Een oproep tot actie !! Terugkeer naar het Licht Massa Meditatie op 21 januari tijdens de Maan Eclipse.

Een oproep tot actie !!  Terugkeer naar het Licht Massa Meditatie op 21 januari tijdens de Maan Eclipse.

De 5Dimensionale  Portalen die Openen en de 7 Incarnaties van planeet Aarde.

Doorgegeven door het Ashtar Commando, het Jupiter Commando en de Pleiadische Delta Krachten van Licht.  

Ney ‘Am’ Aaa – Is Lichttaal, wat betekent, Zegeningen, Groeten.  

Geliefde Avatars van de Aarde, jullie onze geliefde Lichtwerkers, Ik wil jullie vertellen dat de 5e dimensionale portalen open zijn, ja geliefden, je kunt nu eenvoudig je bewustzijn verschuiven van de 4e naar de 5e dimensie en over de regenboogbrug stappen naar het  hoger bewustzijn.  De sterren-portalen zijn nu open en veel van onze geliefden sterrenzaden lichtstrijders zijn nu verschoven naar hogere niveaus van bewustzijn. Jullie hebben je werkelijkheid verplaatst naar hogere gebieden van jullie vijfde incarnatie van de planeten.  

Wat bedoelen we hiermee, horen we veel lichtwerkers zeggen??   Waarom leef ik nog steeds met mensen die van de 3e of 4e Dimensie zijn.  

Lees “Een oproep tot actie !! Terugkeer naar het Licht Massa Meditatie op 21 januari tijdens de Maan Eclipse.” verder

18.12.09 De Galactische Golf nadert

De Galactische Golf nadert

Aramda en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare for Change groep gevestigd in Payson, AZ tijdens onze December Advance bij de Elk Haven Lodge op 9 december 2018. (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag- / antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.


Aramda

Ik ben Aramda.   Ik kom op dit moment naar jullie toe, op deze plaats, op dit moment, in dit wat jullie de “Advance” noemen.  Een Advance is het.  Als wij vanuit ons standpunt op de schepen zien als we naar beneden kijken.    Ja, we zien wat hier bij jullie gebeurt.   We kunnen “door de muren heen kijken”, zoals jullie zeggen.   We kunnen horen wat jullie zeggen en we zijn ons bewust van alle vooruitgang die hier gaande is.   Weet dat wij hier op onze schepen alles doen wat we kunnen om ons voor te bereiden op de vele veranderingen die zich aan jullie voordoen en we zijn hier ook om jullie te beschermen, degenen op de planeet, de Lichtwerkers , de Lichtstrijders, de Lichtdelers en de Lichtdragers,  we zijn hier om ervoor te zorgen dat alles volgens het Grote Plan gaat, ook al is het Grote Plan soms gewijzigd en via verschillende omwegen gegaan zou je kunnen zeggen.   Het wordt nog steeds sterk op het doel gehouden.

Lees “18.12.09 De Galactische Golf nadert” verder

Exclusief interview met David Wilcock over wie er achter de vrije energie vrijgave zit en veel meer, deel 3 van 3

Een interview met David Wilcock over de diverse onderwerpen inclusief de vrijgave van vrije energie.  David is zeer openhartig en verteld veel informatie die hij al jaren weet maar nog niet heeft vrijgegeven.

Voor ondertiteling in jou taal handel je als volgt;
* klik op het icoontje ondertiteling rechts onderin het venster
* klik dan op instellingen* klik op ondertiteling* klik op automatisch vertalen, kies je taal en start de film

Een documentaire van Ben en Rob van de website
https://edgeofwonder.nyc

Universele Wetten deel 10, Wet van Dispensatie

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Dispensatie

Hemelse Zegeningen

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Dispensatie

Door Linda Dillon en Suzanne Maresca.

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van “De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid” en ikzelf Suzanne Maresca.

Vandaag bespreken we de Universele Wet van Dispensatie (Vrijstelling) met Sanat Kumara. De Raad van Liefde vertelt ons dat door met deze Wet te werken wij echt de onderlinge verbinding tussen de Universele Wetten en de Goddelijke Kwaliteiten zien. Dispensatie is eenvoudig een goedvinden van mededogen en genade en de Goddelijke Kwaliteit van Vergiffenis.

Ik denk dat dit onderwerp zal omvatten hoe wij ernaar neigen om onszelf nogal hardvochtig te be/veroordelen voor wat wij mogelijk zien als onze menselijke tekortkomingen. Maar het Gezelschap van de Hemel maakt dergelijke oordelen niet en wil in feite niets anders voor ons dan dat wij van onszelf houden en net zoveel onszelf waarderen als dat zij van ons houden en ons waarderen. Goedemorgen Linda.

Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi. Hoe is het met je?

SM: Met mij gaat het goed, beter dan met jou, lieverd, en heel veel dank dat je toch in de uitzending bent met zo een vreselijke verkoudheid.

LD: Ik wilde echt de mensen niet hangende achterlaten en de continuïteit van onze discussie rondom de Universele Wet verliezen. Het is één van de volgende stappen die wij werkelijk gebruiken in termen van het voorwaarts stappen in/naar de Nieuwe Jij. En zeker in/naar ons creatiewerk. En specifiek deze Wet, denk ik, is zeer interessant en het heeft aldus een menselijke toepassing. Ik denk dat het tegen ons spreekt in termen van het begrijpen wie wij zijn en hoe wij er op sommige manieren, meer dan de andere wetten, mee werken.

Toen ik vanochtend mediteerde en me gereed maakte voor deze conversatie, door te praten met Raj, Sanat Kumara, herinnerde hij mij eraan dat in de meeste geloven en de meeste religieuze uitoefeningen er een proces is welke een reflectie is van deze eigenlijke Wet van Dispensatie. Alleen hebben we er op die manier niet echt over nagedacht.

Dus, wij hebben dagen van boetedoening, we hebben dagen van vasten, we hebben – in de Katholieke kerk is er de confessie, en de verlossing, vergiffenis – dus overal om ons heen zijn er deze voorbeelden, zeer menselijke voorbeelden, zelfs wanneer wij tegen iemand zeggen wanneer wij hen gekwetst hebben, weet je, alsjeblieft vergeef mij. Waar wij echt om vragen is de activering van deze Wet van Dispensatie – van mededogen en vergiffenis.

Dus het is in onze spirituele DNA en ik weet dat de laatste keer dat wij spraken, een paar weken geleden, spraken wij over die onmiddellijke transmissie en het vermogen om onze markeringen aan te zetten. Maar dit is een ander signaal voor ons dat wij dit aangeboren weten al hebben, van het aanroepen van deze Wet van Dispensatie binnenin onze weefsels, binnenin onze harten, binnenin onze wetenschap; wij weten dat als wij een misstap maken of dat we een fout begaan we om hulp kunnen vragen, om genade, om mededogen. En om terug op het spoor geplaatst te worden als het ware. En soms vergeten wij dat.

