WingMakers en het vijfde interview, deel 4

De WingMakers en het vijfde interview, deel 4

De verdichting van de aarde leidt tot een compressie, waarbij de oude systemen evolueren in een nieuw systeem, zodra de compressie een kritische massa bereikt. Dit is tevens het beginpunt van een nieuw model van de mens. De Mens 3.0 als Soevereine Integraal. Dit is de levenskracht die het menselijke bewustzijn aandrijft.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 3 van het vijfde interview.

Dr. Neruda: “Menselijke 2.0’s en aarde blijven verdichten. We worden steeds meer driedimensionaal. We zijn nu dichter dan we ooit zijn geweest — in termen van lichamelijkheid. Er was een tijd, ongeveer veertig jaar geleden, toen we dachten dat buitenaardse rassen opzettelijk ruimteschepen achterlieten, maar wat we recentelijk ontdekten, was dat de meeste aliens geen fysieke wezens waren. Ze observeerden de aarde en hun ruimteschepen werden feitelijk meegesleept door de zwaartekrachtcircuits van de kern van de aarde, waardoor hun ruimteschepen zich materialiseerden in de driedimensionale ruimte. Omdat veel van de materialen die in de scheepsconstructie werden gebruikt chemische eigenschappen hadden, waren ze vatbaar voor verdichting wanneer ze werden blootgesteld aan de atmosfeer van de aarde.”

Sarah: “Je noemde de kern van de aarde als de oorzaak van dit alles, wat is er zo speciaal aan?”

Dr. Neruda: “De magnetische velden die bij de kern van de aarde horen, zijn uniek. Ze zijn, in de woorden van de WingMakers, ‘levend’. We kunnen alleen maar aannemen dat levend een aspect van intelligentie is.

Het punt hiervan is echter dat alles aan het verdichten is. Het is aan het comprimeren. Het comprimeert om een reden: de oude systemen kunnen één worden wanneer de dichtheid een bepaalde kritische massa bereikt. En dat is wat er zal gebeuren.”

Sarah: “Wanneer?”

Dr. Neruda: “Alles wat ik kan zeggen is dat het spoedig is. Ik wil niet dat er datums en tijd aan verbonden zijn.”

Sarah: “Maar weet je het?”

Dr. Neruda: “We kennen een bereik.”

Sarah: “Meer dan tien jaar?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Meer dan twintig (jaren)?”

Dr. Neruda: “Ik wil alleen zeggen dat de WingMakers term hiervoor SIN is, of het Soevereine Integrale Netwerk. SIN is de definitie van het nieuwe systeem. Ze zeiden dat het in een oogwenk kon komen zodra de juiste omstandigheden aanwezig zijn. Wat onduidelijk is, is hoe SIN zich ontwikkelt na ‘The Grand Portal’ en Mens 3.0.”

Sarah: “Dat is de eerste keer dat je Mens 3.0 hebt genoemd. Wat is het?”

Dr. Neruda: “Als menselijke wezens gevangen zitten in een gevangenis van illusie, als menselijke 2.0’s, en hun verbinding met het holografische universum de reden is dat ze in de val zitten, moet er een nieuw model naar voren komen. Mens 3.0 is dit nieuwe model. Het is de formule van zelfrealisatie. Het stapt uit het geconstrueerde universum of de werkelijkheid en leeft als een zelfexpressie van IK BEN WIJ ZIJN. Mens 3.0 is de Soevereine Integraal. Ik noem het Mens 3.0 SI.

Zie je, ‘The Grand Portal’ is een manier om de mensheid te synchroniseren met een nieuw beginpunt waar het leeft in de uitdrukking van eenheid en gelijkheid, soeverein en integraal, IK BEN en WIJ ZIJN. Het is een manier voor de mensheid om van scheiding af te geraken — wat het vorige beginpunt was — degene die Mens 1.0 en 2.0 voortbracht. Mens 3.0 SI zal een nieuw beginpunt hebben en de reden voor ‘The Grand Portal’ is om synchronisatie mogelijk te maken, want hoe kan je een netwerk van gelijkheid en eenheid hebben als de wezens niet gesynchroniseerd zijn?”

Sarah: “Wat is dan de ziel?”

Dr. Neruda: “Ziel is een idee of paradigma dat onderdeel is geworden van het programma voor menselijke realiteit. Ziel is het deel van jou dat alle herinnering aan je bestaan als Mens 1.0 en 2.0 bevat. Voor de meesten van ons is dit een enorme opslagplaats, veel te groot voor het bewustzijnskader om mee om te gaan. Dus de ziel bewaart deze informatie voor elk individueel wezen.

