De Arcturiërs, De Terugkeer van Atlantis

De Terugkeer van Atlantis


De Arcturiërs via Frank Hoogerbeets

30 november 2005

Geliefde Scheppers,

Ik ben Aldie-an van Arcturus. Ik ben gekomen. De Aarde gaat een grote verandering tegemoet die zal leiden tot geestelijke groei en verruiming van bewustzijn. Wij verwachten jullie de komende tijd als de Aarde zich gaat verheffen en de wereld zal veranderen. Niemand zal ongeschonden blijven in de komende veranderingen. Iedereen zal weten dat de Aarde terugkeert naar haar oorspronkelijke zijnstoestand vóór de ondergang van Atlantis. Want allemaal zijn jullie erbij geweest toen die beschaving ten onderging en nu zijn jullie teruggekeerd naar deze wereld om haar weg terug naar de hogere sferen opnieuw te ervaren.

De afgelopen 12.000 jaar was in veel opzichten geen gemakkelijke periode, zowel voor jullie als voor ons. Jullie hadden ervoor gekozen om vele ervaringen opnieuw te beleven in de derde dimensie, zonder enige herinnering aan jullie herkomst. Na de val van Atlantis raakten de meesten van jullie hun bewuste herinneringen, dat zij eens deel uitmaakten van deze glorieuze beschaving, kwijt. Dit geheugenverlies werd veroorzaakt door de verlaging van de frequentie toen jullie wereld terugviel naar de lagere gebieden van de derde dimensie. Sindsdien hebben jullie gedwaald, ziende blind, als in een donkere kamer, zonder licht, en jullie moesten opnieuw ervaren, tastend in het duister, om de weg terug te vinden naar dat glorieuze niveau dat jullie eens hadden bereikt, toen jullie leefden overeenkomstig de Kosmische Wetten en deze begrepen en ernaar handelden.

Niemand neemt jullie kwalijk dat jullie de keuze hadden gemaakt om jezelf de beperkingen van de derde dimensie op te leggen. Het was een unieke ervaring en velen vroegen zich af of jullie de weg terug wel zouden vinden. Nu, 12.000 jaar later kunnen wij zeggen dat het jullie is gelukt. Jullie hebben de weg terug gevonden, tastend in het duister en zonder enige bewuste herinnering van jullie ware identiteit. Jullie kozen er bewust voor om dit spel te spelen zonder te weten wat de uitkomst zou zijn.

Nu is de tijd daar dat de Aarde met al haar bewoners zal terugkeren naar het bewustzijnsniveau van de vierde en vijfde dimensie. Jullie hebben hard gewerkt om dat niveau opnieuw vanuit de stof te bereiken. Wij feliciteren jullie! Jullie hebben het geweldig gedaan want niet eerder heeft dit tafereel zich in het Universum ontvouwd.

Met de komende veranderingen op de planeet is het van het grootste belang dat zoveel mogelijk mensen hun bewustzijn verhogen en zich bewust worden van hun ware identiteit. Zolang jullie de weg zoeken buiten jezelf, via jullie kleine ik of ego/zelf, zullen jullie de weg terug niet vinden. Steeds meer mensen beseffen dat, moegestreden na al die levens zonder te vinden wat zij zochten. Nu is het van belang dat zoveel mogelijk mensen deze “omkering” bewust in hun wezen tot stand brengen en hun ogen richten op dat glorieuze Wezen dat erop wacht om naar buiten te treden en jullie wereld te transformeren.

De wereld zal anders zijn en in geen enkel aspect lijken op de 3D-wereld die jullie zo vertrouwd is geworden. Ik maan jullie je te herinneren dat jullie je eens op dat bewustzijnsniveau bevonden en dat de komende veranderingen voor jullie niets meer dan de thuiskomst zullen zijn. Onbewust dragen jullie allemaal die herinneringen met je mee, de herinnering van de ondergang van Atlantis, en nu zijn jullie teruggekomen om die grote veranderingen van de oppervlakte van de Aarde opnieuw mee te maken. En met deze ervaring zal de cirkel rond zijn, de cyclus voltooid, want dan is de leerschool van de 3D-wereld op deze planeet ten einde.

