De Arcturiërs, Zielfragmentatie

Zielfragmentatie

De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

10 september 2004

Gegroet in het Licht van de Oneindige Schepper. Wij zijn de Arcturiërs. Het medium heeft ons gevraagd om over een onderwerp te spreken dat nogal complex is en door de meeste mensen op Aarde verkeerd wordt begrepen. Wij zullen proberen zo goed als mogelijk gebruik te maken van jullie taal. Het medium zal proberen om elke misvatting die ontstaat door de beperkingen van jullie taal te verhelderen.

Het onderwerp van zielfragmentatie dient vanuit verschillende begripsniveaus te worden benaderd. Vanuit het hoogst mogelijke niveau is er slechts Een Ziel want wij zijn allemaal Een Wezen dat zich als individuele facetten manifesteert.

In het begin verkoos het Ene Wezen zichzelf te ervaren als geïndividualiseerde fragmenten of facetten. De beste analogie is het concept van een speldenkussen of een zee-egel, waarbij de “bal” of het centrum van het schepsel de Godheid representeert en de uitsteeksels of tentakels de individuele zielen. Zoals je bij de zee-egel duidelijk kunt zien vormen de uitsteeksels een integraal deel van het schepsel, maar lijken een individualiteit te hebben omdat er sensoren zijn in de top van elk tentakel die de omgeving waarnemen en informatie afgeven aan de centrale kern over zaken als de locatie van voedsel, watertemperatuur, etc.

God die zichzelf als individuele zielen manifesteert kan worden vergeleken met de zee-egel als je je even voorstelt dat elk van God’s individuele sensorpunten (zielen) een uniek gezichtspunt aan God terug rapporteert door gebruik te maken van de fysieke zintuigen (of in het geval van lichaamloze zielen van mentale/intuïtieve waarnemingen).

Wanneer een individu als geïntegreerde ziel de Godheid verlaat om de uiterlijke werelden te ervaren als een geïndividualiseerde vonk van God, dan blijft de verbinding met de Bron altijd in tact. Stel je echter een moment voor dat een enkele tentakel van een zee-egel zich opsplitst in subtentakels die allemaal nog steeds zijn verbonden met de hoofdtentakel maar nu bestaan uit verschillende kleinere tentakels die elk in een andere richting bewegen. Dat is de beste analogie die wij hebben voor het idee van zielfragmenten.

Het eerste stel van geïntegreerde zielen fragmenteert in 12 delen of subfragmenten als zes mannelijk-vrouwelijke paren. Elk van deze mannelijk-vrouwelijke paren fragmenteert opnieuw in sub-subparen, etc., totdat je het huidige aantal individuele zielen hebt die op dit moment jullie wereld vormen (en alle andere werelden die door zielen worden bewoond). De ongeveer 6,4 miljard individuele zielen in jullie wereld begonnen dus allemaal als een stel van 12 primaire zielen die zich uitstrekten van de Godheid.

Tot dusverre hebben we het alleen gehad over geïntegreerde zielen – dat wil zeggen, zielen die heel en compleet zijn binnen hun invloedssfeer. Maar hoe zit het met niet-geïntegreerde zielen? Wat zijn niet-geïntegreerde fragmenten? Hoe werden zij niet-geïntegreerd, en kunnen zij weer heel worden gemaakt? Dit zijn de vragen die wij nu zullen proberen te beantwoorden.

Het beeld wordt eigenlijk nog complexer als je bedenkt dat de primaire, secundaire en tertiaire niveaus van individuele zielen die geïntegreerde fragmenten representeren, slechts deel uitmaakt van het huidige verhaal op Aarde. Laten we nu eens kijken naar niet-geïntegreerde fragmenten. Dit zijn delen van zielenergie die afgesplitst raken van een individuele ziel en zich vasthechten aan andere individuele zielen. Deze fragmenten zijn incompleet, wat betekent dat zij niet voldoende Godessentie hebben om volledig bewuste wezens te worden. Zij manifesteren zich als geestverschijningen, klopgeesten, spoken, gedachtevormen, onstoffelijke entiteiten en dergelijke. Zij hechten zich aan de aura’s van andere zielen en tasten de integriteit van dergelijke andere zielen aan.

