WingMakers en het vijfde Neruda interview, deel 2:

WingMakers en het vijfde Neruda interview, deel 2

Geplaatst 11 december 201

Door Sarah

In het vijfde interview, deel 2, vertelt Dr. Neruda hoe de Annunaki de Mens 1.0 tot slaaf maakte en vervolgens de Mens 2.0 creëerden. De hele wereld om hen heen was een constructie, inclusief het hiernamaals en de creatie van religies waren onderdeel van het bedrog.

> Lees eerst de inleiding over de WingMakers en deel 1 van het vijfde interview.

Sarah: “Gerecycled … zoals in reïncarnatie?”

Dr. Neruda: “Ja, later werd dit de basis van reïncarnatie. Hierdoor konden de Anunnaki de Atlantiërs recyclen. Sommige aspecten van de geïmplanteerde functionaliteit waren interdimensionaal, wat wil zeggen dat het zou kunnen helpen bij het afleveren van de wezens naar de juiste locatie binnen de referentiekaders van het bewustzijn en om hun reïncarnatie te helpen teruggaan naar een nieuw lichaam.”

Sarah: “Maar u zei dat zij … de aapmensen (hadden) geen voortplanting hadden?”

Dr. Neruda: “Niet in versie 1.0. Deze waren erg basaal. Maar de Anunnaki konden ze op grote schaal creëren, dus als één menselijk lichaam zou sneuvelen – laten we zeggen dat ze een mijnongeval hadden – zou er een ander gemaakt worden. Dit waren klonen. Het vermogen om zichzelf te reproduceren kwam in versie 2.0.

Dat kwam vooral omdat de hoeveelheid inspanning die nodig was om dit proces te managen enorm was, van de kant van de Anunnaki. Ze wilden een geautomatiseerd systeem maken, iets waarvoor ze niet alle variabelen hoefden te orkestreren. Dus hielpen de Sirianen hen om implantaten te maken die zich door reproductie konden voortplanten. Hierdoor kon de recycling van de wezens vanuit de referentiekaders worden geautomatiseerd om door een baby in de fysieke dimensie te worden geboren.”

Sarah: “Dus dit was allemaal geautomatiseerd … door te programmeren … technologie? Ik weet het niet, dit is te vreemd.”

Dr. Neruda: “Het universum bestaat uit dimensies die het resultaat zijn van wiskundige vergelijkingen. Het is opgebouwd uit wiskunde. Sommige wezens begrijpen hoe ze wiskundige vergelijkingen kunnen toepassen om ruimtetijd te organiseren en te plannen. Het is allemaal gemaakt. Deze wereld is gemaakt, het is niet echt. Het is een geprogrammeerde realiteit.

Als ik plan zeg, kan het ook worden opgevat als controle over ruimtetijd. Dat wil zeggen, dit is een geprogrammeerde ruimtetijd-realiteit. Zodra je ruimtetijd-realiteit kunt programmeren binnen een soort zoals de mensheid, kun je programmeren op het individuele niveau van een persoon, tot en met wanneer ze je neus laten jeuken, als je dat wilt. Het zijn allemaal wiskundige vergelijkingen.”

Sarah: “Ik weet niet … wat ik moet zeggen. Voor nu geloof ik je, maar het klinkt echt als fantasie voor mij. Wat is er met de aapmensen gebeurd?”

Dr. Neruda: “Ik noemde Marduk. Hij was nauw betrokken bij de evolutie van de soort. Dat was zijn rol. Van alle Anunnaki was hij het dichtst bij de menselijke 1.0’s. Hij begreep ze en bewonderde zelfs bepaalde aspecten ervan. Onbewust begon hij misschien hun programma’s aan te passen, zodat de menselijke 1.0’s zich meer als de Anunnaki gedroegen.

Toen ze de kenmerken van de Anunnaki begonnen over te nemen, waren Anu en zijn zonen, Enki en Enlil, hier bezorgd over. Marduk programmeerde emoties en gevoelens. Hij evolueerde mensen te snel, maar onthoud, dit was de evolutie van de functionele implantaten, het raakvlak tussen de krachtbron – Atlantiërs – en het menselijke fysieke lichaam. Het was dus de interface die werd ontwikkeld, waardoor het menselijk lichaam emotie kon tonen, communiceren, meer van de driedimensionale wereld genaamd aarde kon voelen, enz.

