Codenummers voor voedings – levensmiddelen en gezondheid

Codenummers voor  voedings – levensmiddelen en gezondheid

Aartsengel Raphaël door Marc Gamma-25 April 2014

Voorwoord van mijn persoonlijke mening:

Dit beschouw ik als een zeer bijzondere en speciale verrassing cadeau van onze hemelse gidsen… vooral voor mij omdat ik het zeer persoonlijk en particulier als een meest prescious geschenk voor ons allemaal hier op aarde in deze tijd van nu en Moment nemen!

Hier krijgen we enkele gereedschappen om te leren omgaan met alle problemen van ons dagelijks leven… en als dit rond mijn  80 ste verjaardag (met de allereerste inbegrepen) ik kan niet anders dan mijn  “dank u” sturen de gevers in de lucht/hemel  voorbij daar -met een grote “Hallelujah”!

Namasté voor jullie allemaal! (Contra)Mary = Evamaria-Havah

Mijn geliefde mensen op aarde – hier spreekt  Aartsengel Raphaël:

Het is met veel genoegen dat ik ben vandaag jullie een ander nieuw (en nog steeds oud) gereedschap kan voorleggen. Met dit bericht vandaag geef ik julle “Code-nummers” die van enorme hulp voor u als u moet om  gaan met verschillende dagelijkse problemen.

Toch, maak alleen gebruik van deze codes als u echt bereid bent om hen te ontvangen als geschenk van goddelijke schepping.

Als je ze gebruikt op sommige onbewuste manieren kan dit ook tot succes leiden, maar als u hun effecten aanzienlijk wilt verhogen moet je in je innerhart een sterke resonantie opbouwen met deze code-nummers op een bewuste manier.

Nu, eerst geef ik u enkele kleine introducties die nodig zijn zodat je de echte zin en de betekenis van deze code-nummers en hoe u hen kan toepassen op een zeer correcte wijze kan begrijpen.

Deze codenummers zijn van origine uit de tijden van Atlantis – ik bedoel dat deze codes zijn verleend door onze Goddelijke Creërende Moeder aan de Atlantiërs terwijl ze vele malen op aarde is geïncarneerd en deze codes zelf heeft afgeleverd.

Dit was een van haar giften aan menselijke mensen op aarde op dat moment, maar met de daling van Atlantis en de bijhorende frequentie-ondergang van trillingen waren dergelijke codenummers niet langer van toepassing.

Sinds vandaag – bij het weer publiceren van deze codenummers –we hebben dit frequentieniveau van energie weer bereikt en dus zijn deze codenummers volledig van toepassing en functioneren opnieuw.

Ik geef u nu de codenummers en hun essentiële betekenis hieronder:

ALS JE ZE HANTEERT EN GEBRUIKT  –  WEES ZEER VOORZICHTIG  –  ZE ZIJN GEENSZINS OM MEE TE SPELEN   – NOCH MOGEN ZE BESCHOUWD WORDEN ALS EEN SOORT VAN SPEL!

Zodra je in het echt gezien heeft hoe krachtig deze codes zijn – zul je weten wat het is om in harmonie – UNI SONO – en verenigd met de All- dat-is creatie-.

En nu zijn hier de eerste Code-nummers die kunnen worden toegepast voor Genezings doeleinden:

33 45 634:

Genezing van cellulaire schade van welke aard ook.

44 56 789:

Genezing van open wonden (moet worden geschreven boven de specifieke open wond in de lucht)

33 78 133:

Genezing van ernstige verwondingen in het maag-gebied die zijn niet (onmiddelijk) kunnen worden behandeld door onmiddellijke chirurgie.

44 57 678:

Genezing van open fracturen, die niet kunnen worden hersteld (onmiddelijk) en gesloten door operationele chirurgie.

Volgende Code-nummers gelden voor alle voedings- en levensmiddelen die niet meer van natuurlijke oorsprong resp. worden bewerkt en gewijzigd door processen van de voeding en levensmiddelen industrie.

Deze codenummers kunnen ook worden toegepast op levensmiddel die een onbevestigde oorsprong hebben of van betrouwbare bronnen.

Zij moeten slechts eenmaal worden geschreven op de verpakking / fles om het hele herprogrammeren te activeren.

24 46 713:

Neutraliseert gen-gemanipuleerde levensmiddelen. Deze specifieke levensmiddelen wordt teruggeleid naar de oorspronkelijke toestand met zijn maximale effect op het menselijke lichamen.

24 57 892:

Neutraliseert alle giftige componenten in levensmiddelen die werden toegevoegd tijdens het productieproces.

24 67 987:

Neutraliseert alle additieven die niet natuurlijke zijn – die in bijna alle proces verwerkingen aan levensmiddelen (om economische redenen om geld te besparen) worden toegevoegd. Deze Code-nummer moet altijd worden toegepast omdat er momenteel onvoldoende verklaringen worden toegevoegd aan bijna alle levensmiddel. Deze code kan altijd en overal worden toegepast zelfs wanneer de maaltijd al is geserveerd.

24 60 123:

Aanvullende Code voor het toepassen bij levensmiddelen (vruchten of groenten) om het rijpen naar volwassenheid volledige te maken. Deze Code ondersteunt het proces van rijping op het cellulaire niveau.