SM: Soms doen we dat ja. En soms handelen wij op die manier en beseffen het zelfs niet eens. Bijvoorbeeld, Ik heb gevraagd om een speciale dispensatie voor mijn Ex. Omdat hij deze dingen niet echt doorheeft en hij een zeer concrete lineaire denker is. Maar hij is een zeer goede verstrekker en hij is een goede Vader en hij is werkelijk een goed menselijk wezen, dus heb ik de Goddelijke Moeder en de Engelen gevraagd om een speciale dispensatie voor hem om een klein extra duwtje te hebben.

LD: Interessant, aangezien deze Wet van Dispensatie ook bevat en spreekt over het element van vergiffenis en mededogen; niet alleen voor wat wij doen, maar ook voor wat wij niet doen. En ik denk specifiek als Lichtwerkers – of Liefdehouders zoals de Raad ervan houdt ons te noemen – is dat het waar wij zo vaak in vallen. Het is geen sterk oordeel, maar het is zeker het slechts over onszelf voelen, of minder dan, omdat we denken dat we niet genoeg doen of dat we niet volledig in ieder moment van iedere dag zijn, terwijl we onze missie en doel vervullen. En ik kan hierover van dichtbij en persoonlijk spreken. Ik ben volledig schuldig aan deze. En dat is een oud raster nietwaar.

Maar dat doe ik, ik voel deze drang om er zeker van te zijn dat ik mijn missie en doel vervul. Alsof, weet je, het Gezelschap van de Hemel of de Raad van Liefde op de één of andere manier een stopwatch voor ons vasthouden, en natuurlijk doen zij dat niet. Het is een reis en soms wanneer wij deze afwijkingen maken die deel uitmaken van de reis, is het een Wet die ons ook leert om zachtaardig met onszelf te zijn.

SM: Dat is waar. Wij zijn veel, veel strenger voor onszelf dan ieder ander dat is, en specifiek het Gezelschap van de Hemel. Zij houden van ons en houden ons in zeer hoge achting en als wij het gevoel hebben iets gedaan te hebben in ons leven dat schaamtevol of niet van Liefde is, dan blijft dat echt bij ons plakken. En het lijkt of het onze overtuigingen markeert van wie wij zijn en wat wij kunnen zijn en dat wij wel of niet vergeeflijk zijn en al dat soort dingen. Het zou ook van enige vroegere levens kunnen zijn. Ik weet niet hoeveel er van ons zijn die geen duistere dingen gedaan hebben, altijd in dienstbaarheid voor het Licht, in het verleden. En wij moeten al deze delen integreren.

LD: Dat is zeer goed gezegd. En ja, soms is het vanuit onze vroegere levens. Maar ik vertel je dat wat ik zo vaak zie is, precies daarboven met de rasters, het valse raster van gebrek aan zelfliefde, gebrek aan zelfwaarde, welke dat gevoel van isolatie is, van verlatenheid, afscheiding, van de bron, is dit gevoel – het andere valse raster – welke incorrectheid is, beschuldiging, schaamte, schuldgevoel. En wij denken dat wij iets gedaan hebben dat zo onmenselijke is dat op de één of andere manier, ongeacht wat wij doen om te proberen het weer goed te maken, dat wij nooit echt vergeven of heel gemaakt kunnen worden. 

En dat is echt triest. En ik denk dat wij allemaal op het één of andere punt in die duistere plaats geweest zijn. Dus het is tijd om deze los te laten omdat, zoals zij zeggen, oordeel nooit van Liefde is. Het komt gewoon niet vanuit die plaats. Dus daarom is het geen kwaliteit welke in de hogere dimensies gekend is. En het is zeker geen kwaliteit van het Goddelijke.

Dus, het is grappig hoe wij ons hieraan vastklampen, wij hebben er geen moeite mee om ons aan deze lagere meningen van onszelf vast te klampen. En dat is het grootste deel van deze Wet van Dispensatie waar wij vandaag over spreken – dat de toepassing hiervan de Wet van Karmische Dispensatie is. En zeker voor diegenen van jullie die de Webinar series gevolgd hebben – De Nieuwe Jij – of wat dat betreft het boek lezen, hebben wij een redelijke hoeveelheid aan tijd aan deze specifieke Wet gespendeerd.

Omdat dit de tijd in onze evolutie is die belangrijk is om over te weten, dat er een karmische dispensatie op z’n plaats voor ons allemaal is. En de laatste tijd toen er dus een enorme grote dispensatie plaatsvond was toen Jezus – Yeshua, Yeshi – stierf, en één van de dingen die hij deed, ik denk terwijl hij overging, is dat hij gaf, dat hij dit geschenk van karmische dispensatie aan de volledige planeet cadeau gaf.

Dus in die tijd, waar wij aan denken als onze karmische schuld, dus wanneer ik zeg karmische schuld bedoel ik alles dat wij schuldig zijn en alles dat ooit aan ons verschuldigd was, niet alleen van dit leven maar van alle levens, werd schoon gewist. En dat was enorm. Maar natuurlijk zijnde in die overgangsfase namen wij niet allemaal zo een groot voordeel hiervan.

Maar dat aanbod van karmische dispensatie is terug op de tafel, niet op dezelfde manier, maar het wordt precies nu aan ons allemaal aangeboden. Maar het moet gevraagd worden. Dus er is hier een verschuiving, en ik denk dat die verschuiving zeer reflectief is van het feit dat wij in aldus een geavanceerde of hogere staat van partnerschap zijn met de hogere rijken.

SM: Het spreekt voor het feit dat het belangrijk is om dat te doen, en we krijgen de extra help om te verzekeren dat het gebeurt.

LD: Om te verzekeren dat het gebeurt en dat wij eraan deelnemen. Zodat wij het doen op een zeer bewuste manier, zodat wij bewust weten dat wij de lei schoon gewist hebben en het tijd is om opnieuw te beginnen.

SM: Dus wij geven een klein aandachtspunt voor onze luisteraars, dat wij waarschijnlijk niet voor een volledige anderhalf uur zullen gaan vandaan, ten behoeve om Linda gelukkig en gezond en ontspannen te houden, dus zullen wij nu met een meditatie van start gaan?

LD: Dank je wel. Ik denk wat ik ga doen – wat SK mij gevraagd heeft om te doen – is dat wat wij zullen doen de meditatie van de Karmische Dispensatie is. Dus we zullen twee dingen tegelijkertijd doen hier – Multi-tasking.

