WingMakers en het vijfde interview, deel 5

De WingMakers en het vijfde interview, deel 5

In de transitie en upgrade van de huidige Mens 2.0 naar de Mens 3.0 komen we voor een keuze te staan. De ene weg leidt naar een transhumanistische cyborg, het pad van technologie-samensmelting. Deze versie gaat de hiërarchie en elite versterken. De andere versie, de Mens 3.0 SI, volgt een meer organisch proces en zal de mensheid verbinden in het IK BEN WIJ ZIJN bewustzijn, in plaats van het separatie-bewustzijn. Hierbij gaat hiërarchie verdwijnen.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 4 van het vijfde interview.

Sarah: “Was het ACIO bezig met het bouwen van Mens 3.0?”

Dr. Neruda: “Ja, met bepaalde sleutelaspecten van het transhumanistische model. Niet de SI-versie. Zie je, het hele idee van transcenderen is gekoppeld aan het beginpunt van scheiding. Het is het opperste IK BEN model. Er staat dat het menselijk lichaam op een zodanige manier kan en moet worden verbeterd dat de functionele implantaten voor altijd kunnen leven. Maar, er ontbreken verschillende dingen, volgens de WingMakers. Ten eerste kan de onbewuste geest de datastromen van een continue soort niet bevatten, en ten tweede, de zoektocht naar wie we zijn, als de ware bron van het leven, zal alleen nog maar verder worden verdoezeld door technologische verbetering. De realisatie van IK BEN WIJ ZIJN is geen technologische realisatie, noch wordt de manifestatie ervan versneld door of via technologie, op een individueel niveau. Het is een zelflerend en gedragsmatig proces. Niets meer niets minder.”

Sarah: “Dus transhumanisten willen menselijk lijden, onwetendheid en sterfelijkheid te boven komen door technologie, en de ACIO [6] leverde een deel van de technologie om dit te bereiken, maar wie zou toegang hebben tot de technologie?”

[6] ACIO is een afkorting voor Advanced Contact Intelligence Organization.

Dr. Neruda: “De elite, natuurlijk. Het zou de scheiding alleen maar versnellen en groter maken. Het is gelijktijdige empowerment en machteloosheid. De economische modellen voor de transhumanistische verspreiding, zoals het werd genoemd in de Labyrint Groep, werden niet breed ondersteund. De Incunabula is de enige uitzondering.”

Sarah: “Bedoel je dat ze eigenlijk een plan wilden maken, dat de overstijgende technologieën beschikbaar maakte voor iedereen?”

Dr. Neruda: “Ze keken er vanuit twee invalshoeken naar: ten eerste, als de technologie bij de geboorte zou kunnen worden geïntroduceerd, zou dit de kosten van gezondheidszorg en onderwijs verminderen, waardoor de verspreidingskosten worden gecompenseerd. Maar het zou een door de overheid geleverde dienst moeten zijn. Geen enkel particulier bedrijf kan voldoende vertrouwen krijgen. Dus een cruciaal onderdeel was om van de Verenigde Naties een geloofwaardige wereldorganisatie te maken die transhumanisme op het wereldtoneel zou kunnen introduceren.

De tweede invalshoek was om klassenonderscheid en vrije markten mogelijk te maken om uiteindelijk de technologie voor iedereen onweerstaanbaar te maken en vervolgens met overheidssubsidies de kosten voldoende te verlagen om de verspreiding mogelijk te maken.

Dit klinkt allemaal heel onbaatzuchtig, maar de kwaliteit van de technologieën zou verschillend zijn. De elite zou in staat zijn om implantaten van hogere kwaliteit te verkrijgen, gekoppeld aan beter reagerende genetica. Dit zou gewoon een menselijke beschaving zijn die zou proberen om ontevredenheid en ongehoorzaamheid uit te bannen, ten gunste van deelname aan een opgelegd regeringssysteem door elite-transhumanisten.

Technologie zal evolueren van extern-onpersoonlijk, naar extern-persoonlijk, naar geïntegreerd-persoonlijk, naar intern-persoonlijk. Transhumanisme is de laatste fase en het is de fase waar de elite naartoe gaat. Het interne-persoonlijke is gebaseerd op precies hetzelfde paradigma van wat nu de menselijke conditie is – namelijk, mensen hebben een geprogrammeerde interface die een integraal onderdeel is van hun menselijk lichaam, dat wordt aangedreven door de oneindige bron die zij in werkelijkheid zijn.

Mensen proberen ongewild zelf Anu te zijn. Het maakt deel uit van het programma, volgens de WingMakers. De mensheid zal voor zich zelf God spelen. Het zal proberen een betere mens en een betere beschaving te creëren.

