De Arcturiërs, Ontwaken met de Arcturiërs

Ontwaken met de Arcturiërs

De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

5 augustus 2005

Goedendag, wij zijn de Arcturiërs.

Wij zijn gekomen om jullie eraan te herinneren dat jullie één van de velen zijn die een pact met ons hebben gesloten. Jullie hebben dit pact met ons gesloten toen jullie in de zesde dimensie het hologram schreven voor jullie huidige incarnatie. Jullie gingen ermee akkoord om jullie vijfde en zesde dimensionale Ziel/Zelf in jullie huidige driedimensionale lichaam te brengen, te aarden en te integreren en om jullie Ziel de kapitein te laten worden van jullie aardse voertuig. Verder gingen jullie ermee akkoord om jullie hoger trillende ZELF te versmelten met Gaia om te helpen met het proces van Planetaire Opstanding.

Wij roepen jullie NU om jullie eraan te herinneren dat het voor jullie “Tijd” is om jullie afspraken na te komen. Wij waren en zijn het zachte duwtje en het liefdevolle “gevoel” dat jullie altijd voorwaarts heeft gemaand op jullie reis van “de terugkeer naar het ZELF”. Toen jullie in de zesde dimensie waren, wisten jullie dat deze realiteit jullie een grote kans zou verschaffen om jullie bewustzijn te vergroten. Tegelijkertijd wisten jullie ook dat het een leven zou zijn waarin jullie gemakkelijk zouden kunnen verdwalen in de illusies van de derde dimensie. Jullie wisten dat jullie je pact zouden kunnen vergeten of eraan twijfelen dat jullie die ooit gemaakt hadden. Aldus vroegen jullie ons om contact met jullie op te nemen zodra jullie ons konden horen en geloven. En dat is wat wij nu doen.

Het Atma

Wij herinneren jullie er ook aan dat jullie beloofden om een voertuig te zijn door middel waarvan wij, de Arcturiërs, onze resonantie konden delen met het fysieke niveau. Wij wensen dat jullie WETEN dat wij in jullie zijn, zoals wij in “gemeenschap” zijn met jullie zesdimensionale Zielessentie. Nu jullie Ontwaken, vragen wij jullie om bewust aan ons te blijven denken. Voel ons tot in jullie tenen en in jullie vingers en tot aan de top van jullie hoofd. En het belangrijkste, voel ons in jullie hart. Of eigenlijk, voel ons in jullie Hoge Hart. Jullie Hoge Hart, net boven jullie menselijke hart, is de bron en de hoeder van jullie Atma, jullie Drievoudige Vlam van het Leven.

Zoals alle wezens van hogere dimensies, komen wij binnen via het portaal van jullie geopende Kruinchakra, maar wij komen jullie bewustzijn binnen via jullie Atma. Jullie Atma bevat jullie Drievoudige Vlam van het Leven, die jullie eerste acht cellen beschermen. Jullie eerste acht cellen bevatten de DNA-blauwdruk van jullie huidige incarnatie en in deze acht cellen begint jullie transformatie naar het Lichtlichaam. Sta toe dat onze Essentie zich verenigt met de Essentie van jullie Ziel, waarmee jullie je op dit moment verbinden, zodat wij jullie Atma kunnen binnengaan en jullie kunnen helpen met jullie transformatie. VOEL onze Essentie NU terwijl die zich met die van jullie vermengt en door jullie fysieke lichaam stroomt. Herken onze Onvoorwaardelijke Liefde en Altijddurende Vrede diep in jullie hart.

Verenigende Essentie

Sluit je ogen om deze Liefde en Vrede te herkennen, terwijl je haar accepteert, aardt en integreert in je alledaagse bewustzijn. Sta ons toe onze Essentie, onze gedachten en onze woorden via jullie lichaam over te brengen, zodat jullie onze Onvoorwaardelijke Liefde en Altijddurende Vrede diep in Gaia’s Aarde kunnen stralen en hoog in Haar aura, de atmosfeer. HOOR onze Arcturische Groepsgeest in elk van jullie gedachten en VOEL onze Onvoorwaardelijke Liefde met elk van jullie emoties. KEN ons gezicht als je in de spiegel kijkt. HERKEN onze tred als je je leven bewandelt en DEEL onze Essentie met alles wat je aanraakt. Wij zijn jullie en jullie zijn ons. Wij bevinden ons boven, onder, om en door jullie.
Met onze Essentie in die van jullie, zijn jullie je ervan bewust dat Gaia haar “tijd van opstanding” aan het bereiken is. Jullie weten ook dat wij Arcturiërs haar Beschermers moeten zijn in haar kwetsbare tijd van wedergeboorte. Wij zijn door de Galactische Federatie gekozen om Gaia’s “coach van wedergeboorte” te zijn, aangezien wij het meest geschikt zijn om Gaia te helpen bij het vervullen van Haar Goddelijke Plan om een “Planeet van Liefde” te worden. De Pleiaden, Sirius, Andromeda en Antares zijn eveneens heel actief met het helpen van Gaia en Haar bewoners.

