De Arcturiërs, Karma

Karma


De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

13 november 2004

Gegroet, geliefden, wij zijn de Arcturiërs. Tijdens het medium’s avondgebeuren met Shenayda afgelopen donderdag, begonnen wij over het onderwerp karma als reactie op een verhandeling van het medium over karma (of eigenlijk een gesprek met Shenayda over karma), gebaseerd op een uitspraak die onlangs werd gedaan door de aartsengelen die in essentie zegt dat er niet langer enige noodzaak is voor een ziel om nog karma te ervaren op deze Aarde.

Sindsdien heeft het medium herhaaldelijk navraag gedaan naar de feitelijke bewustzijnsstaat die nodig is om er zeker van te zijn dat men in deze wereld een karma-vrij bestaan kan leiden. Wij willen hier graag extra inzichten aanreiken in wat het betekent om karma-vrij te leven en hoe men het karmische stadium kan overstijgen.

Om bij het begin te beginnen, “karma” kan worden omschreven als het energetische “residu” dat inherent is aan een incomplete uitdrukking van het goddelijke. Op andere manieren gezegd, karma wordt opgebouwd of opgehoopt als er een blokkade is, wrevel of een situatie van niet-vergeven die zich in iemands onderbewuste bevindt. Karma ontstaat als er een onvolledig beeld is van de realiteit dat resulteert in het geloof dat men vroegere “fouten” (wat men fouten noemde) moet goedmaken. Er zijn andere definities van karma, zoals het Oosterse idee dat men moet reïncarneren om “lessen” af te maken die niet volledig waren geleerd in een vorig leven.

Alle leven leert, geliefden. Of dezelfde omstandigheden zich al dan niet steeds opnieuw in het leven voordoen, hangt af van de intentie van het wezen dat bezig is met het incarneren en ervaren van de realiteit. Er zijn bepaalde dingen die zich door hun aard herhalen. Wij hebben het niet over terugkerende gebeurtenissen. Zelfs wandelen is een terugkerende gebeurtenis. Je zet steeds één been voor het andere, miljoenen keren. Dit is natuurlijk niet wat we met karma bedoelen. Onze definitie heeft betrekking op psychologische en mentale processen die terugkeren vanwege het geloof in de noodzaak om onopgeloste zaken goed te maken.

Een onopgeloste zaak is elke emotionele lading die in de onbewuste geest wordt vastgehouden. Om een karma-vrij leven te leiden moet men geen emotionele ladingen (pijnen en wrevels) verzamelen die zijn gebaseerd op de eindeloze golf van gebeurtenissen die alle zielen op dit niveau ervaren. Met andere woorden, als er iets gebeurt, bewust of onbewust, moet je het volledig ervaren en daarna volledig loslaten. Als je dit doet dan verzamel je geen enkel residu. Je hebt geen enkele onafgemaakte zaak. Je hebt geen enkel karma.

De dispensatie waarover de aartsengelen het hier hebben, betekent gewoon dat onopgeloste zaken uit het verleden direct kunnen worden geheeld in het heden en niet meer worden herhaald. Er is niet langer een noodzaak om terug te keren naar het verleden om vergissingen te herstellen. Als je volledig in het hier en nu leeft zullen de vroegere zaken snel naar de oppervlakte komen, kort worden ervaren en tot expressie gebracht en daarna volledig losgelaten.

De vraag die men op dit punt zou kunnen stellen is: “Waarom kon dit niet in het verleden worden gedaan? Hebben we niet altijd het vermogen gehad om volledig in het moment te leven zonder karma op te bouwen?” Het antwoord is “Ja, jullie hebben altijd dit vermogen gehad.” Maar tot nu toe was het energieniveau op Aarde niet voldoende om de laatste energierestanten naar boven te laten komen en los te laten. Er was voor de meeste zielen niet voldoende bewustzijn en transmuterende energie beschikbaar om alle energierestanten werkelijk los te laten. Iedere individuele ziel die probeerde karma in evenwicht te brengen, moest dat stapsgewijs doen door te proberen, meestal een beetje per keer, basislessen te leren in nederigheid, liefdadigheid, vergeving, zelfacceptatie, enzovoorts. Deze dispensatie is echt niet nieuw. Het is slechts samengevat in één coherent stukje kennis – dat je op geen enkel niveau van jouw wezen ook maar iets hoeft op te hopen dat niet overeenkomt met de essentie van jouw ziel. Het enige wat nieuw is aan deze dispensatie, is dat voor het eerst alle mensen toegang hebben tot deze informatie en dat nu iedereen de sleutel tot ware bevrijding kan bemachtigen. Een karma-vrije levensstijl is niet alleen voor een paar verlichte heiligen.

