De Arcturiërs, Eén Worden – Introductie

Eén Worden – Introductie


De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

26 november 2005

Gegroet,

Wij, de Arcturiërs, komen terug om jullie te helpen bij het proces van “Eén Worden”. Nu jullie de hogere frequenties in jullie aardse voertuig accepteren, aarden en integreren, zullen jullie automatisch de illusie van polariteiten loslaten. Ja, geliefden, polariteiten zijn inderdaad een illusie. De WAARHEID is dat wij allemaal ÉÉN zijn. Alleen omdat jullie 3D-beeld het verband niet kan zien tussen Al Wat Is, betekent niet dat het verband er niet is.

Elk van jullie chakra’s vertegenwoordigt een ander gebied van jullie Aardse ervaring alsook een specifieke illusie die jullie realiteit condenseert tot de derde/vierde dimensie. Als gevolg van het opnieuw afstemmen van elke chakra, zal wederom een sluier van de illusie worden verwijderd. Omdat wij de eer hebben om jullie Melkweg te dienen in tijden van afdaling naar de lagere werelden en opstanding naar de hogere werelden, zijn wij voorbestemd om één van jullie Gidsen te zijn tijdens jullie ervaring van de Terugkeer naar het ZELF.

Laten wij beginnen met jullie eraan te herinneren dat polariteiten niet “goed” of “slecht” zijn. Polariteiten zijn wat de Eenheid scheidt in de ervaringsrealiteiten van de derde en vierde dimensie. Jullie verkozen om het “3D-spel” te spelen, en dat was heel moedig. Wij hebben jullie proces geobserveerd vanaf het moment dat jullie voor het eerst jullie resonantie verlaagden om de 3D-matrix binnen te gaan. Net zoals jullie je fysieke vorm opnieuw afstemmen via jullie chakra’s om het leven in de vijfde en hogere dimensies te accepteren en te ervaren, waren wij er ook bij toen jullie je Lichtlichaam afstemden om in de vierde en lagere dimensies te leven.

Wij realiseren ons dat jullie opstandingsproces voor jullie heel moeilijk kan zijn, aangezien jullie vele duizenden incarnaties in die lage trilling hebben geleefd. Gelukkig waren jullie in staat om na levens van grote spirituele vooruitgang enkele van de ontelbare hogere dimensionale realiteiten van jullie Multidimensionale ZELF te bezoeken. Helaas konden jullie na levens van extreme gehechtheid aan de fysieke realiteit nauwelijks je bewustzijn in voldoende mate verheffen om te beseffen dat jullie daadwerkelijk waren overgegaan.

Zie je, jullie “sterven” nooit, jullie leggen je aardse voertuig af en keren terug naar zuiver bewustzijn. Echter, de manier waarop jullie elk leven schiepen, bepaalde de manier waarop jullie je dood schiepen. Ja, natuurlijk, als jullie je leven scheppen, dan scheppen jullie ook jullie dood. Zodra al jullie illusies zijn losgelaten, zullen jullie volledig beseffen dat “geboorte” en “dood” feitelijk het proces vormen van jullie bewustzijn van het “binnengaan” en “verlaten” van de 3D-matrix.

Als jullie je chakra’s weer afstemmen op hun oorspronkelijke frequentie, zal jullie bewustzijn niet langer beperkt zijn tot de derde en lagere dimensies. Zonder de aanpassing die jullie nu maken, is jullie huidige aardse voertuig afgestemd op de lichtfrequentie boven infrarood en onder ultraviolet en op de geluidsfrequentie tussen ongeveer 50Hz en 8000Hz. Licht creëert de matrix voor de realiteit die je wenst te ervaren en geluid activeert de matrix: “In den Beginne was het Woord”.

Maar jullie Multidimensionale ZELF heeft zulke beperkingen niet. Nu al beginnen jullie allemaal de grotere realiteit te ervaren die net achter de sluiers van de illusie schuilgaat. Toen jullie voor het eerst voldoende jullie resonantie verlaagden om door het “omgekeerde filter”, de dualiteit van 3D, te gaan, “scheidde” de gepolariseerde realiteit jullie van jullie Goddelijke Complement, de andere polariteit van jullie ZELF. Velen van jullie worden doodmoe van de beperkingen van de derde dimensie omdat jullie hart ernaar verlangt zich opnieuw te verbinden met de andere polariteit van jullie ZELF, jullie Goddelijke Complement.

Het verlangen om naar Huis te gaan is alomtegenwoordig, maar jullie blijven om de belofte te vervullen die jullie deden vóór deze incarnatie. Jullie, onze moedige strijders, zijn de leden van het Planetaire Opstandingsteam. Niet iedereen van jullie herinnert zich dat feit, maar als jullie ontwaken, zullen jullie in de eerste plaats anderen helpen ontwaken. Wij wensen dat jullie beseffen dat wij ALTIJD bij jullie zijn in die poging om jullie Waarheid uit te spreken. Net zoals wij met en door dit medium kunnen spreken, kunnen wij gemakkelijk met en door een ieder van jullie spreken. Jullie hoeven je alleen maar te HERINNEREN dat wij HIER zijn!

