De Arcturiërs, Eén Worden, deel 1: Het Verenigen van de Polariteiten “Ik Ben/Wij Zijn”

Eén Worden, deel 1: Het Verenigen van de Polariteiten “Ik Ben/Wij Zijn”


De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

30 november 2005

Geliefde Opstanders, omdat jullie je eerste chakra opnieuw hebben afgestemd, zullen de polariteiten die zijn verbonden met dat chakra, de polariteiten van “IK BEN/WIJ ZIJN”, langzaam één worden met de Eenheid van de ENE. Wij, de Arcturiërs, zijn hier nu om jullie te helpen met dat proces van “Eén Worden”.

Het filter in je eerste chakra schept de illusie dat je een individuele entiteit bent die volledig is gescheiden van alle anderen. In de vroege dagen van de Aarde, toen de planeet nog resoneerde op de vierde, en daarna op de derde/vierde dimensie, kon iedereen zien en ervaren dat alle realiteiten met elkaar waren verweven tot een enkel tapijt.

In de vroege dagen van de 3D-realiteit, na de val van Atlantis, was het Overgangsgebied tussen de werelden algemeen bekend. Ook zagen de “primitieve” stamleden iedereen in hun stam als een deel van zichzelf. Zelfs de huidige kinderen zijn zich niet bewust van hun individualiteit tot tenminste hun tweede levensjaar. Als je opgroeit in de hedendaagse moderne wereld, wat is het dat je ervan overtuigt dat je gescheiden bent van anderen?

Het belangrijkste wat er plaatsvindt is ANGST. Iets of iemand maakt jou bang en jouw eerste instinct is jezelf AFSCHEIDEN van de bron van die angst. Het geeft je een veilig gevoel om je af te scheiden van datgene wat jou angst aanjaagt. Vooral als je een kind bent en weinig controle hebt over je leven, kun je in ieder geval geloven dat je gescheiden bent van de bron van jouw angst. Elke keer dat je “geloofde” dat je van iets of iemand gescheiden was, ging er in je gedachten en in je hart een muur omhoog. Toen was je daadwerkelijk gescheiden.

Nu de integratie van Hoger Licht je resonantie heeft verhoogd, ben je in staat om realiteiten te zien die eens waren weggefilterd uit je bewuste waarneming. Met het opnieuw afstemmen van elke chakra, neemt je vermogen toe om hoger dimensionale realiteiten in je op te nemen met de “snelheid van het licht”, en alles om je heen verandert zo snel dat je vaak het gevoel hebt dat je jezelf nauwelijks kunnen bijhouden. En of dat niet genoeg is, dreigt angst je voortdurend terug te werpen naar wat je eens als veilig beschouwde. Gelukkig hebben jullie beloofd om jullie macht te aarden en het leven aan te vangen waarvan jullie WETEN dat jullie dat verdienen. Dankzij deze belofte maant de innerlijke Strijder van jullie Eerste Chakra jullie om door te gaan.

Met het vervullen van die belofte zijn er veel dingen die je niet langer kunt tolereren. Niet dat je over die dingen oordeelt, maar voor jou bestaan ze gewoon niet meer. Zij zijn “niet JOUW realiteit”. Je kunt voelen dat er heel diep binnenin je iets aan het verschuiven is. De reguliere wereld is nog steeds “regulier”, maar je bent niet een deel van die wereld. Je bevindt je erin, maar je bent er niet mee verbonden. In plaats van verbonden te zijn met wat aan het eindigen is, heb je besloten om samen te gaan met wat aan het beginnen is.

De oude wereld lijkt veel op een parallelle realiteit die om je heen gaande is. Je ziet deze realiteit en deze realiteit ziet jou, maar je werelden zijn zo anders dat zelfs terwijl je ook “hier” bent, het erop lijkt dat je de wereld ziet “door het donkere glas”. Het lijkt alsof je je een half octaaf boven die trilling bevindt. Hierdoor heb je geen emotionele band met die realiteit. Dus ben je geheel neutraal en niet verbonden met ENIGE emotie. Je voelt je zo omdat het waar is. Je resonantie is zich aan het verhogen en je aandacht wordt getrokken door de vele hogere dimensionale realiteiten buiten het fysieke niveau.

