De Arcturiërs over het vinden van je Zielfamilie

De Arcturiërs over het vinden van je Zielfamilie


ontvangen door Sal Rachele

29 september 2004

Geliefden, Wij groeten jullie opnieuw in het Licht van onze Meest Stralende Ene! Wij zijn de Arcturiërs en spreken deze keer via één van onze vele mediums.

Dit medium had het geluk (eigenlijk synchroniteit) om zich met andere mediums van de Arcturiërs te verbinden. Feitelijk verbond hij zich onlangs nog opnieuw met twee mensen uit zijn verleden die zich tussen onze nieuwe mediums blijken te bevinden. Toeval, zeg je? Nah! Wat hier gebeurt, is de moeite waard om met een groter publiek te bespreken want het betreft iets wat op dit moment op grote schaal plaatsvindt. Jullie, geliefde lichtwerkers van de Aarde, beginnen je opnieuw te verbinden met jullie zielfamilies.

Voor de goede orde, een zielfamilie bestaat uit jullie oorspronkelijke 12 delen van de overziel (delen is eigenlijk niet het goede woord, maar wij worden beperkt door deze Aardse taal, dus voorlopig gebruiken we het), PLUS een verscheidenheid aan zielen die een affiniteit hebben met de oorspronkelijke 12, gewoonlijk “tweelingzielen” genoemd, ofschoon ook die term verkeerd wordt gebruikt. Wat wij hiermee bedoelen is een verzameling zielen die dezelfde eigenschappen hebben, hetzelfde karma, dezelfde vroegere levens, en dezelfde lessen moeten leren op Aarde. “Tweelingzielen” komen vaak van dezelfde of verwante Zielstralen.

Terug in de begindagen van deze New Age, zochten jullie naar je tweelingziel. “Ik zal hem/haar ontmoeten en dan voor altijd gelukkig leven.” Toen kwamen er leraren die zeiden: “Wacht even. Jullie kunnen meer dan één tweelingziel hebben.” Opeens verzamelen jullie overal tweelingzielen, zowel in intieme als in andere relaties.

Er zijn honderden “gelijksoortige geesten” of “tweelingzielen” die bij ieder van jullie goed zouden passen. Voor het merendeel heb je je afgescheiden bezigheid gehad in jouw afgescheiden deel van de wereld, misschien het af en toe ontmoeten van een paar van onze kosmische vrienden, zonder altijd de connectie te herkennen. Dit is allemaal veranderd nu we versnellen naar de opstanding. Het lijkt er nu op dat je zielfamilie uit het houtwerk te voorschijn komt zogezegd. Mensen met wie je jaren niet hebt gesproken duiken plotseling weer op. Of je ontmoet een nieuw iemand die een pad blijkt te volgen die verbazingwekkend veel op die van jou lijkt.

In deze “laatste dagen” van het 3D-drama, worden gelijke zielen samengebracht om een plan te creëren voor de Nieuwe Aarde. Als jullie visioenen en dromen dezelfde zijn en jullie karmische zaken zijn vrijwel opgelost, dan bezitten jullie grote kracht als jullie samenkomen, hetzij in één op één relaties of in kleine groepen. Dit, samen met de geboorte van de Indigo- en Kristalkinderen, is één van de belangrijkste manieren waarop de Schepper zielen aanspoort om de mensheid op de hoogste en beste manier te verheffen.

Wij van de liefhebbende hogere domeinen helpen bij het opzetten van deze “toevallige” ontmoetingen. Wij werken met jullie eigen Goddelijke Aanwezigheid om ideeën en suggesties in jullie geesten en harten te plaatsen. Wanneer mogelijk en met volledig behoud van de vrije wil, regelen wij ontmoetingen van gelijke zielen om jullie zachtjes aan te sporen samen te komen en samen te werken. Wij hebben veel succes gehad, met name sinds de uitvinding van internet en andere media. Veel zielen ontmoeten elkaar eerst via de ether en later in persoon. In werkelijkheid is de media slechts een weergave van de beweging naar grotere Eenheid. Het doet er niet toe of jullie duizenden kilometers uit elkaar zijn. In seconden wisselen jullie gedachten en gevoelens uit. En in de komende jaren zullen zelfs de huidige verworvenheden in de media verouderd zijn, want geliefden, jullie zullen allemaal telepathisch worden. Wij gebruiken telepathie als het belangrijkste middel van communicatie. Voor ons is het natuurlijk en gewoon. Binnenkort zal het natuurlijk en gewoon zijn in jullie wereld. En dan zal er de prachtige ervaring komen van energie die samenkomt en versmelt. Wij vinden het vervelend om het zo bot te zeggen, maar energie die versmelt heeft het potentieel om seksualiteit te vervangen. In onze domeinen vermengen wij onze energie op een manier die in vergelijking Aardse orgasmen doet verbleken. Dit is niet om fysieke seksualiteit te veroordelen of om te zeggen dat ons versmelten superieur is, hoewel het dat op een bepaalde manier wel is, want wij vermengen niet alleen onze seksualiteit, maar ook ons hele wezen, waarbij we tegelijkertijd onze individualiteit en uniekheid behouden.

Dit is moeilijk voor te stellen voor Aardse geesten, want wij hebben vaak gezegd dat naarmate wij ons verheffen tot hogere bewustzijnsniveaus, onze individualiteit minder belangrijk wordt dan onze Eenheid. Hierin ligt een paradox van Aardse gedachte. Want ofschoon wij ons bewust worden van onze Eenheid, behouden wij nog steeds onze geïndividualiseerde zielpatronen. De favoriete analogie van het medium is de ouder-kind-relatie. Wij zijn intiem verbonden met onze ouders, maar we gaan toch verder om individuen te worden die niet langer afhankelijk van hen zijn voor onze behoeften. Als kinderen van God is het beeld op een bepaalde manier hetzelfde, behalve dat wij WEL afhankelijk zijn van de Geest als zijnde de intelligente energie van het Universum. En toch worden wij, naarmate wij evolueren, zelfstandige goden die in staat zijn om hun hele eigen universa te scheppen. Tegelijkertijd hebben we een intieme, liefhebbende verbinding met onze Schepper, onze Moeder/Vader God.

Veel hiervan zal voor jullie op dit moment abstract lijken, maar na verloop van tijd, zullen jullie dit beter begrijpen. Versterk ondertussen jullie bewustzijn van jullie Eenheid met de Schepper, en eer tegelijkertijd jullie individualiteit en uniekheid. De zielfamilie is een verlengstuk van zowel de Schepper als van individuele zielen. Zo bezien is het uniek in dat het een eigen leven gaat leiden, maar zonder de Schepper of de individuele zielen waaruit het is gevormd buiten te sluiten.

Geliefden, jullie kunnen verwachten dat jullie verdergaan met het opnieuw verbinden en verenigen met andere leden van jullie zielfamilie. Verheug je hierop, want het is werkelijk een vreugdevolle gelegenheid. Wij, jullie oudere broeders en zusters van boven, zullen jullie altijd helpen als jullie daarom vragen. In de ultieme betekenis zijn wij allemaal één grote Zielfamilie en wij verheugen ons op de dag wanneer jullie allemaal tot dit vreugdevolle feit ontwaken. Vrede en zegeningen aan jullie allen.

Wij zijn de Arcturiërs.

Terug naar pagina De Arcturiërs