Wij zijn nu allemaal hier om jullie te helpen herinneren dat de sleutel tot jullie succes het verbinden, aarden, integreren en projecteren van de hogere dimensionale “onvoorwaardelijke emoties” – Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Acceptatie en Onvoorwaardelijke Vergeving is. Het is door deze onbeperkte emoties dat jullie kunnen terugkeren naar Onbevooroordeelde Compassie, wat het standpunt is van jullie Ziel/ZELF.

Onvoorwaardelijke Emoties

Onvoorwaardelijke emoties zijn vrij van alle oordelen en meningen. De gever van de onvoorwaardelijke emoties heeft lief, accepteert en/of vergeeft zonder voorwaarden of beperkingen. Omdat deze emoties zonder oordeel zijn, hebben ze een neutrale lading omdat ze de polariteit ontstijgen. Er is geen goed/slecht, donker/licht, liefde/angst, omdat deze uitersten zijn verenigd in de Eenheid van de hogere werelden. Dus is er geen “slecht” of “donker” of zelfs “angst”, omdat deze uitersten zich hebben verenigd in het centrum van de ENE.

Aan de andere kant worden gepolariseerde emoties voortgebracht door de drie- en vierdimensionale werelden, waar de Wetten van Scheiding en Beperking heersen. In jullie 3D-wereld zijn spectra “gescheiden” in extremen en verbergt illusie wat zich “tussen” de uitersten van het spectrum bevindt. Het spectrum van emotie bijvoorbeeld, is gescheiden in “liefde” en “angst”, “goed” en “slecht”. Daarom is jullie bewustzijn verdeeld tussen jullie “licht” en jullie “duisternis”, en is jullie realiteit gesplitst in “jij” en “ik”. Omdat mensen “goed” of “slecht” zijn, zijn jullie “bang” voor een slecht persoon en hebben jullie “liefde” voor een “goed” persoon. Totdat jullie je bewustzijn verheffen naar de hogere frequenties, verbergt illusie het “midden”, het gebied van Onbevooroordeelde Compassie.

Deze scheiding in “jij” en “ik” beperkt ook jullie vermogen om onvoorwaardelijke emoties te voelen, aangezien jullie onderscheid moeten maken tussen de vijanden die je vreest – en – vrienden die je lief hebt. Dit onderscheid is niet zo eenvoudig aangezien een “geliefde” ook je vijand kan zijn. En als liefde voorwaardelijk is, wordt je alleen geliefd als je “goed genoeg” bent. Tegelijkertijd zijn jullie in de hogere werelden allemaal één. Daarom zijn er geen vijanden, want als je iemand “anders” kwetst, kwets je ook jezelf. Als je bewustzijn de resonantie van Onvoorwaardelijke Liefde niet kan vasthouden, dan kun je je bewuste verbinding met die realiteit niet in stand houden en ervaar je alleen maar een gepolariseerde realiteit zoals de derde en vierde dimensie.

Helaas zijn er in de derde en vierde dimensie diegenen die anderen willen kwetsen, ongeacht wat er met henzelf gebeurt. Zij doen dat omdat zij in angst leven en het gevoel hebben dat zij gescheiden zijn van liefde. Als je bewustzijn zich heeft uitgestrekt tot de hogere dimensies, dan weet je dat liefde en angst zijn verenigd in het spectrum van EMOTIE, net zoals goed en slecht zijn verenigd in het spectrum van GEDRAG. Deze kennis maakt het mogelijk dat je boven je eigen angst uitstijgt omdat je beseft dat de “schade” van de lagere trillingen jou niet kunnen raken zolang je met de hogere trillingen resoneert.

