpen?”

Dr. Neruda: “De Federatie wil zich niet opdringen aan enig soort. Het is werkelijk een macht die wil helpen bij de ontwikkeling, maar niet een regering met militaire strijdkrachten. Dat wil zeggen, ze willen waarnemen en met suggesties komen, maar zij zullen niet voor jullie tussenbeide komen.”

Sarah: “Lijkt dit op de Hoofd Instructie zoals die te zien is bij Star Trek?”

Dr. Neruda: “Nee, het lijkt op ouders die hun kinderen willen leren hoe ze voor zichzelf moeten zorgen om een grotere bijdrage aan het gezin te kunnen leveren.”

Sarah: “Maar zou een vijandige overname van de aarde de Federatie niet beïnvloeden?”

Dr. Neruda: “Zeker wel. Maar de Federatie treedt niet in de eigen verantwoordelijkheid van het soort om te overleven en zijn genetica voor altijd te beschermen. Zie je, op een atomisch niveau zijn onze fysieke lichamen letterlijk uit de sterren gemaakt. Op een subatomisch niveau zijn onze breinen niet-fysische dragers van een galactisch brein. Op een sub-subatomisch niveau zijn onze zielen niet-fysische dragers van God of de intelligentie die het universum doordringt.

De Federatie gelooft dat het menselijk soort zichzelf kan verdedigen omdat het sterrenmateriaal, een galactisch brein en God bevat. Wanneer we niet zouden slagen en de vijandigheid zou zich over de andere delen van de galaxy verspreiden, dan zou de Federatie dit vaststellen en haar leden zouden hun soevereiniteit verdedigen, bondgenootschappen vormen en een nieuw vertrouwen zou worden vastgelegd in het galactisch brein. Daarom treedt de Federatie op zoals zij doen.”

Sarah: “Bestaat BST niet ergens anders in de Federatie?”

Dr. Neruda: “Misschien in een van de planeten dichter bij onze galactische kern.”

Sarah: “Dus waarom helpt de Federatie niet? Je zei dat ze wel kunnen helpen, niet waar?”

Dr. Neruda: “Ja, ze kunnen het wel. En de Corteum zijn IM’s of geïnviteerde leden en zij helpen ons. Maar zij bezitten niet zelf de BST technologie – dit is een zeer speciale technologie die een soort kan ontvangen wanneer deze de intentie heeft het alleen maar als een verdedigingswapen te gebruiken. En hierin ligt de uitdaging.”

Sarah: “Wie geeft toestemming … zeg je dat de Federatie beslist wanneer een soort gereed is om BST te ontvangen?”

Dr. Neruda “Nee, ik denk dat dit te maken heeft met God.”

Sarah: “Ik weet niet waarom, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat je in God gelooft.”

Dr. Neruda: “Welnu, dat doe ik. En bovendien dat doet iedereen in de Labyrint Groep, inclusief Vijftien. Wij hebben te veel bewijzen van God of een hogere intelligentie gekregen dat wij zijn bestaan niet kunnen betwisten. We kunnen onmogelijk ontdekken wat we in onze laboratoria hebben waargenomen.”

Sarah: “Dus God beslist wanneer we gereed zijn voor een verantwoordelijk gebruik van BST. Denk je dat hij voor 2011 beslist?” (Ik geef toe dat er een zeker sarcasme was in mijn vraag)

Dr. Neruda: “Zie je Sarah, de Labyrint Groep is hoopvol gestemd dat de bereidheid van het gehele soort niet de bepalende factor is, maar dat een subgroep binnen het soort toestemming krijgt om de technologie te krijgen zolang het in staat is het te beschermen tegen alle negatieve krachten. De subgroep hoopt dat dit de Labyrint Groep is en dit is een van de redenen waarom Vijftien zoveel van de ACIO’s fondsen geïnvesteerd heeft in veiligheidssystemen.”

Sarah: “Je hebt mijn vraag nog niet beantwoord. Denk je dat het in 12 jaar ontwikkeld kan worden?”

Dr. Neruda: “Ik weet het niet. Zeker, ik hoop dit, maar BST is niet onze enige verdedigingslinie. De Labyrint Groep heeft veel verdedigingswapens ontwikkeld, maar ik zal je niet alles vertellen. De Animus heeft al eerder de aarde bezocht, ongeveer 300.000.000 jaar geleden, maar zij vonden niets op onze planeet dat de moeite waard was om hun tijd en middelen te besteden aan het koloniseren van onze planeet. Wanneer hun ruimtesondes over dertien jaar terugkeren, zullen ze er anders over denken.

Onze analyse is dat ze onze regeringen tot vriend zullen maken en de Verenigde Naties als een bondgenoot zullen gebruiken. Ze zullen proberen een verenigde wereldregering te vestigen door middel van de Verenigde Naties. En wanneer de eerste verkiezingen in 2018 gehouden zullen worden, zullen ze de Verenigde Naties overnemen en als een wereldregering heersen. Dit zal gedaan worden door bedrog en kunstgrepen.

Ik noemde onze analyses – tijdens drie verschillende RV sessies – omdat ze zeer specifiek zijn in de data en dus hebben we ongeveer negentien jaar om BST te produceren en te gebruiken. Het liefste zouden we het voltooid hebben teneinde een verbinding te leggen met de interventiepunten voor dit ras wanneer het besluit onze galaxy te doorkruisen. Wij zouden graag zien dat ze een andere galaxy kiezen of hun speurtocht helemaal opgeven. Maar misschien is het onmogelijk dit interventiepunt vast te stellen.