Ziel is een paradigma van oneindige expressie binnen een eindige realiteit. Maar je kunt niet oneindig zijn in een eindige realiteit als die realiteit een geprogrammeerde realiteit is. Dus de ziel is niet de levenskracht die het menselijke bewustzijn aandrijft. Dat is de Soevereine Integraal. Dat is wat ieder van ons is, wanneer we worden ontdaan van alle illusies, alle misleidingen, alle beperkingen, alle sluiers, alle functionele implantaten, inclusief de ziel.

Het is de herdefinitie van de menselijke identiteit en expressie zoals IK BEN WIJ ZIJN. Vanuit menselijk oogpunt zien de WingMakers mensen niet als mindere entiteiten, maar gewoon wezens met beginselen die hen tot slaaf maken. Het is geen oordeel dat mensen waardeloos of slecht of zondig of zwak of behoeftig zijn. Geen van die dingen. De mensheid heeft een nieuwe start nodig. Een punt waarop ze kunnen synchroniseren in één realisatie, en dat is de uitdrukking van IK BEN WIJ ZIJN. Die woorden gaan leven als gedrag.”

Sarah: “Waar is de schepper van Anu … de echte God? Hoe kan het worden toegestaan om te leven en te werken in dit soort misleiding?”

Dr. Neruda: “De WingMakers praten over het transformatie / meesterschapmodel … wacht even. (Dr. Neruda ging naar een pagina tussen zijn mappen.) Zo stellen ze het: ‘De tijd is gekomen om het dominante model van de Hiërarchie (evolutie / redding) te integreren met het dominante model van Bron Intelligentie (transformatie / meesterschap) . Deze integratie kan alleen op het niveau van de entiteit worden bereikt. Het kan niet plaatsvinden binnen de context van een menselijk instrument of als een aspect van de hiërarchie. Alleen de entiteit — de heelheid van de interdimensionale soevereiniteit, doordrenkt met de Bron Intelligentie — kan de integratie van deze twee bestaansmodellen vergemakkelijken en ten volle ervaren.”

Sarah: “Maar wat heeft dat met mijn vraag te maken?”

Dr. Neruda: “Elk individueel wezen is hiervoor verantwoordelijk. God of de Bron Intelligentie zal niet uit de hemel komen en menselijke fouten of obstakels corrigeren. Mensen moeten hiervoor zelf verantwoordelijkheid nemen.”

Sarah: “Maar serieus, hoe? We zijn ingekapseld in zoveel lagen van misleiding.”

Dr. Neruda: “Het is niet gemakkelijk. De WingMakers schrijven over de deugden van het hart als de gedragsconstructie voor deze tijd, en hoe deze woorden kunnen worden toegepast en geleefd, en niet simpelweg in gedachten worden gehouden als een waardig concept.”

Sarah: “Ik denk niet dat je dit eerder hebt genoemd. Wat zijn ze?”

Dr. Neruda: “Waardering of dankbaarheid, mededogen, nederigheid, vergeving, begrip en durf of moed. Het is de combinatie van nu-zijn, zijn in het nu, en het toepassen van deze woorden in ons gedrag. Het is onberispelijk zijn op deze manier.”

Sarah: “Wat gebeurt er als je dat doet?”

Dr. Neruda: “De onbewuste geest is een toegang tot alle wezens. Deze gedragingen gaan uit naar alle wezens. Ze ondersteunen de bouw van het Sovereign Integral Network Mens 3.0, dat de vervanging is van het scheidingsbewustzijn van Mens 2.0. Dus dit is de toepassing van invoeggedrag, dat wil zeggen, ik zal deze gedragingen invoegen in mijn eigenheid. Ze worden het palet van mijn gedragskeuze.

De andere helft van deze vergelijking is het weerstand gedrag, en dat zijn de terugtrekkende en stoppende gedragingen die scheiding en misleiding ondersteunen. Dat zijn actieve weerstanden. ‘Nee’ zeggen tegen gedrag van jezelf en anderen, zonder oordeel.

Nogmaals, of je nu in de invoeg- of weerstand gedragsmodus werkt, je beïnvloedt het geheel. Je steunt ofwel eenheid en gelijkheid, de IK BEN WIJ ZIJN, of je ondersteunt scheiding en bedrog, ook bekend in onze realiteit, als de status-quo.

Het uitgangspunt van gedrag of expressie ligt in het nu. Dit is het creatieve zenuwcentrum.

Elk uniek moment is nu een potentieel om eenheid en gelijkheid in deze wereld te ondersteunen en de geboorte van de Mens 3.0 en het Soevereine Integrale Netwerk te helpen.”

Sarah: “Hoe lang? Ik bedoel, hoe lang duurt dit?”