Wat er verder gebeurde was, dat de aarde steeds meer een driedimensionale vaste stof werd, evenals de menselijke 1.0’s en hun functionele implantaten. Deze groeiende verdichting maakte het ook gemakkelijker om de Atlantische krachtbron in de menselijke lichamen te beheersen en te onderdrukken. Het was alsof er een compressie plaatsvond in en op dit aardse vlak, en het verdiepte de zwaartekracht van focus op overleving op aarde.”

Sarah: “Ik heb het woord ‘Slangenvolk’ opgeschreven. Heb je het letterlijk over slangen?”

Dr. Neruda: “Nee … ‘Slangenvolk’ als een ras van wezens. Ze waren eenvoudigweg een ander ras van wezens gebaseerd op reptiliaans DNA, maar verschillend van de Anunnaki. Je zou kunnen zeggen dat ze verwant zijn. Ze stonden bekend als levensdragers. Ze hebben planeten gezaaid. Ze bouwden voedselketens. Je zou kunnen zeggen dat ze de kruideniers van de planeet waren.”

Sarah: “Maar ze raakten niet betrokken bij het maken van de Mens 1.0?”

Dr. Neruda: “Niet in de technische zin. Hun taak was meer om voedsel en ondersteuning te leveren.”

Sarah: “Ik begrijp hoe de Atlantiërs werden onderdrukt in de Mens 1.0 vanwege de implantaten, maar waarom zijn ze zover gegaan? Als ze zich niet vrijwillig hebben aangemeld zoals je suggereert, hoe werden ze dan gedwongen tot slavernij terwijl ze voorheen deze machtige, soevereine wezens waren?”

Dr. Neruda: “We weten niet precies hoe het gebeurde. Het verslag dat we lezen was niet specifiek over dit onderwerp. Maar de toon, of het woord dat werd gebruikt, was dat de Atlantiërs naïef waren. Ze hadden geen reden om te denken dat het mogelijk zou zijn om tot slaaf te worden gemaakt. Het zou een concept zijn dat nooit in hun cultuur werd gebruikt. Niemand heeft dat ooit gedaan … en zij ook niet. Je kunt een oneindig wezen niet tot slaaf maken, tenzij je hem natuurlijk in een mensenlichaam opsluit. En dat was de sluwheid van de Anunnaki en hun Sirische partners. Ze lanceerden deze aanval vanuit zo’n bizarre hoek, dat de Atlantiërs het niet konden zien aankomen. Ik denk dat het een hinderlaag of verrassingsaanval was.”

Sarah: “Je zei eerder dat de Mens 2.0 kon reproduceren. Hoelang was het tijdsverloop tussen 1.0 en 2.0 en wat waren de belangrijkste verschillen?”

Dr. Neruda: “Mens 1.0 steeg naar een vrij hoog niveau in termen van kunnen praten of communiceren. Dat was de belangrijkste toevoeging die Marduk aan Mens 1.0 bracht. De psychologische toestand van het zijn van een kloon was echter te moeilijk voor Mens 1.0.

Ze keken allemaal hetzelfde en hadden dezelfde gedachten, dus communicatie was tot op zekere hoogte nuttig, bijvoorbeeld door een taak te coördineren, maar in feite individuele ideeën hebben … nee. En dit leidde tot depressies en psychologische toestanden waarvan ze volgens de WingMakers letterlijk gek werden. Deze fout was een groot probleem. Anu besloot om ze weg te vagen, en dit is het verhaal van de grote overstroming. Marduk slaagde erin om enkele van de Mensen 1.0 uit de vloed te redden, samen met andere flora en fauna, maar het was het einde van Mens 1.0.

Mens 2.0 is vervolgens gemaakt. Dit was het stadium waarin de mens zichzelf kon reproduceren. En toen dit gebeurde, bezwangerden sommige van de Anunnaki vrouwelijke mensen en brachten hun bloedlijnen over naar de menselijke soort. Dit was het begin van de variaties. Hier begon het idee, dat mensen geen klonen meer waren. De zorg was echter dat Mens 2.0 te krachtig en te zelfbewust zou worden. Wat als de Atlantische krachtbron zich ervan bewust werd dat het een oneindig wezen was? Dit was het moment waarop Anu besloot dat hij God moest zijn. Mensen moesten een heer of heerser over zich hebben, zodat het duidelijk was dat ze inferieur waren aan een externe heerser.