Zie je, de geheugenimplanteringstechnologie, ontwikkeld door de Labyrint Groep, kan benut worden in combinatie met BST. Wij kunnen het interventiepunt vaststellen van het moment toen onze galaxy als doel was uitgekozen om te worden gekoloniseerd, gaan die tijd binnen en plaatsen en drukken een nieuwe herinnering af op hun leiding om hen van onze galaxy te verwijderen.”

Sarah: “Of ik word moe, of dit brengt me nog verder in de war. Je beweert dat de Labyrint Groep reeds scenario’s bezit om dit in de kiem te smoren, om te voorkomen dat deze plunderende groep ruimtewezens onze galaxy binnenvallen? Hoe weet je waar ze zijn?”

Dr. Neruda: “Om je vraag te beantwoorden zou ik je nog gedetailleerder de exacte aard van BST moeten uitleggen en hoe het verschilt van tijdreizen. Ik zal proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, maar het is ingewikkeld en je dient sommige van je veronderstelde ideeën over tijd en ruimte los te laten.

Zie je, tijd is niet exclusief lineair wanneer het afgebeeld is in een tijdlijn. Tijd is verticaal in ieder moment dat het bestaat, opgestapeld op de volgende en samenvallend met een ander. Met andere woorden, tijd is het collectief van alle momenten van alle ervaringen die gelijktijdig bestaan binnen non-tijd, die gewoonlijk als eeuwigheid wordt bestempeld.   

Verticale tijd impliceert dat iemand een moment van ervaring kan uitkiezen en tijd en ruimte gebruikt als de poort waardoor hij zijn keus tot werkelijkheid maakt. Wanneer eenmaal de selectie is gemaakt, worden tijd en ruimte de continuïteitsfactor die de verticale tijd verandert in horizontale tijd of de conventionele tijd.”

Sarah: “Ik ben het kwijt. Hoe is verticale tijd verschillend van horizontale tijd”

Dr. Neruda: “Verticale tijd heeft te maken met de gelijktijdige ervaring van alle tijd en horizontale tijd heeft te maken met de continuïteit van tijd in lineaire, moment na moment ervaringen.”

Sarah: “Je zegt dus dat elke ervaring die ik ooit gehad heb of zal hebben nu bestaat? Dat het verleden en de toekomst feitelijk NU zijn, maar dat ik te veel gehersenspoeld ben om het te zien?”

Dr. Neruda: “Zoals ik al eerder zei, dit is een complex onderwerp en ik ben bang dat wanneer ik dit ga uitleggen we niet meer toekomen aan belangrijke informatie zoals BST. Misschien wanneer ik zover ben om de aard van BST uit te leggen dat de meeste vragen beantwoord zullen zijn.”

Sarah: “Oké, vertel me dan wat BST (Blank Slate Technologie) is. Gezien de titel denk ik dat het zoiets is als: een gebeurtenis uitwissen en de loop van de geschiedenis veranderen. Juist?”

Dr. Neruda: “Laat me het zo proberen uit te leggen. Tijdreizen kan b.v. alleen als doel hebben in een bepaalde tijd gebeurtenissen waar te nemen. Op deze wijze hebben het ACIO en andere organisaties – zelfs individuele personen – het vermogen van tijdreizen. Maar deze vorm van reizen is passief. Het is niet hetzelfde als BST. Om exact de toekomst te veranderen moet je in staat zijn in een interactie te treden met de verticale tijd, zoals je pagina na pagina door een boek heengaat, totdat je precies die pagina of dat interventiepunt vindt dat relevant is voor je missie.

Op dit punt wordt het bijzonder ingewikkeld, want het in interactie treden met de verticale tijd betekent dat je de loop van de horizontale tijd verandert. En het begrijpen van de veranderingen en de draagwijdte hiervan verlangt een extreem complexe modellering. Daarom heeft de Labyrint Groep zich verbonden met de Corteum – hun computertechnologie heeft een vermogen die vierduizend keer krachtiger is dan onze beste supercomputers.

Dit stelt ons in staat organische, zeer complexe scenariomodellen te creëren. Deze modellen laten ons de meest waarschijnlijke interventiepunten zien op het moment dat wij de relevante informatie hebben verzameld en wat de meest waarschijnlijke uitkomst zal zijn wanneer we een specifiek scenario inbrengen. Zoals de meest complexe technologieën, is BST een compositietechnologie van vijf afzonderlijke en onderling verbonden technologieën.

De eerste technologie is een gespecialiseerde vorm van op afstand zien. Dit is een technologie die een getrainde operateur in staat stelt zich mentaal naar een verticale tijd te verplaatsen om gebeurtenissen waar te nemen en zelfs naar gesprekken te luisteren die verband houden met de onderzoeksmethode. De onderzoeker is onzichtbaar voor alle mensen in de tijd waar hij naartoe reist, dus het is volmaakt veilig en discreet. De intelligentie die door deze technologie wordt verkregen wordt gebruikt om de toepassing van de andere vier technologieën te onderzoeken. Dit is het equivalent van intelligentie samenvoegen, opbouwen.