Je beseft nu hoe emoties werken om je aan een bepaalde realiteit te binden. Als je de emotionele band eenmaal verbreekt, lijkt het alsof je niet echt “daar” bent. In plaats daarvan observeer je “daar”. Maar waarschijnlijk twijfel je nog steeds over je waarnemingen en betwijfel je nog steeds of je je nieuwe ervaringen kunt vertrouwen omdat je die zo graag wilt.

Ah, kijk – een emotie. Maar de emotie is eigenlijk een verlangen en dit verlangen is anders. Het is niet dat je iets wilt hebben. Het gevoel is meer dat er iets of iemand is die jou roept. Deze roep is als een lichtstraal en een kompas in een sterrenloze nacht. Het enige wat jou van je pad afbrengt is de twijfel aan jezelf en zijn beste vriend is angst.

Als je twijfel en angst buitensluit, dan leidt dit verlangen je verder naarmate je dieper en dieper het onbekende in reist. Zelfs terwijl de wereld om je heen hetzelfde is, is jouw plaats in deze wereld totaal anders. Nogmaals, voor anderen lijkt dit misschien niet anders, maar voor jou wel. En het is anders, want overal om je heen worden illusies ontsluierd. Jouw verlangen, je innerlijke kompas, is het enige dat je kunt vertrouwen als zijnde “werkelijk”.

Waarom voelt jouw leven, jouw realiteit zo anders als het er hetzelfde uitziet? Het antwoord is dat je een pionier bent, een spirituele strijder, voortdurend navigerend tussen je twijfel en angst op zoek naar een WEG. Je voelt dat jouw tijd in deze realiteit ten einde komt, maar tegelijkertijd besef je dat JIJ nergens naartoe gaat. Beiden zijn correct, beiden zijn werkelijk! Het is het oude concept van je ego/zelf en de realiteit die dat “zelf” beleefde, die verdwijnen.

Je leert een nieuwe MANIER om ook om te gaan met je persoonlijke relaties. Je kunt je voor anderen anders voordoen, maar niet voor degenen die jou heel goed kennen. Zij vragen zich waarschijnlijk af waarom zij jou zo anders zien terwijl je er hetzelfde “uitziet”. Aan de andere kant veranderen de meesten van hen ook zo zeer dat zij te veel zijn afgeleid om jouw overgang zelfs maar op te merken.

Je mannelijke en vrouwelijke energetische polariteiten zijn nu meer met elkaar vermengd, en van elke mannelijke of vrouwelijke rol die je eens had, zal weinig overblijven. Je bent je bewust van je Goddelijke Complement binnenin je, in plaats van boven je, waardoor je je meer androgyn voelt. Tegelijkertijd voel je je vrouwelijker en gelijktijdig mannelijker. Met de integratie van je Goddelijke Complement en Ziel/ZELF in je bewustzijn, word je in plaats van “JIJ BENT” “WIJ ZIJN”. Wij, verwarrend als het is, zijn de vele mensen in jou, alsook de vele mensen buiten jou.

Je observeert dat je je angst wenst te projecteren op je partner, want waar is een relatie goed voor als je niemand de schuld kunt geven? Je was je niet eerder van dit gedrag bewust, maar nu je mannelijke en vrouwelijke energieën zich vermengen tot één, kun je je partner niet langer de schuld geven van datgene wat je voor jezelf verborgen houdt. Je kunt niet langer zeggen: “Het is niet MIJN fout”, omdat alles en iedereen een uitdrukking is van JOUW realiteit. Je kunt niet langer zeggen: “Hij, of Zij, deed mij ___ aan.” “Hij/Zij” “Jij/Ik” zijn hetzelfde.

De tactieken van “een ander de schuld geven” werken niet meer omdat je trilling is verhoogd naar een hogere dimensie. Natuurlijk betekent dit niet dat je ego niet zal proberen om die gedragingen te herhalen. Het is gewoon dat die oude gedragingen niet meer werken. Vier- en vijfdimensionale relaties zijn niet hetzelfde als driedimensionale relaties. In de vierde dimensie is het veel moeilijker om je voor elkaar te “verbergen”, en in de vijfde dimensie is “verbergen” onmogelijk. Maar om het verbergen voor je partner “los te laten”, moet je bereid zijn om het verbergen voor jezelf “los te laten”.

