De Hathors, De Holon van Planetaire Ascensie

De Holon van Planetaire Ascensie


De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

16 maart 2009

In deze verhandeling willen wij de meditatie met jullie delen die zal worden gedaan op The Great Triad in Seattle, WA, op zondag 5 april om 15:00 Pacifische Tijd.

Zoals we zeiden in een eerdere verhandeling worden diegenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn uitgenodigd om op afstand met de Planetaire Meditatie mee te doen. Dit is een vorm van planetaire dienstbaarheid door het uitvoeren van wat wij de Planetaire Holon van Ascensie noemen. Om met ons te kunnen meedoen in deze meditatie dien je de Holon van Ascensie te beheersen, want het is de basis waarop de Planetaire Meditatie is gebaseerd.

Kijk naar onze vorige verhandeling getiteld “De Holon van Ascensie” voor gedetailleerde instructies over hoe dit voor jezelf te creëren: http://tomkenyon.com/the-holon-of-ascension

Wij willen nu onze aandacht richten op de Hemelse Ziel van de Aarde, de BA van de Aarde zelf. Want die is heel anders van structuur. Anders dan jullie BA, die zich op de centrale as van jullie fysieke lichaam bevindt op een punt boven jullie hoofd waar je handen met gestrekte armen samenkomen, is de Hemelse Ziel van de Aarde sferisch. Het omsluit de Aarde geheel in een bol en bevindt zich ongeveer negentig kilometer boven de oppervlakte van jullie Aarde. Dit is wat sommige mensen het raster van Christus of Boeddha noemen. Het omsluit de Aarde geheel.

Tijdens de Planetaire Holon van Ascensie stem je jezelf af op deze grotere BA.

Je doet dit door de as van je eigen Holon te verlengen naar de kern van de Aarde en omhoog naar de BA van de planeet. Wanneer de Hemelse ziel van de Aarde op jou reageert zal haar energie langs deze as naar beneden gaan door je eigen individuele BA, naar je KA (je etherische tweeling), je fysieke lichaam, en in de Aarde.

In zekere zin plaatsen jullie tijdens deze meditatie scepters voor de Hemelse Ziel van de Aarde. Als fysieke wezens zijn jullie lichamen kosmische staande golfpatronen, opgebouwd uit atomaire en sub-atomaire deeltjes van de Aarde. En vanuit dit oogpunt is jullie fysicaliteit geboren uit de Aarde, die zelf is ontstaan uit overblijfselen van sterren. Daardoor hebben jullie, als fysieke wezens, de spirituele autoriteit, het spirituele recht en de spirituele verantwoordelijkheid om de ascensie van de Aarde mogelijk te maken en te steunen.

De Planetaire Meditatie

De Planetaire Meditatie heeft drie fasen.

In de eerste fase maak je verbinding met je eigen persoonlijke Holon van Ascensie. Dit laadt je KA-lichaam met etherisch licht en spiritueel potentieel, voortgebracht uit je eigen hemelse ziel. Dit opent je eigen KA-lichaam om een gevoelige ontvanger te worden voor de grotere influx van etherisch licht en energie die zal afdalen uit de Planetaire BA.

Tijdens de meditatie op Zondag 5 April, zullen we tien minuten besteden aan deze persoonlijke fase en onze eigen individuele Holons van Ascensie activeren.

In de tweede fase verplaats je je bewustzijn omhoog, voorbij je eigen persoonlijke BA, naar de negentig kilometer-zone van de BA die de Aarde omgeeft. In de vorige fase stuurde je waardering naar je eigen persoonlijke BA om de Holon te activeren. In de planetaire fase stuur je waardering langs de as naar de BA die de Aarde omgeeft.

Zodra de planetaire BA jouw impulsen van waardering ontvangt, zal het op jou reageren en een influx van energie omlaag sturen langs de as naar je persoonlijke BA, je KA-lichaam, je fysieke lichaam, en in de Aarde.

Het is belangrijk dat je de aard van de waardering begrijpt die je gaat uitzenden.

Het is gebaseerd op een spirituele verwezenlijking die bij iemand plaatsvindt wanneer hij of zij het ascensieproces betreedt. Wij zouden het willen omschrijven als een besef dat belichaamd leven een kostbaar geschenk is, dat de beleving van het in de materie zijn, en in het bijzonder in een menselijke vorm, iets is om te eren en te koesteren.

Dit heeft niets van doen met de dilemma’s die je mogelijk in je leven ervaart, of met de situaties die jou verzwaren, je angstig, boos of verdrietig maken. Dit zijn gescheiden zaken, die te maken hebben met jouw eigen persoonlijke karakter, en hoe goed of slecht je probeert een spiritueel wezen te zijn die het mens-zijn ervaart.

De waardering die naar de Hemelse Ziel van de Aarde moet worden gestuurd, is waardering voor de elementen van de Aarde zelf, waardering voor de unieke beleving van leven op Aarde, en voor de archetypische elementen van water, lucht, vuur, aarde en ruimte.

Jullie wetenschap beschouwt ruimte niet als een element. Maar wij hebben het hier over een oude alchemistische kennis, en niet over de elementen van jullie periodieke stelsel.

Deze oude kennis onderkende dat ruimte niet slechts de afwezigheid van iets is, maar een baarmoeder voor alles wat geboren kan worden. Het is de moeder van alle dingen. Uit deze ruimte worden sub-atomaire deeltjes en atomen, alsook al hun samenstellingen geboren.