De tweede technologie die de sleutel vormt voor BST is het equivalent van een geheugenimplantering. Zoals ik al eerder heb verteld, noemt het ACIO deze techniek een Memory Restructure Procedure (Herstructureringsproces van het Geheugen) of MRP. MRP is de technologie dat een geheugen exact laat verwijderen uit een horizontale tijdsopeenvolging en verwisselt voor een nieuw geheugen. Het nieuwe geheugen wordt samengevoegd met de bestaande geheugenstructuur van de ontvanger.

Je ziet dat gebeurtenissen – klein en groot – plaatsvinden door één enkele gedachte, die een hardnekkige herinnering wordt, die op zijn beurt weer een causaal energiecentrum wordt die, in een horizontale tijd, de ontwikkeling en de materialisatie van de gedachte naar een werkelijkheid leidt. MRP kan de eerste gedachte verwijderen en daardoor de hardnekkige herinnering elimineren die gebeurtenissen laat plaatsvinden.

De derde technologie bestaat uit het definiëren van het interventiepunt. Bij elke belangrijke beslissing zijn er honderden, zo niet duizenden interventiepunten in de horizontale tijd wanneer een gedachte zich ontvouwt en door zijn ontwikkelingsfase heengaat. In de verticale tijd is er maar één interventiepunt of wat soms het causale (oorzakelijke) zaad wordt genoemd. Met andere woorden, wanneer je toegang hebt tot de intelligentie van de verticale tijd kun je het interventiepunt definiëren dat het causale zaad is. Deze technologie identificeert de meest waarschijnlijke interventiepunten en geeft een rangvolgorde in hun prioriteit. Nu komen de volgende technologieën in het zicht.

De vierde technologie is verbonden met de derde. Het is de technologie die het scenario modelleert. Deze technologie helpt de verschillende interventiepunten tot één punt te brengen waarbij de geringste binnendringende rimpeleffecten optreden voor hun ontvangers. Met andere woorden, welke interventiepunt – wanneer toegepast op een scenariomodel – produceert de gewenste uitkomst met de geringste verstoring voor de hiermee niet-verbonden gebeurtenissen? De technologie van scenariomodellering is een sleutelelement van BST omdat zonder deze technologie BST een belangrijke storing zou veroorzaken voor een samenleving of gehele soorten.

De vijfde en meest verbazingwekkende technologie is de interactieve technologie van tijdreizen. De Labyrint Groep heeft de eerste vier technologieën gereed en wacht op het moment dat de interactie technologie van tijdreizen operationeel wordt. Deze technologie vereist een onderzoeker of een team van onderzoekers die in staat zijn fysiek de verticale tijd binnen te komen en die in de juiste ruimte en tijd ingezet worden om de optimale interventiepunt te bepalen. Van deze onderzoekers moet een succesvolle MRP gemaakt worden en teruggebracht worden naar hun oorspronkelijke tijd om het succes van de missie te bevestigen.

Sarah: “Ik heb geluisterd naar deze uitleg en ik denk dat ik zelfs het een en ander begrijp, maar het klinkt mij zo surrealistisch in de oren, Dr. Neruda. Ik – ik kan bijna niet meer uitleggen hoe ik me nu voel. Dit alles is zó vreemd. Het is zo groots – zo enorm. Ik kan nauwelijks geloven dat dit alles zich op dezelfde planeet afspeelt waar ik woon. Voor dit interview maakte ik me druk over mijn chequeboek en wanneer die verdomde auto gerepareerd zou zijn! Dit alles is zo vreemd!”

Dr. Neruda: “Misschien moeten we even een pauze nemen om een kop koffie te drinken.”

Sarah: Oké, een koffiepauze dan

(Pauze van ongeveer 15 minuten – interview hervat)

Sarah: “Nu de Labyrint Groep vier technologieën voor gebruik klaar heeft en slechts wacht op de interactieve, het interactieve deel, zullen ze ook wel scenariomodellen en interventiepunten hebben ontwikkeld voor hoe ze moeten omgaan met het Animus ras. Is dat waar?”

Dr. Neruda: “Ja. Zij hebben ongeveer veertig scenariomodellen en misschien evenveel interventiemodellen gedefinieerd.”

Sarah: “En omdat er zoveel zijn moeten ze hiervan de prioriteit hebben vastgesteld. Wat is het meest waarschijnlijke scenariomodel?”

Dr. Neruda: “Over dit punt wil ik kort zijn omdat dit zo’n geheime informatie is dat alleen de SL-14 personeel en Vijftien hiervan op de hoogte zijn. Mijn classificatie is SL-13 en dus krijg ik verdunde informatie en heel waarschijnlijk desinformatie met betrekking tot onze scenariomodellering. Over dit alles kan ik je zeggen dat wij – zowel van de profetieën als van onze technologie ‘om op verre afstand te kunnen zien’ een behoorlijke hoeveelheid informatie te weten zijn gekomen over dit ras.

Wij weten bijvoorbeeld dat zij afkomstig zijn uit een sterrenstelsel dat onze Hubble telescoop zeer nauwkeurig heeft onderzocht en we hebben het zo goed mogelijk in kaart gebracht. Wij weten dat het 37 miljoen lichtjaren van ons verwijderd is en dat het soort een synthetisch ras is – een mengsel van genetische creatie en technologie. Het bezit een bijenmentaliteit, maar individuele initiatieven worden gewaardeerd voorzover het samenvalt met de expliciete doelstellingen van hun leiders.