Dit was een essentieel onderdeel van hun programma van indoctrinatie. In samenwerking met Marduk en de Sirianen creëerden ze de omgeving van Eden en creëerden ze het paradigma van Eva als aanstichter van de val van de mensheid. Dit was, zou je kunnen zeggen, de 1e Akte van Anu als God. Het werd opgezet om de Mens 2.0’s een duidelijk gevoel van een externe autoriteit te geven, en dat ze uit het Paradijs werden verdreven omdat ze probeerden zelfbewust te zijn.

Het was als het berispen van de mensheid met de vuist van een boze schepper die wilde dat zijn creatie geïdentificeerd bleef met hun menselijke lichaam. Zoiets als zeggen: “Denk niet een ogenblik dat je kunt zijn zoals ik.”

Sarah: “En de WingMakers schreven dat dit eigenlijk een beetje gebeurde zoals de Bijbel zei?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Dus de God van de Bijbel is deze Anunnaki-Heer, Anu genaamd?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Waarom vertel je me dit nu allemaal? Het lijkt erop dat deze informatie een deel van de vorige informatie die je hebt gedeeld verandert.”

Dr. Neruda: “Om “The Grand Portal” echt te begrijpen, moet je dit evolutionaire proces begrijpen, en de enige manier waarop je het kunt begrijpen is om terug te gaan naar het begin van het menselijke ras.”

Sarah: “En waarom wilde Anu God zijn?”

Dr. Neruda: “Vergeet niet dat het oorspronkelijke doel het verwerven van goud was. Maar toen de Atlantiërs Anu verwierpen, begon hij samen te spannen met de Sirianen. Vlak voor de vloed ontdekte Anu dat het goud dat hij had gedolven voldoende was. Hij had niet meer nodig. Het idee om een God te zijn boven de Atlantiërs was echter verleidelijk. De Sirianen en het Slangenvolk waren van mening dat het idee van het tot slaaf maken van oneindige wezens in planeet ecosystemen hun uitvinding was. Ze hadden iets dat helemaal uniek was. Ze waren scheppende-goden, en elk ander ras kon in een vergelijkbaar type lichaam worden verstrikt. En dat was precies wat ze begonnen te doen.”

Sarah: “Bedoel je slaven maken van andere rassen?”

Dr. Neruda: “Ja. Je moet weten dat de aarde een unieke eigenschap in haar kern had. Deze kern was van buitengewoon belang voor de Anunnaki toen ze voor het eerst de aarde bezochten. Het was deze kern die het zwaartekrachtveld creëerde dat de planeet in staat stelde volledig fysiek te worden op zo’n manier dat het fysieke leven ondersteund kon worden. Natuurlijk moesten ook andere voorwaarden aanwezig zijn, maar het was deze kern die de echte sleutel was.

In samenwerking met de Sirianen en het Slangenvolk begonnen ze dezelfde slavernij op andere planeten toe te passen. Ze repliceerden de kern van de aarde en ontwikkelden een methode om deze kern op andere planeten te implanteren. Ze vormden in essentie een planeet aarde door te klonen en de aardkern te installeren.”

Sarah: “Dus ik denk dat de echte vraag is, als je dit gelooft, wat zijn mensen vandaag? Zijn we gewoon meer van hetzelfde? Zijn we Mens 2.0?”

Dr. Neruda: “Toen ik zei dat het menselijk lichaam evolueert, is dat ook zo, echter, deze evolutie bevindt zich op een spoor, een voor-geprogrammeerd spoor. De bedoeling was om Anu terug te laten keren op een ‘wolk’, de hele Wederkomst zou de geënsceneerde entree voor Anu zijn. De mensheid zou op zo’n manier evolueren dat zijn terugkeer in ons bewustzijn als een goede zaak zou worden gezien. De redding van de mensheid. We zouden allemaal zijn kinderen zijn, en de glorie van god zou op aarde zijn. Dat was het plan. Al van vóór de tijd van Jezus was dat het plan. Marduk programmeerde het geheel…”

Sarah: “Hoe lang kunnen deze wezens nog leven?”

Dr. Neruda: “Nogmaals, wezens zoals Marduk of Enki of Anu zijn niet gebaseerd op ruimtetijd. Ze zijn oneindige wezens, wat betekent dat ze geen einde hebben. Ze hebben geen leeftijd. Wij ook niet.”