Een Meditatie om de Universele Wet van Karmische Dispensatie Aan te Roepen

Laat ons beginnen door een mooie diepe ademteug van goud te nemen, van die heldere prachtige platinum gouden kleur, dat zeer licht glanzende goud en dat is het goud van Sanat Kumara en dan als je het een paar nuances omlaag brengt in dat rijke gebruineerde Florentijnse goud, is dat het goud van Aartsengel Gabrielle en dat is het goud van Vreugde.

Dus, terwijl wij beginnen en jij relaxed in je stoel verzinkt, je bed, de vloer, je autostoel. Waar het ook is dat je bent, voel jezelf de dag en jouw te-doen lijst loslaten en bedank jezelf, bedank jezelf voor het nemen van deze tijd, voor je Heilige Zelf en om dit geschenk van Dispensatie te ontvangen en terwijl wij beginnen, elk en iedereen van jullie te vragen om jezelf een knuffel te geven, omarm jezelf en geef jezelf een knuffel en houdt van jezelf en weet hoe waardig je bent en hoe gereed je bent om dit geschenk te accepteren en om deze Wet van Dispensatie te implementeren.

Nu, laat ons een mooie diepe ademteug van scharlakenrood nemen, de kleur van mededogen, de kleur van genade, de kleur van Yeshua en Lord Maitreya en de Boeddha en adem dat prachtige scharlakenrood in, die vermenging van blauw en rood en als je het naar beneden in je hart brengt, en je hart uit voelt breiden en de energie naar boven vanuit Gaia voelt komen als zij je levenskracht stuurt, ben dan in je hart.

En laat ons nu een volgende ademteug nemen van blauw, van het prachtige Mary Blauw want wat is het punt van Dispensatie, van Goedkeuring en Vergiffenis zonder Hoop en Restauratie, dus breng het naar binnen, breng die prachtige Blauwe Diamant naar binnen en ga dieper en wederom wil ik dat je door die speldenprik van Licht heen vliegt, het centrum van je hart, vlieg door dat portaal naar je innerlijke kamers waar wij dit heilige werk met de Universele Wet doen.

Als je deze kamers van goud binnengaat, zie je jouw missie en doel, op de muren geëtst, jouw dromen en verlangens, jouw creaties van wat je kiest om voorwaarts te brengen in dit leven. En ontspan en vind je stoel of kussen, jouw plaats in de heilige kamer van je hart waar wij dit werk samen doen omdat wij allemaal Eén zijn.

Vandaag roepen wij de Wet van Dispensatie aan en meer specifiek, de Wet van Karmische Dispensatie, aldus wist dit het bord schoon van alle dingen die je wel of niet gedaan hebt, van alle schuld die je verschuldigd was maar meer belangrijk dat aan jou verschuldigd is en dus snijdt je de koorden door, je wist het bord schoon. Nochtans is het belangrijk dat deze Dispensatie gevraagd wordt.

Voel jezelf staan voor een nogal juridisch uitziend gebouw en wij vragen niet van jou dat je dit alleen doet, dus voel je gidsen rondom jou heen en Sanat Kumara, misschien Aartsengel Gabrielle, de Universele Moeder, wie het ook is die je nodig hebt om je ondersteuning en moed te geven, versterking, om voor dit geschenk voor jezelf te vragen, dit geschenk dat je zo rijkelijk verdient.

Voel jezelf de treden op en dit gebouw binnen gaan, en loop door een lange hal totdat je een deur ziet met een prachtige gouden plaquette dat zegt Karmisch Dispensatie Bestuur. Neem een moment en adem het goud en adem het scharlakenrood en voel je gereedheid. Klop op de deur en ga naar binnen. Denk eraan om je vrienden, je gidsen mee te nemen. Ben bescheiden en respectvol want dit is een verzoek.

Als je de kamer binnengaat zie je dat er een lange tafel is, ietwat zoals een vergadertafel en aan de andere kant van de tafel recht voor jou zijn daar vijf wezens gezeteld. Zij zien er serieus uit, beschikbaar maar serieus. Neem een moment en kijk naar elk van hen, want deze zijn de wezens die het Karmische Bestuur omvatten.

Terwijl je dat doet voel je bij jezelf dat je onderzocht wordt, een klein beetje onder de microscoop, haal gewoon adem en sta het toe. De volledige sleutel om dit geschenk van Karmische Dispensatie te ontvangen is het te vragen en het te verzoeken vanuit je hart, dus verzeker je ervan dat je in je hart bent. Breng alle energie naar je hartcentrum en de woorden die je voor dit verzoek zegt zijn altijd hetzelfde dus neem een diepe ademteug. Deze woorden zijn, “Ik verzoek dat alle Karmische Schuld dat aan mij verschuldigd is en die ik verschuldigd ben en gemaakt heb worden vergeven en uitgewist.” Dus voel jezelf dit zeggen, “Ik verzoek dat alle Karmische Schuld dat aan mij verschuldigd is en die ik verschuldigd ben en gemaakt heb worden vergeven en uitgewist.”

En kijk naar de rechters en ontvang hun zegen en dit geschenk van het schoonvegen van jouw bord door bemoeienis, heeft als resultaat dat ook het bord van zo vele anderen schoongeveegd wordt.

Breng je Dankbaarheid tot uitdrukking, jouw Dankzegging.

Nu, draai je om en loop door de deur naar buiten met je Gidsen en Raj. Voel dat de last van je hart en van je schouders afgehaald is. Houd je hoofd rechtop. Loop de gang door en verlaat het gebouw, de trappen omlaag en terug in/naar de kamer van je hart en geef dank.

Dit is een geschenk van nieuwe aanvangen.

Sanat Kumara: 

Groeten. Ik Ben Sanat Kumara.

SM: Welkom.

Raj: En welkom aan elk en iedereen van jullie. Het is een geschenk van nieuwe aanvangen en het is een geschenk van vergiffenis, en in deze situatie is het ook een kans voor elk van jullie om te begrijpen dat jullie ook mogen vergeven, en om niet alleen diegenen te vergeven die jou schade mogen hebben berokkend of hebben gekwetst of op de één of andere manier gezorgd hebben dat jij je armzalig voelde, maar het is ook de kans om jullie lieve zelf te vergeven, en te weten dat dit geschenk vrijelijk gegeven wordt en daarom mijn vrienden moet het ook vrijelijk ontvangen worden.

Er is geen te gelde maken. Er is geen verschuldigde schuld. Het is belangrijk tijdens deze tijd van overgang, dat elk van jullie vrijgesteld en niet belemmerd wordt door het verleden of zelfs de toekomst. En dit geschenk dat vandaag cadeau gedaan is doet dat, dus zou ik aan elk van jullie willen vragen je niet vast te klampen aan oude grieven of oude kwetsingen, om je niet vast te klampen aan oude patronen van gedrag of acties of gedachten of ideevormingen, geloofssystemen welke jullie op geen enkele manier dienen.

