De Arcturiërs, Het Helen van Andere Tijdlijnen

Het Helen van Andere Tijdlijnen


De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

6 december 2004

Gegroet, geliefden, wij zijn de Arcturiërs, met een passende boodschap voor iedereen. Dit medium heeft er onlangs een betrekkelijk nieuw proces aan toegevoegd, bekend als het helen van andere tijdlijnen. Wij voelen dat het gepast is om een paar van onze gedachten over dit onderwerp te verwoorden.

De meesten van jullie zijn zich er niet van bewust dat tijd niet een lineaire, onvermijdelijke voortgang is van het verleden naar het heden en naar de toekomst, maar dat het lijkt op een canvas van een schilder. Het kan worden overgeschilderd, uitgewist, aangepast, benadrukt, geminimaliseerd en op andere manieren worden gemanipuleerd volgens de vrije wil van een ziel en de collectieve vrije wil van alle zielen die zich in het ene of andere tijdsraam bevinden.

Zelfs jullie wetenschappers hebben onlangs ontdekt dat tijd een variabele is en dat hij versnelt of vertraagt afhankelijk van de snelheid van de waarnemer en van andere factoren. Geliefden, jullie, weten allemaal wat psychologische tijd is, of het gevoel van tijd, en hoe het eeuwig lijkt voort te schreiden als je iets onplezierigs doet, en voorbij vliegt als je plezier hebt.

Zonder beweging is er geen tijd en in feite niets wat kan worden gemeten. Alle tijd en alle meting heeft betrekking op de verhouding (relativiteit) van het ene object tot het andere. Jullie kalender is gebaseerd op de rondgang van de Aarde om jullie Zon. Zonder deze beweging zouden jullie tijdsdelen geen betekenis hebben.

Jullie wetenschappers hebben onlangs ook ontdekt dat zij wijzigingen kunnen aanbrengen aan een deeltje en het resultaat in het verleden kunnen zien. Of, op een andere manier gezegd, wat in de toekomst gebeurt, verandert het verleden. Het oppervlakkige intellect of de rationele geest heeft hier moeite mee. Het is onmogelijk, zeggen jullie. Nee, het maakt deel uit van de grotere realiteit die wij beginnen te verkennen in deze verhandelingen.

Laten we één van de analogieën van het medium gebruiken en er een moment over uitweiden. In plaats van een enkele tijdlijn die van het verleden naar de toekomst gaat, zijn er een oneindig aantal tijdlijnen die een tapijt van tijd en ruimte vormen die complex met elkaar zijn verweven en een spinnenweb vormen van parallelle dimensies op verschillende niveaus. Het is moeilijk voor te stellen, maar wij zullen proberen het uit te leggen. Stel je een web voor van snelwegen die elkaar niet alleen op een plat vlak kruisen, maar ook driedimensionaal. Stel je voor hoe dit driedimensionale netwerk zich uitstrekt tot in het oneindige. De meeste wegen zijn latent totdat een ziel er een bewandelt; die weg wordt dan afgedrukt in wat het Akasha-medium wordt genoemd. Met andere woorden, die weg wordt geschilderd op het canvas, het canvas zijnde het web van onderling verbonden tijdlijnen. Elke tijdlijn die wordt ervaren, wordt deel van het schilderij dat jullie de realiteit of het levensweb noemen.

Hoe kan de toekomst dan het verleden veranderen? Staat het verleden niet vast in de tijd? Het antwoord, geliefden, is NEE. Je KUNT teruggaan en je verleden veranderen. Psychologen noemen dit “herkaderen” en de populaire uitspraak is “Je kunt de gelukkige jeugd hebben die je altijd wilde.” Slimme marketing? Nee, het is echt. We zullen het uitleggen.