Vanuit je “hogere” Zelf kun je zien door de Ogen van je Ziel en zie je het “midden” dat al het leven verenigt tot ÉÉN. Van daaruit oordeel je niet en ken je ook geen angst. In plaats daarvan besef je dat die realiteit niet JOUW realiteit is, en sta je de wezens van de lagere wereld toe hun lessen te leren, zoals jij jouw lessen al hebt geleerd.

Naarmate jullie Planetaire Opstanding voortgaat, zullen jullie je in toenemende mate bewust worden van diegenen die ervoor kiezen zich te verheffen en diegenen die in de derde dimensie willen blijven. Het is belangrijk dat je boven het voorwaardelijke karakter van oordelen blijft en je positie van Onvoorwaardelijke Compassie vasthoudt. Op deze manier kun je het keuzeproces “observeren” en voorkom je dat je resonantie wordt verlaagd door betrokkenheid bij de illusies en drama’s van het 3D-spel.

Je Bewustzijn Afstemmen

Wij vragen jullie nu om je aardse voertuig Onvoorwaardelijk Lief te hebben, het Onvoorwaardelijk te Accepteren zoals het is en het Onvoorwaardelijk te Vergeven voor beperkingen die het misschien heeft. Als je geen Onvoorwaardelijke Liefde kunnen hebben voor jezelf, hoe kun je die dan voor anderen hebben? Het is belangrijk dat je beseft dat je aardse voertuig je lichaam is waarin dit fragment van je Ziel/ZELF, je huidige ego/zelf, verblijft opdat je kunt deelnemen in het 3D-spel. Jullie hebben ervoor gekozen om deze tijd/ruimte binnen te gaan omdat jullie beseften wat een prachtige kans dit zou zijn om de processen van transformatie naar het Lichtlichaam en Planetaire Opstanding te ervaren. Respecteer daarom je huidige fysieke lichaam die je de mogelijkheid heeft gegeven om de Aarde te bewandelen, het “klaslokaal Aarde” te ervaren, je aardse gedachten te denken en je aardse emoties te voelen.

Als je je afstemt op je Ziel, dan zul je je ervan bewust worden dat JIJ het bent die jouw realiteit schept, JIJ die jouw gedachten kiest en JIJ die jouw emoties kiest. Jullie ego/zelf heeft dit vermogen niet omdat het de rotsvaste overtuiging heeft dat het een slachtoffer is van de wereld waarin het leeft. Tegelijkertijd beseft je Ziel/ZELF dat je je bewustzijn kunt afstemmen om boven het slachtoffer zijn van de drie- en vierdimensionale realiteiten uit te stijgen. Als je Ziel de Kapitein wordt van je aardse voertuig, dan zul je WETEN dat je ervaringen, gedachten en emoties feitelijk voortvloeien uit de hersengolven waarop je hebt verkozen jezelf af te stemmen. Als je bijvoorbeeld koos je bewustzijn af te stemmen op Béta-hersengolven, dan zal je voornaamste ervaring de derde dimensie en lager zijn. Deze realiteit lijkt “buiten” jou te bestaan en je ervaart hem via je Individuele Bewustzijn.

Stem je in plaats daarvan je bewustzijn af op Alfagolven, dan ervaar je de “uiterlijke” en “innerlijke” werelden gelijktijdig. Door Alfagolven ben je in staat om Collectief Bewustzijn te ervaren omdat je “het bewustzijn van al je hersenen” gebruikt.

Door Thetagolven ervaar je alleen je “innerlijke” wereld maar ben je je continu bewust van je fysieke voertuig. Door te oefenen kun je je verbinden met het Planetaire Bewustzijn en het Hart van Gaia en de boodschappen van al haar bewoners KENNEN,

Tenslotte, als je je bewustzijn afstemt op Deltagolven, dan ervaar je alleen je innerlijke wereld en heb je nauwelijks een bewuste verbinding met je 3D aardse voertuig. Dan ben je in staat om Galactisch Bewustzijn te ervaren en ben je voornamelijk verbonden met je hogere dimensionale lichamen omdat je in je Essentie door het Universum reist.