Jullie zijn nieuwgeboren. En nochtans zijn jullie nieuwgeboren met de wijsheid en de Liefde en de wetenschap van wie jullie zijn, en van de reis die jullie tot dusverre voltooid hebben en die jullie van plan zijn en zullen voltooien. Dit bevrijdt jullie om te ascenderen. Dus vaak wanneer wij tegen jullie gesproken hebben over Ascentie en over de tijdlijnen, de keuze van Ascentie, hebben jullie tegen ons gezegd, “Ja, ik ben gereed om te gaan, Ik wil gaan, maar ik wens niet om mijn vrienden, mijn familie, mijn hond, mijn kat, mijn paard, mijn kippen achter te laten.”

Welnu, wij begrijpen dat. En zeker is jullie beslissing om voorwaarts te gaan als een collectief wonderbaarlijk geweest en werd door vele Universums heen gevierd, veel meer dan dat jullie weten.

Maar het is één ding om tegen mij te zeggen, “Raj, ik wil tien minuten wachten op mijn vriend of mijn geliefde,” en het is een zeer ander ding om te zeggen, “Ik kan niet gaan want ik heb een karmische binding, een verplichting, een schuld.” Dat is weg. Deze bindingen zijn opgeruimd. En dus is dit één extra stap die wij jullie geven om vrij te vliegen. Nu willen wij jullie, als wij een stem in het kapittel zouden hebben, wij willen dat jullie door dat portaal heen vliegen met iedereen waar jullie van houden. Omdat dat het meer vreugdevol maakt. Het is bevrijdend en jullie kijken niet achterom, maar Lieve Harten, het is tijd.

Nu zeggen jullie, “Raj, ik heb mijn keuze gemaakt om te ascenderen en om voorwaarts te gaan,” en dus zeg ik tegen jullie, een ieder van jullie deze dag, dan Geliefden waar wachten jullie op? Wij wenken naar jullie, Gaia heeft jullie gestabiliseerd, jullie hebben afstand gedaan van de oude derde, kom; kom en ben bij ons. 

Heb je vragen voor mij vandaag, lieve Suzanne?

SM: Die heb ik. En als ik Linda hoor spreken, gaat mijn hart naar haar uit en ik waardeer nochtans de liefde en de dienstverlening die zij doet door in de uitzending te komen en verder te gaan met deze Universele Wetten. Dus ik hoop dat jullie echt heel goed voor haar gaan zorgen.

Raj: Wij zijn dat aan het proberen.

SM: Met het overdenken van de Wet van Dispensatie, wat is me afvraag is, met betrekking tot wat het was als tegengesteld te zijn tot wat nu zo is; dat het niet zoveel te maken heeft met karmische schuld als dat het doet met mededogen. Bijvoorbeeld, de waarheid zoals wij het tot dusverre gekend hebben, houdt in dat alleen een zeer krachtige sjamaan met vele jaren aan uitoefening in staat zou zijn om fysiek van vorm te veranderen om een andere vorm aan te nemen. De Raad van Liefde heeft gerepresenteerd dat dergelijke dingen voor ons beschikbaar zullen zijn als een vanzelfsprekendheid wanneer wij de hogere dimensies bereiken. Daar heb ik een paar vragen over.

Is het de Wet van Dispensatie die hier werkt om dergelijke dingen toe te staan plaats te vinden, of is het een vanzelfsprekendheid dat alle hogere dimensionale Wezens dergelijke bekwaamheden hebben? Ik voegde er bijna aan toe “zo gemakkelijk plaatsvinden” maar dat is een aanname. Zal dat iets zijn waar wij voor trainen of kan het door aanraking bijgebracht worden?

Raj: Het kan bijgebracht worden door aanraking of intentie of eenvoudige telepathische overdracht. Het is niet eenvoudig de Wet van Dispensatie en, zoals wij tegen jullie vele keren gesuggereerd hebben, werken de Wetten overeenkomstig met elkaar.

Dus in het bijzonder, wat je bijvoorbeeld doet wanneer je van vorm verandert (shape-shift) of andere vormen aanneemt, gebruik je Onmiddellijke Transmissie, gebruik je Transmutatie. En je maakt ook gebruik van je intentie. Dus het is niet eenvoudig het ene of het andere. Het is de combinatie van verscheidene factoren, verscheidene Wetten.

Welnu, je zit daar niet en zegt, “Ik zal een tiende van de Wet van Intentie nemen, Ik zal een kopje van de Wet van Verandering nemen, en ik zal iets van de Eenwording ontfutselen;” Nee, op die manier werkt het niet.

Je werkt eenvoudig met de Wet en in overeenstemming met de Wet en laat ons zeggen de zuiverheid van de intentie; dat is zeer belangrijk. Net zoals de zuiverheid van jouw intentie deze dag om dit geschenk te ontvangen zeer belangrijk was. Dus is het de zuiverheid om te shape-shiften of te bi-localiseren of te multi-localiseren om in de continuïteit te zijn van de hogere rijken in de trilling van Liefde. En de uiteenlopende expressies van Liefde.

Dus bijvoorbeeld, jullie zouden deze bekwaamheid nooit gebruiken – welke vrijelijk beschikbaar is in de hogere rijken, tussen haakjes – het is niet iets waar je echt voor moet trainen. Maar het wordt gegenereerd door de energie van Liefde. Dus de brandstof hiervan is Liefde. Dus het kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden in jullie Universum – en in deze omstandigheden in het menselijke rijk – om gebruikt te worden voor het duister. En dat is de verschuiving. Dat is het verschil.

In de oude derde toen er Wezens waren die deze capaciteit bereikt hadden, was er nog steeds de opening om het te gebruiken zoals zij verkozen. Maar dat is niet zo in de hogere rijken.

SM: Dat is prachtig, aangezien er een zeer dunne lijn kan zijn tussen sjamanistische uitoefening en toverkunst.

Raj: Ja. Maar het is feitelijk een zeer dikke lijn. Omdat er de zuiverheid is.

SM: Wel, dat is waar. Dus, dank u daarvoor. Dat is echt opwindend. Wij allemaal krijgen downloads van informatie en het voelt voor mij aan als een stabiele stroom van Licht in de vorm van geluid. Wanneer ik gewaarwordt dat dat plaatsvindt, vraag ik me af op welk punt alle nieuwe data geactiveerd zal zijn, begrepen en gebruikt. Is het allemaal nieuwe informatie, herinnerde informatie, of een combinatie van beide?

Raj: Het is een combinatie van beide. En het is niet iets dat gedownload en geactiveerd wordt. Het is zeer veel tegelijkertijd en onmiddellijk, dus wat jij gewaarwordt is dat jouw capaciteit om te denken, om te begrijpen, om bepaalde dingen te bevatten met meer gemak beschikbaar voor jou is dan dat het dat in het verleden was. Dus het bereik van je begrip, de lens van je begrip en van je capaciteit om te creëren is opengegaan.

