De Arcturiërs, Beeltenis

Beeltenis


De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

19 oktober 2004

Geliefde mensen van de Aarde,

Wij komen vandaag naar jullie toe met een boodschap die voor velen van jullie veelal moeilijk is. En toch, als jullie deze woorden ter harte nemen en de bewustwordingsuggesties in deze boodschap oefenen, dan beloven wij jullie, geliefde zielen, dat jullie grote stappen vooruit zullen gaan in jullie spirituele ontwikkeling.

Het is door vele van jullie leraren vaak gezegd dat de wereld een beeltenis is van jullie eigen bewustzijn. Dit is door iedereen, enkele opmerkzamere mensen uitgezonderd, verkeerd begrepen. Velen van jullie zijn bijvoorbeeld tot de gevolgtrekking gekomen dat omdat er diegenen in jullie wereld zijn die zijn betrokken bij verachtelijke daden, dit betekent dat jullie eigen bewustzijn ook verachtelijk is. Als dat de gevolgtrekking is waartoe je bent gekomen, dan betekent dat dat je nog niet helemaal begrijpt wat wordt bedoeld met de wereld zijnde een beeltenis van jullie eigen innerlijke processen. Laten we daarom proberen wat licht te werpen op dit onderwerp.

Wat jullie zien in de wereld om jullie heen, vertegenwoordigt de samengestelde, of collectieve overtuigingen van de mensheid. Omdat die overtuigingen verschillend zijn, zien jullie verschillende maten van liefde en angst in het sociale en politieke klimaat. In sommige landen zie je veel lijden en ontberingen, en in andere grote technologische vorderingen. Binnen deze algehele beeltenis blijken er zones of spiralen te zijn waar het beeld tamelijk verheven is. Jullie visionairs noemen deze heilige centrums of plaatsen van verlichting.

Lang geleden was de Aarde aangewezen als een plaats om te leren, waar zielen van alle verschillende niveaus van bewustzijn naar toe konden komen en hun evolutie terug naar de Eenheid ervaren. Daarom werden bepaalde regio’s geschikte “klaslokalen” voor een bepaalde groep zielen met gelijke geloofsovertuigingen en energieën. Bijvoorbeeld, diegenen met een hoger begripsniveau incarneren in een gebied dat relatieve vrede en welvaart heeft, terwijl die zielen die gebrek en beperking moeten ervaren (wat de reden ook is, karmisch of vrijwillig), incarneren in een omgeving van grote strijd en ontbering.

In veel leringen is de Aarde vergeleken met een klaslokaal. Wij denken dat het toepasselijk is om dit te herhalen. In zekere zin zou je de Aarde kunnen zien als een compleet onderwijssysteem, vanaf de kleuterschool tot aan het voortgezet onderwijs. Op de lagere niveaus van deze figuurlijke school, zijn er minder keuzes beschikbaar, wat op dezelfde manier in letterlijke zin het geval is in de academische omgevingen die tegenwoordig bestaan. Naarmate een ziel bewuster wordt, worden de keuzes gevarieerder en individueler. Dit is niet in tegenspraak met het feit dat naarmate een ziel naar verlichting groeit, de boodschappen universeler toepasbaar worden. Misschien denk je dat dit tegenstrijdig is, maar een andere manier om het te zeggen is dat het op één lijn brengen van zichzelf met de wil van de Schepper enerzijds het aantal keuzes vermindert, maar anderzijds de vrijheid vergroot om te creëren.

De scenario’s die zich op Aarde manifesteren, kunnen dus worden gezien als een samengesteld geheel van alle keuzes die in alle klaslokalen worden gemaakt. Er zijn zielen die verschrikkelijke lessen leren van oorlog, marteling, terreur en dergelijke, terwijl er tegelijkertijd lessen zijn van liefde, samenwerking, harmonie en vreugde.

Het medium heeft verscheidene artikelen die handelen over beeltenis [zie http://www.salrachele.com/webarticles/dimensionsanddensities.htm]. We zullen proberen om verder te gaan dan wat hiervoor werd gezegd. Laten we kijken naar het idee van zuivere observatie versus betrokkenheid bij het menselijke drama. Geliefden, jullie bevinden je in een zeer vreemde staat van zijn – enerzijds gevangen zitten in het Aardse drama en tegelijkertijd in staat zijn om eruit te stappen en van “bovenaf” toe te kijken. Laten we omschrijven wat we bedoelen met “gevangen zitten in het Aardse drama”. Als je kijkt naar een aspect van de beeltenis – bijvoorbeeld oorlog – dan ben je gevangen in het drama als het gevoelens oproept van wanhoop, woede, verdriet of verschrikkelijke angst. Als je daarentegen alleen maar het uitspelen van alle verlangens, hoop en angsten van de mensheid ziet alsof je naar een toneelstuk kijkt, dan bekijk je het van bovenaf. Een ziel die zich losmaakt van het drama, draagt er niet langer aan bij. Maar in werkelijkheid zal zo’n ziel een natuurlijke neiging hebben om te willen bijdragen aan het vermogen van andere zielen om zich los te maken van het drama, en door dat te doen stralen zij compassie uit naar het strijdperk. Dus eigenlijk is er helemaal geen sprake van afstandelijkheid als je in een Aards lichaam zit, omdat compassie deel uitmaakt van het drama. Je zou een klein beetje gevangen kunnen zitten in het menselijke drama, maar door je goddelijke aard toon je op de een of andere manier compassie als je op Aarde bent (zoals ieder van jullie die deze boodschap lezen).