Met al reeds gerijpte vruchten en groenten mag dit codenummer niet worden toegepast – omdat anders overrijping mogelijk is en daardoor hun volledige efficiëntie en hun optimale voedingswaarde verliezen zal.

42 67 982:

Aanvullende Code-nummer voor alle levensmiddel op de rand van beschimmeling. Door het effect van deze Code-nummer worden dergelijke vruchten weer smaakvol hoewel ze er niet uitzien.

Dit Code-nummer is uitgevonden voor behoeftige gevallen of voor die mensen die – door hun levensomstandigheden – worden gedwongen om zich te voeden met dergelijke soorten levensmiddelen.

Gebruik dit Code-nummer niet bij voedsel die nog goed is om te gebruiken. Anders zou dit oorspronkelijke levensmiddel – nog steeds onberispelijke – worden omgezet in sommige oneetbare conditie.

99 42 167

Aanvullende Code-nummer voor alle levensmiddelen waaraan delen van alcohol zijn toegevoegd om hen langdurig te bewaren. Dit codenummer neutraliseert alle alcohol in het levensmiddel. Het kan ook worden toegepast op drank om alle alcohol te neutraliseren die erin zit  –  het heeft geen enkel effect op de smaak – de alcohol verliest al het effect ervan op het menselijk lichaam.

Dit kan essentieel zijn voor alle mensen, die geen alcohol tolereren in geneesmiddelen die werden geproduceerd op  alcohol basis.

Ik adviseer dringend altijd weer gebruik te maken van dit specifieke Code-nummer bij de behandeling van alcoholische verslaafden in medische instellingen. Neutralisatie binnen het specifieke geneesmiddel zal leiden tot enkele positieve effecten in het lichaam van een alcoholverslaafde die aldus zijn verslaving kan verminderen en later het helemaal te elimineren.

Opgelet alstublieft!

Onder geen enkel beding – mogen deze codes worden toegepast voor geneesmiddelen die zijn gemengd met alcoholische additieven om een desinfectief effect te verkrijgen.

Mijn geliefde mens, dit zijn de eerste en voorafgaande codenummers en meer zullen later volgen via dit kanaal.

Alsjeblieft, verspreid deze zo belangrijk codenummers zoveel mogelijk en over de hele wereld. En handel in een meest creatieve manier!  Schrijf de nummers op en zoals sommige zeer ijverig en goede scouts altijd zijn zakmesje bij zich draagt, zo moet je altijd deze Codes bij je dragen overal waar je gaat. Zij het op uw manier in de auto of bij het wandelen in de natuur of op een excursie, er zijn altijd mogelijkheden en gelegenheden om van hen gebruik te maken en in geval van nood is het een goede medische eerste hulp en kan het een grote steun zijn.

Zodra u uw eerste ervaring er mee heeft gemaakt, praat met andere mensen over de gevolgen van deze Code-nummers.

Het is niet toegestaan om deze Code-nummers te verkopen, noch dat deze herdrukt in een boek resp. om ze te publiceren.

Al deze Code-getallen zijn de bevoorrechte recht van iedereen de mens hier op Aarde!

Ze zijn – in feite- een geschenk van de hemelse krachten van licht voor iedereen van ons menselijke mensheid hier op aarde.

Door middel van deze Code-nummers kan u wederzijds uw steentje bijdragen in de heffing uit alle instellingen van voeding levensmiddelenindustrie.

Gewoon- door het schrijven van deze Code-nummers kan je weer alle schadelijke gevolgen omkeren van additieven of manipulaties.

Alsjeblieft, houd in gedachten dat al deze Code-nummers verenigen in resonantie met uw innerlijke hart als u ze in een bepaalde bewuste manier zal toepassen.

Er zullen mensen zijn die zich deze codes herinneren, mensen in de nu en hier die deze Code-nummers herinneren  omdat zij intensief met hen werkten op Atlantis in oude tijden.

Wees zeer attent en nauwkeurig bij het opschrijven van deze Code-nummers – want anders zullen ze niet het gewenste effect laten zien en u zult in een dergelijk geval teleurgesteld worden!

IK BEN IN GROTE LIEFDE VOOR JULLIE ALLEMAAL!

 Aartsengel Raphaël en zijn team van de hemelse sferen.

Speciale opmerking:

met betrekking tot medisch advies – altijd – in geval van twijfel – vraag medisch advies van uw arts…

Vertaald door (Contra) Mary = Evamaria

Copyright©(Contra) Mary = Evamaria H. Het is toegestaan om dit bericht te delen in zijn volledige vorm zonder veranderingen, en wanneer de naam van de auteur en de link naar de oorspronkelijke site wordt gegeven.

Bron van Engelse vertaling: Code-nummers voor voedingswaarde levensmiddelen en gezondheid – Aartsengel Raphaël door Marc Gamma-25 April 2014 Heilungszahlen für Nahrungsmittel und Gesundheit – Erzengel Raphael durch Marc Gamma-25.04.2014 http://WP.me/p2wHrN-2Wh

http:// illuminations2012wordpress.comhttp://www.microsofttranslator.com/static/197997/img/tooltip_close.gif

Original

Code-Numbers for Nutritional Foodstuffs and Health – Archangel Raphael through Marc Gamma – April 25, 2014 Heilungszahlen für Nahrungsmittel und Gesundheit – Erzengel Raphael durch Marc Gamma – 25.04.2014

Terug naar pagina Diverse berichten