Dr. Neruda: “‘The Grand Portal’ maakt het Soevereine Integrale Netwerk mogelijk. De WingMakers suggereren dat omstreeks 2080 de omstandigheden ideaal moeten zijn om deze Mens 3.0 zichzelf te laten zien. Maar ze merken ook op dat het vroeger of later kan gebeuren.”

Sarah: “Waarom zou Anu, omdat hij God is, gewoon stoppen? Of, als Marduk met zo’n verbazingwekkende nauwkeurigheid zou kunnen programmeren, hoe zou Mens 3.0 dan zelfs kunnen ontstaan? Tenzij hij het wilde?”

Dr. Neruda: “Er zijn verschillende interventies geweest. Terwijl Anu en zijn Siriaanse cohorten gericht waren op de menselijke 1.0 en 2.0 lichamen, besteedden ze niet zoveel aandacht aan de interactie tussen de aarde en het menselijke lichaam. De aarde is een anomalie op zichzelf. Bedenk dat de zwaartekrachtvelden van de aarde een wisselwerking hebben met al het leven. Zelfs niet-fysieke wezens — als ze dicht genoeg bij elkaar komen en lang genoeg blijven — kunnen in dit bestaansniveau worden gematerialiseerd. Anu wilde niet gematerialiseerd worden in deze dimensie en hij kon maar kort op in deze dimensie van het bestaan verschijnen, misschien een dag of twee. In deze tijd, onze tijd, nu, kunnen de Anunnaki deze dimensie niet betreden. Ze zijn buitengesloten. Het aardvlak is te dicht. Dus dat is een reden. Het vermogen van Anu om rechtstreeks met zijn creatie om te gaan, is nu beperkt.

Het tweede interventiepunt is dat niet-fysieke wezens zich bewust zijn geworden van deze kwestie van slavernij. Ze zien hoe het iedereen beïnvloedt.

Het was gedeeltelijk toegestaan, omdat de Anunnaki en hun alliantiepartners sterk waren en bedreigend voor vele andere rassen en wezens.

Echter, dit idee van het tot slaaf maken van oneindige wezens, als een concept of beginpunt, infecteerde het hele bestaan. Het was een op angst gebaseerd, op scheiding gebaseerd idee dat wezens uiteindelijk begonnen te zien als een degeneratieve kracht van het bestaan. De oorspronkelijke staat van het bestaan, die ruimtetijd en niet-ruimtetijdsexpressies omvat, is eenheid en gelijkheid. Vanzelfsprekend is slavernij alleen mogelijk in een op scheiding gebaseerd paradigma.

Het derde interventiepunt zijn de WingMakers. Ze waren het deel van de mensheid dat ook bekend staat als de Atlantiërs, maar zelfs vóór het Atlantische ras, bestonden ze in een zuiver genetisch model en uiteindelijk werd deze genetica door Anu gebruikt om – voor een deel – Mens 1.0 en Mens 2.0 te creëren. Hoewel het met de 2.0-versie minder puur was, omdat Anunnaki en Siriaanse genetica werd geïntroduceerd, onder andere. Maar het punt dat ik hier probeer te maken, is dat de WingMakers, als toekomstige uitdrukking van Mens 3.0, onze ruimte-tijd zijn binnengegaan en deze gevangenisrealiteit begonnen te openen.

Het vierde interventiepunt is ieder van ons, die het Soevereine Integrale proces beoefent.”

Sarah: “Ik neem aan dat de Incunabula en Illuminati iets te zeggen hebben over dit hele Mens 3.0-plan. Heb ik daar gelijk in?”

Dr. Neruda: “Ja. De Drie-eenheid van Macht, hoe je het ook wilt definiëren, in termen van rechten, is geprogrammeerd om hun eigen Mens 3.0 te maken. Deze versie zal worden gebaseerd op de samenvoeging van technologie ter ondersteuning van biologische verbeteringen die van het menselijk lichaam nog meer een verwelkomende omgeving voor functionele implantaten maken. Het doel is om een oneindig mens op het aardse vlak te maken … oneindig dankzij onsterfelijkheid. De fusie van mens en technologie of wat sommigen transhumanisme noemen, is het doel. Dus, Mens 3.0 voor de Drie-eenheid van Macht is heel anders dan Mens 3.0 SI, zoals voorzien door de WingMakers.

Zie je, transhumanisme is scheiding. Het zegt dat we breekbaar, zwak, eindig, bruut, ziek … onvolledig zijn. Al deze ideeën voor technologische implantaten en cognitieve verbetering waren onderdelen van de ACIO-agenda.”

Sarah: “Was het ACIO bezig met het bouwen van Mens 3.0?”

> Binnenkort deel 5 van het vijfde Neruda-interview, over de technologische evolutie van de mens als cyborg, versus de bewustzijnsevolutie van de mens als engelachtig wezen.

Bron: Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei

Terug naar pagina Wingmakers