Omdat het een synthetisch ras is kan het in een gecontroleerde omgeving geproduceerd worden en zijn bevolking kan toenemen of afnemen naar gelang de grillen van de leiders.

Sarah: “Zei je zo juist niet dat deze galaxy 37 miljoen lichtjaren verwijderd is? Ik bedoel, veronderstel dat zij met lichtsnelheid reizen, dan kost het hen dezelfde tijd om onze planeet te bereiken. En je zei eerder dat ze zelfs nog niet eens onze galaxy hebben gekruist, is het niet?”

Dr. Neruda: “De Corteum komen van een planeet die 15 miljoen lichtjaren van ons verwijderd is en toch kunnen ze tussen hun planeet en die van ons reizen in dezelfde tijd die wij nodig hebben om naar de maan te reizen – een afstand van 400.000 km . Tijd is niet lineair, noch ruimte. De ruimte is gekromd, zoals jullie fysici onlangs hebben geleerd, maar het kan kunstmatig verbogen worden door verplaatsing van energievelden die de ruimte en de illusie van afstand doen samenvouwen, instorten. Lichtdeeltjes verplaatsen noch verstoren de ruimte, ze reizen in een lineaire lijn door de ruimte, maar er zijn vormen van elektromagnetische energie die de ruimte kunnen modificeren of opvouwen. En deze technologie maakt ruimtereizen – zelfs tussen melkwegstelsels – niet alleen mogelijk, maar zelfs relatief gemakkelijk.

Sarah: “Waarom zei je zo even ‘jullie fysici’?”

Dr. Neruda: “Sorry, dat is een deel van de conditionering die het gevolg is van het geïsoleerd zijn van de gewone samenleving. Wanneer je al dertig jaar werkt in een geheime organisatie, zoals de Labyrint Groep, heb je de neiging om je medemensen als een ander soort te zien. De principes van de wetenschap die de Labyrint Groep aanhangt zijn heel anders dan in jullie – daar ga ik weer – in onze universiteiten worden onderwezen. Ik word zeker moe.”

Sarah: “Ik wilde je niet bekritiseren. Het was de manier waarop je het zei, het klonk alsof een ander wezen of een buitenstaander het zei.”

Dr. Neruda: “Ik voel mezelf een buitenstaander, maar geen ander soort.”

Sarah: “Oké, terug naar de voorspelling of een buitenaards ras. Wat willen ze? Ik bedoel – waarom zo’n grote afstand reizen om over de aarde te heersen?”

Dr. Neruda: “Dit lijkt me zo’n grappige vraag. Neem me niet kwalijk dat ik lach. Het komt omdat de mensen niet begrijpen hoe speciaal de aarde is. Het is werkelijk, wat planeten betreft, een speciale planeet. Het heeft zo’n geweldige bio-diversiteit en een scala aan complexe ecosystemen. Zijn natuurlijke rijkdommen aan grondstoffen is uniek en overvloedig. Het is een genetische bibliotheek dat het equivalent is van een galactische dierentuin,

De Animus wilt deze planeet bezitten vanwege deze rijkdom aan genetica. Zoals ik al eerder heb gezegd, het is een synthetisch ras. Een soort dat zichzelf kan klonen en meer en meer van zijn bevolking kan fabriceren om de doeleinden van zijn koloniserend programma te dienen. Het wil echter meer dan de uitbreiding van zijn rijk. Het wil een zieldrager worden – iets wat alleen voor biologische organismen gereserveerd is. Synthetische organismen kunnen niet de hogere frequenties van een ziel dragen, wat absoluut een organisch zenuwstelsel verlangt.”

Sarah: “Dus zij willen een ziel?”

Dr. Neruda: “Zij willen zich naar het hele universum uitbreiden en hun organische natuur ontwikkelen door genetische herstructurering. Zij willen zieldragers worden om onsterfelijkheid te bereiken. Ze willen ook bewijzen – wat ze reeds geloven – dat zij superieur zijn aan alle andere zuivere organische schepselen.”

Sarah: “Dus, waar bevinden ze zich nu?”

Dr. Neruda: “De Animus?”

Sarah: “Ja.”

Dr. Neruda: “Ik denk in hun thuiswereld – voorzover wij weten zijn ze nog niet onze galaxy binnengekomen.”

Sarah: “En wanneer ze arriveren, hoe zullen het ACIO en de Labyrint Groep dit weten?”

Dr. Neruda: “Zoals ik al zei, het ACIO heeft al veel intelligente koppen en zelfs geselecteerde scenario’s en interventiepunten bijeengebracht.”

Sarah: “En wat is nu het plan?”

Dr. Neruda: “De meest logische benadering zou zijn naar de tijd en de plek te reizen toen de causale gedachte ontstond om de Melkweg te verkennen en dit door middel van de MRP uit het geheugen van dit ras te wissen. Essentieel hierin is ze te overtuigen dat van alle wonderbaarlijke, met leven gezegende sterrenstelsels, onze Melkweg wel de armzaligste keus is. De Labyrint Groep zou een herinnering implanteren die ertoe zou leiden dat dit ras tot de conclusie zou komen dat onze galaxy een serieus onderzoek van hun kant niet waard was.”