We zullen dit doen omdat men zich niet kan voorstellen hoe de mensheid zichzelf kan redden, gewoon door aangepast gedrag en het resultaat dat met dit gedrag wordt bereikt. Ze zullen het doen omdat ze geprogrammeerd zijn om samengevoegd te worden met technologie. Dit is de weg die de WingMakers proberen te vermijden. Ze schrijven dat menselijke wezens compleet zijn als ze uit hun bewustzijnskaders kunnen stappen en beseffen wat hun systemen, hun kunstmatige werkelijkheden, hun geprogrammeerde bestaan eigenlijk aandrijft. De inwendige samenvoeging met technologie maakt dit besef alleen maar moeilijker.”

Sarah: “Ik denk dat je zaterdag zei dat er profetieën waren over een synthetisch ras dat de mensheid inhaalde … dit klinkt als wat die profeten zagen.”

Dr. Neruda: “Vijftien [7] dacht er ook zo over. Hij nam nooit aan dat het buitenaardse wezens waren.

Deze profeten zouden Mens 3.0 transhumanisten in een verre tijdlijn gezien kunnen hebben, en veronderstelden dat ze buitenaardsen waren.”

[7] Vijftien is de geniale leider van de Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO) en de Labyrinth Group.

Sarah: “En hoe zit het met de Militaren?”

Dr. Neruda: “Zoals je je kunt voorstellen, zal dit daar het eerst worden getest. Er is een heel gebied van psychologische technologie, dat de basis heeft gelegd voor echte inwendige technologieën, om in het leger gebruikt te worden. Het zal daar in eerste instantie worden uitgerold, zodat het goed kan worden beveiligd voor testdoeleinden. Zodra het zich daar heeft bewezen, zal het samengevoegd worden met de integraal-persoonlijke technologieprogramma’s van de zakelijke elite.”

Sarah: “Als je integraal-persoonlijk zegt, wat bedoel je dan precies?”

Dr. Neruda: “Miniaturisatie van de technologie zal het mogelijk maken om het lichaam te versieren. Het zal in eerste instantie nog niet intern zijn, maar het maakt deel uit van het menselijk lichaam, zoals kleding, brillen, horloges en sieraden.”

Sarah: “Neem me niet kwalijk, maar laat me eens kijken of ik dit goed begrijp. Mens 1.0 was een creatie van een goddelijk wezen -”

Dr. Neruda: “Nee. Anu is hetzelfde als wij of de Atlantiërs. Hij was niet meer intelligent of goddelijk. Hij was bedrieglijk. Dat is het enige verschil.”

Sarah: “Oké … maar Anu creëerde Mens 1.0 en vond toen dat ze te veel van zijn eigen mogelijkheden bezaten, en vreesde dat ze op een dag zouden ontdekken dat ze Atlantiërs waren die door de Anunnaki tot slaven waren gemaakt. En hij was bezorgd over de gevolgen van die ontdekking. Dus, hij roeide ze uit met een planetaire vloed.”

Dr. Neruda: “Volgens de WingMakers was de overstroming een onderdeel van het uitstervingsprogramma, maar er werden ook nucleaire wapens op de planeet afgevuurd – de meesten daarvan zijn weg gewuifd als meteorietinslagen. Maar de WingMakers schrijven dat dit geavanceerde wapens waren die gebruikt werden tegen menselijke bevolkingsgroepen die de overstroming hadden overleefd.”

Sarah: “Oké. Op welke manier Mens 1.0’s ook van de planeet werden verwijderd, ze werden vervangen door Mens 2.0, en deze bevatte verbeteringen zoals zelfreproductie en meer geavanceerde programmering. En centraal in deze programmering was het idee dat Anu God was en zou terugkeren naar zijn schepping. Correct?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “En de volgende upgrade van Mens 2.0 vertakt zich als een vork in de weg. Eén versie van Mens 3.0 gaat op het pad van technologie-samensmelting… of transhumanisme. De andere versie, Mens 3.0 SI, volgt een meer organisch proces door het gebruiken van gedrag om dit wordings-proces van mens 3.0 of Soevereine Integraal te ondersteunen, en dan deel te worden van een netwerk van deze Soevereine Integralen. Is dat correct?”

Dr. Neruda: “Ja, je begrijpt de grote lijnen.”