Nu, zal het doorgaan open te gaan? Ja.

SM: Ik krijg dat echt mee omdat het iets zeer subtiels is. Wij hebben zulke verwachtingen over hoe deze dingen eruit zullen gaan zien, zoals een onmiddellijk openknallen zodat we het echt opmerken, maar soms worden deze nieuwe dingen alleen maar naadloos in onszelf geïntegreerd, dat wij zo ongeveer het zicht verliezen van het feit dat wij deze nieuwe dingen kunnen doen.

Raj: Ja, en je hebt het tamelijk correct, in zoverre als het niet gebruiken waar jij naar zou refereren als de “knal” methode. Omdat het abrupt en verbijsterend zou zijn. Dat is niet te zeggen dat sommigen van jullie – in feite velen van jullie – ervaringen of situaties hebben die abrupt en verbijsterend zijn. En de reden dat dat gebeurt is om jezelf bevestiging te geven. Wij zijn op dit punt echt geen bevestiging nodig.

Wat er waarlijk gebeurt met de downloads en de hogere frequenties is, dat het naadloos toeneemt zoals jij het uitdrukte. En daarom lijkt het als een vage herinnering voor jou te zijn wanneer je denkt, “Oh, ik was het niet gewoon om in staat te zijn dit te doen.’ Maar het wordt in principe vergeten.

SM: En wij worden gewoon onze prachtige machtige Lichtwezen zelven en wij herinneren ons zelfs niet hoe wij voorheen waren. En dat is oké voor mij.

Raj: Het is feitelijk oké door het Universum heen.

SM: Zou u alstublieft willen spreken over het gebruik en de invocatie/aanroeping van de Universele Wet welke samen verschoven is met de mensheid terwijl wij ons ontwikkelden? Ik denk gewoon dat wij deze gedetailleerde informatie krijgen omdat wij er gereed voor zijn en gereed zijn om erom te vragen, terwijl voorheen het grotendeels onbewust geweest mag zijn en door standaard dat deze Dispensatie gegeven werd. Het meest buiten ons besef om. Ik zou het feitelijk door genade kunnen noemen.

Raj: En het is nog steeds een geschenk van genade. Maar je hebt het tamelijk correct met aan te nemen of te begrijpen dat dit een geschenk van bewuste genade is. Omdat voorheen vele dingen die naar voren kwamen, deze opwaarderingen begrepen, zoals jullie hen genoemd hebben, of deze fijnafstemmingen, deze downloads, deze gebeurden gedurende duizenden aan jaren onophoudelijk. Niet op zo een dramatisch of sterk frequentiepatroon, maar er zijn zeker voortdurend vele downloads van genade geweest – zoals jij het uitgedrukt hebt – gedurende het millennia.

Welnu, in de laatste, kunnen wij zeggen, vijftig jaren van de menselijke ervaring werd de frequentie onophoudelijk opgewaardeerd, met de laatste paar jaren – feitelijk verscheidene jaren – zijnde een zeer sterke intensivering van de energieën die er beschikbaar zijn. Dus wat onbekend was en ja, gedaan met en voor jullie, is niet langer meer het geval.

Omdat het met jullie gedaan wordt. En dit is de indicator van niet alleen jullie groei en spirituele ontwikkeling en volwassenheid, maar dat jullie met ons in heilige partnerschap zijn. Ja, jullie zijn ook met elkaar in heilige partnerschap. Maar jullie zijn ook in partnerschap met ons. En omdat deze partnerschap een niveau van bewust besef bereikt heeft vragen wij dan aan jullie om naar voren te treden en om deel te nemen in plaats van om de student te zijn. Jullie zijn de stagiair.

SM: Prachtig. Zijn we gereed voor enige bellers?

Raj: Ja, we zullen enige bellers nemen.

SM: Gebiedscode 604 ben je bij ons?

Beller 604 (Kathleen): Goedemorgen. Hi Linda, Hi Sanat. Ik ben Kathleen. Zou u tegen ons kunnen spreken over de woorden IK BEN? Ik voel dat voor velen van ons, de laatste jaren slechts ontworpen waren om onszelf intensief te reinigen of het collectief, en het wereldwijde werk waar wij naartoe gaan. En ik voel alsof ik nu naar buiten de gemeenschap in ga en dat is een goede reden om echt het IK BEN te kennen.

En ik vraag me ook af of u zou kunnen … wanneer anderen be/veroordelingen maken, hoe ik snel een begrip overgedragen kan krijgen zodat zij kunnen zien wat zij aan het doen zijn? En ik vroeg me ook af of de energieën hoog genoeg zijn zodat wij mensen feitelijk kunnen genezen. Als ik, zeg, iemands hand vast kan houden en u aanroep zodat zij de emotionele energie waar zij zich voor zoveel jaren aan vastgehouden hebben los kunnen laten, dat zij hun pijn los kunnen laten, zou u daarover tegen ons kunnen spreken?

Raj: [met humor] Deze zijn twee-en-twintig vragen, Kathleen. Wanneer je de woorden IK BEN gebruikt, wat je dan doet is dat jij jouw Goddelijkheid claimt en verklaart, en ook jouw uitlijning met de IK BEN. Dus het is jezelf in uitlijning brengen – jouw hart, jouw bewustzijn, jouw mentale en emotionele lichamen als je er op die manier aan wenst te denken, jouw fysieke lichaam welke een zeer belangrijk aspect hiervan is – je brengt het in uitlijning met je Universele Zelf welke jouw persoonlijke IK BEN is. En denk er dan aan als een rechte lijn in/naar de verbinding en uitlijning met de IK BEN. Met de Goddelijke Geest, Hart, Wil, Aanwezigheid.

Hoe meer dat je aan jezelf kunt denken, kunt handelen als jezelf, jezelf kunt zijn binnenin die IK BEN, hoe meer je het dan zult zijn.

Ik spring nu naar deze kwestie van genezing. Genezing doet zich voor op de snelheid van Liefde, wat precies is wat wij consequent onderwezen hebben. Het is ogenblikkelijk en onmiddellijk. Het tempo waarop een individu kiest om het te incorporeren is specifiek voor die persoon.

Jij geneest niemand. Maar je handelt als een voertuig van genezing door de Bronenergie van Liefde, van de Kosmos, van de Ene toe te staan, daaraan toegevoegd met jouw liefde om door jou heen naar die persoon te stromen. Voor sommigen is het adequaat en voldoende en geaccepteerd dat het gedaan kan worden door eenvoudig een hand vast te houden, of door twee vingers op het hart te houden wat dat betreft.