Sarah: “Dus andere sterrenstelsels wordt hun volgend doel? Zouden we dan niet de verantwoordelijkheid dragen voor hun volgende verovering? Zijn we dan niet zelf de binnendringers?”

Dr. Neruda: “Dit is een redelijke vraag, maar ik zou niet weten hoe ik die moet beantwoorden.”

Sarah: “Waarom zouden we niet door gebruik te maken van deze MRP technologie gewoon een herinnering implanteren om niet agressief te zijn? Dit ras te vertellen te stoppen met het proberen om nieuwe werelden te koloniseren die niet hun eigendom is? Waarom zouden we dit niet kunnen doen?”

Dr. Neruda: “Misschien doen we dat wel. Ik weet niet precies wat Vijftien in gedachten heeft. Ik heb, ondanks alles, toch vertrouwen in zijn benadering en in zijn doeltreffendheid.”

Sarah: “Maar je zei eerder dat je bang was voor je leven – dat Vijftien waarschijnlijk op je jaagt, zelfs op dit moment. Waarom heb je zoveel vertrouwen in zijn moraliteit?”

Dr. Neruda: “In het geval van Vijftien speelt moraliteit geen rol. Hij opereert volgens zijn eigen ethische normen en ik pretendeer niet dat ik ze alle begrijp. Maar ik ben redelijk zeker van zijn missie om de overname door een buitenaards ras te voorkomen en ik heb eenzelfde vertrouwen dat hij het beste interventiepunt met de minste invloed van de Animus zal uitkiezen. Het is de enige manier waarop hij BST kan verkrijgen. En hij weet dit.”

Sarah: “Wij zijn opnieuw terug bij God, niet waar?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Dus God en Vijftien hebben dit allemaal uitgevogeld?”

Dr. Neruda: “Er is geen zekerheid, als je dit bedoelt. En er is geen verbond tussen Vijftien en God, tenminste voorzover ik weet. Dit is een onderdeel van het geloofsstelsel dat de Labyrint Groep formaliseerde op weg naar het ontwikkelen van BST. Voor ons is het logisch dat God almachtig en alwetend is omdat het opereert als een universeel breinveld dat alle leven, alle tijd, alle ruimte, alle energie en al het bestaan doordringt. Dit bewustzijn is onpartijdig, maar het bevindt zich zeker in een positie dingen te negeren of, misschien nauwkeuriger, hun aanwinst te vertragen.”

Sarah: “Wanneer God bestaat zoals je zegt, waarom stopt hij dan niet dit plunderend buitenaards ras en houdt hen op hun plek?”

Dr. Neruda: “Opnieuw een redelijke vraag, maar ook die kan ik niet beantwoorden. Ik kan je alleen maar zeggen dat de God waarin ik geloof, zoals ik al eerder zei, onpartijdig is. Wat betekent dat hij zijn schepping toestaat zichzelf uit te drukken zoals zij dit willen. Op het hoogste niveau waar God opereert, hebben alle dingen een doel – zelfs agressieve soorten die andere soorten en planeten willen domineren. Vijftien geloofde dat God niets orkestreerde maar alles begreep in het universele brein. Herinner je je wat ik zei over het galactische brein?”

Sarah: “Ja.”

Dr. Neruda: “Er bestaan planetaire, solaire en galactische breinen en één enkel universeel brein. Het universele brein dat het bewustzijn van God is. Elke galaxy heeft een collectief bewustzijn of bewustzijnsveld dat het totaal van de soorten in die galaxy is. Het universele brein creëert de eerste blauwdruk voor elke galaxy die in verbinding staat met zijn galactisch brein of het samengestelde bewustzijn. Deze eerste blauwdruk creëert de predispositie van de genetische code die in een galaxy is gezaaid. Wij, de Labyrint Groep, denken dat God elke galactische genetische code ontwerpt met een verschillende serie predisposities of gedragingen.”

Sarah: “En waarom zou dit zo zijn?”

Dr. Neruda: “Om op die manier de diversiteit over het universum te verspreiden, waardoor God het breedste continuüm van het leven kan ervaren.”

Sarah: “Waarom is dat zo belangrijk?”

Dr. Neruda: “Omdat God ervan houdt te experimenteren en nieuwe ervaringswegen van het leven te bedenken in alle dimensies. Dit zou heel goed het doel van het universum kunnen zijn.”

Sarah: “Weet je, je praat als een priester of een dominee. Je praat als hen over zekerheden of waarheden die zelfbevestigend zijn, maar het is alleen maar een geloof denk je niet?”

Dr. Neruda: “Ja, het is een geloof, maar overtuigingen zijn belangrijk, denk je niet?”

Sarah: “Ik weet het niet, mijn overtuigingen veranderen iedere dag. Ze zijn niet stabiel of verankerd in de een of andere diepe waarheid dat even constant is als een rots of iets dergelijks.”

Dr. Neruda: “Wel ja, dat is goed – ik bedoel dat ze veranderen. De Labyrint Groep ontwikkelt een heel speciale reeks overtuigingen, waarvan sommige gebaseerd zijn op onze ervaringen als gevolg van de intelligentievergrotende technologieën van de Corteum en andere gebaseerd waren op oude teksten die werden bestudeerd en weer andere geleend waren van onze ET contacten.

Sarah: “Dus nu ga je me vertellen dat onze vriendelijke ET-buren religieuze malloten zijn?”

