De Arcturiërs, Ruimtereizen

Ruimtereizen


De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

14 maart 2005

Gegroet in het Licht van de Stralende Ene. Wij zijn verheugd dat het medium ons heeft gevraagd om over ruimtereizen te spreken. Dit is een van zijn favoriete onderwerpen en veel hiervan heeft hij zelf ontdekt. Wij zullen echter graag onze kennis en wijsheid toevoegen. Dit zal een beetje wetenschappelijk zijn, maar wij beloven het niet te technisch te maken.

Om de hogere principes van ruimtereizen te kunnen begrijpen, moet men zich realiseren dat de kwantumflux en holografische aard van het Universum zodanig is dat er feitelijk helemaal geen “hier” en “daar” is. Alles IS gewoon. En alles bestaat overal tegelijkertijd. Wij realiseren ons dat dit voor jullie 3D-geest moeilijk is te bevatten, maar ga met ons mee.

De bovenstaande uitleg in gedachten houdend, zijn er drie hoofdmodi van ruimtereizen die worden gebruikt door diegenen die contact hebben gehad met jullie planeet. Wij noemen ze als volgt:

  1. Faseverschuiving
  2. Nulpuntvelden
  3. Gedachteoverdracht

De methode die wordt gebruikt door de Zeta’s (greys) en andere 3D- en 4D-rassen, is faseverschuiving. Faseverschuiving maakt gebruik van de natuurlijke leylijnen en rasterlijnen van planetaire lichamen, alsmede wormholes en krommingen in het ruimtetijd-weefsel. Deze wormholes en krommingen worden door vele van jullie leraren portalen en sterrenpoorten genoemd. Zij zijn als gaten in de ruimte die het ene systeem met het andere verbinden. Jullie wetenschappers beginnen de mogelijkheid van dergelijke manieren van reizen te verkennen. Sommigen van hen zijn aan informatie gekomen die oorspronkelijk aan de Aarde werd gegeven door de greys die verbonden hebben gesloten met bepaalde afdelingen van jullie regeringen.

Het ligt voor de hand dat reizen over grote afstanden niet praktisch is met conventionele aandrijvingtechnieken zoals door jullie NASA en andere agentschappen publiekelijk worden toegepast. Echter, als je de favoriete analogie van het medium gebruikt van twee punten op een vel papier, punt A en punt B en iemand vraagt om een kortere weg aan te wijzen van punt A naar punt B dan een rechte lijn, dan bereik je dit door het vel papier over zichzelf heen te vouwen. Dit is een voorbeeld van het principe van faseverschuiving.

Een van de voordelen van faseverschuiving is dat je een elektromagnetisch veld om het schip creëert dat het afstemt op de betreffende leylijn of werveling. Zolang het schip zich in deze EM-toestand bevindt, is het voor de meeste instrumenten en voor het menselijke oog onzichtbaar. Als het schip uit het portaal of de sterrenpoort tevoorschijn komt, wordt het zichtbaar totdat het het portaal of de sterrenpoort opnieuw binnengaat.

Nauw verbonden met faseverschuiving is nulpuntaandrijving. Dit is niet een aandrijving zoals je gewoonlijk zou denken. Dit is de mogelijkheid om een elektromagnetische nulzone rond het schip te creëren, of ervoor te zorgen dat het schip een dimensionale staat binnengaat waarin er geen elektromagnetische polariteiten zijn. Het gevolg hiervan is dat het schip direct in de etherische domeinen wordt getransporteerd. (1)

Als de gewenste bestemming eenmaal is bereikt, herpolariseert het schip zichzelf en verschijnt weer in de 3D- of 4D-ruimte. Er vindt dan een dimensionale verschuiving plaats waardoor het schip de beperkingen van 3D-tijd en -ruimte kan overstijgen. Het nulpuntveld fungeert als de doorgang tussen de dimensies. Binnen een nulpuntveld wordt energie in essentie oneindig en kunnen materie en energie naar behoefte worden herschikt.