Anderen zijn meer, zullen wij zeggen, vleierij nodig. Dus is het mogelijk? Het is altijd mogelijk geweest. Dit is de manier waarop de Magdalene en Yeshua genazen. Het is de manier waarop, alles waar jullie aan denken als zijnde ongebruikelijke of spectaculaire genezers gewerkt hebben. En het zal het normale worden.

Hoe meer je in eensgezinde/gemeenschappelijk bewustzijn bent hoe meer deze transmissie plaats kan vinden. Omdat, bijvoorbeeld, als jouw buurman/vrouw of jouw kind uit synchronisatie is je het onmiddellijk voelt. Omdat de eenheid uit frequentie is. En dus daarom corrigeer je, balanceer je, en dan ga je voorwaarts. Dus dit zal steeds meer alledaags gaan worden.

Dan nu over het oordeel. Wij kunnen niet sterk genoeg zijn met het spreken over oordeel. En er zijn situaties waar wij jullie gevraagd hebben om de waarnemer te zijn en dit is niet één van hen. Er is geen ruimte voor jou om nog langer de waarnemer te zijn waar er oordeel is. En je kunt het op een grappige manier doen. Je kunt tegen dat individu zeggen, “Nou, goh, dit klinkt als oordeel voor mij. En weet je, ik doe niet aan oordeel. Ik ben allergisch voor oordeel. Oordeel laat mij me ziek voelen. Dus kunnen we dit gewoon loslaten?”

En doe het dan.

Wat je aan het doen bent is dat je de persoon waar je de conversatie mee hebt leert dat er geen afrekening is, er is geen beloning, en dat er geen echte tolerantie in oordeel is. Het is één ding om te onderscheiden; en het onderscheidingsvermogen is uitermate belangrijk op jouw reis.

Maar oordeel is wreed. En de geschiedenis van wreedheid op de planeet van Gaia is tot een einde gekomen. Er is geen ruimte meer voor. Mensen denken, dat als zij iets terloops zeggen en het is oordelend, dat het dan niet schadelijk/kwetsend is en dat is eenvoudig niet zo. Het is zeer schadelijk/kwetsend en het spreekt tot een gebrek aan Liefde, gebrek aan mededogen, een gebrek aan tegemoetkoming. Je hebt geen toestemming of wijsheid om wie dan ook te be/veroordelen.

Kathleen: Heel veel dank.

Raj: Graag gedaan, lieve Engel.

SM: Dank je wel, Kathleen.

Raj: Vaarwel.

SM: Dank je wel voor te blijven hangen Beller 810, ben je bij ons?

Beller 810: Kunnen jullie mij horen? Ik ben er nog maar net, voor een persoon die zo ongeveer omringd is door … ik speel niet het slachtoffer, maar het is niet zo’n hele goede ondersteuningsgroep in wat voor gebied van mijn leven hier, enige advies, Raj?

SM: Enig specifiek advies?

Beller 810: Ja, hoe vind je een goede ondersteuningsgroep?

Raj: Je vraagt om hulp. Ja, van ons. Van jouw geliefde Gidsen en begrijp mijn dierbare vriend dat wat wij vandaag ook gedaan hebben is het bord schoonvegen, dus mag jij feitelijk meer losse eindjes voelen omdat al deze banden doorgesneden werden. Alle schulden, de “IOU’s” (ik ben verschuldigd aan jou – meervoud) werden vrij letterlijk ontbonden en verdwenen. Zoek de ondersteuningsgroep uit die je nodig hebt.

Ga naar de gemeenschap, of het nu elektronisch of fysiek is, zoek ze op en vraag voor de behulpzame mensen om tevoorschijn te komen in jouw leven, tamelijk letterlijk, en dan is het zeer belangrijk om een verbintenis met hen aan te gaan. Geef hen een kans, neem de tijd, maak de inspanning hen beter te leren kennen. Sta de nieuwe vriendschappen toe zich te vormen. Wij zullen je helpen. Omdat je het nodig hebt, je bent niet alleen op de Aarde dus heb je nodig – ja nodig – diegenen die gelijk van geest en hart zijn in de fysieke werkelijkheid. Wij zullen je helpen. Maar jij moet er ook mee beginnen om hen uit te zoeken.  

Beller 810: Dank u wel.

Raj: Vaarwel.

LD: Ik denk, Suzi, dat ik het nu zo goed als gehad heb. Dit is Linda weer. Ik kom zonder stoom te zitten. Maar ik wilde – Ik luisterde naar het heerschap die net in-belde.

En weet je, soms zijn we terughoudend om ons bij iets aan te sluiten, weet je? Het was één van de dingen die ik van heel veel Lichtwerkers gezien heb en dat is dat wij ernaar neigen om echte eenlingen te zijn. Dat wij zo geabsorbeerd zijn in ons spirituele leven dat wij niet echt veel fysieke dingen doen.

Maar over de jaren heb ik mensen waargenomen die zich aansloten bij de IK BEN verhandelingen, of de Cursus in Wonderen groepen, of de discussie groepen in een eensgezinde kerk welke volledig non-confessioneel is, of zelfs een twaalf-stappen programma. Maar ga en krijg wat je nodig hebt. Aarzel niet. En als het niet als een passend iets aanvoelt, dan, wat heb je te verliezen. Eén avond? Het is het proberen waard van het jezelf daarbuiten te plaatsen.

En gewoon te beginnen je aan te sluiten en ik weet dat op het Gouden Tijdperk van Gaia er allerhande soorten van chats zijn waar mensen echt aan deel kunnen nemen, zodat jij je niet alleen voelt; en ik weet dat dat het waarom is gedurende de jaren, oh mijn goedheid zoveel jaren om op te noemen, dat wij de Zaterdagconferenties via de telefoon met de Raad van Liefde hebben.

Omdat wij zo vaak geïsoleerd zijnm en wanneer wij samenkomen – in dit geval via de telefoon – voelen wij ons alsof we niet alleen zijn en we niet gek zijn en we worden gewaar wat er gebeurt en ik weet in de chat-rooms – ik ken het alleen vanwege het Gouden Tijdperk van Gaia, de Raad van Liefde heeft geen chat-rooms – maar daar zijn plaatsen…, maar wat ik in toenemende mate zie is, dat het belangrijk voor ons is om fysiek ook bij/met mensen te zijn.

Dus ontdek wat er in jouw leefgemeenschap gaande is en zelfs als het betekent dat je ervoor moet reizen, ga en trek het na. Drummende cirkels, meditatiegroepen, er is heel veel daarbuiten als je echt begint rond te graven. Het zou je ergens naartoe kunnen leiden. Neem een Tai Chi klas of Tae Kwon Do. Maar ga naar buiten en begin te zoeken naar jouw mensen.

