Een Introductie tot de Arcturiërs

Een Introductie tot de Arcturiërs

De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

8 september 2004

Gegroet in het Licht van de Oneindige Schepper. Wij zijn een groep zielen die gewoonlijk de Arcturiërs worden genoemd. Wij komen uit de trillingsvelden van de 7e, 8e en 9e dichtheid van drie planeten in het Arcturius sterrenstelsel.

Dit is onze eerste boodschap die wordt doorgegeven via dit medium. Het medium was een beetje bezorgd over het naar voren brengen van onze boodschappen. In feite voelen wij en het medium de terughoudendheid van zijn kant om met ons te werken. Hij zegt dat hij een controlefreak is, om het in Aardse termen te zeggen, en hij wil dat geen andere entiteiten dan zijn eigen Zelf de leiding heeft. Wij probeerden hem ervan te verzekeren dat wij niemand of niets proberen over te nemen. Dat ligt niet in onze aard. Ik denk dat hij uiteindelijk luisterde en dit begreep want onze boodschappen komen uiteindelijk naar buiten.

Wij hebben een handvol andere mediums met wie wij regelmatig werken. Wij houden van en zegenen elk van hen. Wij hebben ernaar uitgezien om met dit medium te werken omdat hij volgens ons een heel helder beeld heeft van de realiteit, en wij zijn niet bang dat zijn ego onze woorden zal “verkleuren” of vervormen. In feite hebben wij bij het observeren van dit medium bemerkt dat als hij wordt afgeleid of de te ontvangen informatie wordt geblokkeerd, zijn eigen Goddelijke Zelf het overneemt en de noodzakelijke informatie doorgeeft. Wij hebben geen significante vervormingen gevonden in de boodschappen die van het medium’s Goddelijke Zelf komen en dus hebben we er een zeker vertrouwen in dat onze intenties correct zullen worden doorgegeven.

Goed, het bovenstaande is onze verklaring, om jullie eigen jargon te gebruiken. Laten we het hebben over de reden waarom wij hier zijn. Wij hebben duizenden gezanten en geïncarneerden op jullie planeet. Wij zijn hier omdat wij van jullie houden en heel veel geven om jullie welzijn, en omdat jullie een beroep deden op de kracht van liefde en wijsheid om in jullie collectieve ruimte te komen. Wij weten dat een directe verbinding met de Schepper de meest gewenste manier is om liefde en wijsheid te brengen, maar er zijn velen op jullie planeet die niet geloven dat zij die directe verbinding hebben, en dus richten zij zich tot mediums en genezers en spiritisten en andere tussenpersonen. Wij zullen de eersten zijn die jullie tot voorzichtigheid manen bij het gebruiken van een tussenpersoon – zelfs dit medium. Gebruik je onderscheidingsvermogen. Geloof niet blind wat hier of waar dan ook wordt gezegd. In zijn geschriften herinnert dit medium jullie hier voortdurend aan. Wij herinneren jullie hier nu ook aan. Lees wat hier wordt aangereikt, denk erover na, gebruik je gevoel, en kijk of het jou past. Zo ja, uitstekend. Zo niet, dan nemen wij dat jullie niet kwalijk. Wij zijn er zeker van dat velen welvaren bij onze boodschappen, anders zouden wij hier niet zijn.

In de loop van deze boodschappen zullen wij proberen jullie een idee te geven van hoe onze werelden eruit zijn en hoe onze samenleving functioneert. Deze is heel anders dan die van jullie en dat is zacht uitgedrukt. Wij hebben al heel lang de concurrerende, oorlogszuchtige ideologieën en de strijd om het bestaan en overleving achter ons gelaten. Deze activiteiten bestaan uitsluitend in het domein van de lagere vier dichtheden. Vele van jullie zullen in dit leven jullie trilling verhogen tot het niveau van de vijfde dichtheid en jullie zullen uit eerste hand ervaren hoe het is om een samenleving te hebben die is gebaseerd op liefde en samenwerking. Tot nu toe waren dit de visies van utopische dromers op jullie planeet. Deze dromers zijn belachelijk gemaakt en gehoond met woorden als “Wees reëel. Kom terug in de werkelijkheid.” Dromers, jullie allen die deze boodschap lezen of horen, wees gerust – jullie tijd is gekomen. Jullie wereld nadert de tijd van de dromers en visionairs, en het wordt tijd! Ondanks ons bestaan in een ander tijdruimte-continuüm, voelden ook wij ons bij tijd en wijlen ongeduldig wanneer jullie zouden ontwaken en de aard van het grote en glorieuze universum beseffen waarin jullie leven. Het is alsof wij aan jullie bed hebben zitten kijken hoe jullie slapen, wetende dat jullie grootse dingen staan te wachten als jullie ontwaken, en hoe jullie oogleden bewegen tijdens jullie reis door jullie ongewone mengeling van vreugden en nachtmerries. Wij bemerken hoe jullie af en toe in jullie slaap bewegen, hoe een lach over jullie gezicht trekt en hoe een vage herinnering van de ontwakende wereld jullie droom weet binnen te kruipen. En dan draaien jullie je om en vallen in een diepe slaap tot de volgende impuls om te ontwaken.

Zo zijn de werelden van vierdimensionale tijd en ruimte. Alles lijkt zo werkelijk, zo tastbaar, en toch hebben zelfs jullie wetenschappers ontdekt dat dit niet zo is. Jullie quantumfysici komen snel tot de conclusie dat jullie wereld meer een droom is dan realiteit en dat de dromer een wezenlijk aandeel heeft in hoe de droom eruit ziet.

In deze boodschappen zullen we vele manieren verkennen om jullie bewust te maken van jullie ware realiteit in de hogere dichtheden. Wij zullen jullie er vriendelijk aan herinneren dat Liefde jullie Realiteit is, niet angst. Wij zullen meditaties en technieken aanreiken om jullie proces te helpen versnellen. Het medium heeft een nogal onregelmatig dagschema zodat er perioden zullen zijn waarin in korte tijd veel informatie naar voren komt, gevolgd door gaten wanneer niets naar voren lijkt te komen. Dat is de aard van het leven in de derde en vierde dichtheid.

Wel, wij hopen dat wij een goede introductie hebben gegeven. Wij zijn heel, heel blij dat wij nu kunnen spreken en wij kijken uit naar onze volgende sessie. In het Licht van de Oneindige Schepper laten wij jullie terugkeren naar jullie vast geplande programmering. (Ha ha, die konden we niet weerstaan – eens zien, die is van jullie Tv-programma “Outer Limits?”)

Terug naar pagina De Arcturiërs