Nu meer Licht je wezen is binnengestroomd, wordt er meer innerlijke duisternis geopenbaard. Je zou deze duisternis het liefst naar “buiten” willen projecteren, maar het kan je nu niet verlaten omdat er geen “BUITEN” is. Alles is “BINNEN”. Er kan geen “slachtoffer”zijn in hoger dimensionale relaties omdat er geen afgescheidenheid is. Zonder afgescheidenheid kan er niet langer de “hij” versus “zij”, of “jij” versus “ik” dynamiek zijn omdat er slechts “ons” en “wij” is. Daarom dienen WIJ de volle verantwoording te nemen voor de realiteit die alleen WIJ scheppen, want dat is de realiteit die WIJ SAMEN scheppen.

Het Eén Worden van het Aardse en Spirituele Leven

Geliefden, jullie relatie met de Ziel is niet langer “gescheiden”. Jullie Ziel is “in” jullie menselijke vorm en jullie menselijke vorm “bevat” jullie Ziel. Echter, de regels van jullie menselijke wereld zijn anders. Jullie geaarde 3D-zelf schept conflict in jullie leven waardoor jullie je duisternis naar jullie omgeving kunnen projecteren. Vervolgens lijkt jullie duisternis “gescheiden”. Jullie begrijpen nu dat als jullie het 3D-spel willen “winnen”, jullie dienen te beseffen dat NIETS GESCHEIDEN IS, zelfs niet datgene of diegene die je “haat”, “veroordeelt”, “vreest” of “lief hebt”.

Eens was het makkelijker om jullie duisternis “naar buiten” te projecteren in plaats van het “in” jezelf onder ogen te zien. Nu is het tegenovergestelde waar. Wanneer je je Duistere kant naar buiten projecteert, weg van je ZELF, dan gaat het een eigen leven leiden. Eenmaal buiten je “spirituele verantwoordelijkheid” voegt je Duistere kant zich samen met gelijksoortige emanaties die anderen naar buiten hebben geprojecteerd, om nieuwe en verbeterde versies van slachtoffering te creëren, die vervolgens in het 3D-hologram worden geprojecteerd en nieuwe rampen en “slecht” weer creëren. Dan voel je jezelf slachtoffer en “gescheiden” van je omgeving, omdat het “daar buiten” is en jij er niets aan kunt doen.

Maar je kunt alleen een slachtoffer zijn als je gescheiden bent van de wereld om je heen. Met het opnieuw afstemmen van de Eerste Chakra, gaat je individualiteit van “IK BEN” op in de eenheid van “WIJ ZIJN”. Zonder JOU of MIJ kan er geen Slachtoffer of Dader zijn. Er kan slechts de realiteit zijn dat JIJ verkiest te scheppen en te delen met HEN, de andere leden van de realiteit waarin je bewustzijn op dit moment trilt. Het scheidingsfilter in je Wortelchakra is veranderd door jouw nieuwe afstemming en door je stijgende Kundalinikracht.

Eens moest je de “regels leren kennen” en “je Karma in evenwicht brengen”. Nu schep JIJ je eigen regels en behoort karma tot het verleden. De vijfde en zesde dimensie existeren in de Stroom van het Nu. Binnen deze Stroom bestaan geen gedachten over beperking of gevoelens van scheiding, aangezien er geen polariteit is die jou scheidt van wat je wilt, of die je beperkt bij jouw expressie van het ZELF. Zonder de regels van karma – beperkingen, scheidingen en bovenal, polariteiten – begint de 3D-matrix te degenereren.

Je Ziel fluistert in je hart,

“Alles is Perfect, want dit is de Realiteit die JIJ aan het scheppen bent.”

Als je deze mantra vele malen kunt uitspreken gedurende de chaos van jullie overgang, dan zul je meer het gevoel hebben dat je macht hebt over het leven en het aardse voertuig waarin je het beleeft. Maar welke JIJ heeft de macht?