SM: Zo Linda, ik wil gewoon dank je wel tegen jou zeggen voor je daad van liefde en dat je in de uitzending kwam wanneer jij je voelt zoals nu. En onze verontschuldigingen aan onze bellers.

LD: Het is mijn genoegen. En volgende week met een normale stem, zullen wij weer met Raj spreken over de Wet van Aantrekking en Afstoting. En dat is een grote. Omdat velen van ons over de Wet van Aantrekking afweten en wij met de Wet van Aantrekking gewerkt hebben, maar wij hebben de achterzijde (b-kant) hiervan gemist – het evenwicht – welke de Afstoting is, wat de dingen op een afstand houdt die wij niet willen ervaren en waarvan wij niet willen dat de planeet die ervaart, het collectief ervaart. Dus dat zou een echte interessante show moeten worden.

SM: Dus bellers, dank je voor in de wacht te staan, en sorry dat we niet aan jullie toegekomen zijn. Maar we zijn er zeker van dat jullie het begrijpen en wij hopen dat jullie volgende week weer bij ons zijn.

LD: Ja, ik kijk er echt naar uit om jullie volgende week allemaal weer te zien. Ik houd van jullie allemaal.

SM: Ja, ik houd ook van jullie. En dank je wel aan Raj en jij ook bedankt Linda en alle bellers. Heb een geweldige dag.

LD: Dank je. Daag. 

 

Vertaling: Cobie de Haan:
http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.goldenageofgaia.com/

Terug naar pagina Universele Wetten

18.12.02 Blogtalk Radio Show met One Who Serves.

Blogtalk Radio Show met One Who Serves

 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze eerste Zondag van de maand, de Blog Talk-radioversie van de groep Prepare For Change in Payson, AZ op 2 december 2018.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld).

Lees ook het vraag /antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Zoe:  Wel, hallo mooie harten!    Dit is Zoe, die jullie verwelkomt bij de BlogTalk Radio van Ancient Awakenings deze Zondag 2 december 2018.

Het is een tijdje geleden dat we hebben gepraat en we zitten nu tussen twee geweldige gebeurtenissen.   Onze onverschrokken Ancient Awakening-passagiers gingen op een missie om de heilige teksten en verslagen te vinden die we in de laatste dagen van Lemuria in bewaring hadden gegeven. Een paar leden hebben fysiek gereisd of “gesjokt” waarschijnlijk zoals ze zullen reageren, naar een afgelegen gebied om de gegevens te herstellen terwijl verschillende andere leden (waaronder ikzelf) frequente ondersteuning boden vanuit het comfort van ons eigen huis. Lees “18.12.02 Blogtalk Radio Show met One Who Serves.” verder

Exclusief interview met David Wilcock over de waarheid achter 9/11 en meer, deel 2 van 3

Exclusief interview met David Wilcock over de reden achter 9/11 en veel meer, deel 2 van 3

Een interview met David Wilcock over de diverse onderwerpen inclusief over  9/11.  David is zeer openhartig en verteld veel informatie die hij al jaren weet maar nog niet heeft vrijgegeven.

 

 

Voor ondertiteling in jou taal handel je als volgt;
* klik op het icoontje ondertiteling rechts onderin het venster
* klik dan op instellingen* klik op ondertiteling* klik op automatisch vertalen, kies je taal en start de film

 

Een documentaire van Ben en Rob van de website
https://edgeofwonder.nyc

Universele Wetten deel 9, Wet van Onmiddellijke Transmissie en Transformatie

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Onmiddellijke Transmissie en Transformatie

 

Hemelse Zegeningen

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Onmiddellijke Transmissie en Transformatie

 

Door Linda Dillon en Suzanne Maresca.

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van “De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid” en ikzelf Suzanne Maresca.

Sanat Kumara zal zich vandaag bij ons aansluiten om de Universele Wet van Onmiddellijke Transmissie te bespreken. De Raad van Liefde vertelt ons dat deze weg onmiddellijke transformatie creëert. Ik weet dat velen van ons zich meer dan gereed voelen om onze huidige werkelijkheid te transformeren.

Op dit punt denk ik dat wij op het terrein van dingen aankomen welke ik mogelijk nog nooit overwogen heb; andere luisteraars/lezers kunnen zeker hetzelfde voelen. Maar ik kijk ernaar uit, zoals altijd, om te horen wat hij te zeggen heeft. Goedemorgen Linda. Lees “Universele Wetten deel 9, Wet van Onmiddellijke Transmissie en Transformatie” verder

18.12.02 “De Event is op het hogere niveau al gebeurd, jullie moeten het nu in de Derde Dimensie manifesteren”

“De Event is op het hogere niveau al gebeurd, jullie moeten het nu in de Derde Dimensie manifesteren”

 

Sananda, Ashtar en One Who Serves gechanneld door James McConnell  

Deze berichten zijn doorgegeven tijdens onze maandelijkse Zondag Blog-talk radioshow van de Prepare For Change-groep in Payson, AZ op 2 december 2018.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag / antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

 

Lord Sananda

Ik ben Sananda .

Terwijl deze golven op de planeet blijven komen, als je de energieën blijft voelen, deze nieuwe hogere energieën die inderdaad de planeet nu bombarderen en in jullie allemaal stroomt.    Alle levensvormen ervaren nu deze energieën als resultaat van de Galactische Poorten die zich hebben geopend, de 11:11:11 Galactische Poorten die een portaal hebben geopend zou je kunnen zeggen voor deze hogere energieën om naar de planeet te komen.   Maar niet alleen op dit driedimensionale niveau, ook in de hogere dimensies.   Lees “18.12.02 “De Event is op het hogere niveau al gebeurd, jullie moeten het nu in de Derde Dimensie manifesteren”” verder

Het begin van het Jupiter Commando, het Ashtar Commando en De Grote Event

Het begin van het Jupiter Commando, het Ashtar Commando en De  Grote Event  

 

Dit is de stem van Commandant  Ash’Tar’Ke’ree van het Jupiter Commando  

(De .. Ah ..aka) is lichttaal voor Jupiter, wat betekent Machtige wolk.  

Ik wil jullie nu allemaal meenemen naar het echte Jupiter Commando.

De Federaties en Confederaties van Licht zijn iets meer dan 1,2 miljoen jaar geleden begonnen in jullie lineaire uitdrukking, Lord Michael en de Hoge Raden en Broederschappen van Licht creëerden wat je in de menselijke taal noemt, De Galactische Federatie van Licht, de Galactische Federatie van Werelden.  Toen werden het Ashtar Commando en wij, de zuster tegenhanger, het Jupiter Commando gecreëerd. Lees “Het begin van het Jupiter Commando, het Ashtar Commando en De Grote Event” verder

Exclusief interview met David Wilcock over de branden in Californië deel 1 van 3

Exclusief interview met David Wilcock over de branden in Californië deel 1 van 3

Een interview met David Wilcock over de branden in de plaats Paradise in Amerika en wat volgens David de oorzaak is en hoe de branden zijn ontstaan.

