De Arcturiërs, Opstanding, deel 1

Opstanding, deel 1


De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

7 november 2004

Gegroet, geliefden. Wij komen vandaag tot jullie met wat waarschijnlijk de meest centrale, kern- en basisboodschap is die we de mensheid willen geven. Wij realiseren ons terdege dat slechts een klein deel van de mensheid deze boodschappen zal ontvangen en begrijpen, maar het is die kleine groep die van groot belang zal zijn in de komende jaren met betrekking tot het ontwaken van grotere aantallen van jullie mensen.

Dit medium kreeg recentelijk de zegen van iemand die bekend is als Aartsengel Zadkiel die door zijn geliefde kanaal Kira Raa sprak. Onze geliefde aartsengel sprak over de noodzaak van het activeren van de zogenaamde “hogere” chakra’s en het door hen heen voeren van energie op manieren die niet eerder op jullie planeet zijn gedaan, behalve in de lichamen van een paar yogi’s en avatars. “Kiel” (zoals hij graag wordt genoemd) sprak ook over de noodzaak om zichzelf los te maken van het hologram, of de “matrix” of “3D-realiteit”. Je ziet dat wij het medium hebben gevraagd om het woord “realiteit” tussen aanhalingstekens te plaatsen. Dit is met opzet, want ofschoon wij niet willen twisten over semantiek, is “realiteit” voornamelijk vanuit het gezichtspunt van de toeschouwer, terwijl “waarheid” is wat waar is in de ultieme zin.

Dus hoe maak je jezelf los van de 3D-realiteit, geliefden? En waarom is dit noodzakelijk? En wat heeft het te maken met ons onderwerp vandaag, opstanding?

Laten we beginnen met de uitspraak die vaak aan Jezus wordt toegeschreven, “wees in deze wereld, maar wees niet van deze wereld”. “In” de wereld zijn betekent dat je een fysiek lichaam hebt en dat je loopt en spreekt en contact hebt met andere mensen. “Van” de wereld zijn betekent dat je jezelf ermee identificeert en er je voornaamste “realiteit” van maakt. “Van” de wereld zijn betekent gevangen raken in de emotionele drama’s van deze wereld en geloven dat ze echt zijn en dat je een emotioneel aandeel hebt in de uitkomsten van je verschillende dagelijkse handelingen en scènes van het kosmische spel.

Een ieder van jullie die deze boodschap leest of hoort, een ieder die zich in een fysiek lichaam bevindt op Aarde, heeft het gevangen zitten in het drama van de dualiteit meegemaakt. Denk terug aan de laatste keer dat je heel emotioneel was over iets wat in het 3D-drama gebeurde. Het zal waarschijnlijk niet zo lang duren, geliefden, voordat er iets in je hoofd opkomt. Misschien werd je ontslagen, misschien zei een geliefde “vaarwel” om een nieuwe partner te vinden; misschien kwam een zoon of dochter thuis geheel onder invloed van drugs; misschien besloot de belastingdienst je financiële teruggaven te controleren. We zouden zo wel even kunnen doorgaan. Sommigen van jullie hebben zich al aardig onthecht van één van deze scenario’s en wij feliciteren hen daarom. Maar als je diep genoeg kijkt, zullen de meesten van jullie op z’n minst één of twee gebieden vinden in hun leven waar emotionele mechanismen nog steeds aanwezig zijn.

Sommige van jullie psychologen zullen tegenwerpen dat volledig onthecht zijn betekent dat je zonder gevoel of leven bent. Jullie interpreteren wat wij hier zeggen verkeerd. Volledig onthecht zijn van het Aardse drama maakt je feitelijk vrij om op een heel andere manier diep te voelen. Volledig onthecht zijn van het Aardse drama betekent dat je vrij bent om de essentie van je wezen te voelen; de vreugde en extase van je ziel. Je contact met anderen zal meer bezielend zijn, levendiger, “echter” (als we dat woord in een andere context mogen gebruiken).