Met de grote verschuiving die aanstaande is zal iedereen terugkeren naar ‘huis’. Voor de één zal dat die wereld zijn, voor de ander de andere wereld, alles overeenkomstig het bewustzijnsniveau en de Zielfamilie waartoe men behoort. Ook zullen er diegenen zijn die nog meer 3D-ervaringen willen opdoen; zij zullen dat op andere planeten doen, waar de omgeving geschikt zal zijn voor de ervaringen die zij wensen. Maar de meesten van jullie zijn zo moe van de beperkingen van deze 3D-wereld, dat zij ernaar smachten om te worden “verlost”.

Dat verlossen, geliefden, doen jullie zelf. Weet, weet wie jullie zijn, concentreer je op dat beeld van jezelf als een stralend wezen van wit licht en draag dat beeld over aan elke cel in je fysieke voertuig. Op die manier zullen jullie de frequentie van jezelf, van de mensheid en van de Aarde verhogen. Hoe hoger de frequentie, des te makkelijker de overgang! Want vanuit onze bestaanswereld zien wij dat nog niet iedereen het gewenste niveau heeft bereikt. Jullie, die zich bewust zijn van de veranderingen en weten dat de transformatie aanstaande is, straal jullie licht uit, want jullie bepalen de hoogte van de lichtfrequentie van het menselijk Collectief. Hoe sterker het licht dat jullie op Aarde manifesteren, des te meer mensen zullen ontwaken en zich bewust worden van de veranderingen die gaande zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat jullie stevig geaard zijn, want zonder die geaardheid kan het Licht zich niet voldoende in jullie wereld manifesteren.

Desondanks zullen er mensen zijn die zich “op een andere golflengte” lijken te bevinden – te “slaapwandelen” zogezegd. Probeer hen niet wakker te schudden of deelgenoot te laten worden van jouw wereld. Zij zullen dat op hun eigen manier en in hun eigen tijd doen. Overtuigen of oordelen heeft geen zin, want dat zijn projecties naar buiten toe die het idee van polariteit in stand houden. Weet dat iedereen de weg terug naar huis zal weten te vinden. Probeer dus niet koste wat het kost te overreden. Je licht uitstralen in deze wereld en gewoon ‘zijn’ is al meer dan voldoende.

Diegenen van jullie die in Atlantis waren en die een sterke herinnering hebben aan hun leven in die beschaving en die de laatste uren van dat continent hebben meegemaakt, weten welke veranderingen de oppervlakte van een planeet kan doormaken. Jullie zullen de ankers zijn in deze tijd van verheffing. Jullie zijn speciaal teruggekomen naar de Aarde; sommigen van jullie zijn niet meer op Aarde geweest sinds de ondergang 12.000 jaar geleden. Jullie hebben ervoor gekozen om opnieuw deze fysieke veranderingen te ervaren en de mensheid te helpen deze enorme overgang te doorstaan.

De Aarde zal opnieuw terugkeren naar dat niveau, naar de lichtfrequentie waarin zij haar bestaan had in de gloriedagen van Atlantis. Jullie zullen dat niveau opnieuw bereiken en nog meer, want de ervaringen uit het “verleden” zullen garant staan voor het succes van de “toekomst”. Weet dus dat jullie daar waren, en dat jullie nu opnieuw hier zijn om de cyclus te voltooien, de 3D-cyclus die begon met de ondergang van een prachtige beschaving, en die eindigt met de wedergeboorte van een nieuwe, glorieuze wereld.

Atlantis zal overtroffen worden, want jullie waren erbij, en nu zijn jullie er opnieuw bij om die droom waar te maken. Ik ben Aldie-an van Arcturus en breng jullie deze boodschap. De tijd is daar. Dit is het moment waarop jullie zolang hebben gewacht, het moment van de grote Overwinning!

Terug naar pagina De Arcturiërs