Als je terug gaat en je een ander verleden voorstelt, als je dat doet met intentie en focus, dan wijzig je de tijdlijn niet direct. In plaats daarvan ga je naar een andere tijdlijn en schilder je een nieuw beeld op een nieuw stuk van het canvas. Hoewel de oorspronkelijke vroegere ervaring nog steeds op z’n eigen tijdlijn bestaat, ben JIJ naar een nieuwe tijdlijn gegaan die niet hetzelfde verleden bevat. Niet alleen is jouw verleden veranderd, ook de cellen van je fysieke lichaam alsmede je emotionele en mentale lichamen leggen de verandering vast. Voor je lagere lichamen is het alsof de oude tijdlijn nooit plaatsvond en ben je nu het resultaat van een nieuw verleden. Is dat niet buitensporig, geliefden! Je cellulaire geheugen herinnert zich nu de gelukkige jeugd die vóór het herkaderen niet bestond. Daarom is je gedrag, je kijk op het leven, je ervaring van het leven volledig veranderd. Je bent letterlijk en figuurlijk niet dezelfde persoon.

Tijdlijnen kunnen ook veranderen voor hele planeten. Herinneren jullie 1982, geliefden? Californië zou dat jaar in zee verdwijnen. Het gebeurde niet – tenminste, niet in de tijdlijn die jullie nu collectief ervaren. Maar het gebeurde WEL in een andere tijdlijn. Waarom ervoeren jullie het niet? Omdat jullie collectief jullie bewustzijn voldoende veranderden om naar een nieuwe tijdlijn te springen – jullie, jullie buren, jullie buurland, de hele planeet verschoof. In dit geval veranderden jullie de toekomst door het heden te veranderen, wat veel makkelijker is te begrijpen dan het verleden veranderen door de toekomst te veranderen. Maar het principe blijft hetzelfde. Jullie sprongen naar een nieuwe tijdlijn, met een nieuwe toekomst.

Jullie vrije wil staat jullie toe om overal naar toe te gaan in het oneindige netwerk van tijdlijnen, terwijl je onderwijl je ervaring bijdraagt. Als je een bepaalde tijdlijn niet leuk vindt, kun je eruit springen door een ander verleden, heden en toekomst te kiezen. De oude tijdlijnen zijn vastgelegd in het Akasha-medium, maar JIJ bent vrij van die indrukken, vrij om de oneindige grootsheid van de schepping te verkennen, bevrijd van zogenaamde vroegere herinneringen en geloofsovertuigingen.

Dus in zekere zin is het niet juist om te zeggen dat je de tijdlijn verandert. Eerder is het zo dat telkens als je je bewustzijn verandert, je een nieuwe tijdlijn creëert. Een andere tijdlijn “helen” betekent dat je naar één van je vele parallelle levens gaat en het verandert overeenkomstig de huidige evolutie van je ziel. Bijvoorbeeld, als je in een vorig leven werd gemarteld en geslagen, dan kun je dat leven herkaderen tot iets moois. Lukt het je om dit te doen, dan heb je het martelingverleden helemaal niet meer, maar draag je de karmische indruk van werkelijk een heel plezierig leven! Alle symptomen die je van de oude indruk meeneemt naar dit leven, zullen verdwijnen omdat zij niet langer een bron hebben. Wij hebben dit ontelbare keren zien gebeuren en het medium is getuige van veranderingen in de levens van cliënten als gevolg van zijn werk.

Wij hopen dat deze korte uiteenzetting over andere tijdlijnen bij jullie iets heeft ontstoken, geliefde mensen van de Aarde. Wij verlaten jullie nu, wetende dat wat jullie aan het scheppen zijn, mooier is dan woorden ooit kunnen beschrijven. Jullie zijn een prachtige nieuwe toekomst aan het scheppen terwijl jullie je harten en geesten in dankbaarheid verheffen tot de Schepper. Wij zijn jullie dankbaar, geliefden.

Wij zijn de Arcturiërs, veilig in de boezem van de Oneindige Ene.

Terug naar pagina De Arcturiërs