Hoe ziet het leven eruit als alle karmische zaken zijn opgelost? Wij kunnen jullie deze vraag nu serieus stellen en het eindresultaat beschrijven omdat, geliefden, jullie je eindelijk op een plaats bevinden waar dit jullie heersende realiteit wordt. Een karma-vrij bestaan is een leven dat wordt geleefd vanuit de Geest. Het is een leven dat geheel in het tegenwoordige moment wordt geleefd, met vitaliteit en levendigheid, met vreugde en geestdrift. Emoties worden nog steeds gevoeld – zij zullen altijd worden gevoeld zolang je in een menselijk lichaam bent. Maar zij zullen worden toegejuicht, ongeacht de uitingsvorm. Zij zullen volledig en vrijelijk op gepaste manieren worden geuit, en daarna volledig losgelaten, net zoals de manier waarop een kind zichzelf uit en de dingen loslaat. Jullie zullen je op het tegenwoordige moment richten en direct de hoogste en beste uitingswijze zien en jezelf snel en helder uiten. Er zal geen enkele oordeel zijn. Er zal geen ontkenning zijn. Er zal geen schuld zijn. Oordeel, schuld en ontkenning zijn de drie zijnsaspecten waarvan het medium herhaaldelijk heeft gezegd dat ze moeten worden geëlimineerd. Al het andere moet met liefde worden geaccepteerd. Wanneer je oordeel, schuld en ontkenning buitensluit, dan doe je dat met kalmte – je weigert eenvoudig en met neutraliteit je bewustzijn in te laten met elke van deze drie zijnstoestanden.

Er is een vierde zijnstoestand die het medium tot een bepaalde diepte heeft verkend en dat is de toestand van angst. Angst (wat uiteindelijk illusie is) kan in een karma-vrije toestand niet bestaan. Angst is altijd een gevolg van een geloof in vergelding, of het geloof dat iets of iemand jou kwaad kan doen. Als er geen karma is, dan is er geen geloof in vergelding, en zonder geloof in vergelding, zowel van binnen als van buiten, kan er geen angst bestaan dat er iets ergs zal gebeuren. Er kan slechts de continue gewaarwording zijn van de onvoorwaardelijke liefhebbende aanwezigheid van jullie Schepper, en als zo’n toestand van liefde bestaat, dan is er niets dat jullie op welke manier dan ook kwaad kan doen of verwonden.

Een karma-vrije toestand is daarom en angst-vrije toestand. Er kunnen in zo’n toestand terugkerende handelingen zijn, maar er zal geen emotioneel residu zijn als gevolg van de terugkerende handelingen. Elke dag, elk moment is schoon en vrij van herinneringen van hoe gebeurtenissen in het verleden plaatsvonden. Er is geen “waarom moet ik dit herhalen.” Als de ziel herhaling wenst, dan wordt dat gedaan met vreugde en een gevoel van vernieuwing. Lopen kan elke keer als een nieuwe ervaring aanvoelen. Elke andere activiteit kan dat ook. De dingen worden alleen saai en vervelend als men niet de innerlijke behoeftes van de ziel volgt. Naarmate jullie je steeds meer afstemmen op jullie werkelijke zieleverlangens, zullen jullie vanzelf vreugde vinden in alles wat jullie doen. Als jullie je vreugde vergroten, zullen jullie steeds meer bereid zijn om volledig in het nu te zijn. En als jullie steeds meer volledig in het nu zijn, zal alle karma oplossen in de heilige aanwezigheid van het Oneindige. Dat is wat een karma-vrije levensstijl allemaal inhoudt. Het houdt in dat elke actie, elke gedachte, elk gevoel een compleet moment in zichzelf is, zonder residu, zonder overblijfsel. Dit is de tijd die jullie nu ingaan, geliefden. Dit is een nieuw tijdperk, gebaseerd op nieuwe gedachten, nieuwe ideeën en nieuwe vriendschappen. Welkom in de karma-vrije zone!

Wij zijn de Arcturiërs. Wij leven in het Licht van de Oneindige Ene. Wij zegenen jullie. Wij houden jullie karma-vrij.

Terug naar pagina De Arcturiërs