Sarah: “Ik probeer mijn gedachten hierover op orde te krijgen, maar ik vind het heel moeilijk te geloven dat mensen gewoon lichamen zijn voor een geprogrammeerd bestaan.”

Dr. Neruda: “Laat me teruggaan naar je vorige vraag over wat de mensheid nu is. De functionele implantaten van de menselijke interface zijn perfect geïntegreerd in het menselijk lichaam. Ze werken naadloos. Zo naadloos dat we niet weten dat zij ons niet zijn. We hebben geen keus. We denken dat onze gedachten en emoties ons zijn, dat deze ruimtetijd is waar onze gedachten en emoties in bestaan.

Zelfs de gedachte aan een God, hemel, hel, ziel, meesters, al deze dingen, ze maken deel uit van het programma. Het is geïntegreerd in zowel de dimensie van het aardse vlak als in het hiernamaals. Het leven na de dood maakt deel uit van het bedrog.”

Sarah: “Vertel eens meer over deze interface en de functionele implantaten.”

Dr. Neruda: “Het oog-brein was het belangrijkste element dat de Anunnaki moesten ontwerpen om de functionele implantaten te laten werken. Dit was in Mens 1.0. In Mens 2.0 was het, het DNA. Zodra dit was bereikt, konden de Sirianen het bewustzijnskader ontwerpen – het menselijke bewustzijn. Menselijk bewustzijn is de sleutel tot het onderdrukken van een oneindig wezen. Het menselijke bewustzijn, of de drie-eenheid van het bewustzijn, is samengesteld uit drie interactieve lagen.

De eerste laag is universele geest of het onbewuste, en dit vormt de link tussen de individuele mens en de hele soort. Met deze laag kunnen we allemaal zien wat iedereen ziet, voelen wat iedereen voelt, weten wat iedereen weet. Het is de perfecte manier om een soort in scheiding te verenigen. In feite is dat de manier waarop we eenwording voelen, door het onbewuste. De volgende laag van bewustzijn is de genetische geest, zoals de WingMakers ernaar verwijzen, of het onderbewustzijn, in het geval van Sigmund Freud. Dit vormt de link tussen het individu en zijn stamboom of genetica. Dit is waar bloedlijnen tot uitdrukking komen. En dan is er de bewuste geest. Dit is de unieke individuele perceptie en expressie – wat de meesten van ons onze persoonlijkheid en karakter noemen, die op deze laag is gebouwd.

De bewuste geest van het individu wordt sterk beïnvloed door de genetische geest, vooral tussen geboorte en de leeftijd van zeven of acht jaar. Tegen die tijd is de invloed alomvattend. Vergeet niet dat de Anunnaki de biologische vorm creëerden – het lichaam, de Sirianen creëerden de functionele implantaten en Marduk voerde de programmering van deze functionele implantaten uit, zodat ze langs een geprogrammeerd pad evolueerden, wat leidde tot de terugkeer van Anu. Dit kwam tot uiting in de hiërarchische structuur van de mensheid die spreekt over god en meesters in religieuze en esoterische teksten.”

> Binnenkort deel 3 van het vijfde Neruda-interview, over religie, spirituele meesters en de holografische constructie.

Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen?

De achtergrond van het Ancient Arrow project, als ook de ongeredigeerde interviews vind je op de originele site van de journaliste zelf, onder de pseudoniemen Anna en Dr. Anderson. Op deze website staan ook de muziek, schilderijen, gedichten en filosofie per kamer geordend. Uit dit artikel en dit artikel blijkt dat de informatie over de WingMakers en het ACIO verdraaid is op de website Wingmakers.com. Helaas is het vijfde interview niet op de originele website gepubliceerd.

> Wingmakers.us

Ondanks dat het verhaal van de WingMakers op wingmakers.com gepresenteerd wordt als fictie, biedt de website een aantal interessante onderdelen, zoals: heldere reproducties van de schilderijen, en inspirerende en informatieve teksten en grafieken over spiritualiteit en manifestatiekracht en de volledige Neruda-interviews (Engels), die als PDF gedownload kan worden.

Drie van de Neruda-interviews zijn vertaald naar het Nederlands en gepubliceerd op Bovendien.com. Links naar het eerstetweede, derdevier A en vier B Neruda-interview. www.Ellaster.nl

Gepost door wakkeremensen op 11:10:00

Terug naar pagina Wingmakers