De Frequentie van Emotie

De emotionele ervaring van geluk en vreugde is het vermogen om je hersengolven af te stemmen op je hoogst mogelijke frequentie. Droevigheid, daarentegen, is een gevolg van het wegvallen van de afstemming op je hogere hersengolven. Op een lagere hersengolf kun je dezelfde ervaring hebben die je “ongelukkig”maakte en toch je afstemming op de hogere hersengolven vasthouden en nog steeds “vreugde” voelen. Als je “fysieke bewustzijn” is afgestemd op het Licht van de vijfde en zesde dimensie, dan werk je op natuurlijke wijze met Theta- en hogere hersengolven. Als je fysieke lichaam eenmaal opnieuw is afgestemd om vijf- en zesdimensionaal Licht te integreren en te projecteren, dan kun je Theta=hersengolven ervaren terwijl je contact hebt met je externe realiteit. Op deze manier kun je je vreugde delen met anderen.

Als je vervolgens je hogere bewustzijn afstemt op Gaia, het bewustzijn van de Aarde, dan kun je dienen als een verlagingstransformator door wie het vijf- en zesdimensionale Licht naar Gaia’s lichaam, de Aarde, kan stromen. Terwijl jouw resonantie hoger wordt, help je Gaia verder door jouw hogere trilling met Haar te vermengen om de trillingsfrequentie van de Aarde te helpen verhogen. Als Gaia’s resonantie omhoog gaat, kan Zij op Haar beurt jou helpen door jouw Hogere Licht te aarden om jouw voertuig te beschermen tegen overbelasting. Op deze manier werken jij en Gaia samen om de 3D-matrix uit te breiden.

Dit is jullie taak:

  • Eerst breidt je je bewustzijn uit naar de hogere dimensies.
  • Vervolgens neem je de hogere dimensies bewust waar.
  • Vervolgens expandeert de 3D-matrix van je lichaam zich om deze waarnemingen te integreren.
  • Vervolgens integreer je je grotere 3D-matrix met de 3D-matrix van Gaia.
  • Vervolgens expandeert de 3D-matrix van Gaia.

De oorspronkelijke “3D-matrix” van afscheiding en beperking wordt gecreëerd en in stand gehouden door GEDACHTEN van een gepolariseerde wereld en vervolgens gevoed door de collectieve EMOTIES van afscheiding en beperking en daardoor geactiveerd door de collectieve INTENTIE van “extreme individualiteit”. Een “5D-matrix” wordt gecreëerd en in stand gehouden door GEDACHTEN van Eenheid en EMOTIES van Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Acceptatie en Onvoorwaardelijke Vergeving, en de INTENTIE van Planetaire Opstanding.

Als je jouw 3D-matrix vergroot met vijfdimensionale gedachten, emoties en intenties, dan wordt zij gerekt, net zoals je een rubberen band rekt. Als je samen met Gaia je 3D-matrix vergroot naar 4D en vervolgens naar 5D, dan bereidt je je voor op Planetaire Opstanding. In feite hebben jullie al veel van jullie 3D-wereld getransformeerd naar de vierde dimensie waardoor er zoveel veranderingen zijn in jullie lichaam en in het lichaam van Gaia.

Expanderend Bewustzijn

Net zoals het installeren van nieuwe programma’s op je computer de functionaliteit van je computer verandert en vergroot, verandert en vergroot de verbinding met je Ziel/ZELF de functionaliteit van je aardse voertuig. Voor het installeren heb je misschien meer “geheugen” nodig, of moet je misschien een sneller “modem” aanschaffen voor het communiceren. Op dezelfde manier moet je aardse voertuig zich aanpassen om de hogere frequenties en vermogens van je hoger dimensionale ZELF aan te kunnen.

Als je bewustzijn expandeert voorbij de grenzen van de derde dimensie, moet het voertuig waarin dat bewustzijn zich bevindt, eveneens expanderen. Dit proces lijkt op dat van de heremietkreeft die zijn schelp ontgroeit en op zoek moet gaan naar een grotere. Als mensen in “vroegere tijden” op Aarde het bewustzijnsniveau bereikten dat velen van jullie nu ervaren, dan verhieven zij zich individueel. Dat betekent dat het fysieke voertuig “stierf” omdat de trillingssnelheid van hun bewustzijn voor dat lichaam te hoog was.

Gelukkig breiden Gaia en vele andere mensen, cetaceanen, dieren en planten eveneens hun bewustzijn uit. Zelf het mineralenrijk verhoogt zijn bewustzijn. Dankzij deze trillingsverschuiving van de planeet hebben jullie allemaal de kans om je te verheffen naar de hogere dimensies zonder te “sterven”.

