Goddelijke codenummers voor ziektes van mens en dier

Goddelijke codenummers voor ziektes van mens en dier

Mijn geliefde kind, mijn zoon Raphael gaf je al een aantal codes voor genezingsdoeleinden en voor transmutatie van schadelijke stoffen in je eten. Via mij, weet je ook de codes voor verbetering van jullie drinkwater. Vandaag zal ik je nog meer codes geven die je allemaal kunt gebruiken voor genezing. Ze zijn geschikt voor volwassenen, kinderen en baby’s en  ook voor dieren. Ze hebben een fail-safe veiligheidsfunctie die hen veilig in hun toepassing maakt.

Het is belangrijk dat je in je hart bent en de codes gebruikt met het vaste voornemen om te genezen. Visualiseer ze of schrijf ze met uw wijsvinger of met een kristal op uw patiënt. Wees in de liefde, mijn kind, en je zult succesvol zijn met de codes.

Nu, hier zijn ze:

45 45 899  voor diarree

45 55 899  voor constipatie

42 53 899  voor het balanceren en een prikkelbare darm

Continue reading “Goddelijke codenummers voor ziektes van mens en dier”

De Arcturiërs, Eén Worden – Introductie

Eén Worden – Introductie


De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

26 november 2005

Gegroet,

Wij, de Arcturiërs, komen terug om jullie te helpen bij het proces van “Eén Worden”. Nu jullie de hogere frequenties in jullie aardse voertuig accepteren, aarden en integreren, zullen jullie automatisch de illusie van polariteiten loslaten. Ja, geliefden, polariteiten zijn inderdaad een illusie. De WAARHEID is dat wij allemaal ÉÉN zijn. Alleen omdat jullie 3D-beeld het verband niet kan zien tussen Al Wat Is, betekent niet dat het verband er niet is.

Elk van jullie chakra’s vertegenwoordigt een ander gebied van jullie Aardse ervaring alsook een specifieke illusie die jullie realiteit condenseert tot de derde/vierde dimensie. Als gevolg van het opnieuw afstemmen van elke chakra, zal wederom een sluier van de illusie worden verwijderd. Omdat wij de eer hebben om jullie Melkweg te dienen in tijden van afdaling naar de lagere werelden en opstanding naar de hogere werelden, zijn wij voorbestemd om één van jullie Gidsen te zijn tijdens jullie ervaring van de Terugkeer naar het ZELF.

Laten wij beginnen met jullie eraan te herinneren dat polariteiten niet “goed” of “slecht” zijn. Polariteiten zijn wat de Eenheid scheidt in de ervaringsrealiteiten van de derde en vierde dimensie. Jullie verkozen om het “3D-spel” te spelen, en dat was heel moedig. Wij hebben jullie proces geobserveerd vanaf het moment dat jullie voor het eerst jullie resonantie verlaagden om de 3D-matrix binnen te gaan. Net zoals jullie je fysieke vorm opnieuw afstemmen via jullie chakra’s om het leven in de vijfde en hogere dimensies te accepteren en te ervaren, waren wij er ook bij toen jullie je Lichtlichaam afstemden om in de vierde en lagere dimensies te leven.

Wij realiseren ons dat jullie opstandingsproces voor jullie heel moeilijk kan zijn, aangezien jullie vele duizenden incarnaties in die lage trilling hebben geleefd. Gelukkig waren jullie in staat om na levens van grote spirituele vooruitgang enkele van de ontelbare hogere dimensionale realiteiten van jullie Multidimensionale ZELF te bezoeken. Helaas konden jullie na levens van extreme gehechtheid aan de fysieke realiteit nauwelijks je bewustzijn in voldoende mate verheffen om te beseffen dat jullie daadwerkelijk waren overgegaan.

Continue reading “De Arcturiërs, Eén Worden – Introductie”

“Verhoog je vibratie en de daarop volgende kracht in je, en niets kan jou macht verstoren”

“Verhoog je vibratie en de daarop volgende kracht in je, en niets kan jou macht verstoren”

Saint Germain  gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 20 september 2020. (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain

Ik ben Saint Germain. Zoals altijd is het een genoegen om hier bij jullie te zijn in deze tijden, op deze momenten waarin je jezelf nu bevindt.  

Deze tijden van angst die zich op vele manieren verspreiden over de hele planeet. Want zij, de cabal, de duistere machten, doen er alles aan wat ze kunnen om die angst te verspreiden, om die angst te vergroten.  

Jullie, de Lichtwerkers en Lichtkrijgers zijn er om die verspreiding te stoppen. Jullie zijn er om die angst tegen te houden, eerst in jezelf en als je het in jezelf doet, doe je het ook voor anderen om je heen. Want ze zullen de angst in jou niet voelen, ze zullen de liefde, het licht in je voelen, het eenzijn dat je verspreidt. Dat is hoe deze grote omschakeling plaatsvindt. Dat roept de Event op, de Zonneflits. Jullie roepen het op, ieder van jullie, door jullie acties en denkprocessen op elk moment.       

Beheers je gedachten en je beheerst de creatie, of het creatieve vermogen in je. Beheers je angsten en je veroorzaakt licht en liefde.  Elk van jullie heeft deze kracht in je. Het is er altijd geweest. Het is er nu, op dit moment, nu.     

Die kracht is in je. Het enige dat je hoeft te doen is je hiervan bewust te worden. Verhoog het bewustzijn en je verhoogt je vibraties. Weet dat als je de vibraties in je verhoogt en de daaropvolgende kracht, niets die kracht kan verstoren. Niets kan het licht van je afnemen, tenzij je het toestaat.     

Continue reading ““Verhoog je vibratie en de daarop volgende kracht in je, en niets kan jou macht verstoren””