Jullie ego houdt ervan om een slachtoffer te zijn en heeft een gevoel van macht gekregen uit het geloof dat het “niet MIJN FOUT is”. Nee, het is niet jouw FOUT. Het is JOUW CREATIE. Wil je liever de verantwoordelijkheid nemen voor je leven en macht verkrijgen, of kies je ervoor om een slachtoffer te zijn en “hun” toe te staan om “jouw” macht te hebben? Daarom, als het lijkt alsof je geen macht meer hebt over je leven, zeg dan: “Het is ALLEMAAL Perfect, want dit is de Realiteit die IK aan het creëren BEN.”

Je herinnert je dat er geen persoon, plaats, situatie of iets buiten jezelf is waarop je je angst of duisternis kunt projecteren. Er is slechts HIER en NU. Je innerlijke “WIJ ZIJN” expandeert naarmate steeds meer delen van je Multidimensionale ZELF zich in je bewustzijn en in je aardse voertuig integreren. Je ego, degene die voorheen “ik” was, kan zich overdonderd voelen. Gelukkig zegt je Ziel, degene die altijd “wij” was: “De ‘tijd’ van het ontwaken is niet meer ‘binnenkort’. Het is NU.”

Wij, de Arcturiërs, wensen deze boodschap vanuit jullie Ziel te bevestigen. De tijd is NU, de plaats is HIER en WIJ Worden Eén.

Wij geven nu het woord aan het deel van jullie ZELF dat bekend is als Gaia.

Gaia, Geliefde Mensen van mijn Planeet,

Jullie hebben de overgang van jullie Eerste Chakra van “ego gebaseerd” naar “Ziel gebaseerd” goed doorstaan. Jullie Kundalini-energie is opnieuw afgestemd van de derde/vierde dimensie naar de vijfde/zesde dimensie. Hierdoor kunnen jullie meer fysieke transformatiesymptomen ervaren dan ooit tevoren. Jullie aardingskracht en hoofdstroom-huis bevinden zich in het reconstructieproces. Heb geduld met jezelf.

Met elke chakra die jullie opnieuw afstemmen om jullie Multidimensionale Ziel/ZELF te ontvangen en te integreren, geeft jullie ego/zelf meer macht van jullie fysieke lichaam over aan jullie Ziel. Met het opnieuw afstemmen van elke chakra is jullie ZELF in staat om zich vollediger te integreren in een ander deel van jullie lichaam, bewustzijn en gedrag. Natuurlijk hebben jullie allemaal “dagelijkse problemen”, die de meeste tijd en beproeving vergen om te transformeren.

Luister naar jullie lichaam. Wat moeten jullie doen of veranderen zodat het kan genezen en transformeren? Wees je bewust van je gedachten opdat je de realiteit kunt vaststellen waarvoor zij een matrix creëren en hercreëren. Voel je emoties in het dagelijks leven. Veroordeel en versterk ze niet. Zeg gewoon: “Oh, ik laat de emotie van _____ los.” Merk op hoe je bewustzijn uitdijt en samentrekt en hoe je gedragingen veranderen als je bewustzijn verandert.

Nogmaals, oordeel niet over je gedrag, want het zal te problematisch zijn om het bewust gade te slaan. Leid in plaats daarvan je aandacht naar je Hogere ZELF zodat je je gedrag kunt waarnemen met Onbevooroordeelde Compassie. Accepteer vervolgens Onvoorwaardelijk de jij die je op dat moment bent. Vergeef en houd Onvoorwaardelijk van je Aardingspunt, de jij die deze grote verandering ondergaat. Met de transformatie van elke chakra zal jullie omgeving subtiel beginnen te veranderen als de extreme polariteiten van jullie 3D-realiteit beginnen te versmelten met de ENE van de hogere werelden.

Ik wil jullie feliciteren met jullie vooruitgang en bedanken voor jullie betrokkenheid bij jullie persoonlijke en planetaire opstanding. Jullie zijn nu klaar om jullie Tweede Chakra opnieuw af te stemmen.

Jullie metgezel en vriend, Gaia

Terug naar pagina De Arcturiërs