Dr. Neruda: “Nee, nee, ik zeg niet dat zij ons proberen over te halen naar hun geloof, wij stelden alleen maar vragen en zij lieten ons de verbanden zien. Toen wij ze aanhoorden leken ze in feite meer op wetenschap dan op religie. Ik denk dat dit de aard is van meer geëvolueerde soorten – zij hebben uiteindelijk ontdekt dat wetenschap en religie samenvalt in kosmologie. Dat begrip te krijgen van het universum waarin wij leven heeft tot gevolg dat wij onszelf beter gaan begrijpen – wat het doel van wetenschap en religie is – of tenminste zou moeten zijn.”

Sarah: “Oké, dit wordt een beetje te filosofisch naar mijn smaak. Kunnen we terugkeren naar een vraag over de WingMakers? Wanneer er een Galactische Federatie bestaat, zoals je zegt, die de melkweg bestuurt, wat is de rol van de WingMakers in deze Federatie?”

Dr. Neruda: “Ik kom onder de indruk van de aard van je vragen. En ik zou willen dat ik ze allemaal zou kunnen beantwoorden, maar ook nu weer, ik ken het antwoord niet.”

Sarah: “Maar wanneer je de technologie van ‘het kijken op verre afstand’ kunt gebruiken om dit buitenaardse ras in een heel andere galaxy af te luisteren, waarom doe je dit niet met de Federatie?”

Dr. Neruda: “De Federatie is zich er volledig bewust van dat wij deze technologie bezitten en in feite kunnen wij de Federatie niet afluisteren want dan zouden ze ons direct opmerken zodra wij hen door middel van deze technologie gaan observeren. Dus, omdat wij een privacy respecteren en hun agenda vertrouwen, gebruiken wij deze technologie nooit voor de Federatie – misschien is dit één of twee keer gebeurd.”

Sarah: “Je moet mij maar vergeven Dr. Neruda, maar ik vind dit alles een beetje moeilijk te geloven. Wij hebben even oppervlakkig ongeveer honderd verschillende onderwerpen aangeraakt in de loop van dit interview en ik blijf maar op dezelfde basiskwestie terugkomen: waarom? Waarom zou het universum op die manier ontworpen zijn en niemand op de aarde weet dit? Waarom al die geheimzinnigheid? Denkt men soms dat wij mensen zo stom zijn dat we het niet kunnen begrijpen? En wie is verdomme die iemand?”

Dr. Neruda: “Het is spijtig dat er zoveel samenzweringen zijn die deze vitale informatie buiten het publieke domein houden, met als gevolg dat wat uiteindelijk in handen van het publiek komt zo gemanipuleerd is dat het nutteloos is geworden. Ik kan je frustratie begrijpen. Ik kan je alleen maar zeggen dat er mensen zijn die kennis hebben van deze zaken, maar alleen Vijftien kent de grotere werkelijkheid van wat wij deze avond hebben aangeraakt.

Met andere woorden – en dit betreft jouw punt Sarah – er zijn sommige mensen in de militaire leiding, het geheime netwerk, NSA. CIA etc. die delen van het geheel kennen, maar zij begrijpen het geheel niet. Ze zijn niet uitgerust met de kennis om voor de media op te treden en uit te leggen wat er gebeurt. Ze vrezen dat hun optreden te zwak, te onbeholpen zal zijn door het feit dat ze alleen maar stukjes van de legpuzzel kennen. Het lijkt op het verhaal van de drie blinden die alle drie verschillende delen van een olifant aanraken waarvan ieder denkt dat het iets anders is.

Vijftien verbergt zijn kennis voor de media en het gewone publiek omdat hij niet gezien wil worden als de redder der mensheid – de volgende Messias. En hij wil absoluut niet gezien worden als de een of andere rare malloot die opgesloten moet worden of nog erger vermoord moet worden omdat hij verkeerd begrepen werd. Op het moment dat hij met zijn informatie naar buiten komt, verliest hij zijn privacy en zijn mogelijkheid om BST te ontdekken. En dat zal hij nooit doen.

De meeste mensen die deze grotere werkelijkheid kennen zijn bang in de publieke belangstelling te komen omdat ze bang zijn belachelijk gemaakt te worden. Je moet toegeven dat het gewone publiek bang is voor alles wat het niet begrijpt en dan willen zij de boodschapper doden.

Sarah: “Maar waarom kunnen wij niet bepaalde stukjes van die werkelijkheid krijgen – over ET’s en de Federatie? Iemand, de media of de regering of iemand anders houdt deze informatie achter. Zoals het verhaal dat je me vertelde over de bewoners van Mars. Wanneer dit waar is en Clinton weet hiervan, waarom horen we dan niks?”

Dr. Neruda: “Er is een cynisch deel in mij die zoiets zou willen zeggen als – waarom kijk je elke dag zes uren naar de televisie? Waarom voed je je denken alleen maar met de meningen van anderen? Waarom vertrouw je de politici? Waarom vertrouw je de regeringen? Waarom steun je de vernietiging van de ecosystemen en de bedrijven en regeringen die zich aan deze vernieling bezondigen?

Weet je, omdat de mensheid deze dingen tolereren, omdat je zand in je ogen laat strooien, en omdat het gemakkelijk is de informatie te rantsoeneren om je aandacht naar de alledaagse zaken te sturen zoals het weer en Hollywood.”

