Ivo van Vega: Loosh, Negatieve Entiteiten – Deel 1/4

Ivo van Vega: Loosh, Negatieve Entiteiten – Deel 1/4

 Geplaatst door: Sitara 2 maart 2021 – op Golden Age of Gaia

Gechanneld door: Sharon Stewart – 2 Maart 2021

Verantwoording

Mensen, we zullen in de komende weken en maanden veel waarheid horen, niet alleen van de Alliantie maar ook van het Gezelschap van de Hemel. Hier is Ivo aan het woord over iets dat maar door weinigen wordt besproken – de creatie en consumptie van Energie.

“Ik heb nagedacht over “Energie”, wat het is, hoe het wordt gemanipuleerd en gecreëerd en geconsumeerd door de duisteren. Ik denk niet dat mensen echt begrijpen hoe doordringend dit is in de realiteit van het leven op deze planeet. Ik heb Sharon en Ivo om wat opheldering en informatie hierover gevraagd”.

– Sitara

Sharon: Dit is een opmerking van een vriend met de vraag of we over dit onderwerp willen channelen. We hebben het in veel video’s aangestipt, maar Ivo, laten we er een punt achter zetten. Vertel iedereen wat loosh is en wat voor effect het heeft op onze wereld.

Alles schijnt loosh te creëren, behalve onvoorwaardelijke liefde.

Ivo: Heel goed, mijn liefste. Ik zal uitleggen wat loosh is.

Alle energie leeft. Alle energie vibreert op een frequentie. Energie is leven en energie ondersteunt leven en leven maakt gebruik van energie. Als je voedsel eet, eet je energie. Wel, behalve wanneer je dood voedsel eet, zoals vlees, dan eet je laag energetische substanties, in feite rottende substanties. Maar jullie koeling en conserveringsprocessen houden dit vlees lang genoeg in stand zodat jullie het kunnen eten.

In de lagere dimensies heeft al het fysieke leven energie nodig om zichzelf in stand te houden. Jullie fysieke lichamen hebben een te lage trillingsfrequentie om zonder voedsel te kunnen leven. Ondanks het feit dat zij door de ziel zijn geschapen, hebben zij het levensonderhoud nodig van de planeet waarop jullie leven.

Een van de redenen waarom jullie zoveel eten nodig hebben, is omdat ook jullie, om zo te zeggen, worden opgegeten.

Ja, velen van jullie, met uitzondering van degenen die regelmatig onderhoud plegen, worden gebruikt als voedselbron. Jullie energie is een voedselbron voor vele parasitaire wezens in jullie en daarbuiten. Maar omwille van het onderwerp zullen we ons concentreren op degenen die onzichtbaar zijn voor velen van jullie die zich buiten jullie fysieke lichamen bevinden.

Alle menselijk leven heeft het vermogen om te creëren en we kunnen energie opladen met onze gedachten en emoties. Wij zijn elektromagnetisch. Het emotionele veld is magnetisch, en het mentale veld van gedachten is elektrisch. Het mentale veld is wat we uitzenden in de ethers, het magnetische veld is wat we aantrekken uit de ethers. Daarom is het leven een uitwisseling. Een uitwisseling van elektromagnetische energie. En jij bent de katalysator voor deze uitwisseling.

Ik ben hier om alles wat jullie geloven in twijfel te trekken. Dus we zullen dit bekijken vanuit het elektromagnetische standpunt van wat je uitzendt, en wat je aantrekt.

Zij die jullie wereld hebben overgenomen, begrijpen dit van de mens. Zij begrijpen hoe jullie creëren en hoe jullie energie kunnen opladen tot elke frequentie die jullie wensen. Zij weten nu meer over de mens op deze planeet dan veel van de mensen die hier leven. Dus creëren ze en gebruiken dan jullie onwetendheid in hun voordeel.

Heeft de leraar biologie jullie in groep 11, verteld dat jullie een elektromagnetisch wezen zijn dat in staat is om energie op te laden en naar zich toe te trekken wat het nodig heeft?

Je bent een biologisch wonder. Alle mensen zijn dat. Zelfs in de lagere frequenties van het fysieke leven, trekken jullie nog steeds energie aan en laden jullie die naar je toe. Toch is jullie dit niet geleerd.

Jullie biologen weten dat het hart, de hersenen en het zenuwstelsel op elektriciteit werken, maar het magnetische aspect van jullie lichamen is niet goed bekend. Dat komt omdat het niet het lichaam is dat magnetisch is – het is de geest.  Men gelooft nog steeds dat jullie geesten in jullie hersenen zitten, dat jullie denken met jullie hersenen! Jullie hersenen verwerken input van de verschillende dimensionale velden waaruit jullie lichtlichamen bestaan, maar op zichzelf is het als jullie computers – het zal niet veel doen zonder jullie input. Het zal blijven functioneren en het zal minimaal blijven verwerken, maar het echte werk komt wanneer de mens het toetsenbord of andere invoerapparaten gebruikt. De hersenen zijn hetzelfde. Ze verwerken levensenergie om je in leven te houden, om je hart te laten kloppen, enz.

Sharon: Zoals een coma.