David is zeer openhartig en verteld veel informatie die hij al jaren weet maar nog niet heeft vrijgegeven.

Voor ondertiteling in jou taal handel je als volgt;
* klik op het icoontje ondertiteling rechts onderin het venster
* klik dan op instellingen* klik op ondertiteling* klik op automatisch vertalen, kies je taal en start de film

 

Een documentaire van Ben en Rob van de website
https://edgeofwonder.nyc

18.11.25 “Slechts met een gedachte of een visualisatie kun je jezelf in de Hogere Vibratie brengen”

“Slechts met een gedachte of een visualisatie kun je jezelf in de Hogere Vibratie brengen”

 

Ashtar en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell  
Shoshanna – Joanna’s Hoger Zelf

Deze berichten zijn doorgegeven tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change-groep in Payson, AZ op 25 november 2018.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag /antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt zit.

 

Ashtar

Ik ben Ashtar en ik ben vaker bij jullie in deze tijd, vanwege deze tijden, vanwege wat er gebeurt, vanwege wat er gaat komen.

Velen van jullie hebben deze energiegolven gevoeld die de planeet binnenkomen en voelen dat deze energieën je lichaam in komen.   In sommige opzichten lijkt het een schok van energie alsof je een gevoel van elektriciteit hebt dat in je komt, een elektrische impuls.

Hierdoor voel je een verhoogd gevoel van éénzijn, misschien komt er zelfs een gelukzalige sensatie over je heen die in deze tijd beter kan zijn dan de beste climax die je ooit hebt gehad.   Het kan je zelfs een gevoel van duizeligheid of  vreugde doen voelen. Lees “18.11.25 “Slechts met een gedachte of een visualisatie kun je jezelf in de Hogere Vibratie brengen”” verder

Cobra update, Plannen van de Lichtkrachten

Cobra update, Plannen van de Lichtkrachten

30 november 2018

 

In Cobra’s korte situatie update van 30 november 2018 heeft hij een link naar dit artikel geplaatst. http://www.xekleidoma.info/plans.html Hieronder de vertaling.

Planetaire bevrijding
In basis zijn er drie fasen in de plannen van de Lichtkrachten voor de planeet Aarde en haar bewoners:

  1. Het verzwakken van de greep van de duistere krachten door het verzwakken en elimineren van hun machtsstructuren en technologische controles, toenemend bewustzijn onder de algemene bevolking, en het voorbereiden voor de Event
  2. Het overnemen van de duistere krachten, wat begint met fundamentele veranderingen in regering, financiën, media, gezondheidszorg en wetenschap, en het de leden van de cabal voor het gerecht brengen
  3. Het schonen en genezen van de planeet en menselijke wezens, het vrijgeven van de verborgen geschiedenis van Aarde, het openbaar maken van het bestaan van buitenaardse intelligentie en het terugbrengen van de mensen naar volledig bewustzijn.

Lees “Cobra update, Plannen van de Lichtkrachten” verder

18.11.18 “Er is maar één Domino nodig om alle andere omver te werpen”

“Er is maar één Domino nodig om alle andere omver te werpen”

 

Deze berichten zijn doorgegeven tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change-groep in Payson, AZ op 18 november 2018.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag- / antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is. 

 

Sananda  

Ik ben Sananda.   Zoals altijd is het een plezier om bij jullie te zijn, met jullie te blijven samenwerken in deze tijden, terwijl de energieën naar de planeet blijven stromen en jullie, diegenen die met deze energieën hebben gewerkt en nu steeds meer aan het acclimatiseren zijn aan deze energieën, omdat deze energieën, vooral sinds deze laatste poort (de 11-11-11 poort), de energieën nu steeds meer binnenkomen.

Voor degenen van jullie die gewend zijn geraakt, je neemt deze energieën in en voel je de meeste tijd prachtig, je hebt een gevoel van hoogheid of een gevoel van kalmte in je, zelfs bij tijden een gevoel van gelukzaligheid, dan voel je dat dit inderdaad de hemel op Aarde is.   Lees “18.11.18 “Er is maar één Domino nodig om alle andere omver te werpen”” verder

Universele Wetten deel 8, Wet van Transmutatie en Verstrooiing

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Transmutatie en Verstrooiing

 

Hemelse Zegeningen

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Transmutatie en Verstrooiing

 

Door Linda Dillon en Suzanne Maresca.

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van “De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid” en ikzelf Suzanne Maresca.

Vandaag, keert Sanat Kumara terug om begeleiding aan te bieden wat betreft de Universele Wet van Transmutatie. Er is veel dat ik hierover niet begrijp en de omschrijving welke de Raad van Liefde aanbiedt zegt, dat dit is wanneer wij aan iets werken dat verwijderd moet worden maar niet geëlimineerd vanwege het kernelement, dat van gading is voor creatie.

Zij vertellen ons dat onze rol is om op te ruimen, los te laten en op een zeer positieve manier dat te vernietigen wat niet van heelheid is. Die kwestie of situatie wordt naar de fijnste kern omlaag gebracht, naar die korrel van zand welke als zuiverheid begon. Vanuit die plaats sta je de schoongemaakte essentie toe te transmuteren of te hercreëren in/naar iets van schoonheid. Dus ik kijk ernaar uit om meer hierover te begrijpen. Lees “Universele Wetten deel 8, Wet van Transmutatie en Verstrooiing” verder

De grootse hereniging van de hele schepping en de langverwachte massale landingen.

De grootse hereniging van de hele schepping en de langverwachte massale landingen.

 

Gechanneld door  Ria Aurora Athena
28 november 2018

 

Zegeningen Geliefde harten, Grondbemanning en onze krijgers van licht familie.

We komen vandaag om tegen jullie te spreken als een Collectief van Geascendeerde Meesters en Raden van Licht en de Galactische binnen de MoederGod-kern van het Multiversum.  

We komen om met jullie te spreken,onze prachtige familie op Terra Nova Gaia .  

Dat wij, de Galactische Federatie van Werelden en Raden van Federaties van Licht, zijn   hier met het Ashtar Commando en het Jupiter Commando, bestaande uit 52 Intergalactische sterrenstaten en wensen met je te spreken over de Meest Grootse van alle reünies en over de Massa-landingen van onze Lichtschepen die plaats zal vinden binnen alle NU momenten overgaand in één samenhangend Nu.  

We willen je de volgorde uitleggen van hoe deze opeenvolging van waarschijnlijkheden plaats moet vinden binnen je vooraf ingestelde Nu. Lees “De grootse hereniging van de hele schepping en de langverwachte massale landingen.” verder