Dus waarom, zul je vragen, besteden we zo veel tijd aan het praten over onthechting en het overwinnen van de illusies van de wereld, als, zoals je duidelijk kunt zien, de titel van dit artikel “Opstanding” is? Is het niet evident dat, om je volledig te kunnen verheffen tot je 5D-lichaam, het eerst noodzakelijk is om alle blokkades te verwijderen van de chakra’s, de meridianen en de nadis van de fysieke en emotionele lichamen? En hoe bereik je dit? Precies, door het loslaten van alle gehechtheden aan dingen die je trillingsniveau verlagen. En wat verlaagt je trillingsniveau? Angst, bezorgdheid, schuldgevoel, schaamte, wrok, etc. En wat veroorzaakt deze emoties en geestestoestanden? Ja, wat zijn jullie toch slim: vereenzelviging met de dingen der wereld. De behoefte aan goedkeuring. De behoefte om je fysiek zeker te voelen. De behoefte om jezelf af te leiden met allerlei vertier. De behoefte om je geliefd en gewild te voelen door andere mensen. De behoefte om je tijd te vullen met van alles en nog wat.

Wij hebben vaak gezegd dat jullie maar één behoefte hebben – het herinneren van jullie verbinding met het Oneindige. Jullie leraar heeft gezegd, “zoekt gij eerst het Koninkrijk en het overige volgt vanzelf”. Geliefden, maak je niet druk om de dingen van deze wereld. Let alleen op de kwaliteit van je bewustzijn. Let alleen op de diepte van je besef dat jullie voor altijd zijn verbonden met het Goddelijke. Let alleen op het feit dat jullie Eén zijn met jullie Bron. Laat God binnen in jullie, jullie leven leiden. Hoe eenvoudig zijn deze woorden! Hoe vaak zijn ze herhaald door jullie verlichte wijsgeren en mystici. En hoe vaak hebben jullie vergeten.

Jullie hogere intelligentie zal jullie begeleiden bij het proces van opstanding. Het zal zich op natuurlijke en spontane wijze ontvouwen. Er is uiteindelijk niets wat jullie evolutie kan tegenhouden. De vlinder komt te voorschijn uit de cocon zonder bewust ook maar iets anders te hoeven “doen” dan de blauwdruk die inherent is aan de genen, te laten ontvouwen. Hetzelfde geldt voor jullie, geliefden. Laat het proces zich ontvouwen. Sta toe, sta toe, sta toe. Jullie enige taak is de verwijdering van jullie fixatie op het eindige. Veroordeel niets in deze wereld. Houd ervan, zegen het, begrijp het, en laat het vervolgens los. Beloof elk moment van jullie leven te leven met de bewuste gewaarwording van het goddelijke in je. Beloof de afleidingen van de moderne samenleving los te laten. Jullie weten al wat de afleidingen zijn – wij hoeven je er niet opnieuw aan te herinneren.

Vraag altijd bij elke beslissing, “wat is de bedoeling hiervan?” Wees geheel eerlijk met jezelf. Wat is je motivatie achter elke daad? Als het niet van de hoogste en beste plaats komt in jezelf, wees dan bereid om te beslissen of te handelen op een manier die geheel anders is dan wat “comfortabel” of “zeker” voelt. Er bestaat geen zekerheid in de 3D-wereld. Jullie leiders maken “slimmere” bommen, trefzekerder raketten en spenderen enorme bedragen om te proberen de wereld te bevrijden van terroristen. Zij zullen nooit slagen omdat zij investeren in illusies. Stuur hun jullie liefde; zij zijn wanhopig op zoek naar een nieuwe manier om te zien. Veroordeel hen niet; doe hun geen onrecht aan. Zij spelen slechts hun fantasieën van angst uit. Zij weten niet wat zij doen. Laat het gaan. Laat het zijn.

Ga voorwaarts met het lied van jouw eigen hart. Ga voorwaarts met de hartstocht van jouw ziel. Omarm de opstanding. Jullie zijn al goed op weg met het vormen van jullie lichtlichamen. Accepteer jezelf zoals je bent. Jullie zijn in elk opzicht absoluut perfect. Eer jezelf. Wees jezelf. Jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn de Ene in lichaamsvorm. Wij, jullie vrienden van de sterren, verheugen ons al op jullie ontwaken. Wij kijken uit naar het herenigen van jullie in de hemelse rijken. Er is werkelijk niets om bang voor te zijn. Er is echt overal voor gezorgd. Rust vandaag in de zekerheid dat alles binnen Goddelijke Orde bestaat. Laat vandaag de angst, de bezorgdheid en het onophoudelijk plannen maken los. Vier vandaag jullie bevrijding. Wij groeten jullie, geliefden.

Wij zijn de Arcturiërs, eeuwig dienend in het Licht van de Stralende Ene.

Opmerking: In deel 2 zullen wij de mechanismen van opstanding verkennen.

Terug naar pagina De Arcturiërs