Ook wij in de etherische domeinen van jullie planeet dragen bij aan het menselijke drama, ofschoon wij dat trachten te doen binnen de grenzen van de wet der vrije wil. Omdat velen van jullie een beroep op ons, de Arcturiërs, en andere leden van de kosmische familie hebben gedaan, is onze invloed op jullie toneelstuk van het leven gerechtvaardigd. Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn er vele dimensies en aspecten betrokken bij de hulp van buitenaf die op dit moment wordt geboden. Zelfs in ons eigen sterrenstelsel zijn er tenminste vier dichtheden van levensvormen betrokken bij het menselijke experiment. In een eerdere channeling vertelden wij dat tientallen Arcturische mediums nu informatie verspreiden. Dit medium heeft sindsdien veel andere individuen en groepen gevonden. Sommigen onthullen wijsheid van onze leden uit de vijfde dichtheid. Anderen werken met de zesde tot negende dichtheid.

Wij, de voortbrengers van deze boodschap, ervaren op dit moment wat jullie een zevende dichtheidstrilling zouden noemen. Onthoud geliefden, dat deze getallen misleidend kunnen zijn. Sommige systemen in jullie wereld gebruiken een spectrum van de zevende en sommige van de twaalfde dichtheid. Weer anderen gebruiken de achtste dichtheid. Ofschoon wij refereren aan het 12-dichthedenmodel van het medium, willen wij jullie aanmoedigen om niet al te zwaar te focussen op het trillingsniveau waar een bepaalde groep vandaan komt, maar meer op de kwaliteit van de boodschap.

Op jullie eigen planeet bestaan drie hoofddichtheden, elk met zijn eigen waarnemingsbereik. Het is belangrijk om te realiseren dat het idee van beeltenis ontstaat in een bepaalde dichtheid (de vijfde volgens het model van het medium). Je zult andere gezichtspunten vinden die het gezichtspunt dat wij hier bieden lijkt tegen te spreken. In plaats van deze andere gezichtspunten zonder meer te verwerpen, moedigen wij jullie aan te overwegen dat zij misschien gewoon van een andere dichtheid afkomstig zijn. Zo geeft het medium in zijn teksten een heldere beschrijving van hoe Aards lijden kan worden bekeken vanuit drie verschillende dichtheden. Kort beschouwd ziet de derde dichtheid het als een tragedie, de vierde dichtheid als een karmische les en de vijfde dichtheid als een roep naar liefde.

Geliefden, naarmate jullie leren om niet meer te oordelen, zullen jullie je gaan afstemmen op de waarneming van de vijfde dichtheid die alles ziet als werkelijk in Goddelijke Orde. Jullie zullen beseffen dat de planeet Aarde was ingericht om zielen toe te staan de gevolgen te ervaren van hun eigen overtuigingen. Terwijl je compassie hebt voor die zielen die moeilijke tijden doormaken, zul je ook beseffen dat die zielen dit ten eigen voordele verkozen te ervaren. Naarmate deze zielen evolueren, zullen zij meedogende helpers aantrekken, zoals jullie en ons, om hen te helpen de ware betekenis van liefde te leren.

Wanneer je een beeltenis ziet dat wat jij in jezelf gelooft ogenschijnlijk tegenspreekt, realiseer je dan dat zo’n beeltenis nodig kan zijn om hulp te vragen. Misschien is dit een roep om liefde van jouw kant. Misschien heeft die ziel die lijdt jouw vriendelijke woorden of daden nodig. Sluit jezelf niet te snel af van het drama. Tenslotte, geliefden, bevinden jullie je in een lichaam op Aarde in een turbulente tijd. Als je je persoonlijk vrij voelt van het lijden van de massa, betekent dat dan dat je onverschillig wordt? Nee. Als je werkelijk vrij bent, zul je werkelijk meedogend zijn en zal het je overweldigende verlangen zijn om het hoogste goed te dienen.

Jullie zijn hier allemaal met een reden. Voor velen van jullie is de reden het bereiden van een pad voor diegenen die in jullie voetsporen treden. Wij bedoelen niet dat je een goeroe moet worden en discipelen moet aannemen. In plaats daarvan, terwijl je verder reist, reik je achter je en pakt de hand van de persoon onder je op de richel en tilt hem of haar zachtjes op.

Als je niet door jouw eigen “donkere nacht van de ziel” was gegaan, zou het moeilijker zijn om diegenen te helpen die nog steeds in deze fase van de evolutie zijn. Velen van jullie hebben zich gerealiseerd dat hun eigen moeilijkheden een noodzakelijk deel waren van het volbrengen van het goddelijke plan. Betekent dit dat God mensen nodig heeft die lijden? Natuurlijk niet! In feite is lijden op elk niveau totaal overbodig. Pijn is echter onvermijdelijk voor diegenen in 3D-lichamen. Lijden is slechts weerstand tegen pijn. Wanneer men bereid is om de pijn van het in 3D zijn te ervaren en het volledig doorleeft, dan leert men het echt te overstijgen. Wees dankbaar en accepteer de pijn van 3D-leven, beweeg erin mee, en laat het achter je. Eer degenen die nog steeds in pijn verkeren en probeer ze goed te begrijpen. Zij zijn een deel van jou, zoals jij een deelt bent van hen. Hun beeltenis was eens dat van jou. Zegen alle beeltenissen, van het mooie tot het groteske. De negatieve beeltenissen zullen wegvallen als het bewustzijn van de mensheid verschuift om meer Goddelijke Gratie te aanvaarden. Wees dankbaar voor elke beeltenis die je ziet. Als het een donkere beeltenis is, dan is het een gelegenheid om dienstbaar te zijn.

Wij zijn de Arcturiërs. Wij komen om jullie te zegenen en om jullie op je kosmische voeten te helpen. Wij komen in naam van de liefde van de Oneindige Schepper.


Terug naar pagina De Arcturiërs