Sarah: “Dat is wel gemakkelijk voor je om het zo te benaderen – iemand wiens IQ niet in kaart gebracht kan worden. Maar wij met een gemiddelde intelligentie, wat moeten wij anders doen om toegang tot deze informatie te krijgen – tot deze grotere werkelijkheid?”

Dr. Neruda: “Ik zou het niet weten. Ik pretendeer niet de antwoorden te hebben. Maar op de een of andere manier moet men meer eisen van hun regering en zelfs van de media. Omdat de media een belangrijk onderdeel is van deze manipulatie, hoewel ze zich niet bewust zijn van hoe ze marionetten van deze informatiegeheimhouding zijn geworden.

De waarheid van deze kwestie is dat je niemand iets kwalijk kunt nemen. Elitaire mensen zijn er altijd geweest vanaf het ontstaan van de mens. Er zijn altijd mensen geweest met meer agressie en macht die de zwakkere van het soort wilden domineren. Dit is de fundamentele structuur die deze toestand van geheimhouding heeft uitgedacht en het gebeurt in elke sector van de samenleving, inclusief de godsdienst, regering, militairen, wetenschap, academici en zakenlui.

Niemand schiep dit speelbord met één niveau en gelijkheid voor allen. Het was ontworpen om de vrije wil te ontwikkelen en de werkelijkheidskeus, gebaseerd op individuele voorkeur. En voor diegenen die het mentale vermogen hebben te graven in deze geheimen achter de geheimen en achter de geheimen, die vinden gewoonlijk stukjes van die grotere werkelijkheid – als je het vat. Het is niet helemaal verborgen – er bestaan boeken en individuen en zelfs profetieën die veel bevestigen van datgene wat ik vanavond besproken heb. En die zijn eenvoudig te krijgen voor iedereen die dit groter universum waarin wij leven wil begrijpen

Dus, om je vraag te beantwoorden: “Wat moeten we anders doen?” Ik zou lezen en studeren. Ik zou tijd investeren in het leren over dit grotere universum en zou de televisie uitdoen en me afwenden van de media. Dat zou ik gaan doen.”

Sarah: “Misschien is dit een goed moment om af te ronden. Tenzij je nog iets anders hebt wat je graag wilt toevoegen.”

Dr. Neruda: “Alleen nog één ding en dat is dat wanneer iemand dit interview leest, doe het dan alsjeblieft met een leeg brein. Wanneer je dit doet met een brein dat vol is van studie en opvoeding en meningen, zul je zoveel argumenten vinden in wat ik verteld heb dat je helemaal niets zult horen. En ik ben helemaal niet geïnteresseerd om met iemand te argumenteren. Ik ben er zelfs niet in geïnteresseerd iemand te overtuigen van wat ik heb gezegd. Mijn leven gaat verder, zelfs wanneer niemand mij gelooft.

De WingMakers hebben een tijdcapsule gebouwd van hun cultuur en het is schitterend. Ik wilde dat ik de mensen mee zou kunnen nemen naar de oorspronkelijke plek zodat ze konden staan voor elk van de 23 kamers en persoonlijk getuige konden zijn van deze wandbeschilderingen.

Wanneer je dit kon doen, dan zou je begrijpen dat kunst een poort kan zijn die de ziel naar een andere dimensie brengt. Er is een bepaalde energie in deze schilderijen dat niet louter in foto’s kan worden weergegeven. Je moet werkelijk in deze kamers zijn en de doelbewuste aard van deze tijdcapsule voelen. Ik denk wanneer je dat kon doen dat je zou geloven wat ik heb gezegd.”

Sarah: “Zou je zo iemand als ik mee kunnen nemen naar deze plek?”

Dr. Neruda: “Nee. Jammer genoeg is het veiligheidssysteem rond deze plek zo verfijnd – de ingang van de plek is onzichtbaar voor alle doeleinden. Alles wat ik heb zijn mijn foto’s.”

Sarah: “Je bedoelt dat wanneer ik nu rechtstreeks naar die plek toe ga, ik het niet eens zou kunnen zien?”

Dr.Neruda: “Verhullende technologie is niet alleen maar een sciencefiction concept. Het werd meer dan tien jaar geleden ontwikkeld. Het gebruikt veel meer energie dan de mensen beseffen. En ik heb het nu niet over de afgezwakte versie van de ‘stealth’ (verhullings) technologie bij de luchtmacht, ik bedoel het vermogen een werkelijkheidsconstructie over een bestaande werkelijkheid heen te leggen die verborgen moet blijven.

Je kunt bijvoorbeeld naar de ingang van de Oude Pijl plek lopen en niets zien wat op een ingang of opening lijkt. Voor de waarnemer lijkt het vlakke muur of een rots. En het zou alle eigenschappen van een rots hebben – structuur, hardheid enz., maar in werkelijkheid is het een werkelijkheidsstructuur die over het denken van de waarnemer wordt gelegd. In werkelijkheid bevindt zich daar de ingang, maar het kan niet worden waargenomen omdat het brein bedrogen wordt door de geprojecteerde werkelijkheidsconstructie.

Sarah: “Mooi, dus er is geen enkele manier om die plek binnen te gaan en die tijdcapsule te ervaren – dus nog eens, wij kleine mensjes mogen de bewijzen niet zien. Weet je, dit alles is zo moeilijk te geloven omdat nooit iets is bewezen!”