Sarah: “En de Drie-eenheid van Macht wil dat Mens 3.0 het pad van de samensmelting met technologie inslaat, want zo zijn ze geprogrammeerd … om hun god Anu te evenaren. Correct?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Dus het lijkt een beetje alsof de mensheid op een kruispunt zit. Aan de ene kant is er de Drie-eenheid van Macht die geprogrammeerd is om Mens 3.0 te ontwikkelen als een… een cyborg, denk ik, en de andere kant is er het toekomstige bestaan van de mensheid dat ons aanspoort om het intern, één persoon per keer, door een gedragsverandering te bereiken. Ik denk dat het deel dat voor mij ontbreekt de rol van ‘The Grand Portal’ is, die nog steeds onduidelijk is. Ik dacht dat het een technologie was die het bestaan bewees… het onweerlegbare wetenschappelijke bewijs van de menselijke ziel. Hoe komt dat hierin tot uiting?”

Dr. Neruda: “Er zijn hier mensen die ontwerpers zijn van de nieuwe onbewuste geest die menselijke populaties overal op de planeet zal verbinden om gelijkheid en eenheid te voelen en uit te drukken. Het zal de mensheid verbinden in het IK BEN WIJ ZIJN bewustzijn, in plaats van het separatie-bewustzijn. Het zal niet gebaseerd zijn op hiërarchie. Dat bedrog gaat verdwijnen.

Eén van de dingen die nooit in de verslagen is onthuld – inclusief mijn eerdere vier interviews – is dat bepaalde informatie moest worden achtergehouden. Sommige informatie was zelfs versluierd om de woede van de Drie-eenheid van Macht niet op te wekken. Deze informatie, het vijfde interview, zal niet in dezelfde tijdslijn worden onthuld als de vorige vier.”

Sarah: “Waarom?”

Dr. Neruda: “De ontwerpers van de nieuwe onbewuste laag van de Mens 3.0 zijn nu op de planeet. Ze treffen een deel van de voorbereidingen die nodig zijn om de mensheid – die de volgende veertig-vijftig jaar bij die splitsing op de weg zit – ertoe te bewegen om het IK BEN WIJ ZIJN pad te kiezen.”

Sarah: “Dus ik kan dit interview niet vrijgeven?”

Dr. Neruda: “Nee. Wanneer het tijd is, zal ik contact met je opnemen.”

Sarah: “Je zei dat een deel van de informatie versluierd was. Op welke manier?”

Dr. Neruda: “De WingMakers zullen nu, in 1998, slechts een deel van de informatie vrijgeven. Dat is de informatie die niet al te revolutionair zal aanvoelen. Te radicaal. Het moest, in hun eigen woorden, ‘de menselijke interface binnengaan en een bereidheid activeren’ om naar hun stem te luisteren. Ze gebruikten bijvoorbeeld de term WingMakers om zichzelf te beschrijven, wetende dat het een verband zou leggen met het engelen idee.”

Sarah: “Maar je zei dat de WingMakers een toekomstige versie van de mens waren, vermoedelijk, uit deze onthullingen: versie 3.0. Correct?”

Dr. Neruda: “Ja, maar er is programmering binnen de menselijke interface waarbij de functionele implantaten zijn genetwerkt als een systeem, dat bepaalde informatie zal uitzeven. Een persoon hoort het, maar zal er niet naar handelen. Ze zullen het horen, maar ze zullen zich er tegen verzetten. Ze zullen het horen, maar ze zullen het niet delen. Al deze programma’s zijn gemaakt – niet oorspronkelijk, maar ze kunnen worden gewijzigd… het programma kan worden bijgewerkt met nieuwe instructies. Het maakt het kraken van deze realiteit – het blootstellen van wat het werkelijk is – een zeer moeilijke uitdaging.

Daarom is er een zekere mate van stiekemheid voor nodig. Het bedrog is zo dik en ondoorzichtig in deze realiteit, dat degenen die proberen de gevangenis binnen te komen om een spleet in de muur te maken… die moeten ook een vorm van misleiding gebruiken.”

Sarah: “Waarom?”

Dr. Neruda: “De programmering, Sarah. Als de informatie in zuivere vorm zou worden verspreid en het alles tegenspreekt wat mensen geleerd is om te geloven, en als het de letterlijke omkering was van wat logisch en aanvaardbaar was in deze wereld, wie zou dan luisteren? De WingMakers moesten eerst bepaalde mensen wakker schudden om hen binnen hun informatie wereld te brengen, om hen op te warmen voor de waarheid. Het moet in stapjes gedaan worden voor de overgrote meerderheid van de mensen.”

Sarah: “En hoe zit het met mij?”

Dr. Neruda: “Je hoort niet bij de overgrote meerderheid, maar je krijgt er dan ook alleen maar een voorproefje van.

> Binnenkort deel 6 van het vijfde Neruda-interview, over ons universum als hologram en de kier in de Matrix, om via de ‘Grand Portal’ naar een nieuwe werkelijkheid te kunnen gaan.

Bron: Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei

Terug naar pagina Wingmakers