Dit brengt ons bij de derde en meest geavanceerde vorm van ruimtereizen – gedachteoverdracht. Om het eenvoudig te houden, het gaat hier om het vermogen om jezelf naar elke locatie en tijd in het Universum te denken. Dit wordt niet gedaan door het toepassen van technologie in de normale zin, maar door te leren beseffen dat alles een uniek energiepatroon heeft, en als je met dat patroon overeenkomt, dan ga je het patroon van dat domein binnen. Een andere manier om dit uit te leggen is dat er in de hogere dimensies geen tijd en ruimte bestaat. Wij zijn allemaal Eén en we bestaan allemaal op een punt van singulariteit. Binnen een singulariteit is er geen plaats om naar toe te gaan en geen tijd waarin je daar naartoe gaat. Je bent daar eenvoudig al. De enige manier om iemand “daar” te onderscheiden van een ander is door energiepatronen. De Aarde en haar mensen hebben een uniek energiepatroon. Als een ziel met het vermogen tot gedachteoverdracht het verlangen heeft om naar de Aarde te gaan vanuit een verafgelegen melkwegstelsel, dan stemt die ziel zich gewoon af op het energiepatroon van de Aarde en “verplaatst” zijn/haar bewustzijn naar dat patroon.

Is een ziel eenmaal voorbij de negende dichtheid geëvolueerd, dan wordt het concept van ruimtereizen zelf betekenisloos. Niet alleen is zo’n ziel zich ervan bewust dat hij of zij Eén is met Alles; de energie van die ziel wordt in één keer over de hele Schepping verspreid, waardoor er geen plaats is waar die ziel niet is. Daarom wordt het idee van ergens naartoe gaan belachelijk. Niettemin kan zo’n fantastisch wezen overal aan iedereen verschijnen in een vorm die kan worden herkend, gewoon door het energiepatroon te gebruiken van de wezens die het “bezoek” ontvangen en de moleculaire structuur van het omringende “veld” te herschikken. Dit is één van de redenen waarom de gedachten en geloofsovertuigingen van de wezens die het bezoek ontvangen grote invloed hebben op hoe het bezoek wordt ontvangen. Hierdoor zijn wezens van hogere dichtheden ook in staat om met gewone woorden en uitdrukkingen te communiceren. Het etherische veld van het medium bevat een energiepatroon en de bezoekende entiteit gebruikt dat etherische veld en past frequenties zo goed mogelijk aan, zodat het toegang heeft tot de taal en gedachtevormen van de entiteit en die gebruikt als middel om communicatie te vergemakkelijken.

Natuurlijk vereenvoudigen wij deze concepten sterk zodat jullie ze kunnen bevatten, maar dit zijn de voornaamste manieren van reizen door dit wonderlijke Universum.

Er is een klein aantal zielen in jullie wereld dat actief de in dit artikel genoemde vermogens ontwikkelt, zoals teleportatie, het afstemmen op energiepatronen via gedachteoverdracht, etc. Er zijn wetenschappers die zich bewust zijn van de kwantumflux en diens vreemde gedrag. Er zijn anderen die wiskundig de geldigheid van het nulpuntveld hebben vastgesteld. Weer anderen hebben beperkt succes gehad met teleportatie, het vermogen om zichzelf door tijd en ruimte te verplaatsen. Van subatomaire deeltjes is in het laboratorium de fase verschoven en werden direct door tijd en ruimte van de ene locatie naar de andere verplaatst door een van jullie bekendere wetenschappers.

Geliefden, er is echt maar Eén Realiteit en die is God. Omdat wij allemaal hier en nu zijn, hier in deze ruimte, kunnen we ervoor kiezen om alles meteen te ervaren. Het is slechts in lineaire tijd dat het concept van komen en gaan betekenis heeft.

Wij hopen dat wij jullie gedachteprocessen hebben gestimuleerd en jullie hebben aangezet tot het verder verkennen van deze onderwerpen. Wij verlaten jullie nu door jullie eraan te herinneren dat wij altijd bij jullie zijn en jullie leiden en geruststellen gedurende jullie tijd op Aarde.

Wij zijn de Arcturiërs.

(1) [Opmerking van het medium: Er bestaat een wetenschappelijke parallel tussen het idee van het overstijgen van de gepolariseerde of duale realiteiten en het binnengaan van de Eenheid. In de EM-nulzone zijn de positieve en negatieve polariteiten in perfect evenwicht en is er dus geen polariteit die op de nulzone inwerkt. Dit is de “doorgang” naar hogere dimensies waar de Arcturiërs het over hebben. Wetenschappers herontdekken dat de “ether” of “aether” binnen de nulzone bestaat. Er zijn veel goede artikelen van nulpuntonderzoekers te vinden op internet.]

Terug naar pagina De Arcturiërs