Dr. Neruda: “Maar is dit niet een bewijs in de ogen van de toeschouwer? Met andere woorden, wat voor jou een bewijs is behoeft nog niet een bewijs voor een ander te zijn en omgekeerd. Is dit niet manier van alle religies en zelfs de wetenschap? Wetenschappers claimen het bewijs te hebben gevonden van de een of andere theorie en enkele jaren later komt er een andere wetenschapper en die ontkracht de vorige theorie. En dit gaat maar door.”

Sarah: “Wat wil je hiermee zeggen?”

Dr. Neruda: “Bewijs is niet absoluut. Het is zelfs niet objectief. En wat wij graag willen is een ervaring die permanent en volmaakt is in zijn expressie van de waarheid. En een dergelijke ervaring – voorzover die bestaat – is niet het eigendom of in het bezit van enig geheim netwerk of elitaire organisatie of Galactische Federatie.

Je kunt deze ervaring van een absoluut bewijs morgen krijgen, en die volgende dag zou je al weer gaan twijfelen en binnen een week of een maand zou dit bewijs, of de absolute waarheid die je zo graag wilt bezitten, nog slechts een herinnering is. En waarschijnlijk niet eens een krachtige herinnering omdat er al weer zoveel twijfels zijn binnengeslopen.

Nee, ik kan je geen enkel absoluut bewijs geven. Ik kan je alleen maar vertellen welke waarheid voor mij waar is en die ik zo nauwkeurig mogelijk met iedereen wil delen die geïnteresseerd is. Ik ben minder geïnteresseerd in een verband te leggen met de kosmologie van het universum dan in het naar buiten brengen van het verhaal van de WingMakers en de kunstobjecten van hun tijdcapsule. Het publiek zou dit verhaal moeten weten. Het is een ontdekking van een ongeëvenaarde importantie en het zou gedeeld moeten worden.”

Sarah: “Je beseft toch wel dat je van mij de boodschapper hebt gemaakt? Je hebt mij gevraagd degene te worden die de kritische blik en de achterdocht van het publiek op me neemt en die al die belachelijke dingen moet verdragen.”

Dr. Neruda: “Ik vraag je niet iets tegen je wil te doen, Sarah. Wanneer je nooit iets zou doen met het materiaal dat ik je gaf, dan zou ik dat begrijpen. Het enige wat ik je vraag is dit materiaal aan mij terug te geven wanneer je het niet naar buiten brengt. Wanneer ik als boodschapper naar voren zou treden dan zou ik mijn vrijheid verliezen. Wanneer jij naar buiten komt, kan dit je carrière bevorderen en je doet alleen maar je werk. Je bent niet de boodschapper, je bent het doorgeefluik – de media.

Maar je moet doen wat je het beste lijkt. En ik begrijp je besluit, wat je ook beslist.”

Sarah: “Oké, laat ik mijn mond houden. Ik wil niet dat je de verkeerde indruk krijgt dat ik je niet geloof. Maar ik ben een journalist en het is mijn verantwoordelijkheid de verhalen te checken voordat ik ze publiceer. En met jou lukt me dit niet. En wanneer het waar is wat je me vertelt dan is dit het grootste verhaal aller tijden. Maar ik kan dit niet naar de media brengen – tenminste niet naar het bedrijf waar ik werk, want ze zouden het nooit publiceren. Geen bevestiging – geen verhaal.”

Dr. Neruda: “Ja, ik begrijp dit. Maar ik heb je enkele ACIO technologieën en foto’s van de plek en zijn inhoud laten zien, dus je hebt in zekere zin iets wat dit kan bevestigen.

Sarah: “Voor mij bevestigt het dat er iets bezig is waarover ik nog nooit iets gehoord heb. Namelijk, het ACIO is een nieuwe organisatie die niemand kent – tenminste niet in mijn journalistieke kringen. Maar je foto’s en verhalen bevestigen niet wat je mij vanavond verteld hebt. Zij behoren tot de categorie probleemgevallen. Iets waar de National Enquirer gek op is, maar het is niet de journalistiek die ik wil.”

Dr. Neruda: “Laten we komende dagen verder praten. Neem de tijd om het materiaal te lezen dat vertaald is van de optische schijf en blijf ondertussen neutraal. Oké?”

Sarah: “Denk niet dat ik niet geïnteresseerd of te sceptisch ben om iets met dit spul te doen. Ik heb wat tijd nodig om me af te vragen wat ik met dit verhaal kan doen en met het bewijsmateriaal dat je mij gegeven hebt.”

Dr. Neruda: “Ik beloof je nog enkele interviews voordat ik vertrek. Gaan we morgenavond door?”

Sarah: “Ja. Maar is er dan nog veel meer, buiten datgene wat je hebt uitgelegd?”

Dr. Neruda: “Wij hebben slechts een klein deel van dit verhaal oppervlakkig aangeraakt.

Sarah: “Dat is nauwelijks te geloven, maar laten we dat morgenavond maar oppikken.”

Dr. Neruda: “Bedankt Sarah voor je belangstelling. Ik weet dat het vreemd klinkt, maar je hebt laten zien dat je terughoudend bent geweest om me niet als een gek neer te zetten. En hiervoor dank ik je.”

Sarah: “Graag gedaan.”

Het einde van de sessie. 

(vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)

Terug naar pagina Wingmakers