Ofschoon jullie wetenschap tegenwoordig sub-atomaire deeltjes en atomen op een mechanistische manier bekijkt, beschouwen wij ze als bewuste wezens met hun eigen wil. Hierdoor ontstaat een fascinerende reeks van mogelijke toekomstscenario’s aangezien jullie lichamen zijn opgebouwd uit deze vele bewustzijnsvormen.

In toekomstige verhandelingen willen wij het graag hebben over hoe menselijke waardering atomaire structuren en mogelijke toekomstscenario’s kan beïnvloeden. Maar laten we ons nu weer richten op de Planetaire Holon van Ascensie.

Wanneer je waardering stuurt naar de BA van de Aarde, stuur je waardering voor de kostbaarheid van fysieke beleving, en voor de kostbaarheid die jullie Aarde noemen. Het is de emotie van waardering waardoor de Hemelse Ziel van de Aarde op je zal reageren, net zoals bij de persoonlijke Holon van Ascensie.

Zodra Aarde’s BA reageert op je waardering zal er een influx zijn van energie langs de as van je eigen Holon van Ascensie, en afhankelijk van je evolutieniveau, zul je veel verschillende soorten ervaringen hebben. Sommige zullen transcendent van aard zijn, andere interdimensionaal, waarbij je in de multidimensionaliteit terecht komt van de Aarde in al haar pracht.

Voor sommigen zal het een daad van zuivering betekenen, want de rommel die jou op een lagere trilling zou houden zal worden getroffen als een bel, en de trilling die ontstaat zal jou wekken uit je slaap.

Wat wij hiermee bedoelen is dat het menselijke bewustzijn in een staat van sluimering heeft verkeerd, en zich niet bewust was van zijn vermogens als medescheppers van collectieve realiteit. Tijdens het slapen liet het menselijke bewustzijn anderen toe zijn realiteit te manipuleren en zijn bestemming te bepalen. Door de ascensie van de Aarde is dit afgelopen, en doordat de grote Hemelse Ziel van de Aarde op jou reageert, zul je een meer energetischer trilling ervaren, een versnelling van de KA (je etherische tweeling).

Er zullen vele, vele soorten ervaringen zijn, maar laat je je er niet door misleiden. Zij zullen natuurlijkerwijze komen. Het belangrijke in deze fase van de meditatie is de aardende scepter zijn voor Aarde’s Hemelse ziel.

De Mechanismen

Dit is het verloop van de tweede fase van de meditatie: de Planetaire Holon van Ascensie.

Na het activeren van je persoonlijke Holon van Ascensie, verleng je je as van je Holon tot in het centrum van de Aarde en omhoog tot een punt van negentig kilometer boven het oppervlak. Dit punt is er één van een oneindig aantal mogelijke punten op de bol die Aarde’s BA is.

Vervolgens stuur je waardering naar Aarde’s Hemelse Ziel en wacht je op de reactie, zodat de reactie kan indalen langs je energetische as naar je lichaam, naar je KA en in de Aarde.

Als je de reactie van Aarde’s BA door je heen voelt gaan naar de fysieke Aarde toe, keer je terug naar de staat van waardering en stuur je het opnieuw terug naar Aarde’s BA, en wacht je op het moment dat de reactie weer door je heen gaat de Aarde in. Je herhaalt dit zo vaak als je wilt tijdens de meditatie.

Deze fase van de meditatie duurt twintig minuten.

Dit gedeelte van de meditatie kan heel dynamisch worden. Als op enig moment de energiestroom te sterk voor je wordt, verschuif je aandacht dan terug naar je persoonlijke BA-punt en rust in je persoonlijke Holon van Ascensie totdat je voelt dat je klaar bent om een grotere influx van energie te ontvangen. Sommigen van jullie moeten dit misschien meerdere keren doen gedurende de twintig minuten.

Na deze tweede fase van de meditatie keren we gedurende vijf minuten terug naar de persoonlijke Holon van Ascensie om het gebeuren te laten integreren.

Op dat punt zijn we 35 minuten in de meditatie. We stellen voor dat je dan minstens vijf minuten rust neemt. Als je de tijd ervoor hebt zou het heel goed zijn om even te gaan liggen en te ontspannen. Het is niet raadzaam om verder te gaan met je aardse bezigheden zonder deze periode van rust.

Tijdens de meditatie zullen wijzelf een Holon van Ascensie construeren . We zullen een disk- of schotelvorm creëren, net zoals de Persoonlijke Holon van Ascensie. Het centrum van onze Holon zal het centrum van jullie Melkweg zijn, die soms ook de Grote Centrale Zon wordt genoemd, en de schotel zal zo groot zijn dat hij de hele Melkweg omsluit. Voor sommigen van jullie is dit overbodige informatie, maar voor anderen zal het nuttig zijn.

Via het mysterie van ruimte, de moeder van alle mogelijkheden, rijken wij jullie deze uitnodiging aan. Wij moedigen jullie vurig aan om je te verbinden met diegenen van ons die in Seattle zullen samenzijn voor de Grote Triade. En wij nodigen jullie uit voor dit grootse experiment van collectieve co-creatie.

De tijd is gekomen. De bel luidt. Het is tijd om je bewust te worden van je grotere bestemming.

De Hathors.

Terug naar pagina De Hathors