Ivo: Soms, ja, een coma is een menselijk lichaam waarvan het onmiddellijke bewustzijn het heeft verlaten. Het heeft nog steeds verbinding met de hogere sferen die het in leven kunnen houden, maar er zijn geen herseninputs van de verschillende niveaus van het lichtlichaam die overeenkomen met de chakra’s. De hersenen functioneren dus wel, maar alleen genoeg om het lichaam in leven te houden.

Wanneer het zilveren koord tussen het bewustzijn en het lichaam wordt doorgesneden, zal het lichaam sterven. Totdat de ziel dit kan doen, zal het lichaam in leven blijven. Het bewustzijn is aan het astraal reizen gedurende de tijd dat het bewustzijn het lichaam heeft verlaten. Het leeft nog steeds en kijkt waarschijnlijk rouwend naar het lichaam en alle mensen eromheen.

Natuurlijk weten jullie controllers ook wie een mens is en waartoe je in staat bent. Dus hebben zij, bijvoorbeeld, geknoeid met het derde oog en veel van jullie dimensionale velden gemarkeerd en geïmplanteerd om zich te gedragen op een manier die jullie ofwel onwetend houdt, ofwel in een negatieve staat. Laat staan wat ze met jullie DNA hebben gedaan, fysiek en kwantum.

Waarom willen zij dat jullie in een negatieve staat verkeren en onwetend zijn van dat feit?

Omdat dit de frequentie is waarop zij vibreren, een zeer lage frequentie. En de reden waarom zij deze lage frequentie hebben is omdat zij van de zielenmatrix gevallen zijn en geen directe verbinding meer hebben met de goddelijke bron. Met andere woorden, zij zijn geen aspect van God. Dus vanwege hun lage frequentie hebben zij een manier van leven die jullie kwaad noemen, wat de achterwaartse spelling is van leven, Live – Evil, niet toevallig.

Omdat zij geen directe verbinding hebben met een bron van brandstof zoals jullie, zijn zij parasitair van aard – zij hebben de brandstof van anderen nodig om zichzelf in stand te houden. Zij kunnen niet leven tenzij zij brandstof stelen van andere wezens met hun eigen brandstofbronnen die op de zielenmatrix bestaan.

Deze wezens hebben veel dingen gedaan om aan de brandstofbronnen te komen die zij nodig hebben om van te leven. Ten eerste hebben zij de zielen van vele aardbewoners geoogst en deze zielen gevangen gehouden, als batterijen voor hun computers, hun mechanische onderdelen, hun hele systeem waarmee zij jullie gevangen houden.

Zij hebben jullie geïncarneerde zielen gesplitst om als parasieten in hetzelfde lichaam te leven. Maar het enige waar we ons op zullen concentreren, is het feit dat loosh gecreëerd wordt.

Zoals ik al zei, jullie zijn elektrische projectors. Jullie projecteren elektriciteit door de ethers met jullie gedachten – jullie mentale lichaam, dat op één lijn staat met de derde chakra, doet dit. Ook de derde chakra gaat over jullie persoonlijke kracht. Dus de kracht die jullie normaal gesproken zouden hebben en die jullie bijvoorbeeld via dit chakra in de ethers zouden projecteren, is gereduceerd tot een niveau waarvan deze demonische wezens die jullie voor hun eigen gebruik hebben gekaapt, kunnen leven.

Om deze reden is het belangrijk om de chakra’s voortdurend weer in evenwicht te brengen. Als je dat niet doet, zullen de chakra’s uit balans raken en negatieve energie de wereld in sturen, waardoor ze deze negatieve entiteiten voeden en veel van wat jij “ongeluk” noemt naar je toe trekken, alsof het leven zo willekeurig is. Het leven is niet willekeurig, helemaal niet. Het derde chakra zendt krachteloze energie uit, het hartchakra zendt haat uit, het wortelchakra zendt angst uit.

Sharon: Wat zullen ze dan aantrekken?

Ivo: Een aantal dingen, mijn lief. Het hartchakra kan een hater aantrekken, het sacraal chakra als de emoties zijn afgesloten – omdat het te maken heeft met emotionele energie, seksuele energie en creatie, kan een perverseling aantrekken.

Hou je chakra’s in balans.

Sharon: Dus het is alsof onze chakra’s met de rest van de wereld praten en in plaats van een leuk deuntje te neuriën, praten ze over haat, woede, angst, en trekken dat weer aan.

Ivo: Ja. Met één uitzondering. Degenen die een te hoge frequentie hebben voor deze negatieve entiteiten, zoals jijzelf. Jouw hoge energie vermindert ze, vernietigt ze zelfs. Deze mensen trekken demonen aan om te proberen je frequentie laag te houden, weer te verlagen en je onder controle te krijgen, daar zullen we het later over hebben onder persoonlijk conflict. Dus de lichtwerker met een hoge frequentie is voortdurend in gevecht met negatieve entiteiten, die proberen hun frequentie te verlagen.

En dit kan er op allerlei manieren uitzien.

Sharon: Ja, vertel mij wat!