Dimensionale Lichamen

De verschuiving van de derde naar de vierde dimensie is niet zo moeilijk aangezien jullie deze verandering elke nacht ervaren als jullie in slaap vallen en naar jullie “nachtlichaam” gaan. Maar de verschuiving van de vierde dimensie, die nog steeds gepolariseerd is, naar de vijfde dimensie, waar geen polariteit meer bestaat, vereist een grotere aanpassing van jullie bewustzijn en een totale transformatie van jullie lichaam naar het Lichtlichaam. Als je de vijfdimensionale realiteiten eenmaal bent binnengegaan, is de overgang naar de trillingen voorbij de vijfde makkelijker, omdat er niet langer de polariteiten zijn van “afscheiding” en “beperking”.

In het zesdimensionale bewustzijn ben je je sterk bewust van het lichaam van je Goddelijke Kind, dat verbeelding heel makkelijk kan combineren met creatie. Het is in de zesde dimensie dat je, samen met je Goddelijke Kind, elk van de vijf- tot driedimensionale hologrammen kunt herprogrammeren. Vanuit je zesdimensionale gezichtspunt WEET je dat overgave aan de Stroom van de Ene jou toestaat om een Bewuste Schepper te zijn van elk “lichaam” of elke realiteit die je wenst te ervaren.

In de zevende dimensie herenig je je met je Overziel en wordt je het lichaam van je Zielfamilie. Als Overziel regel je de doorstroom van hogere frequenties naar de lagere dimensionale realiteiten, want je leidt en stuurt ALLE lichamen die jouw HELE Zielfamilie heeft verkozen te dragen.

De achtste dimensie is het Archetypische Energieniveau. In deze dimensie is je lichaam niet meer een individuele vorm, maar in plaats daarvan een archetype, een prototype van de originele versie voor alle “vormen” van ALLE realiteiten waarmee jouw hele Zielfamilie heeft verkozen te experimenteren in ALLE lagere werelden.

In de negende dimensie is er geen gewaarwording van individualiteit en leef je hoofdzakelijk als zuiver bewustzijn. Echter, als je enorm geëxpandeerde groepsbewustzijn ernaar verlangt de ervaring te hebben van een fysieke vorm, dan kan niets minder dan een hele planeet als jouw “lichaam” dienen. In de tiende dimensie is je groepsbewustzijn dermate geëxpandeerd dat alleen een heel Zonnestelsel kan dienen als een fysiek “lichaam”. In de elfde dimensie is je groepsbewustzijn zo geëxpandeerd dat alleen een hele melkweg kan dienen als je “lichaam”, en in de twaalfde dimensie ben je teruggekeerd naar de Bron en is je Bewustzijn een Eenheid met de fysieke vorm van jullie Lokale Universum.

Er zijn ook niet-fysieke, multidimensionale wezens, zoals Deva’s, Elohim, Engelen, en Aartsengelen, die hoofdzakelijk bestaan als zuiver bewustzijn en gemakkelijk door de dimensies bewegen om anderen te dienen. Deze wezens kunnen elke vorm creëren in elke dimensie en daarna moeiteloos terugkeren naar puur bewustzijn. Zij kunnen er zelfs voor kiezen om een menselijke vorm te “dragen” als ze het gevoel hebben dat dat de beste manier is om dienstbaar te zijn. Maar meestal kiezen zij ervoor om hun resonantie door te geven via diegenen die reeds fysiek zijn, zoals wij jullie nu vragen te doen.

Je Bewustzijn Uitbreiden

Als je je bewustzijn uitbreidt naar je volledige ZELF, is het mysterie van het scheppen van je vijfdimensionale Lichtlichaam net zo eenvoudig als het vastknopen van je veters. Kun je herinneren toen je een kind was en tegen de taak opkeek als iets ontzagwekkends en te moeilijk om alleen te proberen? Gelukkig herinner je je nu dat je niet “alleen” bent en dat je dat nooit was. Jullie waren en zijn altijd met jullie ZELF, jullie Planeet, jullie Zonnestelsel, jullie Melkweg en jullie Universum. Al deze geëxpandeerde vormen van Al Wat Is, zijn een uitdrukking van JULLIE Hoogste ZELF.