Maar waar is Hier, vraag je je af. HIER is OVERAL. Wij resoneren tussen de vijfde tot achtste dimensie. Daarom zijn wij, net zoals jullie je gemakkelijk bewust zijn van de eerste en tweede dimensie, ons gemakkelijk bewust van de eerste tot en met de vierde dimensie. En net zoals de rijken van de eerste en tweede dimensie “in” jullie bestaan, bestaan jullie “in” ons. Het is de “uiterlijke” realiteit die de illusoire 3D-matrix is. Voor jullie aardse voertuig bestaan JULLIE zelfs “binnen” de 3D-matrix. JULLIE hebben “ingelogd” op het 3D-Spel van Scheiding en Beperking. De “virtuele realiteit” is buiten en JULLIE spelen die virtuele realiteit van “binnenuit” jullie ZELF.

Maar omdat jullie multidimensionale wezens zijn, kunnen jullie je zowel binnen als buiten het 3D-Spel bevinden. Om je dat vermogen te kunnen herinneren, zullen jullie de illusies moeten loslaten die zijn gecreëerd door de polariteiten van het 3D-Spel. Misschien vraag je je nu af: “Hoe creëren polariteiten illusie?” Wij willen die vraag graag beantwoorden.

De eerste illusie is de scheiding van “Ik” van “Wij”. In WERKELIJKHEID is jullie “IK BEN-bewustzijn” een “WIJ ZIJN-bewustzijn” omdat er geen scheiding bestaat tussen de twee. Niettemin zijn jullie fysieke waarnemingen beperkt tot de bandbreedte van de derde en lagere frequenties en kunnen niet het “tussenliggende” IK BEN en WIJ ZIJN waarnemen. Vanuit onze waarneming in de hogere werelden, kunnen wij gemakkelijk zien wat zich tussen de polariteiten bevindt. Feitelijk zien wij “polariteiten” zoals ik/jij, goed/slecht, liefde/angst, alleen maar als de randen van een spectrum.

Het omkeringsfilter van het aardse voertuig waarmee jullie “inloggen” op het 3D-Spel, is een filter dat het tussenliggende gebied van de “polariteiten” wegfiltert. Wanneer jullie elk chakra opnieuw afstemmen, veranderen jullie het filter voor elke chakra om het tussenliggende “binnen” te laten. Zodra jullie eenmaal bewust het hele spectrum kunnen zien, is er niet langer een polariteit, en dus niet langer een reden om te oordelen. Oordeel is gebaseerd op scheiding, zelfs scheiding van het ZELF, wat de reden is waarom jullie te vaak over jullie zelf oordelen. In eenvoudige Aardse logica: als oordeel is gebaseerd op polariteiten, dan helpt het loslaten van oordeel bij het loslaten van de illusie van polariteiten.

Zoals jullie kunnen zien, is het loslaten van oordeel een vitaal component in jullie opstandingsproces, één die jullie waarschijnlijk een GROTE beproeving zullen vinden. Oordeel heeft jullie vele levens geholpen om angst op een afstand te houden. Als je voor iemand bang bent, dan kun je diegene beoordelen als “slecht” om hem of haar “daar buiten” te plaatsen, bij jou vandaan. Ga maar eens na. Hoe vaak heb je over iets of iemand geoordeeld waarvoor je bang bent? “Dat is een zware storm” of “Dat is een slecht persoon”.

Deze uitspraken scheiden je van wie of wat je vreest. Aan de andere kant, als je een “goed” oordeel hebt over liefde, dan plaats je die “hier binnen”, in of dichtbij jou. Bijvoorbeeld, als je oordeelt: “ik houd van jou want jij bent zo goed voor mij”, of “ik houd van dit prachtige weer”, dan wil je “in” dat weer zijn, of “met” die persoon. Dit oordeel van goed/slecht is de basis voor voorwaardelijke 3D-liefde. Als je ego/zelf iemand als “slecht” beoordeelt, dan plaats je hem of haar “daar buiten” en trek je je liefde terug.

Aan de andere kant, als je de realiteit ziet vanuit de Ogen van je Ziel, dan laat je elk oordeel los en houd je onvoorwaardelijk van iedereen en alles. Zelfs “slecht” weer is niet een vijand. In plaats daarvan wordt het gezien als een manifestatie van het collectieve bewustzijn van dat gebied van Gaia’s planeet. En omdat je niet “gescheiden” bent van de planeet, neem je de verantwoordelijkheid voor je bijdrage aan het weer en probeer je je gedachten en emoties “schoon te maken”.

In feite zijn JULLIE de planeet, want zonder de polariteiten van illusie is er geen scheiding. Zelfs in jullie driedimensionale realiteit verbind je je onzichtbaar met de omgeving waar je leeft en met wie je leeft. Ook waren en zijn jullie ALTIJD verbonden geweest met jullie ware, Multidimensionale ZELF. Als jullie je volledig bewust worden van dit feit, zullen jullie beseffen dat JULLIE niet kunnen sterven omdat jullie ÉÉN zijn met het oneindige. JULLIE hebben ervoor gekozen om “in te loggen” op de matrices van de 3D-ervaring met vele planeten, melkwegen, en dimensies – waaronder jullie huidige 3D-leven op Gaia. Het is onze Missie en onze Toewijding om jullie te helpen herinneren dat net zoals wij, de Arcturiërs, JULLIE zuiver Multidimensionaal Bewustzijn zijn.

Zodra jullie zijn doordrongen van dat feit, te midden van de illusies en drama’s van jullie 3D-realiteit, zijn jullie teruggekeerd naar jullie ZELF. Want zodra alle illusie is losgelaten, blijft alleen de WAARHEID over.

In het volgende deel zullen we het hebben over het één worden van de polariteiten IK BEN/WIJ ZIJN.

De Arcturiërs

Terug naar pagina De Arcturiërs