Ivo: De negatieve entiteiten waar we het over hebben zijn belichaamde en on-belichaamde entiteiten. Zij die belichaamd zijn hebben over het algemeen hun eigen brandstofbron in de naam van de persoon wiens lichaam zij hebben bewoond, maar zij die niet belichaamd zijn hebben dat niet. Zij zijn parasieten van iedereen die in jouw systeem leven.

Op dezelfde manier als jullie je zwembaden ingesteld willen hebben op 78 graden Fahrenheit, geven deze negatieve entiteiten er de voorkeur aan dat hun brandstof op een bepaalde frequentie is, en dat is wat jullie negatief noemen.

Op dezelfde manier als jullie je maaltijden warm en je salades koel willen, geven deze entiteiten er de voorkeur aan dat hun energie negatief geladen is, omdat dit ook overeenkomt met hun persoonlijke smaak.

Daarom zien jullie zoveel dingen op jullie planeet gebeuren die jullie als slecht beschouwen. Omdat deze entiteiten hun trucjes uithalen, zie je. Hun overleven hangt ervan af.

Om hun voedsel gekookt te krijgen zoals zij het willen, om hun energetische brandstof op bestelling te krijgen, moeten zij jullie, de mensen van het Licht, manipuleren om slechte dingen te doen. Ze moeten jullie manipuleren om jezelf en anderen pijn te doen. Zij moeten jullie manipuleren om te leven met dingen die minder zijn dan de normen waar andere mensen in het Melkwegstelsel van zouden genieten.

Bijvoorbeeld, jullie luchtvaart. Jullie vliegtuigen vallen regelmatig uit de lucht en sturen zo veel mensen naar een vreselijke vuurdood. Wanneer dit gebeurt, staan deze negatieve loosh-eters klaar met vorken en messen in de aanslag, wachtend om te genieten van de bedwelmende angstige energie van arme stervende zielen die gevangen zitten in een sigaarvormige doodskist die naar de grond stort. Andere galactische ET’s zouden zoiets nooit toestaan, als zij reizen, zal het met hoge frequentie en hoge veiligheid zijn.

Daarom verdoezelen jullie overheidsinstanties zoveel van deze ongelukken, daarom sluiten grote bedrijven deals met de overheid om dit te doen, en daarom wordt er zoveel geld uitbetaald aan de nabestaanden. Zodat het doorgaat. Dat is waarom. Deze negatieve entiteiten runnen jullie wereld, en ze hebben een brandstofbron nodig zodat ze jullie manipuleren. Geld betekent niets voor hen. De echte brandstof van het leven is loosh / negatieve energie en de noodzaak om jou dat te laten blijven creëren is hun eerste prioriteit, anders zouden ze niet overleven.

En in deze gevallen is de zondebok zo vaak “menselijke fouten”. Denk je dat dat toeval is, liefje? Iedereen die nu in een vliegtuig stapt, zal bang zijn voor de twee mensen die het vliegtuig besturen, want “menselijke fouten” hebben al zo vaak een vliegtuig doen neerstorten. Slechte training wordt vaak niet als het probleem genoemd, en waarom denk je dat ze slecht getraind zijn? En dat ze zulke lange uren moeten maken.

Zodat er meer neergestorte vliegtuigen zijn, mijn liefste. Jij gelooft dat geld jouw wereld doet draaien. Dat doet het niet. Geld is een middel om een doel te bereiken – om meer loosh/negatieve energie te krijgen. Energie is de echte valuta van jullie planeet, en hoe negatiever die is, hoe meer jullie diegenen voeden die zich ermee voeden en hen sterker maken.

Waarom wordt er niet genoeg geld in deze industrieën gestoken om ze veiliger te maken? Omdat als ze veiliger waren, er minder angst zou zijn. Ze willen niet dat jullie in die staat verkeren. Ze willen dat jullie bang zijn. Dus romen degenen aan de top van de piramide alle overtollige fondsen af om ervoor te zorgen dat jullie levens op angst gebaseerd zijn.

Dit is hoe ze het doen. Ze geven niet zozeer om rijk te zijn als wel om te leven, en hun voedsel is jullie angst en haat.

Jullie worden in onwetendheid gehouden over deze agenda, en jullie worden in onwetendheid gehouden over hoe jullie wereld van deze agenda kan worden bevrijd. Er wordt jullie slechts genoeg verteld dat jullie “ongelukken” zullen blijven krijgen, terwijl de aard van veel van jullie “ongelukken” heel opzettelijk is. Het wordt allemaal gedaan om deze demonen te voeden.

Wie bij zijn volle verstand zou vliegen nadat mensen in de overheidsinstellingen het vliegen publiekelijk tot “grafsteenindustrie” hebben verklaard? Waarom is dit acceptabel? Vanwege de loosh die door deze industrie wordt geproduceerd, en nogmaals, niet verrassend, deze industrie is van vitaal belang voor het bereiken van financieel gewin en het ondersteunen van iemands persoonlijke economie.

Je moet het doen. Het is allemaal opzettelijk, mijn liefste. Slavernij aan geld creëert loosh.

Wordt vervolgt in deel 2

Vertaling: Martien

Terug naar pagina Diverse Berichten