Niet-geïntegreerde zielfragmenten verschijnen als het emotionele of mentale lichaam van een individu is getraumatiseerd door ongezonde relaties zoals bezitterige liefdesrelaties, karmische contractrelaties (zoals uiteengereten zielen door oorlogsslachtoffers te worden, daders of slachtoffers van moorden, verkrachtingen, etc.), en elke vorm van interactie tussen zielen die resulteert in binding, psychische gehechtheden of entiteit bezit. Als wij naar individuele zielen kijken dan zien wij vaak delen van andere zielen in de aura ingebed. Deze kunnen verschijnen als donkere vlekken, zwarte gaten of geometrische anomalieën. Een psychische genezer zal deze energetische aanhechtingen vaak verwijderen en proberen ze terug te brengen naar de zielen van wie ze fragmenteerden. Therapieën die zich specialiseren in zielintegratie omvatten vaak oefeningen waarbij de niet-geïntegreerde ziel door het universum reist op zoek naar haar ontbrekende delen, andere zielen ontdekt die haar fragmenten hebben ontvangen en met die zielen onderhandelt om de ontbrekende delen terug te geven.

Als je onopgeloste emotionele trauma’s hebt, bent gescheiden van een geliefde aan wie je emotioneel gehecht was, of gewelddadig karma hebt met een andere ziel, dan is de kans groot dat je fragmenten van jouw eigen ziel hebt vastzitten aan deze andere zielen. Er zijn een aantal technieken die kunnen worden toegepast om jouw verloren zielfragmenten terug te halen. Het meest krachtige en effectieve middel is je eenvoudig bewust worden van jouw verloren zielfragmenten en je eigen Goddelijke Zelf vragen om te gaan waar nodig om deze verloren delen op te eisen. Als je je ervan bewust wordt dat je fragmenten van andere zielen in je auraveld hebt, dan moet je deze fragmenten aan het licht geven en God vragen om deze fragmenten terug te sturen naar de rechthebbende eigenaren.

Dit proces is voor de meeste mensen veel te complex om bewust door te maken, tenzij je je Goddelijke Zelf vraagt om voor het ontvangen en teruggeven te zorgen. Je kunt plotselinge en intense herinneringen ervaren van oude liefde en pijn als je Goddelijke Zelf fragmenten teruggeeft aan de rechthebbende eigenaren of jouw verloren fragmenten terughaalt. Als je je eenmaal hebt bevrijd van fragmenten die jou niet toebehoren en je al jouw zieldelen hebt teruggehaald, kan het proces van integratie beginnen. Je dient jouw teruggehaalde fragmenten te verwelkomen en ze versmelten met jouw eigen wezen totdat je je weer heel voelt.

Als je weer terug bent als geïntegreerde ziel, kun je je bewust worden van je hogere zielfamilie – de andere 11 delen van jouw oorspronkelijk geïntegreerde overziel fragment. Dit is een heel vreugdevolle gebeurtenis als je contact begint te maken met je overzielfamilie. Eens zal jouw zielfamilie zich herenigen en tegelijkertijd de individualiteit van elke ziel behouden. Wij weten dat dit tegenstrijdig of paradoxaal klinkt, maar de ultieme paradox is het feit dat alle zielen uiteindelijk weer versmelten met de Godheid en tegelijkertijd individuele goden worden in hun eigen recht, vrij om te scheppen zoals onze oorspronkelijke Goddelijke Ouders. Het is een beetje als wanneer een Aardse familie zich over de planeet verspreidt en dan weer thuiskomt voor een familiereünie. De familie is opnieuw samen, maar elk individu heeft zijn of haar eigen unieke leven en ervaring. Zo is het ook met zielfamilies.

Een andere keer zullen we het hebben over overzielen en meesterzielen. Deze namen zijn gegeven aan de primaire stralen die emaneerden uit de Godheid en die het leven gaven aan de 12 leden van jullie zielfamilie. We zullen ook ingaan op de aard van tweelingzielen, ofschoon wij begrijpen dat Leah wellicht beter gekwalificeerd is op dat gebied aangezien zij de tweelingziel is van het medium.

Wij hopen dat deze verhandeling begrijpelijk is. Dit is een uitdaging voor ons, deels omdat wij nog maar net zijn begonnen met dit medium te werken, en deels omdat dit voor de meeste mensen van de Aarde een gecompliceerd onderwerp is. Wij hebben de complexiteiten van dit onderwerp uiteraard slechts aangetipt, maar je zult waarschijnlijk een duidelijker beeld hebben dan toen wij deze verhandeling begonnen. Wij verlaten jullie nu en beloven binnenkort weer terug te komen.

Wij zijn de Arcturiërs. Wij zegenen jullie in het Licht van de Oneindige Ene


Terug naar pagina De Arcturiërs