Het was dit “ZELF” dat ervoor koos om een fragment van zijn totale Essentie door de 3D-matrix van vergetelheid te sturen om te zien of het zichzelf als een “individueel lichaam” kon redden. Jullie deden dit om het proces te ervaren van het samentrekken van jullie bewustzijn in een individuele vorm en het vervolgens weer uit te breiden naar een multidimensionale groepsvorm. Deze “nieuwe” groepsvorm bestaat echter niet uit een “kuddementaliteit” maar is in plaats daarvan een groepsmentaliteit waarin de gewaarwording van individualiteit niet verloren is. In plaats daarvan leeft de “individualiteit” in “eenheid” met de Eenheid. Nu kunnen jullie ontwaken, ieder-EEN van jullie, tot de kennis dat jullie je taak hebben volbracht en kunnen jullie de illusie loslaten dat een individu “gescheiden” moet zijn van anderen en “beperkt” moet zijn tot één realiteit en één dimensie.

Tot slot verwelkomen wij, de Arcturiërs, jullie in de Integratiedeur waar jullie worden geïnstrueerd bij het verbinden en verenigen van jullie vijf- en zesdimensionale ZELF met jullie drie- en vierdimensionale ego/zelf. Dit proces begon toen jullie je in het Violette Vuur in de Deur van Verlichting bevonden. http://multidimensions.com/super_illumination_home.html. Aldus verwijzen wij nieuwkomers naar die locatie. Als je je integratieproces eenmaal hebt voltooid, vergeet dan niet jezelf dagelijks opnieuw af te stemmen. Net zoals een muzikant zijn instrument moet stemmen voordat hij erop gaat spelen, is het belangrijk dat je jouw instrument, jouw aardse voertuig, stemt voordat je je dag begint. Zou een kunstenaar beginnen te schilderen met een vies penceel?

Eén zijn met je Ziel/ZELF

Zoek iedere ochtend de hoogste frequentie van je prachtige multidimensionale ZELF die je die dag kunt belichamen. Neem een moment om je Ziel/ZELF te verbinden en te integreren met je fysieke “lichaam”. Op deze manier kan het hogere dimensionale kanaal van communicatie en leiding jouw hele dag open blijven. Houd je mentale kanaal afgestemd op de vijf- en zesdimensionale frequenties, want deze frequenties kunnen alleen goed worden benaderd als je bewustzijn is afgestemd om ze te ontvangen.

Wij adviseren dat je deze hogere frequenties vervolgens in Gaia aardt zodat ze kunnen worden aangesproken en gebruikt zonder je fysieke voertuig te beschadigen. Probeer de boodschappen die binnenkomen op deze hoger dimensionale frequenties niet eerder te openen dan wanneer je volledig bent versmolten met Gaia. Jullie aardse voertuig is gewend om op een zeer lage trilling te functioneren. Daarom moet je het opnieuw aanpassen voordat je er beroep op doet om zo’n grote sprong in resonantie te maken. Als je aardingsproces is voltooid, zul je volledig “Ontwaakt” zijn en zal je lichaam zijn aangevuld met de noodzakelijke mechanismen om hoger dimensionaal Intelligent Licht aan te spreken, te integreren en door te geven.

Wij zijn zeer verheugd met jullie/onze vooruitgang. Wij zeggen “jullie/onze vooruitgang” omdat wij ÉÉN zijn met jullie. Daarom zijn jullie ÉÉN met ons. Wij zijn jullie Basisstation; daarom zijn wij onmisbaar voor jullie. Wij omringen jullie met ons Licht en steunen jullie in ons Levensweb. Het zou voor ons onmogelijk zijn om jullie in de steek te laten. Weet dat jullie Missie zal worden voltooid. Jullie zijn moedige Spirituele Strijders en tegelijkertijd vertegenwoordigers van de Godin.

Het mannelijke en vrouwelijke in jullie wordt verenigd als voorbereiding op jullie Mystieke Huwelijk met jullie Goddelijke Complement en de terugkeer naar jullie androgyne Lichtlichaam. Besef dat elk verlangen dat je hebt naar Huis een lichtboei is die je energie kan opsporen om in je bewustzijn naar Huis terug te keren. Jullie “Heimwee” is niet jullie vijand. Zij is jullie vriend die jullie leidt.

Jullie zullen nu het proces aanvangen van het verbinden met je Multidimensionale ZELF. IlliaEm zal jullie nu onderricht geven over dit proces. Nogmaals, wij eren jullie en herinneren jullie eraan dat wij zijn toegewijd om jullie te ondersteunen gedurende jullie HELE proces.

Zegeningen op jullie reis,

De Arcturiërs

Terug naar pagina De Arcturiërs